Udskrive et regneark i liggende eller stående papirretning

Microsoft Excel udskriver som standard regneark i stående papirretning (højere end bredden). Du kan ændre papirretningen til liggende regneark for regneark.

Ændre sideretningen

 1. Markér det eller de regneark, hvis papirretning du vil ændre.

  Tip!: Hvis flere ark er markeret, vises [Gruppér] på titellinjen øverst i regnearket. Klik på et vilkårligt ikke-markeret regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 2. Klik på Retning i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout, og klik derefter på Stående eller Liggende.

  Klik på Retning under fanen Hjem

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du ikke har angivet en printer, vises indstillingen Retning nedtonet og kan ikke vælges. Du skal definere en printer for at løse dette. Indstillingen vises også nedtonet, når du redigerer indholdet af en celle. Du kan løse dette ved at trykke på Enter for at acceptere ændringerne eller på Esc for at annullere ændringerne.

  • Da du kan angive sideretning regneark for regneark, kan du udskrive nogle regneark i en projektmappe i én papirretning, f.eks. stående, og andre regneark i den samme projektmappe i den modsatte retning (f.eks. liggende papirretning). Du skal blot angive papirretningen for hvert regneark efter behov og derefter Udskrive et regneark eller en projektmappe.

Ændre sideretningen, når du er klar til at udskrive

 1. Markér det eller de regneark eller regnearksdata, du vil udskrive.

 2. Klik på Filer > Udskriv.

 3. Klik på Stående papirretning eller Liggende papirretning på rullelisten Papirretning under Indstillinger.

 4. Klik på Udskriv, når du er klar til at udskrive.

Oprette en skabelon, der som standard anvender liggende papirretning

Hvis du vil spare tid, kan du gemme en projektmappe, der er konfigureret til at udskrive i liggende papirretning, som en skabelon. Derefter kan du bruge denne skabelon til at oprette andre projektmapper.

Oprette skabelonen

 1. Opret en projektmappe.

 2. Markér regnearket eller regnearkene, hvis papirretning du vil ændre.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Klik på fanen Ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  Klik på fanens rullepile

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højreklik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark.

  Bemærk!: Hvis flere ark er markeret, vises [Gruppér] på titellinjen øverst i regnearket. Klik på et vilkårligt ikke-markeret regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen for et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark.

 3. Klik på Retning, og klik derefter på Liggende i gruppen Sideopsætning under fanen Sidelayout.

  Klik på Retning under fanen Hjem

  Bemærk!: Hvis du ikke har angivet en printer, vises indstillingen Retning nedtonet og kan ikke vælges. Du skal definere en printer for at løse dette. Indstillingen vises også nedtonet, når du redigerer indholdet af en celle. Du kan løse dette ved at trykke på Enter for at acceptere ændringerne eller på Esc for at annullere ændringerne.

 4. Lav evt. andre tilpasninger efter behov.

  Tip!: Hvis du vil tilpasse flere regneark ad gangen, kan du gruppere regnearkene midlertidigt, foretage dine ændringer og derefter opdele gruppen. Når du skal gruppere regnearkene, skal du højreklikke på en vilkårlig fane nederst i regnearket. Klik på Markér alle ark i genvejsmenuen. Du bør kunne se navnet på projektmappen efterfulgt af ordet [Gruppe] på titellinjen. Ret derefter papirretningen til liggende, eller foretag eventuelt andre tilpasninger. Hvis du vil deaktivere grupperingen, skal du højreklikke på en vilkårlig fane og derefter klikke på Opdel grupperede ark eller blot klikke på en anden regnearksfane.

 5. Klik på fanen Filer.

 6. Klik på Gem som, og vælg derefter den placering, hvor du vil gemme regnearket. Klik f.eks. på Computer(eller Denne pc i Excel 2016), og klik derefter på Skrivebord.

 7. Skriv det navn, du vil bruge til skabelonen, i feltet Filnavn.

 8. Klik på Excel-skabelon (*.xltx) i feltet Filtype, eller klik på Excel-skabelon med aktive makroer (*.xltm), hvis projektmappen indeholder makroer, som du vil gøre tilgængelige i skabelonen.

 9. Klik på Gem.

  Skabelonen gemmes automatisk i mappen Skabeloner.

  Hvis du vil bruge skabelonen til at oprette en projektmappe, skal du gøre følgende: (kun for Excel 2016, Excel 2013 og Excel 2010):

  1. Klik på Filer > Ny.

  2. Klik på Personlig.

  3. Klik på ikonet for eller navnet på den gemte skabelon.

Toppen af siden

Skift sideretningen på regnearket

 1. Markér regnearket eller regnearkene, hvis papirretning du vil ændre.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Fanen med det aktive ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

  Bemærk!: Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 2. Klik på Retning i gruppen Sideopsætning på fanen Sidelayout, og klik derefter på Stående eller Liggende.

  billede af båndet i Excel

  Tip!: Hvis du vil se kanterne på udskrevne sider mere tydeligt, kan du arbejde i visningen Sidelayout (fanen Visning, gruppen Projektmappevisninger).

