Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives grundlæggende begreber i Microsoft Word, der kan hjælpe nye brugere med at komme i gang med at oprette avancerede dokumenter med et professionelt udseende.

 1. Klik på knappen Start Knappen Start i Windows eller tryk på Windows på tastaturet for at få vist menuen Start.

 2. Find Word på listen over programmer, og klik på det. Startskærmbilledet vises, og Word starter.

  Tip!: Første gang du starter Word, vises Microsoft-softwarelicensaftalen muligvis.

For at afslutte Word skal du klikkeLuk X i øverste højre hjørne af skærmen.

Hvis du har foretaget ændringer, siden du sidst gemte dokumentet, vises der et meddelelsesfelt, hvor du bliver spurgt, om du vil gemme ændringerne. Hvis du vil gemme ændringerne, skal du klikke på Ja. Klik på Nej, hvis du vil afslutte uden at gemme ændringerne. Hvis du klikkede på knappen x ved en fejl, skal du klikke på Annuller.

Toppen af siden

Word-brugergrænseflade

1    Titellinje: Viser filnavnet på det dokument, der redigeres, samt navnet på den software, du bruger. Den indeholder også standardknapperne Minimer, Gendan og Luk.

2    Værktøjslinjen Hurtig adgang: Kommandoer, der ofte bruges, f.eks. Gem,Fortrydog Annuller Fortryd, findes her. I slutningen af værktøjslinjen Hurtig adgang er en rullemenu, hvor du kan tilføje andre almindeligt anvendte eller ofte nødvendige kommandoer.

3    Fanen Filer: Klik på denne knap for at finde kommandoer, der fungerer på selve dokumentet i stedet for indholdet af dokumentet, f.eks. Ny,Åbn,Gem som ,Udskrivog Luk.

4    Bånd: De kommandoer, der skal bruges til dit arbejde, findes her. Udseendet af båndet ændres afhængigt af størrelsen på skærmen. Word komprimerer båndet ved at ændre organiseringen af kontrolelementerne, så der er plads til mindre skærme.

5    Redigeringsvindue: Viser indholdet af det dokument, du redigerer.

6    Rullepanel: Gør det muligt at ændre visningsplaceringen for det dokument, du redigerer.

7    Statuslinje: Viser oplysninger om det dokument, du redigerer.

8    Zoom-slidekontrolelement: Gør det muligt at ændre zoomindstillingerne for det dokument, du redigerer.

Toppen af siden

I Word skal du gemme dokumentet, så du kan afslutte programmet uden at miste dit arbejde. Når du gemmer dokumentet, gemmes det som en fil på computeren eller på en netværksplacering. Senere kan du åbne filen, ændre den og udskrive den.

Hvis du vil gemme et dokument, skal du gøre følgende:

 1. Klik på knappen Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang. Vinduet Gem som vises.

 2. Vælg en placering, hvor du vil gemme dokumentet, og angiv et filnavn i feltet Filnavn. Hvis du vil ændre filnavnet, skal du skrive et nyt filnavn.

 3. Klik på Gem.

Du kan åbne et Word-dokument for at fortsætte dit arbejde. Gør følgende for at åbne et dokument:

 1. Åbn Stifinder, og klik på Dokumenter. Der vises en liste over dokumenter.

 2. Hvis det dokument, du vil arbejde på, findes på listen, skal du klikke på filnavnet for at åbne dokumentet. Hvis dokumentet ikke er på listen, skal du gå til den placering, hvor du har gemt filen, og dobbeltklikke på filen. Startskærmbilledet i Word vises, og derefter vises dokumentet.

Tip!: Du kan også åbne et dokument i Word ved at klikke på fanen Filer og derefter klikke på Åbn. Hvis du vil åbne et dokument, du har gemt for nylig, skal du klikke på Seneste.

Toppen af siden

Før du redigerer eller formaterer tekst, skal du først markere teksten. Følg trinnene nedenfor for at markere tekst.

 1. Placer kanteren i begyndelsen af den tekst, du vil redigere eller formatere, og tryk derefter på venstre museknap.

 2. Mens du holder venstre museknap nede, skal du flytte den til højre (kaldet at "trække") for at markere teksten. Der tilføjes en baggrundsfarve på placeringen af den markerede tekst for at angive markeringsområdet.

