We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen INTERN.RENTE i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer den interne rente for en liste af pengestrømme, der ikke behøver at være periodiske. Brug funktionen IA til at beregne den interne rente for en serie af periodiske pengestrømme.

Syntaks

INTERN.RENTE(værdier;datoer;[gæt])

Syntaksen for funktionen INTERN.RENTE har følgende argumenter:

 • Værdier    Påkrævet. En række pengestrømme, der svarer til en liste med betalingsdatoer. Den første betaling er valgfri og svarer til en udgift eller betaling, der forekommer ved starten af en investering. Hvis den første værdi er en omkostning eller en betaling, skal den være en negativ værdi. Alle efterfølgende betalinger diskonteres på grundlag af et basisår på 365 dage. Serien af værdier skal indeholde mindst en positiv og en negativ værdi.

 • Datoer    Påkrævet. En liste med betalingsdatoer, der svarer til pengestrømsbetalingerne. Datoer kan forekomme i en vilkårlig rækkefølge. Datoer skal angives ved hjælp af funktionen DATO eller som resultater af andre formler eller funktioner. Brug f.eks. DATO(2008;5;23) for den 23. maj 2008. Der kan opstå problemer, hvis datoer skrives som tekst. .

 • Gæt    Valgfrit. Et tal, du gætter på ligger tæt på resultatet af INTERN.RENTE.

Bemærkninger

 • Microsoft Excel lagrer datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard har 1. januar 1900 serienummer 1, og 1. januar 2008 har serienummer 39448, fordi datoen falder 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

 • Tal i datoer afkortes til heltal.

 • INTERN.RENTE forventer mindst en positiv pengestrøm og en negativ pengestrøm. Hvis disse ikke forekommer, returnerer INTERN.RENTE fejlværdien #NUM!.

 • Hvis et tal i datoer ikke er en gyldig dato, returnerer XIRR #VALUE! .

 • Hvis der står et tal foran startdatoen i datoer, returnerer XIRR #NUM! .

 • Hvis værdier og datoer indeholder et forskelligt antal værdier, returnerer XIR #NUM! .

 • I de fleste tilfælde er det ikke nødvendigt at oplyse gæt for at udføre beregningen i INTERN.RENTE. Hvis det udelades, antages gæt at være 0,1 (10%).

 • INTERN.RENTE er relateret til funktionen NETTO.NUTIDSVÆRDI. Forrentningen, der beregnes af INTERN.RENTE, er den rente, der svarer til NETTO.NUTIDSVÆRDI = 0.

 • Excel benytter en iterativ metode til at beregne XIRR. Ved hjælp af en skiftende rente (startende med gæt) bladr XIRR gennem beregningen, indtil resultatet er nøjagtigt inden for 0,000001 %. Hvis XIRR ikke kan finde et resultat, der virker efter 100 forsøg, #NUM! som fejlværdi. Rentesatsen ændres indtil:

  Ligning

  hvor:

  • di = den iende eller den sidste betalingsdato.

  • d1 = den 0. betalingsdato.

  • Bi = den iende eller den sidste betaling.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Værdier

Datoer

-10.000

01-01-2008

2.750

01-03-2008

4.250

30-10-2008

3.250

15-02-2009

2.750

01-04-2009

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=INTERN.RENTE(A3:A7; B3:B7; 0,1)

Den interne rente (0,373362535 eller 37,34 %)

37,34 %

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft Office Insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×