Word-indstillinger (Avancerede)

Brug avancerede Word-indstillinger til at tilpasse redigeringsopgaver, dokumentvisning, udskrivningsindstillinger og meget mere.

Du vælger dine avancerede Word-indstillinger ved at markere Filer > Indstillinger og derefter markere Avanceret i venstre rude.

Redigeringsindstillinger

Konfigurer, hvordan du markerer, udskifter og formaterer ord og afsnit.

Word 2013-redigeringsindstillinger

Klip, kopiér og indsæt

Vælg, hvordan du vil indsætte indhold og formatering i samme dokument eller mellem forskellige dokumenter og apps.

Indstillinger for at klippe, kopiere og sætte ind med Word 2013

Billedstørrelse og -kvalitet

Anvend indstillinger af billedstørrelse og kvalitet til et åbent dokument eller til alle nye dokumenter.

Word 2013-indstillinger for billedstørrelse og -kvalitet

Diagram

Tillad at brugerdefineret formatering og etiketter bevares med datapunkter, selvom diagrammet ændres.

Word 2013-diagramindstillinger

Vis dokumentindhold

Vælg indstillinger for formatering, tekst og billeder.

Vis indstillinger for dokumentindhold i Word 2013

Vis

Vælg et måleformat, vis rullepaneler, og markér det antal dokumenter, der skal vises på listen Seneste dokumenter.

Visningsindstillinger for Word 2013

Udskriv

Optimer udseendet af den fysiske papirversion af dokumentet, eller skift papirstørrelse på din printer.

Word 2013 Word-indstillinger for udskrift

Gem

Gem sikkerhedskopier, gem automatisk ændringer i skabeloner, eller tillad lagring af sikkerhedskopier.

Word 2013 Word-indstillinger for lagring

Bevar nøjagtig gengivelse ved deling af dette dokument

Sørg for, at udseendet af dit dokument bevares, når du deler det med nogen, der bruger en anden version af Word.

Word 2013, bevar pålidelighedsindstillinger

Generelt

Med én af indstillingerne i dette afsnit kan du ved at markere Filplaceringer ændre, hvor dine ændringer i Word gemmes. Du kan også vælge at åbne dokumenter i kladdevisning.

Overordnede indstillinger i Word 2013

Layoutindstillinger for:

Redigering af layoutet, f.eks. tegnafstand, for et åbent dokument eller alle nye dokumenter.

Word 2013-layoutindstillinger for: valgmuligheder

Understøttelsen af Office 2010 ophørte den 13. oktober 2020

Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Du vælger dine avancerede Word-indstillinger ved at markere Filer > Indstillinger og derefter markere Avanceret i venstre rude.

I denne artikel

Redigeringsindstillinger

Ny tekst erstatter markeret tekst     Markér denne indstilling for at slette den markerede tekst, når du begynder at skrive. Hvis du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt, indsætter Microsoft Office Word ny tekst foran den markerede tekst og sletter ikke den markerede tekst.

Marker automatisk hele ordet     Markér denne indstilling for at markere hele ord, når du markerer en del af et ord og derefter en del af det næste ord. Ved aktivering af denne indstilling markerer Word også et ord samt mellemrummet efter ordet, når du dobbeltklikker på et ord.

Tillad, at tekst trækkes og slippes     Markér denne indstilling for at kunne flytte eller kopiere markeret tekst ved at trække den. Du kan flytte tekst ved at markere den og derefter trække den til den nye placering. Du kan kopiere tekst ved at markere teksten og derefter holde Ctrl nede, mens du trækker markeringen til den nye placering.

Brug Ctrl+klik til at følge et link     Markér denne indstilling for at gøre det nemmere at redigere teksten i links. Ved aktivering af denne indstilling skal du trykke på Ctrl, samtidig med at du klikker på linket, for at gå til linkdestinationen. Ved deaktivering af denne indstilling åbner Word linkdestinationen, når du klikker på linket, hvilket gør det sværere at redigere teksten i linket.

Opret automatisk lærred ved indsætning af autofigurer     Markér denne indstilling for at placere et lærred omkring tegningsobjekter eller blæktegninger og skrift, når du indsætter dem i dit dokument. Et lærred hjælper dig med at arrangere tegneobjekter og billeder og flytte dem som en enhed.

Brug smart afsnitsmarkering     Markér denne indstilling for at markere afsnitsmærket, når du markerer et helt afsnit. Hvis du medtager afsnitsmærket, når du klipper og indsætter et afsnit, efterlader du ikke et tomt afsnit, og formateringen bliver automatisk sammen med afsnittet.

Brug intelligente markører     Markér denne indstilling for at angive, at markøren flytter sig, når du ruller op eller ned. Når du trykker på VENSTRE PIL, HØJRE PIL, PIL OP eller PIL NED, efter du ruller, reagerer markøren på den side, der aktuelt vises, ikke på dens tidligere placering.

Brug Insert-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra     Markér denne indstilling til at slå overskrivningstilstand fra og til ved at trykke på Insert.

 • Brug overskrivningstilstand     Markér denne indstilling, hvis du vil erstatte eksisterende tekst, mens du skriver, ét tegn ad gangen. Hvis Brug Insert-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra er markeret, kan du slå overskrivningstilstand fra og til ved at trykke på Insert.

Tilføj dobbelte anførselstegn for hebraisk nummerering     Markér denne indstilling for at tilføje dobbelte anførselstegn (") til nummerering.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis hebraisk er aktiveret til redigering af tekst.

Spørg, om typografi skal opdateres     Markér denne indstilling for at blive spurgt, når du direkte ændrer tekst, for hvilken der er anvendt en typografi, og anvend derefter typografien igen på den ændrede tekst. Når du bliver bedt om det, kan du enten opdatere typografien baseret på nylige ændringer eller genanvende formateringen fra typografien.

Brug typografien Normal til punktopstillinger eller opstillinger med tal/bogstaver     Markér denne indstilling for at basere listetypografier på afsnitstypografien Normal i stedet for typografien Afsnitsliste.

Hold styr på formateringen     Markér denne indstilling for at holde styr på formatering, mens du skriver. Det gør det nemt for dig at anvende den samme formatering andre steder. Denne indstilling skal være aktiveret, før du kan bruge kommandoen Markér al tekst med lignende formatering i den genvejsmenu, der vises, når du højreklikker på markeret tekst. For at få vist en liste over den formatering, du har brugt, skal du klikke på kommandoen Indstillinger i ruden Typografi og derefter markere afkrydsningsfelterne Formatering på afsnitsniveau, Skrifttypeformatering og Formatering af punkttegn og tal/bogstaver.

 • Markér uoverensstemmelser i formatering     Markér denne indstilling for at markere formatering med en blå bølgestreg, når den ligner, men ikke præcis er den samme som andre formateringer i dine dokumenter. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du også markere afkrydsningsfeltet Hold styr på formateringen.

Opdater typografi, så den svarer til markeringen    På listen skal du klikke på Bevar tidligere mønster til nummerering og punkttegn for at sikre, at alle afsnit med denne typografi, som ikke er nummereret, forbliver unummererede. Klik på Føj nummerering eller punkttegn til alle afsnit med denne typografi for at nummerere alle afsnit, hvori typografien er anvendt.

Aktivér klik og skriv     Markér denne indstilling for at indsætte tekst, grafik, tabeller eller andre elementer i et tomt område i et dokument ved at dobbeltklikke i det tomme område. Klik og skriv-funktionen indsætter automatisk afsnit og anvender den nødvendige justering for at anbringe elementet, hvor du dobbeltklikkede. Denne funktion er kun tilgængelig i visningerne Udskriftslayout og Weblayout.

 • Standardtypografi i afsnit Markér den typografi, der anvendes til tekst, når du bruger klik og skriv.

Vis tip om autofuldførelse    Markér denne indstilling for at få vist komplette autotekstelementer, når du skriver de første fire tegn i elementet. Du kan trykke på ENTER for at føje hele autotekstelementet til dit dokument, eller du kan fortsætte med at skrive den ønskede tekst. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du ikke vil have vist autotekstforslag.

Markørbevægelse     Denne indstilling angiver den retning, som markøren bevæger sig i, når du trykker på piletasterne på tastaturet.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

 • Logisk Markér denne indstilling for at bevæge markøren i forhold til retningen af den fundne tekst. Når du f.eks. bruger piletasterne til at bevæge dig gennem arabisk og derefter dansk tekst i samme sætning, bevæger markøren sig fra højre mod venstre gennem den arabiske tekst og begynder derefter ved tegnet længst til venstre i det danske ord og fortsætter fra venstre mod højre.

 • Visuel Markér denne indstilling for at bevæge markøren til næste visuelt tilstødende tegn. Når du f.eks. bruger piletasterne til at bevæge dig fra højre mod venstre gennem arabisk tekst og derefter dansk tekst i samme sætning, bevæger piletasten sig fra højre mod venstre uanset tekstretningen.

Visuel markering med markør     Denne indstilling angiver, hvordan teksten er markeret, mens du udvider markeringen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

 • Bloker Markér denne indstilling for at ombryde tekst fra linje til linje, mens du markerer nedad, så alle markerede linjer får samme bredde.

 • Kontinuerlig Markér denne indstilling for at ombryde tekst fra linje til linje, mens du markerer nedad, så bredden af den sidste linje i blokken varieres.

Brug sekvenskontrol     Markér denne indstilling, hvis du vil validere, om et nyligt indtastet tegn optræder i den rigtige sekvens, der skal bruges som et tonemærke, diakritisk tegn eller vokal, der skal placeres over, under, foran eller bag den konsonant, det hører sammen med.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et komplekst skriftsprog til redigering af tekst.