Du kan finde de fleste tekstformateringsværktøjer ved at klikke på fanen Hjem og derefter vælge fra gruppen Skrifttype.

Båndet i Word 2010

1    Dette er fanen Hjem.

2    Dette er gruppen Skrifttype under fanen Hjem.

3    Dette er knappen Fed. Se nedenstående tabel for at se navnene og funktionerne på alle knapperne i gruppen Skrifttype.

Knap

Navn

Funktion

Knappen Skrifttype

Skrifttype

Ændrer skrifttypen.

Knappen Skriftstørrelse

Skriftstørrelse

Ændrer størrelsen på teksten.

Knappen Forøg skriftstørrelse

Grow Font

Øger tekststørrelsen.

Knappen Formindsk skriftstørrelse

Formindsk skriftstørrelse

Formindsker tekststørrelsen.

Knappen Store og små bogstaver

Skift mellem store og små bogstaver

Ændre al markeret tekst til store bogstaver, små bogstaver eller andre almindelige store bogstaver.

Knappen Ryd formatering

Knapflade

Rydder al formatering for den markerede tekst, så kun den almindelige tekst bliver tilbage.

Knappen Fed

Fed skrift

Gør den markerede tekst fed.

Knappen Kursiv

Kursiv

Kursiverer den markerede tekst.

Knappen Understreget

Understregning

Tegner en streg under den markerede tekst. Klik på rullepilen for at vælge understregningstype.

Knappen Gennemstreget

Gennemstreget

Tegner en linje gennem midten af markeret tekst.

Knappen Sænket skrift

Sænket skrift

Opretter tegn med sænket skrift.

Knappen Hævet skrift

Hævet skrift

Opretter hævet skrift.

Knappen Teksteffekter

Teksteffekter

Anvend en visuel effekt på markeret tekst, f.eks. skygge, skær eller refleksion.

Knappen Tekstfremhævningsfarve

Fremhævningsfarve til tekst

Får tekst til at se ud, som om den var markeret med en overstregningstusch.

Knappen Skriftfarve

Skriftfarve

Ændrer tekstfarven.

Toppen af siden

Typografier giver dig mulighed for hurtigt at formatere overordnede elementer i dokumentet, f.eks. overskrifter, titler og undertekster. Følg trinnene nedenfor for at anvende typografier på teksten i dokumentet.

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. Hold markøren over en typografi under fanen Hjem i gruppen Typografier for at få vist en direkte eksempelvisning direkte i dokumentet. Hvis du vil se hele listen over typografier, skal du klikke på pilen Mere for at åbne ruden Typografier.

 3. Hvis du vil anvende den typografi, der passer bedst til teksten, skal du blot klikke på den.

Når du er færdig med at anvende typografier på de enkelte elementer, kan du bruge et typografisæt i Word til at ændre udseendet af hele dokumentet på én gang.

 1. Vælg et af de foruddefinerede typografisæt i gruppen Dokumentformatering under fanen Design, f.eks. Grundlæggende eller Uformel. Hold markøren over et typografisæt for at få vist en direkte eksempelvisning direkte i dokumentet. Hvis du vil se flere foruddefinerede typografisæt, skal du klikke på pil ned i højre side af gruppen Dokumentformatering.

 2. Hvis du vil anvende det typografisæt, der passer bedst til teksten, skal du blot klikke på det.

Toppen af siden

Med Word kan du nemt ændre afstanden mellem linjer og afsnit i dokumentet.

 1. På fanen Design skal du klikke på Afsnitsafstand for at få vist en rulleliste med indstillinger for afstand mellem afsnit. Hold markøren over en hvilken som helst afsnitsafstandstypografi for at få vist en direkte eksempelvisning direkte i dokumentet.

 2. Når du finder det ønskede udseende, skal du klikke på det.

Tip!: Hvis du vil definere din egen afsnitsafstand, skal du vælge Brugerdefineret afsnitsafstand.

Toppen af siden

Det er nemt at se, hvordan layoutet i dokumentet ser ud, når det udskrives uden rent faktisk at udskrive.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Udskriv for at få vist et eksempel på dokumentet.

 3. Gennemse oversigten Indstillinger egenskaber, som du måske vil ændre.

 4. Når egenskaberne for din printer og dit dokument vises, som du vil have dem, skal du klikke på Udskriv.

Din browser understøtter ikke video.