Ændre sideretningen, når du er klar til at udskrive

 1. Markér det eller de regneark eller regnearksdata, du vil udskrive.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Udskriv.

 3. I dialogboksen Udskriv skal du klikke på Egenskaber.

 4. I dialogboksen printeregenskaber skal du klikke på Stående eller Liggende under Retning på fanen Layout, og klikke på OK.

 5. Klik på Udskriv, når du er klar til at udskrive.

Bemærk!: Hvis du ikke har angivet en printer, vises indstillingen Retning nedtonet og kan ikke vælges. Du skal angive en printer for at udbedre dette. Indstillingen vises også nedtonet, når du redigerer indholdet af en celle. Du kan udbedre dette ved at trykke på ENTER for at acceptere ændringerne eller på ESC for at annullere ændringerne.

Oprette en skabelon, der som standard anvender liggende papirretning

Hvis du vil spare tid, kan du gemme en projektmappe, der er konfigureret til at udskrive i liggende papirretning, som en skabelon. Derefter kan du bruge denne skabelon til at oprette andre projektmapper.

Oprette skabelonen

 1. Oprette en ny projektmappe.

 2. Markér regnearket eller regnearkene, hvis papirretning du vil ændre.

  Sådan markeres regneark

  Hvis du vil markere

  Skal du

  Et enkelt ark

  Klikke på fanen Ark.

  Fanen med det aktive ark

  Hvis du ikke kan se den ønskede fane, skal du klikke på fanerulleknapperne for at få vist fanen og derefter klikke på fanen.

  knapper til bladring mellem ark

  To eller flere ark, der er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Skift nede, mens du klikker på fanen for det sidste af de ark, du vil markere.

  To eller flere ark, der ikke er placeret ved siden af hinanden

  Klik på fanen for det første ark. Hold derefter Ctrl nede, mens du klikker på fanerne for hvert af de ark, du vil markere.

  Alle ark i en projektmappe

  Højrelik på en arkfane, og klik derefter på Markér alle ark i genvejsmenu.

  Tip!: Hvis der er markeret flere ark, vises [Gruppér] i titellinjen øverst i regnearket. Klik på eventuelle ikke-markerede regneark, hvis du vil annullere en markering af flere regneark i en projektmappe. Hvis der ikke kan ses noget ikke-markeret regneark, skal du højreklikke på fanen til et markeret regneark og derefter klikke på Opdel grupperede ark i genvejsmenuen.

 3. Klik på Retning i gruppen Sideopsætning på fanen Sidelayout, og klik derefter på Liggende.

  billede af båndet i Excel

  Bemærk!: Hvis du ikke har angivet en printer, vises indstillingen Retning nedtonet og kan ikke vælges. Du skal angive en printer for at udbedre dette. Indstillingen vises også nedtonet, når du redigerer indholdet af en celle. Du kan udbedre dette ved at trykke på ENTER for at acceptere ændringerne eller på ESC for at annullere ændringerne.

 4. Lav evt. andre tilpasninger efter behov.

  Tip!: Hvis du vil tilpasse et antal regneark på én gang, kan du gruppere regnearkene midlertidigt, foretage ændringerne og derefter opdele dem. Når du skal gruppere regnearkene, skal du højreklikke på en vilkårlig fane nederst i regnearket. Klik på Markér alle ark i genvejsmenuen. Du bør kunne se navnet på projektmappen efterfulgt af ordet [Gruppe] på titellinjen. Ret derefter papirretningen til liggende, eller foretag eventuelt andre tilpasninger. Hvis du vil deaktivere grupperingen, skal du højreklikke på en vilkårlig fane og derefter klikke på Opdel grupperede ark eller blot klikke på en anden regnearksfane. Glem ikke at opdele grupperede regneark. Når regneark er grupperet, påvirker det, du gør i et regneark, alle andre regneark, hvilket sandsynligvis ikke er det, du ønsker.

 5. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Gem som.

 6. Skriv det navn, du vil bruge til skabelonen, i feltet Filnavn.

 7. Klik på Excel-skabelon (*.xltx) i feltet Filtype, eller klik på Excel-skabelon med aktive makroer (*.xltm), hvis projektmappen indeholder makroer, som du vil gøre tilgængelige i skabelonen.

 8. Klik på Gem.

  Skabelonen placeres automatisk i mappen Skabeloner.

  Tip!: Hvis du kopierer en Excel-projektmappe i mappen Skabeloner, kan du bruge projektmappen som en skabelon uden at gemme den i skabelonfilformatet (.xltx eller .xltm). I Windows Vista er mappen Skabeloner som regel C:\Users\<dit navn>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates. I Microsoft Windows XP er mappen Skabeloner som regel C:\Dokumenter og Indstillinger\<dit navn>\Application Data\Microsoft\Templates.

 9. Hvis du vil bruge skabelonen til at oprette en projektmappe, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Ny.

  2. Klik på Mine skabeloner under Skabeloner.

  3. I dialogboksen Ny skal du dobbeltklikke på den skabelon, du lige har oprettet.

   Der oprettes en ny projektmappe i Excel, som er baseret på din skabelon.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×