 • Skriv og erstat Markér denne indstilling, hvis du vil erstatte det tidligere indtastede tegn med det nyligt indtastede tegn, hvis de to tegn ikke kan stå i den samme tekstklynge.

Asiatiske skrifttyper anvendes også til latinsk tekst     Markér denne indstilling, hvis du vil ændre latinske tegn til den markerede asiatiske skrifttype, når du anvender den asiatiske skrifttype på markeret tekst. Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt, hvis der skal forblive latinske tegn i den latinske skrifttype, samtidig med at du anvender den asiatiske skrifttype på resten af dokumentet.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et østasiatisk sprog til redigering af tekst.

Skift automatisk tastatur til at passe til den omgivende teksts sprog     Markér denne indstilling, hvis du vil ændre tastatursproget og skrifttypen baseret på sproget i den del af teksten, hvor markøren er placeret. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, ændres kun skrifttypen.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

IME-kontrol aktiv     Markér denne indstilling for at starte en IME (Input Method Editor). Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at standse en IME.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

IME-indstillinger     Klik for at åbne dialogboksen Egenskaber for IME-navn. Brug denne dialogboks til at angive eller ændre tekst, tastatur, tegnkonvertering og andre indstillinger for den aktive IME.

Bemærk!: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

Toppen af siden

Klippe, kopiere og indsætte

Indsæt i samme dokument     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der træder i kraft, når du indsætter indholdet i det samme dokument, hvorfra du kopierede indholdet. Markér et af følgende på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)      Denne indstilling bevarer tegntypografier og direkte formatering, som blev anvendt på den kopierede tekst. Direkte formatering indeholder egenskaber som skriftstørrelse, kursiv og anden formatering, som ikke er medtaget i afsnitstypografi.

 • Flet formatering     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte til den kopierede tekst, men den bevarer formatering, der betragtes som fremhævning, f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som afsnit, hvor den er blevet indsat. Teksten får også al direkte formatering eller egenskaber for tegntypografien for tekst, der står umiddelbart foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsæt mellem dokumenter     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der træder i kraft, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra et andet dokument i Word. Markér et af følgende på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer den formatering, der blev anvendt på den kopierede tekst. Enhver typografidefinition, der er knyttet til den kopierede tekst, kopieres til destinationsdokumentet.

 • Flet formatering     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte til den kopierede tekst, men den bevarer formatering, der betragtes som fremhævning, f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som afsnit, hvor den er blevet indsat. Teksten får også al direkte formatering eller alle tegntypografiegenskaber for tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsæt mellem dokumenter, når der er konflikt mellem typografidefinitioner     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der opstår, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra et andet dokument i Word, og den typografi, der er tildelt den kopierede tekst, er defineret på en anden måde i det dokument, hvori teksten indsættes. Markér et af følgende på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering     Denne indstilling bevarer den kopierede teksts udseende ved at tildele typografien Normal til den indsatte tekst og anvende direkte formatering. Direkte formatering omfatter karakteristika, f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, for at efterligne typografidefinitionen for den kopierede tekst.

 • Brug destinationstypografier (standard)     Denne indstilling bevarer det typografinavn, der er forbundet med den kopierede tekst, men bruger typografidefinitionen i det dokument, hvori teksten indsættes. Du kan f.eks. kopiere tekst fra Overskrift 1 fra et dokument til et andet. I ét dokument er Overskrift 1 defineret som Arial fed, 14-punkt, og i det dokument, hvori du indsætter teksten, er Overskrift 1 defineret som Cambria fed, 16-punkt. Når du bruger indstillingen Brug destinationstypografier, anvender den indsatte tekst typografien Overskrift 1, Cambria fed, 16-punkt.

 • Flet formatering     Denne indstilling sletter typografidefinitionen og det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den kun bruges på en del af markeringen. Teksten får den typografidefinition i dokumentet, hvor teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsæt fra andre programmer     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der træder i kraft, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra et andet program. Markér et af følgende på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer den kopierede teksts formatering.

 • Flet formatering     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte til den kopierede tekst, men den bevarer formatering, som betragtes som fremhævning, f.eks. fed og kursiv, når den kun er anvendt på en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som afsnit, hvor den er blevet indsat. Teksten får også al direkte formatering fra tekst, der står umiddelbart foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsæt billeder som     Denne indstilling viser, hvordan Word indsætter billeder i forhold til teksten i dit dokument. Du kan indsætte billeder på linje med tekst, tillade, at billeder flyttes med tekst, eller ombryde tekst omkring, foran eller bag et billede. Markér et af følgende på rullelisten:

 • På linje med tekst     Denne indstilling indsætter grafikken i et afsnit, som om det var tekst. Indstillingen anvendes som standard. Grafikken bevæger sig, når du tilføjer eller sletter tekst. Du kan trække grafikken til en anden placering på samme måde, som du trækker tekst.

 • Firkant     Denne indstilling ombryder teksten omkring alle sider af en firkant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Tæt     Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikken i en uregelmæssig figur omkring det aktuelle billede. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Bag teksten     Denne indstilling indsætter grafikken, så den flyder på sit eget lag bag teksten. Der er ingen kant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Foran teksten     Denne indstilling indsætter grafikken, så den flyder på sit eget lag foran teksten. Der er ingen kant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Gennem     Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikken, og teksten udfylder også den plads, der skabes af en konkav figur, f.eks. en halvmåne. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Øverst og nederst     Denne indstilling forhindrer, at tekst ombrydes på siderne af grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

Bevar punktopstillinger og tal, når der indsættes tekst med indstillingen Bevar kun tekst     Markér denne indstilling, hvis du vil konvertere nummerering og punkttegn til tekstsymboler.

Tilføj styretegn i Klip og Kopier    Markér denne indstilling for at bevare markørens bevægelse fra højre mod venstre, når du klipper eller kopierer tekst fra et Word-dokument og indsætter det som ren tekst (f.eks. i Notesblok).

Indsæt med Insert-tasten     Markér denne indstilling for at bruge Insert-tasten til at indsætte indholdet af Office Udklipsholder i et dokument.

Vis knap til indstillinger for Sæt ind, når indhold indsættes     Markér denne indstilling for at få vist knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter indhold. Du kan bruge knappen Indstillinger for Sæt ind til at tilsidesætte eller ændre de indstillinger, du foretager i denne sektion af dialogboksen Word-indstillinger.

Brug 'smart' klip og sæt ind-redigering     Markér denne indstilling for automatisk at justere formatering, når du indsætter tekst. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt, kan du klikke på Indstillinger for at angive yderligere indstillinger for indsætning.

 • Indstillinger     Klik her for at åbne dialogboksen Indstillinger. Brug denne dialogboks til at angive standardfunktionsmåden, når du fletter, klipper og indsætter tekst. Du kan tilsidesætte standardfunktionsmåden ved hjælp af knappen Indstillinger for Sæt ind, som vises, når du indsætter indholdet fra Udklipsholder i din meddelelse. Denne knap er kun tilgængelig, når indstillingen Brug "smart" klip og sæt ind-redigering er aktiveret.

  • Brug standardindstillingerne for     Klik på et element på listen for at forhåndsudvælge en konfiguration af indstillinger i dialogboksen. Du kan markere dine egen indstillingskonfiguration ved at klikke på Brugerdefineret på denne liste.

  • Tilpas afstand mellem sætninger og ord automatisk     Markér denne indstilling, hvis du vil fjerne ekstra mellemrum, når du sletter tekst, eller tilføje de nødvendige mellemrum, når du indsætter tekst fra udklipsholderen.

  • Tilpas afstand mellem afsnit ved indsætning     Markér denne indstilling for at forhindre oprettelse af tomme afsnit og for at forhindre uens afsnitsafstand.

  • Tilpas tabelformatering og -justering ved indsætning     Markér denne indstilling for at styre formateringen og tilpasningen af tabeller. Når denne indstilling er aktiveret, indsættes enkelte celler som tekst, tabeldele indsættes som rækker i en eksisterende tabel (i stedet for som en indlejret tabel), og når du indsætter en tabel i en eksisterende tabel, justeres den indsatte tabel, så den passer med den eksisterende tabel.

  • Smart typografitilpasning     Markering af denne indstilling har ingen virkning. For at finjustere typografiers funktionsmåde når du indsætter indhold, skal du bruge indstillingerne for Indsæt i sektionen Klippe, kopiere og indsætte under Avancerede indstillinger.

  • Flet formatering ved indsætning fra Microsoft PowerPoint     Markér denne indstilling, hvis du vil styre resultatet, når du indsætter indhold fra en PowerPoint-præsentation. Når denne indstilling er aktiveret, anvendes formateringen fra den omgivende tekst eller tabel på den indsatte tekst, den senest anvendte typografi for punkttegn, tal eller liste anvendes på den indsatte liste, og udseendet af elementer som tabeller, links, billeder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

  • Tilpas formatering ved indsætning fra Microsoft Excel     Markér denne indstilling for at kontrollere resultatet, når der indsættes data fra Excel. Når denne indstilling er aktiveret, placeres indsatte data i en tabel, og diagrammer indsættes som billeder og ikke som OLE-objekter.

  • Flet indsatte lister med omgivende lister     Markér denne indstilling, hvis du vil formatere listeelementer, så de svarer til den omgivende liste, når du indsætter elementerne i en liste.

Toppen af siden

Billedstørrelse og -kvalitet

Billedstørrelse og -kvalitet    Markér det dokument, som disse indstillinger skal anvendes på. På listen skal du klikke på navnet på et dokument, der allerede er åbent, eller klikke på Alle nye dokumenter for at gøre indstillingen gældende for alle dokumenter, du vil oprette.