Toppen af siden

Hvis du vil bruge Word, skal du se efter Word-ikonet menuen Start klikke på det.

 1. Klik på knappen Start Knapbillede for at få vist menuen Start.

 2. Peg på Alle programmer, Microsoft Office, og klik derefter påMicrosoft Word 2010.

 3. Startskærmbilledet vises, og Word starter.

Tip!: Første gang du starter Word, vises Microsoft-softwarelicensaftalen muligvis.

Vælg kommandoen Afslut under fanen Filer for at afslutte.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Vælg Afslut.

Hvis du har foretaget ændringer, siden du sidst gemte dokumentet, vises der et meddelelsesfelt, hvor du bliver spurgt, om du vil gemme ændringerne. Hvis du vil gemme ændringerne, skal du klikke på Ja. Klik på Nej, hvis du vil afslutte uden at gemme ændringerne. Hvis du klikkede på knappen Afslut ved en fejl, skal du klikke på Annuller.

Toppen af siden

Elementer i Word-vinduet

1    Titellinje: Viser filnavnet på det dokument, der redigeres, samt navnet på den software, du bruger. Den indeholder også standardknapperne Minimer, Gendan og Luk.

2    Værktøjslinjen Hurtig adgang: Kommandoer, der ofte bruges, f.eks. Gem,Fortrydog Annuller Fortryd, findes her. I slutningen af værktøjslinjen Hurtig adgang er en rullemenu, hvor du kan tilføje andre almindeligt anvendte eller ofte nødvendige kommandoer.

3    Fanen Filer: Klik på denne knap for at finde kommandoer, der fungerer på selve dokumentet i stedet for indholdet af dokumentet, f.eks. Ny,Åbn,Gem som ,Udskrivog Luk.

4    Bånd: De kommandoer, der skal bruges til dit arbejde, findes her. Udseendet af båndet ændres afhængigt af størrelsen på skærmen. Word komprimerer båndet ved at ændre organiseringen af kontrolelementerne, så der er plads til mindre skærme.

5    Redigeringsvindue: Viser indholdet af det dokument, du redigerer.

6    Rullepanel: Gør det muligt at ændre visningsplaceringen for det dokument, du redigerer.

7    Statuslinje: Viser oplysninger om det dokument, du redigerer.

8    Visningsknapper: Gør det muligt at ændre visningstilstanden for det dokument, du redigerer, så det passer til dine behov.

9    Zoom-slidekontrolelement: Gør det muligt at ændre zoomindstillingerne for det dokument, du redigerer.

Toppen af siden

I Word skal du gemme dokumentet, så du kan afslutte programmet uden at miste dit arbejde. Når du gemmer dokumentet, gemmes det som en fil på computeren. Senere kan du åbne filen, ændre den og udskrive den.

Hvis du vil gemme et dokument, skal du gøre følgende:

 1. Klik på knappen Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang.

 2. Angiv den placering, hvor du vil gemme dokumentet, i feltet Gem i. Første gang du gemmer dokumentet, udfyldes den første linje med tekst i dokumentet som filnavnet i feltet Filnavn. Hvis du vil ændre filnavnet, skal du skrive et nyt filnavn.

 3. Klik på Gem.

 4. Dokumentet gemmes som en fil. Filnavnet i titellinjen ændres for at afspejle det gemte filnavn.

Du kan åbne et Word-dokument for at fortsætte dit arbejde. Gør følgende for at åbne et dokument:

 1. Klik på knappen Start, og klik derefter på Dokumenter.

 2. Gå til den placering, hvor du gemte filen, og dobbeltklik på filen. Startskærmbilledet i Word vises, og derefter vises dokumentet.

Tip!: Du kan også åbne et dokument i Word ved at klikke på fanen Filer og derefter klikke på Åbn. Hvis du vil åbne et dokument, du har gemt for nylig, skal du klikke på Seneste

.

Toppen af siden

Før du redigerer eller formaterer tekst, skal du først markere teksten. Følg trinnene nedenfor for at markere tekst.

 1. Placer kanteren i begyndelsen af den tekst, du vil redigere eller formatere, og tryk derefter på venstre museknap.

 2. Mens du holder venstre museknap nede, skal du flytte den til højre (kaldet at "trække") for at markere teksten. Der tilføjes en baggrundsfarve på placeringen af den markerede tekst for at angive markeringsområdet.

