Lovmæssige oplysninger for Surface

Du kan finde flere oplysninger i produktets miljø- og sikkerhedsmæssige dokumenter

Denne enhed er ikke beregnet til brug i maskiner, medicinske eller industrielle anvendelser. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge denne enhed. Dette produkt er beregnet til brug med NRTL-angivet (UL CSA ETL osv.) og/eller IEC/da 60950-1- eller IEC/EN 62368-1-kompatibelt it-udstyr (CE-markeret). Det indeholder ingen dele, som kan serviceres. Denne enhed er klassificeret som et kommercielt produkt til anvendelse inden for 0 ºC til 35 ºC.

Bortskaffelse af brugte batterier samt elektrisk og elektronisk udstyr

Billede, der viser det logo, der ses på elementer, som ikke kan smides i papirkurven.

Dette symbol på produktet eller dets batterier eller på emballagen betyder, at dette produkt og dets batterier ikke må kasseres med dit husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at aflevere det på et relevant indsamlingssted (genbrugsstation) til genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Denne separate indsamling og genbrug kan hjælpe med at spare naturlige ressourcer og forhindre potentielle negative følger for menneskers sundhed og miljøet som følge af eventuel tilstedeværelse af farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr, som kunne være forårsaget af forkert bortskaffelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dine batterier og elektrisk og elektronisk affald ved at kontakte din kommune eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Kontakt eRecycle@microsoft.com for yderligere oplysninger om WEEE og brugte batterier. Genopladelige produkter indeholder et lithium-ion-batteri.

Bestemmelser om radio- og tv-interferens

Microsoft-hardwareenheder kan udstråle RF-energi (radiofrekvens). Hvis denne enhed ikke installeres og bruges i nøje overensstemmelse med de instruktioner, der er givet i den trykte dokumentation og/eller i hjælpen på skærmen, kan den forårsage skadelig interferens med andre radiokommunikationsenheder (f.eks. AM/FM-radioer, fjernsyn, babyalarmer og trådløse telefoner). Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå RF-interferens i en bestemt installation. Hvis du vil finde ud af, om din hardwareenhed forårsager interferens til andre radiokommunikationsenheder, skal du slukke for den og frakoble den fra alle eksterne strømkilder. Hvis interferensen stopper, skyldes det sandsynligvis enheden. Hvis denne hardwareenhed forårsager interferens, kan du prøve følgende for at undgå det:

  • Flyt antennen på den anden radiokommunikationsenhed (f.eks. AM/FM-radioer, fjernsyn, babyalarmer og trådløse telefoner), indtil interferensen stopper.

  • Flyt hardwareenheden længere væk fra radioen eller tv'et, eller flyt den til den ene eller anden side af radioen eller tv'et.

  • Slut enheden til en anden stikkontakt, så hardwareenheden og radioen eller tv'et findes på forskellige kredsløb, der styres af forskellige afbrydere eller sikringer.

  • Om nødvendigt kan du spørge forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Du kan finde flere oplysninger om problemer med interferens på FCC-webstedet: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Du kan også ringe til FCC på 1 888 CALL FCC for at få tilsendt Interference and Telephone Interference-faktaarket.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Eksponering af radiofrekvensenergi (RF)

Denne enhed indeholder radiosendere og er udviklet, produceret og testet for at opfylde FCC-retningslinjerne (Federal Communications Commission), ISED-retningslinjerne (Innovation, Science and Economic Development) samt de canadiske og de europæiske retningslinjer for RF-eksponering og specifik absorberingshastighed.

Model 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832, 1866, 1876, 1899, 1900, 1901, 1926, 1927: Du kan sikre, at din eksponering for RF-energi, der er genereret af radiosendere, ikke overstiger eksponeringsgrænserne i disse retningslinjer ved at placere enheden, så skærmsiden ikke er i direkte kontakt med din krop, f.eks. at skærmsiden ligger med forsiden nedad i dit skød eller brystkasse.

Model 1707: Denne enhed skal installeres og betjenes med en afstand på mindst 20 cm mellem varmeapparatet og din krop.

SAR-produktoplysninger er tilgængelige på sar.microsoft.com.