Slet redigeringsdata    Markér denne indstilling for kun at gemme det redigerede billede. Data fra det originale billede, før det blev redigeret, vil ikke længere være tilgængelige.

Komprimer ikke billeder i filen    Markér denne indstilling for at bevare billeder i deres fulde størrelse. Denne indstilling kan medføre, at dokumentets filstørrelse bliver meget stor.

Indstil standarddestinationsoutput til    Denne indstilling bestemmer opløsningen af komprimerede billeder. Markér en værdi til pixel pr. tomme (ppi) på listen.

 • 220 ppi    Markér denne indstilling, hvis du forventer at udskrive dit dokument.

 • 150 ppi    Markér denne indstilling til dokumenter, der skal læses på skærmen.

 • 96 ppi    Markér denne indstilling til dokumenter, du vil sende med mail.

Toppen af siden

Vis dokumentindhold

Vis baggrundsfarver og billeder i Udskriftslayout     Markér denne indstilling for at få vist baggrundsfarver og -billeder.

Vis tekst ombrudt inden for dokumentvinduet     Markér denne indstilling for at ombryde teksten til dokumentvinduet, så den er nemmere at læse på skærmen.

Vis billedpladsholdere     Markér denne indstilling for at få vist et tomt felt i stedet for de enkelte billeder i dine dokumenter. Denne indstilling fremskynder processen med at rulle gennem et dokument, der indeholder et stort antal billeder.

Vis tegninger og tekstbokse på skærmen     Markér denne indstilling for at få vist objekter, der er oprettet med Word-tegnefunktioner i visningerne Udskriftslayout eller Weblayout. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule tegninger og muligvis hurtigere at få vist dokumenter, der indeholder mange tegninger. Tegninger udskrives, selvom du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt.

Vis tekstanimation     Markér denne indstilling for at få vist tekstanimationer på skærmen. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for at se, hvordan teksten vil se ud, når den udskrives.

Bemærk!: Brug denne indstilling ved visning af animeret tekst i meddelelser, der er oprettet i en version af Word, som er tidligere end Word 2007. Den aktuelle version af Word indeholder ikke længere muligheden for at oprette animeret tekst.

Vis kontroltegn     Markér denne indstilling for at få vist kontroltegn højre mod venstre.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

Vis bogmærker     Markér denne indstilling for at få vist bogmærker på skærmen. Hvis du tildeler et bogmærke til et element, vises elementet med bogmærket i parenteser ([…]). Hvis du tildeler et bogmærke til en placering, vises bogmærket som en I-bjælke. De kantede parenteser og I-bjælken vises ikke i udskrevne dokumenter.

Vis tekstgrænser     Markér denne indstilling for at få vist stiplede linjer omkring tekstmargener, kolonner og afsnit. Grænserne er udelukkende til layoutformål. De vises ikke i udskrevne dokumenter.

Vis skæremærker     Markér denne indstilling for at få vist hjørnerne af margenerne.

Vis feltkoder i stedet for deres værdier     Markér denne indstilling for at få vist feltkoder i stedet for feltresultater i dine dokumenter. {TIDSPUNKT @\"MMMM, d, ÅÅÅÅ"} vises f.eks. i stedet for 4. februar 2008. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at få vist feltresultaterne.

Uanset denne indstilling kan du altid skifte mellem at få vist feltkoder og feltkoderesultater ved at trykke på Alt+F9.

Feltskygge     Denne indstilling viser, om og hvornår felter er skyggelagte. På listen skal du markere Altid eller Når markeret for at skyggelægge dine felter. Skyggelægning af felter gør dem lette at identificere. Skyggelægningen vises på skærmen, men ikke i det udskrevne dokument.

Numerisk     Denne indstilling bestemmer, hvordan tal vises i dokumenter. Markér et element på listen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et arabisk sprog til redigering af tekst.

 • Arabisk Markér denne indstilling for at få vist tal i et format, der er velkendt for personer, der taler engelsk og andre europæiske sprog.

 • Hindi Markér denne indstilling for at få vist tal i et format, der er velkendt for folk, der taler arabisk og hindi.

 • Kontekst Markér denne indstilling for at få vist tal i overensstemmelse med sproget i den omgivende tekst.

 • System Markér denne indstilling for at få vist tal i overensstemmelse med de regionale indstillinger i Kontrolpanel.

Månedsnavn     Denne indstilling bestemmer, hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavne vises i arabisk tekst. Markér et element på listen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et arabisk sprog til redigering af tekst.

 • Arabisk Markér denne indstilling for at bruge lokale arabiske månedsnavne.

 • Omskrevet til engelsk Markér denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavne ud med engelsk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

 • Omskrevet til fransk Markér denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavne ud med fransk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

Diakritiske tegn     Denne indstilling viser diakritiske tegn i dokumentet.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, hvori der benyttes diakritiske tegn, til redigering af tekst.

 • Brug denne farve til diakritiske tegn Markér denne indstilling for at angive en farve for visning af alle diakritiske tegn, uanset farven på de diakritiske tegn i det oprindelige dokument. Markér en farve på listen.

Brug kladdeskrifttype      På computere med ekstremt begrænsede ressourcer skal du markere denne indstilling for at øge hastigheden af visning af dokumenter på skærmen.

 • Navn     Markér den skrifttype, der skal bruges til udkast af dine dokumenter. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du markerer afkrydsningsfeltet Brug kladdeskrifttype.

 • Størrelse     Markér punktstørrelsen af kladdeskrifttypen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du markerer afkrydsningsfeltet Brug kladdeskrifttype.

Dokumentvisning     Denne indstilling angiver tekstretningen for nye dokumenter.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

 • Højre mod venstre Markér denne indstilling for at opstille dokumenter højre mod venstre. Afsnit starter f.eks. i højre side af et dokument med tekst, der flyder mod venstre.

 • Venstre mod højre Markér denne indstilling for at opstille dokumenter venstre mod højre. Afsnit starter f.eks. i venstre side af et dokument med tekst, der flyder mod højre.

Skrifttypeerstatning     Klik her for at åbne dialogboksen Skrifttypeerstatning. Brug denne indstilling til at fastslå, om det aktive dokument bruger skrifttyper, der ikke er tilgængelige på din computer. Hvis dokumentet bruger skrifttyper, der ikke findes på computeren, kan du bruge dialogboksen til at angive en skrifttypeerstatning.

Toppen af siden

Vis

Vis dette antal seneste dokumenter     Angiv antallet af elementer, mellem 1 og 50, som skal vises på listen Seneste dokumenter.

Bemærk!: Kun de første ni filer på listen er tildelt en genvejstast. Du kan åbne disse dokumenter ved at trykke på 1 til og med 9 efter tryk på ALT+F.

Vis mål i enheder af     Markér den måleenhed, du vil bruge til den vandrette lineal samt til målinger, du indtaster i dialogbokse.

Typografiskakt i kladde- og dispositionsvisning     Skriv en positiv decimal, f.eks. 0,5, i feltet for at åbne typografiområdet, hvor navnene på de typografier, der er anvendt på listen, vises. Skriv 0 for at lukke typografiområdet.

Vis mål i bredden af tegn     Markér denne indstilling, hvis du vil bruge tegnbredde som grundlag for justering af tekst, f.eks. i de lodrette og vandrette linealer.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et østasiatisk sprog til redigering af tekst.

Brug pixel til HTML-funktioner     Markér denne indstilling for at bruge pixel som standardmåleenhed i dialogbokse, der vedrører HTML-funktioner.

Vis alle vinduer på proceslinjen     Markér denne indstilling for at få vist et ikon på Microsoft Windows-proceslinjen for hvert åbent vindue i et Microsoft Office-program. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, placeres et enkelt ikon for hvert åbent program på proceslinjen.

Vis genvejstaster i Skærmtip     Markér denne indstilling for at få vist tastaturgenveje i Skærmtip.

Vis vandret rullepanel     Markér denne indstilling for at få vist det vandrette rullepanel nederst i dokumentvinduet.

Vis lodret rullepanel     Markér denne indstilling for at få vist det lodrette rullepanel i siden af dokumentvinduet.

 • Venstre rullepanel Markér denne indstilling for at placere det lodrette rullepanel i venstre side af dokumentvinduet. Brug denne indstilling, når du arbejder med dokumenter, der hovedsageligt bruger "højre mod venstre"-tekst.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

Vis lodret lineal i udskriftslayout     Markér denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i siden af dokumentvinduet. Sørg for, at du også markerer afkrydsningsfeltet Lineal i gruppen Vis/Skjul på fanen Vis på båndet, der er en komponent af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 • Vis højre lineal i udskriftslayout Markér denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i højre side af dokumentvinduet.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

Optimer tegnplacering for layout i højere grad end læsbarhed      Markér denne indstilling for at få vist tegnplaceringen, præcist som den vises i det udskrevne dokument med hensyn til tekstblokke. Afstanden mellem tegn kan blive forvrænget, når denne indstilling er aktiveret. Du opnår den bedste læsbarhed på skærmen ved at slå indstillingen fra.

Deaktiver hardwaregrafikacceleration    Markér denne indstilling for at holde op med at bruge computerens grafikkort til gengivelse af tredimensionelle figurer, figureffekter og teksteffekter.

Toppen af siden

Udskriv

Brug kladdekvalitet     Markér denne indstilling for at udskrive dokumentet med minimal formatering, hvilket kan øge udskrivningshastigheden. Denne funktion er ikke understøttet på mange printere.

Udskriv i baggrunden     Markér denne indstilling for at udskrive dokumenter i baggrunden. Det gør det muligt at fortsætte dit arbejde, mens du udskriver. Denne indstilling kræver mere tilgængelig hukommelse, før du kan arbejde og udskrive samtidigt. Hvis arbejdet med dine dokumenter bliver uacceptabelt langsomt under udskrivning, bør du slå indstillingen fra.