De fleste tekstformateringsværktøjer findes ved at klikke på fanen Hjem og derefter vælge fra gruppen Skrifttype.

Båndet i Word 2010

1    Dette er fanen Hjem.

2    Dette er gruppen Skrifttype under fanen Hjem.

3    Dette er knappen Fed. Se nedenstående tabel for at se navnene og funktionerne på alle knapperne i gruppen Skrifttype.

Knap

Navn

Funktion

Knappen Skrifttype

Skrifttype

Ændrer skrifttypen.

Knappen Skriftstørrelse

Skriftstørrelse

Ændrer størrelsen på teksten.

Knappen Forøg skriftstørrelse

Grow Font

Øger tekststørrelsen.

Knappen Formindsk skriftstørrelse

Formindsk skriftstørrelse

Formindsker tekststørrelsen.

Knappen Store og små bogstaver

Skift mellem store og små bogstaver

Ændre al markeret tekst til store bogstaver, små bogstaver eller andre almindelige store bogstaver.

Knappen Ryd formatering

Knapflade

Rydder al formatering for den markerede tekst, så kun den almindelige tekst bliver tilbage.

Knappen Fed

Fed skrift

Gør den markerede tekst fed.

Knappen Kursiv

Kursiv

Kursiverer den markerede tekst.

Knappen Understreget

Understregning

Tegner en streg under den markerede tekst. Klik på rullepilen for at vælge understregningstype.

Knappen Gennemstreget

Gennemstreget

Tegner en linje gennem midten af markeret tekst.

Knappen Sænket skrift

Sænket skrift

Opretter tegn med sænket skrift.

Knappen Hævet skrift

Hævet skrift

Opretter hævet skrift.

Knappen Teksteffekter

Teksteffekter

Anvend en visuel effekt på markeret tekst, f.eks. skygge, skær eller refleksion.

Knappen Tekstfremhævningsfarve

Fremhævningsfarve til tekst

Får tekst til at se ud, som om den var markeret med en overstregningstusch.

Knappen Skriftfarve

Skriftfarve

Ændrer tekstfarven.

Toppen af siden

Typografier giver dig mulighed for hurtigt at formatere overordnede elementer i dokumentet, f.eks. overskrifter, titler og undertekster. Følg trinnene nedenfor for at anvende typografier på teksten i dokumentet.

 1. Markér den tekst, du vil ændre.

 2. Hold markøren over en typografi under fanen Hjem i gruppen Typografier for at få vist en direkte eksempelvisning direkte i dokumentet.

 3. Hvis du vil anvende den typografi, der passer bedst til teksten, skal du blot klikke på den.

Når du er færdig med at anvende typografier på de enkelte elementer, Word 2010 du ændre udseendet af hele dokumentet på én gang.

 1. Klik på Skift typografier i gruppen Typografier under fanen Hjem.

 2. Peg på Typografisæt for at finde foruddefinerede typografisæt. Hold markøren over et typografisæt for at få vist en direkte eksempelvisning direkte i dokumentet.

 3. Når du finder det ønskede udseende, skal du klikke på det.

Din browser understøtter ikke video.

Toppen af siden

Med Word 2010kan du nemt ændre afstanden mellem linjer og afsnit i dokumentet.

 1. Klik på Skift typografier i gruppen Typografier under fanen Hjem.

 2. Peg på Afsnitsafstand for at finde en markering af indbyggede afsnitsafstandstypografier. Hold markøren over en hvilken som helst afsnitsafstandstypografi for at få vist en direkte eksempelvisning direkte i dokumentet.

 3. Når du finder det ønskede udseende, skal du klikke på det.

Tip!: Hvis du vil definere din egen afsnitsafstand, skal du vælge Brugerdefineret afsnitsafstand.

Toppen af siden

Det er nemt at se, hvordan layoutet i dokumentet ser ud, når det udskrives uden rent faktisk at udskrive.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Udskriv for at få vist et eksempel på dokumentet.

 3. Gennemse oversigten Indstillinger egenskaber, som du måske vil ændre.

 4. Når egenskaberne for din printer og dit dokument vises, som du vil have dem, skal du klikke på Udskriv.

Din browser understøtter ikke video.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×