Du kan finde flere oplysninger om RF-sikkerhed på nedenstående links:

FCC-webstedet på https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-webstedet på https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

Denne enheds drift i båndet-5150 5250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til mobile satellitsystemer med samme kanal. Brugerne gøres opmærksom på, at højtydende radarer tildeles primære brugere (dvs. prioritetsbrugere) af bånd 5250‑5350 MHz og 5650‑5850 MHz og, at disse radarer kan forårsage interferens og/eller beskadigelse af LE LAN-enheder.

FCC og ISED-id'er

Model: 1725 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1769 FCC-ID: C3K1769 IC: 3048A-1769 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1782 FCC-ID: C3K1782 IC: 3048A-1782 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1793 FCC-ID: C3K1793 IC: 3048A-1793 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1795 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1796 FCC-ID: C3K1796 IC: 3048A-1796 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1807 FCC-ID: C3K1807 IC: 3048A-1807 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1813 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1824 FCC-ID: C3K1824 IC: 3048A-1824 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1825 FCC-ID: C3K1825 IC: 3048A-1825 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1832 FCC-ID: C3K1832 IC: 3048A-1832 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1834 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1835 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1853 FCC-ID: C3K1853 IC: 3048A-1853 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1864 FCC-ID: C3K1864 IC: 3048A-1864 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1866 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) indeholder: FCC-ID: C3K1866 som en ændring af ID'ET til FCC-ID: PD9AX201D2, indeholder IC: 3048A-1866
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1867 FCC-ID: C3K1867 IC: 3048A-1867 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1868 FCC-ID: C3K1868 IC: 3048A-1868 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1872 FCC-ID: C3K1872 IC: 3048A-1872 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1873 FCC-ID: C3K1873 IC: 3048A-1873 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1876 FCC-ID: C3K1876 IC: 3048A-1876 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model 1901, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), indeholder FCC-ID C3K1901 som ændring af ID til PD9AX200D2L, indeholder IC 3048A-1901
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1905 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model 1907, Model 1899, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1899, IC: 3048A-1899, indeholder FCC-ID C3K1957 som ændring af ID for FCC-ID: PD9AX201D2, indeholder IC: 3048A-1957
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model 1908, model 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), indeholder FCC-ID C3K1900 som ændring af ID til FCC-ID: PD9AX201D2, indeholder IC: 3048A-1900
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model 1909, model 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), indeholder FCC-ID C3K1900 som ændring af ID til FCC-ID: PD9AX201D2, indeholder IC: 3048A-1900
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model 1926, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC-ID: C3K1926, indeholder FCC-ID C3K1901 som ændring af ID til PD9AX200D2L, IC 3048A-1926, indeholder IC 3048A-1901
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model 1927, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC-ID: C3K1927, indeholder FCC-ID C3K1956 som ændring af ID til PD9AX200D2L, IC 3048A-1927, indeholder IC 3048A-1956
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

Model: 1943 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) indeholder: FCC-ID: C3K1943 som en ændring af ID'ET fra FCC ID: PD9AX201D2, indeholder IC: 3048A-1943
Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug.

For kunder i USA og Canada

Leverandørens erklæring om overensstemmelse

Modeller: 1725, 1769, 1782, 1793, 1795, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1853, 1864, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927, 1943

Ansvarlig part: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
Mail: regcomp@microsoft.com

Dette digitale klasse B-apparat er i overensstemmelse med del 15 i USA FCC-reglerne (Federal Communications Commission), licensundtagede ISED (Innovation, Science and Economic Development) canadiske RSS-standarder. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) enheden må ikke forårsage interferens; og (2) enheden skal acceptere modtagne interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Alle ændringer på denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge enheden.

For kunder i EØS, Storbritannien og Schweiz

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1707 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
WLAN (hoved) 2400-2483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (hoved) 5,15-5,25 GHz, 21,59 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (hoved) 5,25-5,35 GHz, 19,41 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (hoved) 5,47-5,725 GHz, 18,89 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (hoved) 5,725-5,85 GHz, 13,56 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (tilbehør) 5,15-5,25 GHz, -1,7 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN (tilbehør) 5,725-5,85 GHz, -1,9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth/BT LE 2400-2483,5 MHz, 5,01 dBm EIRP +/-1,5 dB.