Udskriv sider i omvendt rækkefølge     Markér denne indstilling for at udskrive sider i omvendt rækkefølge startende med sidste side i dit dokument. Brug ikke denne indstilling, når du udskriver konvolutter.

Udskriv XML-kode     Markér denne indstilling til at udskrive XML-koder for XML-elementer, der anvendes på et XML-dokument. Der skal være knyttet et skema til dokumentet, og du skal anvende elementer, der leveres af det tilknyttede skema. Koderne vises i det udskrevne dokument.

Udskriv feltkoder i stedet for deres værdier     Markér denne indstilling for at udskrive feltkoder i stedet for feltresultater — for eksempel { TIDSPUNKT @\"d. MMMM ÅÅÅÅ" } i stedet for 4. februar 2008.

Tillad, at felter med ændringer opdateres inden udskrivning    Markér denne indstilling for at sikre, at enhver feltkode, der blev indsat, mens registrerede ændringer blev slået til, udskrives med visning af den ændrede tekst.

Udskriv på arkets forside ved dobbeltsidet udskrivning     Markér denne indstilling for at udskrive på forsiden af hvert ark, når du udskriver på en printer, der ikke har funktion til dobbeltsidet udskrivning. Sider udskrives i omvendt rækkefølge. Når du vender stakken til udskrivning om på bagsiden, vil siderne derfor blive udskrevet i den rigtige rækkefølge.

Udskriv på arkets bagside ved dobbeltsidet udskrivning     Markér denne indstilling for at udskrive på bagsiden af hvert ark, når du udskriver på en printer, der ikke har funktion til dobbeltsidet udskrivning. Siderne udskrives i stigende rækkefølge, så de svarer til en stak sider, der blev udskrevet på forsiden i omvendt rækkefølge.

Skalér indholdet til papirstørrelser i A4 eller 8,5 x 11"     Markér denne indstilling for automatisk at justere dokumenter, der er designet til 8,5 x 11 tommer, til at passe til A4-papir, og til at justere dokumenter, der er designet til A4-papir, til at passe til 8,5 x 11 tommers papir. Denne indstilling træder kun i kraft, hvis A4- eller 8,5 x 11 tommer-papiret i printeren ikke svarer til den papirstørrelse, der er indstillet på fanen Sidelayout i Word. Denne indstilling påvirker kun udskrifter. Den påvirker ikke formatering.

Standardbakke     Denne indstilling viser den printerbakke, der bruges som standard. Du følger indstillingerne i din printer ved at markere Brug printerindstillinger. Du vælger en speciel bakke ved at markere den på listen. Valgmulighederne på listen afhænger af din printers konfiguration.

Toppen af siden

Ved udskrivning af dette dokument

Ved udskrivning af dette dokument     Markér det dokument, disse udskrivningsindstillinger passer til. På listen skal du klikke på navnet på et dokument, der allerede er åbent, eller markere Alle nye dokumenter for at gøre indstillingen gældende for alle dokumenter, du vil oprette.

Udskriv PostScript over tekst     Markér denne indstilling for at udskrive PostScript-kode, når et dokument indeholder PRINT-felter.

Udskriv kun dataene fra en formular     Markér denne indstilling for at udskrive de data, der er indtastet i en onlineformular, når du udskriver formularen.

Toppen af siden

Gem

Spørg, før skabelonen Normal gemmes     Markér denne indstilling for at få vist en meddelelse, når du lukker Word, hvori du spørges, om du vil gemme eventuelle ændringer, der blev foretaget i standardskabelonen. Ændringer, der foretages af standardskabelonen, vil påvirke alle nye dokumenter, du opretter. Du kan derfor blive advaret, når skabelonen er blevet ændret. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, gemmes ændringerne uden at spørge dig.

Opret altid sikkerhedskopi     Markér denne indstilling for at oprette en sikkerhedskopi af et dokument, hver gang du gemmer det. Hver sikkerhedskopi erstatter den forrige sikkerhedskopi. I Word tilføjes sætningen "Sikkerhedskopi af" til filnavnet, og filtypenavnet .wbk føjes til alle sikkerhedskopier. Sikkerhedskopier gemmes i samme mappe som det originale dokument.

Kopiér filer, der er gemt på eksterne drev, til computeren, og opdater den eksterne fil, når der gemmes     Markér denne indstilling for midlertidigt at gemme en lokal kopi af en fil, som du gemmer på et netværk eller flytbart drev. Når du gemmer den lokale kopi, gemmer Word dine ændringer i den originale kopi. Hvis den originale fil ikke var tilgængelig, beder Word dig om at gemme filen på en anden placering for at undgå datatab.

Tillad lagring i baggrunden     Markér denne indstilling for at gemme dit dokument, mens du arbejder. Der vises en statusindikator på statuslinjen, når Word udfører en lagring i baggrunden.

Toppen af siden

Bevar nøjagtig gengivelse ved deling af dette dokument

Bevar nøjagtig gengivelse ved deling af dette dokument     Markér det dokument, disse indstillinger skal gælde for. På listen skal du klikke på navnet på et dokument, der allerede er åbent, eller markere Alle nye dokumenter for at gøre indstillingen gældende for alle dokumenter, du vil oprette.

Gem formulardata som en afgrænset tekstfil     Markér denne indstilling for at gemme de data, der er indtastet i en onlineformular, som en enkelt, tabulatorsepareret tekstfil i almindeligt tekstformat. Du kan derefter importere indholdet af den pågældende fil i en database.

Integrer lingvistiske data     Markér denne indstilling for at gemme sprogdata, f.eks. tale og håndskrevet tekst.

Toppen af siden

Generelt

Tilbagemelding med lyd     Markér denne indstilling for at føje lyde til visse handlinger eller begivenheder i Word og andre programmer i 2007 Microsoft Office-system. Word kan f.eks. afspille en lyd, når en proces fuldføres. Du kan ændre den lyd, der er knyttet til en handling, ved at åbne mappen med lyde og lydenheden i Kontrolpanel. Din computer skal have et lydkort for at kunne afspille de fleste lyde.

Tilbagemelding med animation     Markér denne indstilling for at animere bevægelsen af din markør i Word og de andre Office-programmer. Denne indstilling omfatter også animerede markører til handlinger som udskrivning, lagring, automatisk formatering og søg og erstat-handlinger.

Bekræft konvertering af filformat ved åbning     Markér denne indstilling for at vælge det filkonverteringsprogram, der anvendes i Word til at åbne filer, der blev oprettet i et andet program. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have, at der automatisk markeres et konverteringsprogram i Word.

Opdater kæder ved åbning     Markér denne indstilling for automatisk at opdatere alt indhold, der er sammenkædet med andre filer, hver gang du åbner et dokument.

Tillad åbning af et dokument i kladdevisning     Markér denne indstilling for at kunne åbne et dokument i kladdevisning.

Bemærk!: Du kan få et dokument åbnet i kladdevisning som standard ved at aktivere denne indstilling og derefter på fanen Vis i gruppen Dokumentvisning klikke på Kladde. Lav en eller anden ændring i dokumentet, og gem det derefter.

Aktiver sideinddeling i baggrunden     Markér denne indstilling for automatisk at sideinddele dokumenter, mens du arbejder. Denne indstilling er kun tilgængelig i visningerne Kladde og Disposition. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, forhindres opdatering af sidetallene (når de vises på statuslinjen), indtil du skifter til visningen Udskriftslayout.

Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer     Markér denne indstilling for at få vist fejlmeddelelser fra programmer, der tilpasser brugergrænsefladen. Denne indstilling er specielt nyttig til forfattere af softwareløsninger, fordi den giver oplysninger til fejlfinding af tilpasninger af brugergrænsefladen.

Vis Office.com indhold, som er indsendt af kunder    Markér denne indstilling for at få vist skabeloner og billeder, der er oprettet af kunder, ud over det indhold, der leveres af Microsoft Office.

Postadresse     Skriv den adresse, du vil have Word til at bruge som standardreturadresse til konvolutter og breve.

Filplaceringer     Klik på denne for at få vist standardlagerplaceringen for dokumenter, skabeloner og andre elementer, du opretter og bruger i Word. I dialogboksen Filplaceringer skal du klikke på det element, du vil ændre, og derefter klikke på Rediger for at indstille en ny standardplacering.

Standardplaceringerne til skabeloner og mappen Start behandles som pålidelige placeringer. Hvis du ændrer placeringen, skal du sørge for, at den nye mappe er på et sikkert sted.

Webindstillinger     Klik på denne for at åbne dialogboksen Webindstillinger. Brug denne dialogboks til at angive indstillinger for brug af Word til oprettelse af websider.

Toppen af siden

Kompatibilitet

Engelske Word 6.0/95-dokumenter     Denne indstilling specificerer dine indstillinger for konvertering af tekst. Tidligere versioner af Word blev nogle gange brugt sammen med tredjepartsprogrammer, der var designet til at understøtte kinesisk eller koreansk på engelske versioner af Microsoft Windows. Hvis brugen af nogle af disse tilføjelsesprogrammer fører til forkert visning af tekst i et dokument, du forsøger at åbne, kan du bruge disse indstillinger til at konvertere dokumentet, så tekst vises korrekt. Efter vellykket åbning af filen skal du sørge for at nulstille denne indstilling til Åbn normalt. Hvis du ikke gør det, kan korrekt gemte filer muligvis blive åbnet forkert.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et østasiatisk sprog til redigering af tekst.

