Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen Z.TEST  i Microsoft Excel.

Returnerer P-værdien ved en ensidet z-test.

For en given hypotetisk middelværdi for populationen, x, returnerer Z.TEST sandsynligheden for, at stikprøvens middelværdi vil være større end middelværdien af observationerne af datasættet (matrix) – dvs. den observerede middelværdi for stikprøven.

Se afsnittet Bemærk! nedenfor for at finde ud af, hvordan Z.TEST kan bruges i en formel til at beregne en tosidet sandsynlighedsværdi.

Syntaks

Z.TEST(matrix;x;[sigma])

Syntaksen for funktionen Z.TEST har følgende argumenter:

 • Matrix     Påkrævet. Den matrix eller det område med data, som skal bruges til at teste x.

 • x     Påkrævet. Den værdi, der skal testes.

 • Sigma     Valgfrit. Populationsstandardafvigelsen (kendt). Hvis den udelades, anvendes stikprøvestandardafvigelsen.

Bemærkninger

 • Hvis matrixen er tom, returnerer Z.TEST fejlværdien #I/T.

 • Z.TEST beregnes på følgende måde, når sigma ikke udelades:

  Z.TEST( matrix;x;sigma ) = 1- Norm.S.Fordeling ((Middel(matrix)- x) / (sigma/√n),SAND)

  eller når sigma udelades:

  Z.TEST( matrix;x ) = 1- Norm.S.Fordeling ((Middel(matrix)- x) / (STDAFV(matrix)/√n),SAND)

  hvor x er stikprøvemiddelværdien MIDDEL(matrix), og n er TÆL(matrix).

 • Z.TEST repræsenterer sandsynligheden for, at stikprøvens middelværdi vil være større end den observerede værdi MIDDEL(matrix), når middelværdien af den underliggende population er µ0. På grund af normalfordelingens symmetri vil Z.TEST returnere en større værdi end 0,5, hvis MIDDEL(matrix) < x.

 • Den følgende Excel-formel kan bruges til at beregne den tosidede sandsynlighed for, at stikprøvens middelværdi vil ligge længere fra µ0 (i den ene eller anden retning) end MIDDEL(matrix), når middelværdien for den underliggende population er x:

  =2 * MIN(Z.TEST(matrix;x;sigma); 1 - Z.TEST(matrix;x;sigma)).

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

3

6

7

8

6

5

4

2

1

9

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=Z.TEST(A2:A11;4)

En-sidet sandsynlighedsværdi for en z-test for ovenstående datasæt ved en hypotetisk middelværdi for populationen på 4 (0,090574)

0,090574

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;4); 1 - Z.TEST(A2:A11;4))

To-sidet sandsynlighedsværdi for en z-test for ovenstående datasæt ved en hypotetisk middelværdi for populationen på 4 (0,181148)

0,181148

=Z.TEST(A2:A11;4)

En-sidet sandsynlighedsværdi for en z-test for ovenstående datasæt ved en hypotetisk middelværdi for populationen på 6 (0,863043)

0,863043

=2 * MIN(Z.TEST(A2:A11;6); 1 - Z.TEST(A2:A11;6))

To-sidet sandsynlighedsværdi for en z-test for ovenstående datasæt ved en hypotetisk middelværdi for populationen på 6 (0,273913)

0,273913

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×