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1769/1782 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB. 8

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1793 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,5 dBm EIRP +/-1,5 dB
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13 dBm EIRP +/-1,5 dB
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 7,1 dBm EIRP +/-1,5 dB
Tilbehørsradio 5,15-5,25 GHz, -3,6+/-1,5 dB
Tilbehørsradio 5,725-5,85 GHz, -4+/-1,5 dB

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1796 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
WLAN 2400-2483,5MHz, 18dBm EIRP +/-1,5dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB.

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1807 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
LTE 1920~1980 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 1710~1785 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 2500~2570 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 880~915 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 832~862 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 703~748 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 2570~2620 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 2300~2400 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
UMTS 1920~1980 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
WLAN 2400-2483,5MHz, 18dBm EIRP +/-1,5dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 17 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 9 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6 dBm EIRP +/-1,5 dB.

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1824 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17,7 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18,78 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,77 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18,76 dBm EIRP +1/-2 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11,46 dBm EIRP + 1/-2 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 5,7 dBm EIRP +/-1,5 dB.
NFC -21,66 dBΜA/m +/-2 dB @ 10 m

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1825 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
LTE 1920~1980 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 1710~1785 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 2500~2570 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 880~915 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 832~862 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 703~748 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 2570~2620 MHz, 23,5 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
LTE 2300~2400 MHz, 23,5 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
UMTS 1920~1980 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
UMTS 880~915 MHz, 24 dBm ledt strøm +/- 1,0 dB
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,44 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,15-5,25 GHz, 17,94 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,02 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,98 dBm EIRP +1/-2 dB
WLAN 5,725-5,85 GHz, 9,03 dBm EIRP +1/-2 dB
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 2,98 dBm EIRP +1,5/-1,5 dB
NFC -21,32 dBΜA/m @ 10 m +2/-2 dB

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1832 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17,2 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,3 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,5 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,47-5,725 GHz, 18 dBm EIRP +/-1,5 dB.
WLAN 5,725-5,85 GHz, 12,5 dBm EIRP +/-1,5 dB.
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 7 dBm EIRP +/-1,5 dB.

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1853 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
BT LE 2402-2480 MHz, -10,41 dBm EIRP +/-4 dB.

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1864 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
NFC 13,56 MHz, 0 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1866 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,6 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,4 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 12 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 9,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 7,8 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1867 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1868 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21,35 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 23,4 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21,6 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,7 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 15,9 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 4,2 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1872 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 19,6 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 22,5 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 19,8 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13,3 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 1,3 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1873 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 15,7 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,0 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20,9 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20,4 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 13,0 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 3,8 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, -2,2 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1876 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
LTE 1920-1980 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 1710-1785 MHz, 27,1 dBm EIRP
LTE 2500-2570 MHz, 25,6 dBm EIRP
LTE 880-915 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 832-862 MHz, 24,7 dBm EIRP
LTE 703-748 MHz, 24,4 dBm EIRP
LTE 2570-2620 MHz, 25,3 dBm EIRP
LTE 2300-2400 MHz, 26,6 dBm EIRP
UMTS 1920-1980 MHz, 27,1 dBm EIRP
UMTS 880-915 MHz, 25,3 dBm EIRP
WLAN 2400-2483,5 MHz, 17,4 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 18,7 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 17,9 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11,5 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 6,7 dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483,5 MHz, 5,8 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1899 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 19,5 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 21.5 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21,5 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 12,25 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 12,5 dBm EIRP
Tilbehørsradio 5,15-5,85 GHz, 0,2 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1900 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,5 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5;25-5;35 GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 20,25 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 11,75 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5MHz, 12,5 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1901 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5MHz, 15,89 dBm EIRP

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1926 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,15-5,25 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 20,76 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 10,41 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 15,89 dBm EIRP
NFC -22,29 dBΜA/m @10 m

