Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Vælg en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Vi har foretaget nogle ændringer for hvordan, du bruger Oplæser – den indbyggede skærmlæser i Windows. Det er vores mål at gøre det nemmere at blive fortrolig med og bruge Oplæser. Derfor bygger vi videre på de erfaringer, du muligvis allerede har fra andre skærmlæsere. I denne udgivelse introducerer vi det nye standardtastaturlayout til Oplæser. Når du bruger Oplæser, bruger tastaturet som standard indstillingen Standardlayout.

Denne artikel er kun en indledende vejledning i alle ændringerne. Alt vores indhold til skærmlæser opdateres med tiden, men det vil tage et stykke tid. I mellemtiden hjælper denne artikel dig det meste af vejen.

Tip!: Det er muligt at skifte tilbage til det gamle tastaturlayout til Oplæser, hvis du foretrækker det. Hvis du vil skifte tilbage, skal du trykke på Windows-tasten+Ctrl+N. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører: "Vælg tastaturlayout, Standard". Hvis du vil ændre layoutet til Ældre version, skal du trykke på pil ned. Du hører: "Ældre version, markeret". De nye kommandoer i Oplæser er ikke tilgængelige i tastaturlayoutet Ældre version, hvis tastetrykkene til ældre kommandoer er i konflikt med de nye funktioner i Oplæser.

Here er nogle af højdepunkterne:

 • Du kan nu bruge enten Caps Lock- eller Insert-tasten som din Oplæser-ændringstast. Så fra nu af omtaler vi disse ændringstaster som "SL-tasten".

 • Kommandoerne Skift visning er blevet opdateret. De er nu knyttet til SL-tasten+PgUp- og PgDn-tasterne. Du kan også bruge Skift visning ved at trykke på SL-tasten+Ctrl+pil op og pil ned. Flyt næste og Flyt forrige ændres ikke.

 • Kommandoerne Primær og Sekundær handling i scanningstilstand er blevet ændret. Primær handling kan udføres ved at trykke på Enter eller mellemrumstasten. Du kan fuldføre en Sekundær handling ved blot at tilføje en Skift-tast til hver af disse genveje (Skift+Enter eller Skift+mellemrum). Denne ændring gælder uanset, hvilket tastaturlayout du vælger.

 • Oplæsers kommandoer for side, afsnit, linje, ord og tegn er blevet ændret i det nye standardtastaturlayout. Mange af kommandoerne i Oplæser er desuden blevet ændret med henblik på at være mere mnemotekniske. Nogle er også blevet ændret, så de er justeret efter tastetryk, der er mere velkendte for brugere af skærmlæsere.

 • Du kan nu bruge det numeriske tastatur til at udstede Oplæser-kommandoer. Du kan læse mere om dette nedenfor.

 • Vi har tilføjet et par nye kommandoer i Oplæser, herunder Liste over links, Liste over overskrifter, Liste over landemærker og Oplæser, søg.

 • Der er blevet tilføjet flere nye tastaturkommandoer for scanningstilstand til markering af tekst.

 • Mange af Oplæsers tastaturkommandoer til at gå til links, overskrifter og tabeller understøttes ikke længere i standardtastaturlayoutet. Disse kommandoer findes stadig i scanningstilstand og Skift visning. Vi har også fjernet understøttelsen af kommandoen "Gå til seneste element i indholdsområdet".

Bemærkninger!: 

 • Nye Microsoft 365-funktioner udgives gradvist til Microsoft 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. For at få mere at vide om, hvordan du får nye funktioner hurtigere, skal du tilmelde dig programmet Office Insider.

I dette emne

Den opgraderede oplevelse

Når du opgraderer til denne version af Windows og aktiverer Oplæser, vises en dialogboks med oplysninger om de ændringer, vi har foretaget for tastaturlayoutet til Oplæser. Hvis du vil slå denne funktion fra, skal du markere feltet Vis ikke dette igen.

SL-tasten

Vi har foretaget nogle ændringer for Oplæser-ændringstasten. Vi omtaler denne som "SL-tasten" i Oplæser-indstillingerne og i fremtidig dokumentation.

Som standard kan tasterne Caps Lock og Insert bruges som SL-tast. Hvis du bruger et japansk 106-tastatur, kan tasterne NonConvert og Insert bruges som SL-tast. Dette er en ændring fra tidligere versioner, hvor tasterne Ctrl og Alt blev brugt som Oplæsers ændringstaster.