 • Indeholder asiatisk tekst Vælg denne indstilling, hvis du ved, at dokumentet indeholder østasiatisk tekst, så teksten vises korrekt.

 • Åbn normalt Markér denne indstilling, når filen er blevet åbnet, for at få vist teksten korrekt.

 • Identificer asiatisk tekst automatisk Markér denne indstilling, hvis du ikke er sikker på, om dokumentet indeholder østasiatisk tekst. Word forsøgte at detektere østasiatisk tekst og vise den normalt.

Toppen af siden

Kompatibilitetsindstillinger for

Kompatibilitetsindstillinger for     Markér det dokument, som disse indstillinger skal anvendes på. På listen skal du klikke på navnet på et dokument, der allerede er åbent, eller markere Alle nye dokumenter for at gøre indstillingen gældende for alle dokumenter, du vil oprette.

Brug layout i dokumentet, som om det var oprettet i     Markér det tekstbehandlingsprogram, du forventer skal bruges til åbning af dokumentet. Indstillingerne på listen over Layoutindstillinger ændres i forhold til det tekstbehandlingsprogram, du vælger. Vælg Brugerdefineret for at specificere din egen konfiguration af indstillingerne.

Layoutindstillinger     Viser indstillinger for layout af dokumentet. Markér afkrydsningsfelterne for de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Du vælger dine avancerede Word-indstillinger ved at klikke på knappen Microsoft Office Microsoft Office-knappen > Word-indstillinger og i venstre rude markere Avanceret.

I denne artikel

Redigeringsindstillinger

Ny tekst erstatter markeret tekst     Markér denne indstilling for at slette den markerede tekst, når du begynder at skrive. Hvis du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt, indsætter Microsoft Office Word ny tekst foran den markerede tekst og sletter ikke den markerede tekst.

Marker automatisk hele ordet     Markér denne indstilling for at markere hele ord, når du markerer en del af et ord og derefter en del af det næste ord. Ved aktivering af denne indstilling markerer Word også et ord samt mellemrummet efter ordet, når du dobbeltklikker på et ord.

Tillad, at tekst trækkes og slippes     Markér denne indstilling for at kunne flytte eller kopiere markeret tekst ved at trække den. Du kan flytte tekst ved at markere den og derefter trække den til den nye placering. Du kan kopiere tekst ved at markere teksten og derefter holde Ctrl nede, mens du trækker markeringen til den nye placering.

Brug Ctrl+klik til at følge et link     Markér denne indstilling for at gøre det nemmere at redigere teksten i links. Ved aktivering af denne indstilling skal du trykke på Ctrl, samtidig med at du klikker på linket, for at gå til linkdestinationen. Ved deaktivering af denne indstilling åbner Word linkdestinationen, når du klikker på linket, hvilket gør det sværere at redigere teksten i linket.

Opret automatisk lærred ved indsætning af autofigurer     Markér denne indstilling for at placere et lærred omkring tegningsobjekter eller blæktegninger og skrift, når du indsætter dem i dit dokument. Et lærred hjælper dig med at arrangere tegneobjekter og billeder og flytte dem som en enhed.

Brug smart afsnitsmarkering     Markér denne indstilling for at markere afsnitsmærket, når du markerer et helt afsnit. Hvis du medtager afsnitsmærket, når du klipper og indsætter et afsnit, efterlader du ikke et tomt afsnit, og formateringen bliver automatisk sammen med afsnittet.

Brug intelligente markører     Markér denne indstilling for at angive, at markøren flytter sig, når du ruller op eller ned. Når du trykker på VENSTRE PIL, HØJRE PIL, PIL OP eller PIL NED, efter du ruller, reagerer markøren på den side, der aktuelt vises, ikke på dens tidligere placering.

Brug Insert-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra     Markér denne indstilling til at slå overskrivningstilstand fra og til ved at trykke på Insert.

 • Brug overskrivningstilstand     Markér denne indstilling, hvis du vil erstatte eksisterende tekst, mens du skriver, ét tegn ad gangen. Hvis Brug Insert-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra er markeret, kan du slå overskrivningstilstand fra og til ved at trykke på Insert.

Tilføj dobbelte anførselstegn for hebraisk nummerering     Markér denne indstilling for at tilføje dobbelte anførselstegn (") til nummerering.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis hebraisk er aktiveret til redigering af tekst.

Spørg, om typografi skal opdateres     Markér denne indstilling for at blive spurgt, når du direkte ændrer tekst, for hvilken der er anvendt en typografi, og anvend derefter typografien igen på den ændrede tekst. Når du bliver bedt om det, kan du enten opdatere typografien baseret på nylige ændringer eller genanvende formateringen fra typografien.

Brug typografien Normal til punktopstillinger eller opstillinger med tal/bogstaver     Markér denne indstilling for at basere listetypografier på afsnitstypografien Normal i stedet for typografien Afsnitsliste.

Hold styr på formateringen     Markér denne indstilling for at holde styr på formatering, mens du skriver. Det gør det nemt for dig at anvende den samme formatering andre steder. Denne indstilling skal være aktiveret, før du kan bruge kommandoen Markér al tekst med lignende formatering i den genvejsmenu, der vises, når du højreklikker på markeret tekst. For at få vist en liste over den formatering, du har brugt, skal du klikke på kommandoen Indstillinger i ruden Typografi og derefter markere afkrydsningsfelterne Formatering på afsnitsniveau, Skrifttypeformatering og Formatering af punkttegn og tal/bogstaver.

 • Markér uoverensstemmelser i formatering     Markér denne indstilling for at markere formatering med en blå bølgestreg, når den ligner, men ikke præcis er den samme som andre formateringer i dine dokumenter. Hvis du vil bruge denne indstilling, skal du også markere afkrydsningsfeltet Hold styr på formateringen.

Aktivér klik og skriv     Markér denne indstilling for at indsætte tekst, grafik, tabeller eller andre elementer i et tomt område i et dokument ved at dobbeltklikke i det tomme område. Klik og skriv-funktionen indsætter automatisk afsnit og anvender den nødvendige justering for at anbringe elementet, hvor du dobbeltklikkede. Denne funktion er kun tilgængelig i visningerne Udskriftslayout og Weblayout.

 • Standardtypografi i afsnit Markér den typografi, der anvendes til tekst, når du bruger klik og skriv.

Markørbevægelse     Denne indstilling angiver den retning, som markøren bevæger sig i, når du trykker på piletasterne på tastaturet.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

 • Logisk Markér denne indstilling for at bevæge markøren i forhold til retningen af den fundne tekst. Når du f.eks. bruger piletasterne til at bevæge dig gennem arabisk og derefter dansk tekst i samme sætning, bevæger markøren sig fra højre mod venstre gennem den arabiske tekst og begynder derefter ved tegnet længst til venstre i det danske ord og fortsætter fra venstre mod højre.

 • Visuel Markér denne indstilling for at bevæge markøren til næste visuelt tilstødende tegn. Når du f.eks. bruger piletasterne til at bevæge dig fra højre mod venstre gennem arabisk tekst og derefter dansk tekst i samme sætning, bevæger piletasten sig fra højre mod venstre uanset tekstretningen.

Visuel markering med markør     Denne indstilling angiver, hvordan teksten er markeret, mens du udvider markeringen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

 • Bloker Markér denne indstilling for at ombryde tekst fra linje til linje, mens du markerer nedad, så alle markerede linjer får samme bredde.

 • Kontinuerlig Markér denne indstilling for at ombryde tekst fra linje til linje, mens du markerer nedad, så bredden af den sidste linje i blokken varieres.

Brug sekvenskontrol     Markér denne indstilling, hvis du vil validere, om et nyligt indtastet tegn optræder i den rigtige sekvens, der skal bruges som et tonemærke, diakritisk tegn eller vokal, der skal placeres over, under, foran eller bag den konsonant, det hører sammen med.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et komplekst skriftsprog til redigering af tekst.

 • Skriv og erstat Markér denne indstilling, hvis du vil erstatte det tidligere indtastede tegn med det nyligt indtastede tegn, hvis de to tegn ikke kan stå i den samme tekstklynge.

Asiatiske skrifttyper anvendes også til latinsk tekst     Markér denne indstilling, hvis du vil ændre latinske tegn til den markerede asiatiske skrifttype, når du anvender den asiatiske skrifttype på markeret tekst. Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt, hvis der skal forblive latinske tegn i den latinske skrifttype, samtidig med at du anvender den asiatiske skrifttype på resten af dokumentet.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et østasiatisk sprog til redigering af tekst.

Skift automatisk tastatur til at passe til den omgivende teksts sprog     Markér denne indstilling, hvis du vil ændre tastatursproget og skrifttypen baseret på sproget i den del af teksten, hvor markøren er placeret. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, ændres kun skrifttypen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

Brug gammel IME-tilstand til at aktivere overskrivningstilstand     Markér denne indstilling for at tillade, at tegn, du indtaster, erstatter eksisterende tegn (overskrivning), samtidig med at du bruger en IME (Input Method Editor) på en computer, der kører Microsoft Windows XP-operativsystemet. Hvis Word er installeret på en computer, der kører Windows Vista, vises denne indstilling ikke, fordi overskrivningstilstand understøttes automatisk.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor til indtastning af østasiatiske tegn.

IME-kontrol aktiv     Markér denne indstilling for at starte en IME (Input Method Editor). Fjern markeringen af dette afkrydsningsfelt for at standse en IME.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

IME TrueInline     Markér denne indstilling, hvis du vil bruge en naturlig sproggrænseflade på IME-aktiverede computere.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

IME-indstillinger     Klik for at åbne dialogboksen Egenskaber for IME-navn. Brug denne dialogboks til at angive eller ændre tekst, tastatur, tegnkonvertering og andre indstillinger for den aktive IME.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis et østasiatisk sprog er aktiveret til redigering af tekst, og der er installeret en Input Method Editor (IME) til indtastning af østasiatiske tegn.

