Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen ULIGE.FØRSTE.AFKAST i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer afkastet for et værdipapir med ulige (kort eller lang) første periode.

Syntaks

ULIGE.FØRSTE.AFKAST(afregningsdato;udløbsdato;udstedelsesdato;første_kupon;rente;kurs;indløsningskurs;hyppighed;[datotype])

Vigtigt!: Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst.

Syntaksen for funktionen ULIGE.FØRSTE.AFKAST har følgende argumenter:

 • Afregningsdato    Påkrævet. Værdipapirets afregningsdato. Værdipapirets afregningsdato er den dato efter udstedelsesdatoen, hvor værdipapiret overdrages til køber.

 • Udløbsdato    Påkrævet. Værdipapirets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, hvor værdipapiret udløber.

 • Udstedelsesdato Påkrævet. Værdipapirets udstedelsesdato.

 • Første_kupon Påkrævet. Værdipapirets første kupondato.

 • Rente    Påkrævet. Værdipapirets rente.

 • Kurs Påkrævet. Værdipapirets kurs.

 • Indløsningskurs Påkrævet. Værdipapirets indløsningskurs pr. kr. 100 nominel værdi.

 • Hyppighed Påkrævet. Antallet af kuponudbetalinger pr. år. Ved årlige udbetalinger er hyppighed = 1, ved halvårlige udbetalinger er hyppighed = 2, og ved kvartalsvise udbetalinger er hyppighed = 4.

 • Datotype    Valgfrit. Datotypen, der skal anvendes.

Datotype

Antal dage

0 eller udeladt

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europæisk 30/360

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Afregningsdatoen er den dato, hvor køber erhverver en kupon, f.eks. en obligation. Udløbsdatoen er den dato, hvor en kupon udløber. Antag f.eks., at en 30-års obligation udstedes 1. januar 2008 og købes af en køber seks måneder senere. Udstedelsesdatoen ville være 1. januar 2008, afregningsdatoen være 1. juli 2008 og udløbsdatoen være 1. januar 2038, hvilket er 30 år efter 1. januar 2008, udstedelsesdatoen.

 • Afregningsdato, udløbsdato, udstedelsesdato, første_kupon og datotype afkortes til heltal.

 • Hvis afregningsdato, udløbsdato, udstedelsesdato eller first_coupon ikke er en gyldig dato, returnerer ULIGE.FØRSTE.AFKAST #VALUE! fejlværdi.

 • Hvis rente < 0, eller hvis kurs ≤ 0, returnerer ULIGE.FØRSTE.AFKAST #NUM! fejlværdi.

 • Hvis datotype < 0, eller hvis datotype > 4, returnerer ULIGE.FØRSTE.AFKAST #NUM! fejlværdi.

 • Følgende betingelse for dato skal være opfyldt: Ellers returnerer ULIGE.FØRSTE.AFKAST #NUM! som fejlværdi:

  udløbsdato > første_kupon > afregningsdato > udstedelsesdato

 • Der anvendes gentagelse ved beregning af ULIGE.FØRSTE.AFKAST i Microsoft Excel. Med denne funktion bruges Newtons metode på grundlag af den formel, der anvendes i funktionen ULIGE.KURS.PÅLYDENDE. Afkastet ændres ved 100 gentagelser, indtil den anslåede kurs med det givne afkast er tæt på kursen. Oplysninger om formlen, der anvendes i ULIGE.FØRSTE.AFKAST, finder du under ULIGE.KURS.PÅLYDENDE.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse af argument

11.november 2008

Afregningsdato

1. marts 2021

Udløbsdato

15. oktober 2008

Udstedelsesdato

1. marts 2009

Første kupondato

5,75 %

Kuponrente

84,50

Pris

100

Indløsningskurs

2

Frekvens er halvårligt

0

30/360 datotype

Formel

Beskrivelse

R esultat

=ULIGE.FØRSTE.AFKAST(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Afkastet for et værdipapir med en ulige (kort eller lang) første periode for obligationen med brug af betingelserne i cellerne A2:A10 som funktionsargumenter. Resultatet er 0,0772 eller 7,72 %.

7,72 %

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×