Ændringer i Oplæser-indstillinger

Vi har tilføjet en ny overskrift i Oplæser-indstillingerne med navnet Vælg tastaturindstillinger. Du kan finde den i scanningstilstand ved at bruge H-tasten til at gå til overskriften. Der finder følgende indstillinger der:

Valg af tastaturlayout

Med denne indstilling kan du vælge tastaturlayoutet for Oplæser. Standardtastaturlayoutet er valgt som standard. Hvis du vil vende tilbage til tastaturlayoutet fra udgivelsen i april 2018, skal du vælge layoutet Ældre.

Valg af Oplæser-ændringstast

Med denne indstilling kan du bestemme de taster, der bruges som Oplæsers ændringstast (SL-tasten). Der findes følgende indstillinger:

 • Caps Lock og Insert (standardindstilling)

 • Insert

 • Caps Lock

Hvis du bruger et japansk 106-tastatur, er indstillingerne som følger:

 • NonConvert og Insert (standardindstilling)

 • Convert

 • Insert

 • NonConvert

Nye tastaturgenveje til Oplæser

Flere nye funktioner er blevet føjet til Oplæser i denne udgivelse. Nogle af disse kommandoer fungerer kun i scanningstilstand, mens andre fungerer overalt, hvor du bruger Oplæser.

Bemærk!: Når vi beskriver kommandoer for tastetryk i de tabeller, der vises i dette dokument, omtaler vi Oplæser-ændringstasten som SL-tasten. Dette gælder også for dialogboksen SL-tast+F1, der viser alle Oplæsers kommandoer.

Nye generelle genveje

Disse genveje fungerer uanset, om scanningstilstanden er slået til eller fra:

Kommando

Tast

Læs markering

SL-tast+Skift+pil ned

Stavekontrol – Markering

SL-tast+Skift+pil ned to gange hurtigt

Liste over Links

SL-tast+F7

Liste over overskrifter

SL-tast+F6

Liste over landemærker

SL-tast+F5

Oplæser – Søg

SL-tast+Ctrl+F

Fortsæt med Find næste

SL-tast+F3

Fortsæt med Find forrige

SL-tast+Skift+F3

Nye genveje for scanningstilstand

I denne udgivelse kan du markere indhold i scanningstilstand og kopiere det til Windows-udklipsholderen. Følgende genveje fungerer, mens du bruger scanningstilstand:

Kommando

Tast

Vælg eller fravælg tegn i Oplæser-fokus

Skift+venstre eller højre pil

Vælg eller fravælg ord i Oplæser-fokus

Ctrl+Skift+venstre eller højre pil

Vælg eller fravælg linje i Oplæser-fokus

Skift+pil op eller pil ned

Vælg eller fravælg afsnit i Oplæser-fokus

Ctrl+Skift+pil op eller pil ned

Markér indtil begyndelsen eller slutningen af aktuel linje

Skift+Home eller End

Markér indtil begyndelsen eller slutningen af dokument

Ctrl+Skift+Home eller End

Vælg eller fravælg side

Skift+Page Up eller Page Down

Markér blok

F9

Vælg blok

F10

Vælge alle

Ctrl+A

Læs markering

SL-tast+Skift+pil ned

Stavekontrol – Markering

SL-tast+Skift+pil ned to gange hurtigt

Kopier markering til udklipsholder

Ctrl+C

Indsæt markering

Ctrl+V

Klip markering

Ctrl+X

Brug af det numeriske tastatur til Oplæser

Med det nye standardtastaturlayout kan du bruge det numeriske tastatur til at udføre Oplæser-kommandoer. Vi har udviklet det numeriske tastatur, så du kan få adgang til et hvilket som helst objekt med én hånd. Alle Oplæser-kommandoer kræver brug af SL-tasten (hvis du bruger numerisk tastatur, er dette højst sandsynligt Insert-tasten). Piletasterne op, ned, til højre og til venstre samt tasterne Home, End, Page Up og Page Down fungerer, som de ellers ville, når SL-tasten ikke holdes nede. Disse taster overdrages ganske enkelt til dit program. Nedenfor vises en fuld beskrivelse af det numeriske tastaturs layout:

Kommando

Tast

Gå til første element i vinduet

SL-tast+Home

Gå til sidste element i vinduet

SL-tast+End

Læs aktuel linje

SL-tast+pil op

Læs fra markøren

SL-tast+pil ned

Læs aktuel markering

SL-tast+Skift+pil ned

Stav aktuel markering

SL-tast+Skift+pil ned to gange hurtigt

Skift visning

SL-tast+Page Up

Skift visning

SL-tast+Page Down

Gå til forrige element

SL-tast+venstre pil

Gå til næste element

SL-tast+højre pil

Læs aktuelt tegn

5 på numerisk tastatur

Læs forrige ord

SL-tast+Ctrl+venstre pil

Læs næste ord

SL-tast+Ctrl+højre pil

Læs element

SL-tast+Ctrl+5 på numerisk tastatur

Læs element højt bogstav for bogstav

SL-tast+Ctrl+5 på numerisk tastatur to gange hurtigt

Flyt Oplæser-markøren til systemmarkøren

SL-tast+minustegn på numerisk tastatur (-)

Angiv fokus på element

Plustegn på numerisk tastatur (+)

Læs, hvilken række og kolonne Oplæser befinder sig i

Ctrl+Alt+Skift+5 på numerisk tastatur

Standardtastaturlayoutet

I det følgende afsnit får du mere at vide om, hvordan Oplæsers nye standardtastaturlayout adskiller sig fra det forrige tastaturlayout (der nu omtales som "ældre"). Nedenfor gennemgår vi de taster, der bruges hyppigst i Oplæser.

Tilstanden Læring om input i Oplæser

Tilstanden Læring om input hjælper dig med at blive fortrolig med standardtastaturlayoutet. Tryk på SL-tasten+1 for at aktivere tilstanden Læring om input. Her kan du prøve taster på tastaturet for at lære de nye funktioner at kende. 

Måden, du giver feedback på, har ændret sig

Det nye tastetryk for at give feedback er SL-tasten+Alt+F. Dette fungerer både i standardlayouts og ældre layouts.

Kommandoer for Skift visning er blevet ændret

De nye er som følger:

Tryk på disse taster

Hvis du vil gøre dette

SL-tast+Page Up eller Page Down
SL-tast+Ctrl+pil op eller pil ned

Skifte visning

På nogle tastaturer til bærbare pc'er er tasterne Page Up og Page Down placeret uhensigtsmæssigt. Derfor indfører vi en alternativ metode til at ændre Oplæsers visning med brug af tasterne pil op og pil ned.

Bemærk!: Når du ændrer Oplæsers visning til enten tegn, ord, linjer eller afsnit læser kommandoen Læs aktuelle element teksten for den specifikke visningstype mere pålideligt.

Ændring af Oplæsers stemmeindstillinger

Følgende ændringer er foretaget i forbindelse med styring af Oplæsers taleindstillinger:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Forøg stemmelydstyrke

SL-tast+Ctrl+plustegn (+)

SL-tast+Ctrl+plustegn på numerisk tastatur (+)

Formindsk stemmelydstyrke

SL-tast+Ctrl+minustegn (-)

SL-tast+Ctrl+minustegn på numerisk tastatur (-)

Forøg detaljeringstilstand

SL-tast+V

Formindsk detaljeringstilstand

SL-tast+Skift+V

Slå læsning af tegn til/fra

SL-tast+2

Ændringer af scanningstilstand

Vi har ændret scanningstilstands kommandoer for Primær og Sekundær handling med henblik på at gøre dem nemmere at bruge. Nedenfor er de nye tastetryk, der skal bruges for disse kommandoer:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Primær handling

Enter

Mellemrum

Sekundær handling

Skift+Enter

Skift+mellemrumstast

Kommandoer for generelle formål

Følgende ændringer er foretaget for disse kommandoer:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Skift søgetilstand

SL-tast+Ctrl+Enter

Læs aktuelt klokkeslæt og dato

SL-tast+F12

Beskriv billede ved hjælp af en onlinetjeneste

SL-tast+Ctrl+D

Slå udviklertilstand til/fra

SL-tast+Ctrl+F12

Musetilstand

SL-tast+Alt+M

Overdrag taster til programmet

SL-tast+3

Flyt Oplæser-markøren til systemmarkøren

SL-tast+kantet venstreparentes ([)

SL-tast+minustegn på numerisk tastatur (-)