Toppen af siden

Klippe, kopiere og indsætte

Indsæt i samme dokument     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der træder i kraft, når du indsætter indholdet i det samme dokument, hvorfra du kopierede indholdet. Markér et af følgende på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)      Denne indstilling bevarer tegntypografier og direkte formatering, som blev anvendt på den kopierede tekst. Direkte formatering indeholder egenskaber som skriftstørrelse, kursiv og anden formatering, som ikke er medtaget i afsnitstypografi.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den bruges på kun en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes. Teksten får også al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsæt mellem dokumenter     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der træder i kraft, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra et andet dokument i Word. Markér et af følgende på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer den formatering, der blev anvendt på den kopierede tekst. Enhver typografidefinition, der er knyttet til den kopierede tekst, kopieres til destinationsdokumentet.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den kun bruges på en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes. Teksten får også al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsæt mellem dokumenter, når der er konflikt mellem typografidefinitioner     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der opstår, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra et andet dokument i Word, og den typografi, der er tildelt den kopierede tekst, er defineret på en anden måde i det dokument, hvori teksten indsættes. Markér et af følgende på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering     Denne indstilling bevarer den kopierede teksts udseende ved at tildele typografien Normal til den indsatte tekst og anvende direkte formatering. Direkte formatering omfatter karakteristika, f.eks. skriftstørrelse, kursiv eller anden formatering, for at efterligne typografidefinitionen for den kopierede tekst.

 • Brug destinationstypografier (standard)     Denne indstilling bevarer det typografinavn, der er forbundet med den kopierede tekst, men bruger typografidefinitionen i det dokument, hvori teksten indsættes. Du kan f.eks. kopiere tekst fra Overskrift 1 fra et dokument til et andet. I ét dokument er Overskrift 1 defineret som Arial fed, 14-punkt, og i det dokument, hvori du indsætter teksten, er Overskrift 1 defineret som Cambria fed, 16-punkt. Når du bruger indstillingen Brug destinationstypografier, anvender den indsatte tekst typografien Overskrift 1, Cambria fed, 16-punkt.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter typografidefinitionen og det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den kun bruges på en del af markeringen. Teksten får den typografidefinition i dokumentet, hvori teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsæt fra andre programmer     Denne indstilling viser standardfunktionsmåden, der træder i kraft, når du indsætter indhold, som blev kopieret fra et andet program. Markér et af følgende på rullelisten:

 • Bevar kildeformatering (standard)     Denne indstilling bevarer den kopierede teksts formatering.

 • Benyt samme formatering som destinationen     Denne indstilling sletter det meste af den formatering, der blev anvendt direkte på den kopierede tekst, men bevarer formatering, der betragtes som fremhævelse, f.eks. fed og kursiv, når den bruges på kun en del af markeringen. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes. Teksten får også alle direkte formateringskarakteristika fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes.

 • Bevar kun tekst     Denne indstilling sletter al formatering og alle ikke-tekstelementer, f.eks. billeder og tabeller. Teksten får de samme typografikarakteristika som det afsnit, hvori den indsættes, og får al direkte formatering og alle tegntypografiegenskaber fra den tekst, der står lige foran markøren, når teksten indsættes. Grafiske elementer kasseres, og tabeller konverteres til en række afsnit.

Indsæt billeder som     Denne indstilling viser, hvordan Word indsætter billeder i forhold til teksten i dit dokument. Du kan indsætte billeder på linje med tekst, tillade, at billeder flyttes med tekst, eller ombryde tekst omkring, foran eller bag et billede. Markér et af følgende på rullelisten:

 • På linje med tekst     Denne indstilling indsætter grafikken i et afsnit, som om det var tekst. Indstillingen anvendes som standard. Grafikken bevæger sig, når du tilføjer eller sletter tekst. Du kan trække grafikken til en anden placering på samme måde, som du trækker tekst.

 • Firkant     Denne indstilling ombryder teksten omkring alle sider af en firkant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Tæt     Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikken i en uregelmæssig figur omkring det aktuelle billede. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Bag teksten     Denne indstilling indsætter grafikken, så den flyder på sit eget lag bag teksten. Der er ingen kant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Foran teksten     Denne indstilling indsætter grafikken, så den flyder på sit eget lag foran teksten. Der er ingen kant omkring grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Gennem     Denne indstilling ombryder teksten omkring grafikken, og teksten udfylder også den plads, der skabes af en konkav figur, f.eks. en halvmåne. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

 • Øverst og nederst     Denne indstilling forhindrer, at tekst ombrydes på siderne af grafikken. Grafikken flytter sig ikke, når du tilføjer eller sletter tekst, men du kan trække i grafikken for at flytte den.

Bevar punktopstillinger og tal, når der indsættes tekst med indstillingen Bevar kun tekst     Markér denne indstilling, hvis du vil konvertere nummerering og punkttegn til tekstsymboler.

Indsæt med Insert-tasten     Markér denne indstilling for at bruge Insert-tasten til at indsætte indholdet af Office Udklipsholder i et dokument.

Vis knapper til indstillinger for Sæt ind     Vælg denne indstilling for at få vist knappen Indstillinger for Sæt ind, når du indsætter indhold. Du kan bruge knappen Indstillinger for Sæt ind til at tilsidesætte eller ændre de indstillinger, du foretager i denne sektion af dialogboksen Word-indstillinger.

Brug 'smart' klip og sæt ind-redigering     Markér denne indstilling for automatisk at justere formatering, når du indsætter tekst. Når du har markeret dette afkrydsningsfelt, kan du klikke på Indstillinger for at angive yderligere indstillinger for indsætning.

 • Indstillinger     Klik her for at åbne dialogboksen Indstillinger. Brug denne dialogboks til at angive standardfunktionsmåden, når du fletter, klipper og indsætter tekst. Du kan tilsidesætte standardfunktionsmåden ved hjælp af knappen Indstillinger for Sæt ind, som vises, når du indsætter indholdet fra Udklipsholder i din meddelelse. Denne knap er kun tilgængelig, når indstillingen Brug "smart" klip og sæt ind-redigering er aktiveret.

  • Brug standardindstillingerne for     Klik på et element på listen for at forhåndsudvælge en konfiguration af indstillinger i dialogboksen. Du kan markere dine egen indstillingskonfiguration ved at klikke på Brugerdefineret på denne liste.

  • Tilpas afstand mellem sætninger og ord automatisk     Markér denne indstilling, hvis du vil fjerne ekstra mellemrum, når du sletter tekst, eller tilføje de nødvendige mellemrum, når du indsætter tekst fra udklipsholderen.

  • Tilpas afstand mellem afsnit ved indsætning     Markér denne indstilling for at forhindre oprettelse af tomme afsnit og for at forhindre uens afsnitsafstand.

  • Tilpas tabelformatering og -justering ved indsætning     Markér denne indstilling for at styre formateringen og tilpasningen af tabeller. Når denne indstilling er aktiveret, indsættes enkelte celler som tekst, tabeldele indsættes som rækker i en eksisterende tabel (i stedet for som en indlejret tabel), og når du indsætter en tabel i en eksisterende tabel, justeres den indsatte tabel, så den passer med den eksisterende tabel.

  • Smart typografitilpasning     Markering af denne indstilling har ingen virkning. For at finjustere typografiers funktionsmåde når du indsætter indhold, skal du bruge indstillingerne for Indsæt i sektionen Klippe, kopiere og indsætte under Avancerede indstillinger.

  • Flet formatering ved indsætning fra Microsoft Office PowerPoint     Markér denne indstilling, hvis du vil styre resultatet, når du indsætter indhold fra en PowerPoint-præsentation. Når denne indstilling er aktiveret, anvendes formateringen fra den omgivende tekst eller tabel på den indsatte tekst, den senest anvendte typografi for punkttegn, tal eller liste anvendes på den indsatte liste, og udseendet af elementer som tabeller, links, billeder, OLE-objekter og figurer bevares fra kilden i PowerPoint.

  • Tilpas formatering ved indsætning fra Microsoft Office Excel     Markér denne indstilling for at kontrollere resultatet, når der indsættes data fra Excel. Når denne indstilling er aktiveret, placeres indsatte data i en tabel, og diagrammer indsættes som billeder og ikke som OLE-objekter.

  • Flet indsatte lister med omgivende lister     Markér denne indstilling, hvis du vil formatere listeelementer, så de svarer til den omgivende liste, når du indsætter elementerne i en liste.

Toppen af siden

Vis dokumentindhold

Vis baggrundsfarver og billeder i Udskriftslayout     Markér denne indstilling for at få vist baggrundsfarver og -billeder.

Vis tekst ombrudt inden for dokumentvinduet     Markér denne indstilling for at ombryde teksten til dokumentvinduet, så den er nemmere at læse på skærmen.

Vis billedpladsholdere     Markér denne indstilling for at få vist et tomt felt i stedet for de enkelte billeder i dine dokumenter. Denne indstilling fremskynder processen med at rulle gennem et dokument, der indeholder et stort antal billeder.

Vis tegninger og tekstbokse på skærmen     Markér denne indstilling for at få vist objekter, der er oprettet med Word-tegnefunktioner i visningerne Udskriftslayout eller Weblayout. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at skjule tegninger og muligvis hurtigere at få vist dokumenter, der indeholder mange tegninger. Tegninger udskrives, selvom du fjerner markeringen af dette afkrydsningsfelt.

