VILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT LYNC 2010 TIL WINDOWS PHONE

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor De bor, et af dets associerede selskaber) og Dem. De bedes læse dem. De gælder for ovennævnte software, som omfatter de eventuelle medier, De måtte have modtaget den på. Licensvilkårene gælder også for alle Microsofts

 • opdateringer,

 • supplementer,

 • Internetbaserede tjenester, og

 • supporttjenester

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne medfølgende vilkår.

VED AT TAGE SOFTWAREN I BRUG ACCEPTERER DE DISSE VILKÅR. SÅFREMT DE IKKE KAN ACCEPTERE VILKÅRENE, HAR DE IKKE RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN.

Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående rettigheder.

1.INSTALLATIONS- OG BRUGERVILKÅR.   

 1. Installation og brug.    De må installere og bruge op til 5 kopier af softwaren på de enheder, som de personligt ejer eller kontrollerer, og som er associeret med det Windows Live ID, der er tilknyttet Deres Windows Phone Marketplace-konto.

 2. Denne software kræver forbindelse til computersystemer, der kører gyldige, licenserede kopier af Microsoft Lync Server 2010 eller Microsoft Lync Online via et internetbaseret, trådløst netværk. Der kan være behov for opdateringer til Microsoft Lync Server 2010 for at få fuld funktionalitet. Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige i alle lande.

 3. Medfølgende Microsoft-programmer.    Softwaren indeholder andre Microsoft-programmer. Disse licensvilkår gælder for Deres brug af disse programmer.

2.INTERNETBASEREDE TJENESTER.    Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Microsoft kan til enhver tid ændre eller annullere dem. Ud over følgende er Deres brug af sådanne tjenester underlagt de vilkår, der er blevet leveret til Dem af Microsoft og/eller Deres trådløse operatør.

 1. Samtykke til Internetbaserede eller Trådløse Tjenester.    Softwaren kræver forbindelse til computersystemer, der kører Microsoft Lync Server 2010 eller Microsoft Lync Online via et Internetbaseret, trådløst netværk. I nogle tilfælde bliver De ikke underrettet separat, når de opretter forbindelse. Brug af softwaren fungerer som Deres samtykke til overførsel af standardoplysninger om enheden (herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om Deres enhed, system og programsoftware samt eksterne enheder) for internetbaserede eller trådløse tjenester.

 2. Misbrug af Internetbaserede Tjenester.    De må ikke bruge nogen Internetbaseret tjeneste på en måde, der kan beskadige den eller begrænse andres brug af den eller det trådløse netværk. De må ikke bruge tjenesten til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

3.OMFANGET AF LICENSEN.    Softwaren er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver Dem flere rettigheder, har De kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal ved at gøre dette overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, der kun tillader, at De kan bruge den på bestemte måder. De må ikke

 • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren;

 • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning;

 • lave flere kopier af softwaren end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning;

 • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den;

 • udleje, lease eller udlåne softwaren;

 • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjemand; eller

4.DOKUMENTATION.    De må kopiere og bruge dokumentationen som reference til Deres interne formål.

5.EKSPORTRESTRIKTIONER.    Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. De skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De på www.microsoft.com/exporting.

6.SUPPORTYDELSER.    Fordi denne software er ”som den er og forefindes”, yder Microsoft muligvis ikke support på den. Deres telefon, producent og trådløse operatør er ikke ansvarlige for at levere supporttjenester til softwaren.

7.HELE AFTALEN.    Denne aftale og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som De anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne.

8.GÆLDENDE LOVGIVNING.

 1. USA.    Såfremt De har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor De bor, styrer alle andre retskrav, herunder krav under statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og uden for kontrakt.

 2. Uden for USA.    Hvis De anskaffede softwaren i et andet land, gælder det pågældende lands love.

9.JURIDISK VIRKNING.    Denne aftale beskriver bestemte juridiske rettigheder. De kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren fra. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

10.ANSVARSFRASKRIVELSE.   SOFTWAREN ER GIVET I LICENS ”SOM DEN ER OG FOREFINDES” OG ”MED ALLE FEJL”. DE BÆRER RISIKOEN FOR BRUGEN AF DEN. MICROSOFT OG DE TRÅDLØSE OPERATØRER, VIA HVIS NETVÆRK SOFTWAREN DISTRIBUERES, OG HVER AF VORES RESPEKTIVE ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER OG LEVERANDØRER (”DISTRIBUTØRER”) GIVER INGEN UDTRYKKELIGE GARANTIER, GARANTIER ELLER BETINGELSER UNDER ELLER I RELATION TIL SOFTWAREN. DE KAN HAVE ANDRE FORBRUGSRETLIGE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN LOKALE LOVGIVNING, SOM DENNE AFTALE IKKE KAN ÆNDRE. SÅFREMT DET ER TILLADT I HENHOLD TIL DANSK LOVGIVNING, AFGIVER MICROSOFT INGEN STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF IMMATERIELLE RETTIGHEDER.

11.BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING.   DE KAN FRA MICROSOFT OG MICROSOFTS LEVERANDØRER KUN OPNÅ ERSTATNING FOR DIREKTE TAB PÅ OP TIL DET BELØB, DE HAR BETALT. DE KAN IKKE FÅ DÆKKET ANDRE KRAV PÅ ERSTATNING, HERUNDER ERSTATNING FOR FØLGESKADER, TABT FORTJENESTE, SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER.

Denne begrænsning gælder i

 • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer; og

 • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, fordi der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×