Indstil fokus på element

SL-tast+enkelt anførselstegn (')

SL-tast+plustegn på numerisk tastatur (+)

Gå til det tilknyttede element

SL-tast+A

Gå til anmærket indhold

SL-tast+Skift+A

Naviger til overordnet (når strukturel navigering er mulig)

SL-tast+Alt+pil op

Naviger til næste på samme niveau (når strukturel navigering er mulig)

SL-tast+Alt+højre pil

Naviger til forrige på samme niveau (når strukturel navigering er mulig)

SL-tast+Alt+venstre pil

Naviger til første underordnede (når strukturel navigering er mulig)

SL-tast+Alt+pil ned

Kommandoer for generel læsning

Følgende kommandoer er blevet ændret:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Læs element

SL-tast+Tab

SL-tast+5 på numerisk tastatur

Læs element højt bogstav for bogstav

SL-tast+Tab to gange hurtigt

SL-tast+5 på numerisk tastatur to gange hurtigt

Gentag udtryk

SL-tast+X

Start læsning af dokument

SL-tast+pil ned

SL-tast+Ctrl+R

Gå til starten af teksten

SL-tast+B

SL-tast+Ctrl+Home

Gå til slutningen af teksten

SL-tast+E

SL-tast+Ctrl+End

Læs dokument

SL-tast+C

Læs tekst fra start til markør

SL-tast+Skift+J

SL-tast+Alt+Home

Kommandoer for tegn, ord, linje, afsnit og sideoplæsning

Her er ændringerne for kommandoer:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Læs aktuelt tegn

SL tast+komma (,)

5 på numerisk tastatur

Læs forrige tegn

SL-tast+M

Venstre pil (når du redigerer tekst)

Læs næste tegn

SL-tast+punktum (.)

Højre pil (når du redigerer tekst)

Læs aktuelt ord

SL-tast+K

SL-tast+Ctrl+5 på numerisk tastatur

Stav det aktuelle ord

SL-tast+K to gange hurtigt

SL-tast+Ctrl+venstre pil

Læs forrige ord

SL-tast+J

SL-tast+Ctrl+End

Læs næste ord

SL-tast+L

SL-tast+Ctrl+højre pil

Læs aktuel linje

SL-tast+I

SL-tast+pil op

Læs forrige linje

SL-tast+U

Pil op (når du redigerer tekst)

Læs næste linje

SL-tast+O

Pil ned (når du redigerer tekst)

Læs aktuelt afsnit

SL-tast+Ctrl+K

Læs forrige afsnit

SL-tast+Ctrl+J

Læs næste afsnit

SL-tast+Ctrl+L

Læs aktuel side

SL-tast+Ctrl+I

Læs forrige side

SL-tast+Ctrl+U

Læs næste side

SL-tast+Ctrl+O

Funktionsmåde for oplæsning af tabel

Vi gør oplevelsen af funktionsmåden for læsning af tabel mere ensartet. Her er de nye tastetryk til læsning af tabeller, når du ikke bruger scanningstilstand:

Kommando

Tast 1

Tast 2

Gå til næste celle i den aktuelle række

Ctrl+Alt+højre pil

Gå til forrige celle i den aktuelle række

Ctrl+Alt+venstre pil

Gå til næste celle i den aktuelle kolonne

Ctrl+Alt+pil ned

Gå til forrige celle i den aktuelle kolonne

Ctrl+Alt+pil op

Gå til første celle i tabel

Ctrl+Alt+Home

Gå til sidste celle i tabel

Ctrl+Alt+End

Læs aktuel rækkeoverskrift

Ctrl+Alt+Skift+venstre pil

Læs aktuel række

Ctrl+Alt+Skift+højre pil

Læs aktuel kolonneoverskrift

Ctrl+Alt+Skift+pil op

Læs aktuel kolonne

Ctrl+Alt+Skift+pil ned

Læs, hvilken række og kolonne Oplæser befinder sig i

Ctrl+Alt+Shift+skråstreg (/)

Ctrl+Alt+Skift+5 på numerisk tastatur

Gå til en celle i tabel

Ctrl+Alt+Page Up

Gå til celleindhold

Ctrl+Alt+Page Down

Se også

Komplet vejledning til Oplæser

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder

Gå på opdagelse i kurser >

Få nye funktioner først

DELTAG I MICROSOFT INSIDERS >

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×