Vis tekstanimation     Markér denne indstilling for at få vist tekstanimationer på skærmen. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet for at se, hvordan teksten vil se ud, når den udskrives.

Brug denne indstilling ved visning af animeret tekst i meddelelser, der er oprettet i en version af Word, som er tidligere end Word 2007. Den aktuelle version af Word indeholder ikke længere muligheden for at oprette animeret tekst.

Vis kontroltegn     Markér denne indstilling for at få vist kontroltegn højre mod venstre.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

Vis bogmærker     Markér denne indstilling for at få vist bogmærker på skærmen. Hvis du tildeler et bogmærke til et element, vises elementet med bogmærket i parenteser ([…]). Hvis du tildeler et bogmærke til en placering, vises bogmærket som en I-bjælke. De kantede parenteser og I-bjælken vises ikke i udskrevne dokumenter.

Vis i-mærker     Vælg denne indstilling for at få vist en lilla stiplet linje under tekst, der genkendes som et i-mærke.

Vis tekstgrænser     Markér denne indstilling for at få vist stiplede linjer omkring tekstmargener, kolonner og afsnit. Grænserne er udelukkende til layoutformål. De vises ikke i udskrevne dokumenter.

Vis skæremærker     Markér denne indstilling for at få vist hjørnerne af margenerne.

Vis feltkoder i stedet for deres værdier     Markér denne indstilling for at få vist feltkoder i stedet for feltresultater i dine dokumenter. {TIDSPUNKT @\"MMMM, d, ÅÅÅÅ"} vises f.eks. i stedet for 4. februar 2008. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt for at få vist feltresultaterne.

Uanset denne indstilling kan du altid skifte mellem at få vist feltkoder og feltkoderesultater ved at trykke på Alt+F9.

Feltskygge     Denne indstilling viser, om og hvornår felter er skyggelagte. På listen skal du markere Altid eller Når markeret for at skyggelægge dine felter. Skyggelægning af felter gør dem lette at identificere. Skyggelægningen vises på skærmen, men ikke i det udskrevne dokument.

Numerisk     Denne indstilling bestemmer, hvordan tal vises i dokumenter. Markér et element på listen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et arabisk sprog til redigering af tekst.

 • Arabisk Markér denne indstilling for at få vist tal i et format, der er velkendt for personer, der taler engelsk og andre europæiske sprog.

 • Hindi Markér denne indstilling for at få vist tal i et format, der er velkendt for folk, der taler arabisk og hindi.

 • Kontekst Markér denne indstilling for at få vist tal i overensstemmelse med sproget i den omgivende tekst.

 • System Markér denne indstilling for at få vist tal i overensstemmelse med de regionale indstillinger i Kontrolpanel.

Månedsnavn     Denne indstilling bestemmer, hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavne vises i arabisk tekst. Markér et element på listen.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et arabisk sprog til redigering af tekst.

 • Arabisk Markér denne indstilling for at bruge lokale arabiske månedsnavne.

 • Omskrevet til engelsk Markér denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavne ud med engelsk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

 • Omskrevet til fransk Markér denne indstilling for at skrive vestlige (gregorianske) månedsnavne ud med fransk udtale ved hjælp af arabisk tekst.

Diakritiske tegn     Denne indstilling viser diakritiske tegn i dokumentet.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, hvori der benyttes diakritiske tegn, til redigering af tekst.

 • Brug denne farve til diakritiske tegn Markér denne indstilling for at angive en farve for visning af alle diakritiske tegn, uanset farven på de diakritiske tegn i det oprindelige dokument. Markér en farve på listen.

Brug kladdeskrifttype      På computere med ekstremt begrænsede ressourcer skal du markere denne indstilling for at øge hastigheden af visning af dokumenter på skærmen.

 • Navn     Markér den skrifttype, der skal bruges til udkast af dine dokumenter. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du markerer afkrydsningsfeltet Brug kladdeskrifttype.

 • Størrelse     Markér punktstørrelsen af kladdeskrifttypen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når du markerer afkrydsningsfeltet Brug kladdeskrifttype.

Dokumentvisning     Denne indstilling angiver tekstretningen for nye dokumenter.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

 • Højre mod venstre Markér denne indstilling for at opstille dokumenter højre mod venstre. Afsnit starter f.eks. i højre side af et dokument med tekst, der flyder mod venstre.

 • Venstre mod højre Markér denne indstilling for at opstille dokumenter venstre mod højre. Afsnit starter f.eks. i venstre side af et dokument med tekst, der flyder mod højre.

Skrifttypeerstatning     Klik her for at åbne dialogboksen Skrifttypeerstatning. Brug denne indstilling til at fastslå, om det aktive dokument bruger skrifttyper, der ikke er tilgængelige på din computer. Hvis dokumentet bruger skrifttyper, der ikke findes på computeren, kan du bruge dialogboksen til at angive en skrifttypeerstatning.

Toppen af siden

Vis

Vis dette antal seneste dokumenter     Angiv antallet af elementer, mellem 1 og 50, som skal vises på listen Seneste dokumenter.

Kun de første ni filer på listen er tildelt en genvejstast. Du kan åbne disse dokumenter ved at trykke på 1 til og med 9 efter tryk på ALT+F.

Vis mål i enheder af     Markér den måleenhed, du vil bruge til den vandrette lineal samt til målinger, du indtaster i dialogbokse.

Typografiskakt i kladde- og dispositionsvisning     Skriv en positiv decimal, f.eks. 0,5, i feltet for at åbne typografiområdet, hvor navnene på de typografier, der er anvendt på listen, vises. Skriv 0 for at lukke typografiområdet.

Vis mål i bredden af tegn     Markér denne indstilling, hvis du vil bruge tegnbredde som grundlag for justering af tekst, f.eks. i de lodrette og vandrette linealer.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et østasiatisk sprog til redigering af tekst.

Brug pixel til HTML-funktioner     Markér denne indstilling for at bruge pixel som standardmåleenhed i dialogbokse, der vedrører HTML-funktioner.

Vis alle vinduer på proceslinjen     Markér denne indstilling for at få vist et ikon på Microsoft Windows-proceslinjen for hvert åbent vindue i et Microsoft Office-program. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, placeres et enkelt ikon for hvert åbent program på proceslinjen.

Vis genvejstaster i Skærmtip     Markér denne indstilling for at få vist tastaturgenveje i Skærmtip.

Vis vandret rullepanel     Markér denne indstilling for at få vist det vandrette rullepanel nederst i dokumentvinduet.

Vis lodret rullepanel     Markér denne indstilling for at få vist det lodrette rullepanel i siden af dokumentvinduet.

 • Venstre rullepanel Markér denne indstilling for at placere det lodrette rullepanel i venstre side af dokumentvinduet. Brug denne indstilling, når du arbejder med dokumenter, der hovedsageligt bruger "højre mod venstre"-tekst.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

Vis lodret lineal i udskriftslayout     Markér denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i siden af dokumentvinduet. Sørg for, at du også markerer afkrydsningsfeltet Lineal i gruppen Vis/Skjul på fanen Vis på båndet, der er en komponent af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 • Vis højre lineal i udskriftslayout Markér denne indstilling for at få vist den lodrette lineal i højre side af dokumentvinduet.

  Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et sprog, der læses fra højre mod venstre, til redigering af tekst.

Optimer tegnplacering for layout i højere grad end læsbarhed      Markér denne indstilling for at få vist tegnplaceringen, præcist som den vises i det udskrevne dokument med hensyn til tekstblokke. Afstanden mellem tegn kan blive forvrænget, når denne indstilling er aktiveret. Du opnår den bedste læsbarhed på skærmen ved at slå indstillingen fra.

Toppen af siden

Udskriv

Brug kladdekvalitet     Markér denne indstilling for at udskrive dokumentet med minimal formatering, hvilket kan øge udskrivningshastigheden. Denne funktion er ikke understøttet på mange printere.

Udskriv i baggrunden     Markér denne indstilling for at udskrive dokumenter i baggrunden. Det gør det muligt at fortsætte dit arbejde, mens du udskriver. Denne indstilling kræver mere tilgængelig hukommelse, før du kan arbejde og udskrive samtidigt. Hvis arbejdet med dine dokumenter bliver uacceptabelt langsomt under udskrivning, bør du slå indstillingen fra.

Udskriv sider i omvendt rækkefølge     Markér denne indstilling for at udskrive sider i omvendt rækkefølge startende med sidste side i dit dokument. Brug ikke denne indstilling, når du udskriver konvolutter.

Udskriv XML-kode     Markér denne indstilling til at udskrive XML-koder for XML-elementer, der anvendes på et XML-dokument. Der skal være knyttet et skema til dokumentet, og du skal anvende elementer, der leveres af det tilknyttede skema. Koderne vises i det udskrevne dokument.

Udskriv feltkoder i stedet for deres værdier     Markér denne indstilling for at udskrive feltkoder i stedet for feltresultater — for eksempel { TIDSPUNKT @\"d. MMMM ÅÅÅÅ" } i stedet for 4. februar 2008.

Udskriv på arkets forside ved dobbeltsidet udskrivning     Markér denne indstilling for at udskrive på forsiden af hvert ark, når du udskriver på en printer, der ikke har funktion til dobbeltsidet udskrivning. Sider udskrives i omvendt rækkefølge. Når du vender stakken til udskrivning om på bagsiden, vil siderne derfor blive udskrevet i den rigtige rækkefølge.

Udskriv på arkets bagside ved dobbeltsidet udskrivning     Markér denne indstilling for at udskrive på bagsiden af hvert ark, når du udskriver på en printer, der ikke har funktion til dobbeltsidet udskrivning. Siderne udskrives i stigende rækkefølge, så de svarer til en stak sider, der blev udskrevet på forsiden i omvendt rækkefølge.

Skalér indholdet til papirstørrelser i A4 eller 8,5 x 11"     Markér denne indstilling for automatisk at justere dokumenter, der er designet til 8,5 x 11 tommer, til at passe til A4-papir, og til at justere dokumenter, der er designet til A4-papir, til at passe til 8,5 x 11 tommers papir. Denne indstilling træder kun i kraft, hvis A4- eller 8,5 x 11 tommer-papiret i printeren ikke svarer til den papirstørrelse, der er indstillet på fanen Sidelayout i Word. Denne indstilling påvirker kun udskrifter. Den påvirker ikke formatering.

Standardbakke     Denne indstilling viser den printerbakke, der bruges som standard. Du følger indstillingerne i din printer ved at markere Brug printerindstillinger. Du vælger en speciel bakke ved at markere den på listen. Valgmulighederne på listen afhænger af din printers konfiguration.

Toppen af siden

Ved udskrivning af dette dokument

Ved udskrivning af dette dokument     Markér det dokument, disse udskrivningsindstillinger passer til. På listen skal du klikke på navnet på et dokument, der allerede er åbent, eller markere Alle nye dokumenter for at gøre indstillingen gældende for alle dokumenter, du vil oprette.

Udskriv PostScript over tekst     Markér denne indstilling for at udskrive PostScript-kode, når et dokument indeholder PRINT-felter.

Udskriv kun dataene fra en formular     Markér denne indstilling for at udskrive de data, der er indtastet i en onlineformular, når du udskriver formularen.

Toppen af siden

Gem

Spørg, før skabelonen Normal gemmes     Markér denne indstilling for at få vist en meddelelse, når du lukker Word, hvori du spørges, om du vil gemme eventuelle ændringer, der blev foretaget i standardskabelonen. Ændringer, der foretages af standardskabelonen, vil påvirke alle nye dokumenter, du opretter. Du kan derfor blive advaret, når skabelonen er blevet ændret. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, gemmes ændringerne uden at spørge dig.

Opret altid sikkerhedskopi     Markér denne indstilling for at oprette en sikkerhedskopi af et dokument, hver gang du gemmer det. Hver sikkerhedskopi erstatter den forrige sikkerhedskopi. I Word tilføjes sætningen "Sikkerhedskopi af" til filnavnet, og filtypenavnet .wbk føjes til alle sikkerhedskopier. Sikkerhedskopier gemmes i samme mappe som det originale dokument.

Kopiér filer, der er gemt på eksterne drev, til computeren, og opdater den eksterne fil, når der gemmes     Markér denne indstilling for midlertidigt at gemme en lokal kopi af en fil, som du gemmer på et netværk eller flytbart drev. Når du gemmer den lokale kopi, gemmer Word dine ændringer i den originale kopi. Hvis den originale fil ikke var tilgængelig, beder Word dig om at gemme filen på en anden placering for at undgå datatab.

Tillad lagring i baggrunden     Markér denne indstilling for at gemme dit dokument, mens du arbejder. Der vises en statusindikator på statuslinjen, når Word udfører en lagring i baggrunden.

Toppen af siden

Bevar nøjagtig gengivelse ved deling af dette dokument

Bevar nøjagtig gengivelse ved deling af dette dokument     Markér det dokument, disse indstillinger skal gælde for. På listen skal du klikke på navnet på et dokument, der allerede er åbent, eller markere Alle nye dokumenter for at gøre indstillingen gældende for alle dokumenter, du vil oprette.

Gem i-mærker som XML-egenskaber på websider     Markér denne indstilling for at gemme alle i-mærker i et dokument som Extensible Markup Language (XML) i en HTML-fil (Hypertext Markup Language).

Gem formulardata som en afgrænset tekstfil     Markér denne indstilling for at gemme de data, der er indtastet i en onlineformular, som en enkelt, tabulatorsepareret tekstfil i almindeligt tekstformat. Du kan derefter importere indholdet af den pågældende fil i en database.

Integrer lingvistiske data     Markér denne indstilling for at gemme sprogdata, f.eks. tale og håndskrevet tekst.

Integrer i-mærker     Markér denne indstilling for at gemme i-mærker som del af dit dokument.

Toppen af siden

Generelt

Tilbagemelding med lyd     Markér denne indstilling for at føje lyde til visse handlinger eller begivenheder i Word og andre programmer i 2007 Microsoft Office-system. Word kan f.eks. afspille en lyd, når en proces fuldføres. Du kan ændre den lyd, der er knyttet til en handling, ved at åbne mappen med lyde og lydenheden i Kontrolpanel. Din computer skal have et lydkort for at kunne afspille de fleste lyde.

Tilbagemelding med animation     Markér denne indstilling for at animere bevægelsen af din markør i Word og de andre Office-programmer. Denne indstilling omfatter også animerede markører til handlinger som udskrivning, lagring, automatisk formatering og søg og erstat-handlinger.

Bekræft konvertering af filformat ved åbning     Markér denne indstilling for at vælge det filkonverteringsprogram, der anvendes i Word til at åbne filer, der blev oprettet i et andet program. Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have, at der automatisk markeres et konverteringsprogram i Word.

Opdater kæder ved åbning     Markér denne indstilling for automatisk at opdatere alt indhold, der er sammenkædet med andre filer, hver gang du åbner et dokument.

Tillad åbning af et dokument i kladdevisning     Markér denne indstilling for at kunne åbne et dokument i kladdevisning.

Du kan få et dokument åbnet i kladdevisning som standard ved at aktivere denne indstilling og derefter på fanen Vis i gruppen Dokumentvisning klikke på Kladde. Lav en eller anden ændring i dokumentet, og gem det derefter.

Tillad åbning af websider i baggrunden     Markér denne indstilling for at åbne websidedokumenter i baggrunden, mens du arbejder. Der vises en statusindikator på statuslinjen, når Word åbner en side i baggrunden.

Aktiver sideinddeling i baggrunden     Markér denne indstilling for automatisk at sideinddele dokumenter, mens du arbejder. Denne indstilling er kun tilgængelig i visningerne Kladde og Disposition. Hvis du fjerner markeringen i dette afkrydsningsfelt, forhindres opdatering af sidetallene (når de vises på statuslinjen), indtil du skifter til visningen Udskriftslayout.

Vis fejl i grænseflade i tilføjelsesprogrammer     Markér denne indstilling for at få vist fejlmeddelelser fra programmer, der tilpasser brugergrænsefladen. Denne indstilling er specielt nyttig til forfattere af softwareløsninger, fordi den giver oplysninger til fejlfinding af tilpasninger af brugergrænsefladen.

Postadresse     Skriv den adresse, du vil have Word til at bruge som standardreturadresse til konvolutter og breve.

Filplaceringer     Klik på denne for at få vist standardlagerplaceringen for dokumenter, skabeloner og andre elementer, du opretter og bruger i Word. I dialogboksen Filplaceringer skal du klikke på det element, du vil ændre, og derefter klikke på Rediger for at indstille en ny standardplacering.

Standardplaceringerne til skabeloner og mappen Start behandles som pålidelige placeringer. Hvis du ændrer placeringen, skal du sørge for, at den nye mappe er på et sikkert sted.

Webindstillinger     Klik på denne for at åbne dialogboksen Webindstillinger. Brug denne dialogboks til at angive indstillinger for brug af Word til oprettelse af websider.

Tjenesteindstillinger     Klik på denne for at åbne dialogboksen Tjenesteindstillinger. Brug denne dialogboks til at angive indstillinger for delte arbejdsområder.

Toppen af siden

Kompatibilitet

Engelske Word 6.0/95-dokumenter     Denne indstilling specificerer dine indstillinger for konvertering af tekst. Tidligere versioner af Word blev nogle gange brugt sammen med tredjepartsprogrammer, der var designet til at understøtte kinesisk eller koreansk på engelske versioner af Microsoft Windows. Hvis brugen af nogle af disse tilføjelsesprogrammer fører til forkert visning af tekst i et dokument, du forsøger at åbne, kan du bruge disse indstillinger til at konvertere dokumentet, så tekst vises korrekt. Efter vellykket åbning af filen skal du sørge for at nulstille denne indstilling til Åbn normalt. Hvis du ikke gør det, kan korrekt gemte filer muligvis blive åbnet forkert.

Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der er valgt et østasiatisk sprog til redigering af tekst.

 • Indeholder asiatisk tekst Vælg denne indstilling, hvis du ved, at dokumentet indeholder østasiatisk tekst, så teksten vises korrekt.

 • Åbn normalt Markér denne indstilling, når filen er blevet åbnet, for at få vist teksten korrekt.

 • Identificer asiatisk tekst automatisk Markér denne indstilling, hvis du ikke er sikker på, om dokumentet indeholder østasiatisk tekst. Word forsøgte at detektere østasiatisk tekst og vise den normalt.

Toppen af siden

Kompatibilitetsindstillinger for

Kompatibilitetsindstillinger for     Markér det dokument, som disse indstillinger skal anvendes på. På listen skal du klikke på navnet på et dokument, der allerede er åbent, eller markere Alle nye dokumenter for at gøre indstillingen gældende for alle dokumenter, du vil oprette.

Brug layout i dokumentet, som om det var oprettet i     Markér det tekstbehandlingsprogram, du forventer skal bruges til åbning af dokumentet. Indstillingerne på listen over Layoutindstillinger ændres i forhold til det tekstbehandlingsprogram, du vælger. Vælg Brugerdefineret for at specificere din egen konfiguration af indstillingerne.

Layoutindstillinger     Viser indstillinger for layout af dokumentet. Markér afkrydsningsfelterne for de ønskede indstillinger.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×