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1927 og den tilknyttede største transmissionsstyrke er følgende:
LTE 1920~1980 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 1710~1785 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2500~2570 MHz: 22,8 dBm EIRP
LTE 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 832~862 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 703~748 MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2570~2620 MHz: 24,5 dBm EIRP
LTE 2300~2400 MHz: 24,5 dBm EIRP
UMTS 1920~1980 MHz: 25 dBm EIRP
UMTS 880~915 MHz: 25 dBm EIRP
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,45 dBm EIRP
WLAN 5.15-5,25 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,25-5,35 GHz, 17,82 dBm EIRP
WLAN 5,47-5,725 GHz, 19,47 dBm EIRP
WLAN 5,725-5,85 GHz, 8,76 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 11,06 dBm EIRP
NFC -22,29 dBΜA/m @10 m

Radiofrekvensbåndene for drift for model 1943 og den tilknyttede største nominelle transmissionsstyrke og tolerancer er følgende:
WLAN 2,400 - 2,4835 GHz: 18,53 dBm EIRP ± 1dB
WLAN 5,15 - 5,25 GHz: 17,98 dBm EIRP ± 1dB
WLAN 5,25 - 5,35 GHz: 16,96 dBm EIRP ± 1dB
WLAN 5,47 - 5,725 GHz: 18,66 dBm EIRP ± 1dB
WLAN 5,725 - 5,85 GHz: 10,10 dBm EIRP ± 1dB
Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz: 11,62 dBm EIRP ± 1,5 dB
Bluetooth LE 2400 - 2483,5 MHz: 8,62 dBm EIRP ± 1,5 dB

Virksomhed: Microsoft Ireland Operations Limited
Adresse: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Land/Område: Irland
Telefonnummer: +353 1 295 3826
Faxnummer: +353 1 706 4110

CE-mærke

5,15-5,35 GHz kun indendørs brug.

Forenklet EU-erklæring om overensstemmelse

Microsoft Corporation erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-erklæringen om overensstemmelse er tilgængelig på følgende internetadresse: aka.ms/eucompliancedoc

Fuldstændig erklæring om overensstemmelse indeholder også oplysninger om f.eks. software og tilbehør, der kan påvirke radiooverensstemmelse med ovenstående direktiv.

For kunder i Australien og New Zealand

AU NZ RCM-mærke

R-NZ-mærke

For kunder i Singapore 

Complies-IMDA-DA107473

Model 1866 indeholder følgende trådløse modul: Intel AX201D2W

Complies-IMDA-DB02941

For kunder i Indien

Dette produkt er fuldt kompatibelt med alle relevante globale bestemmelser, herunder EU RoHS direktiv 2011/65/EU, som omhandler begrænset anvendelse af bly, cadmium, kviksølv, hexavalent krom, PBD'er og PBB'er.

Models:
1769, 1782, 1793, 1795, 1813, 1832, 1834, 1835, 1867, 1868, 1872, 1873, 1899, 1900

R-41089125

Models:
1796, 1866

R-41080616

Models:
1824, 1901, 1926

R-41105171

Models:
1876

R-41148350

 

For kunder i Mexico

Para clientes de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Rastree su dispositivo perdido o robado: aka.ms/find-lost-windows-device.

Dispositivos LTE: para localizar su IMEI, siga estas instrucciones. Vaya a la configuración de su dispositivo, red, celular, configuración avanzada, IMEI.

For kunder i Saudi-Arabien

Enhedsnavn

Modelnr.

CITC-certifikatnr.

Surface Go

1824

TA 2018-1154

Surface Go LTE

1825

TA 2019-232

Surface Go 2

1901

TA 2020-453

Surface Go 2

1926

TA 2020-595

Surface Pro 5
Surface Pro 6

1796

TA 2018-1330

Surface Pro X

1876

TA 2019-2752

Surface Studio
Surface Studio 2

1707

TA 2018-1380

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1769

TA 2018-1580

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1782

TA 2019-833

 

For kunder i Kina

Kinas grønne produktmærke

此绿色产品标识只适用于以下型号: 1704, 1705, 1707, 1724, 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927, 1943 

产品中有害物质的名称及含量

型号 1876、1873、1872、1868、1867、1867、1866、1835、1834、1832、1813、1807、1796、1795、1793、1782、1769、1707

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

X

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

X

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1825、1824

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

电池组

O

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1853

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

塑料外壳

O

O

O

O

O

O

金属框架

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

线路板

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1864

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

键盘外壳

O

O

O

O

O

O

触摸板模组

X

O

O

O

O

O

键盘电路板组件

X

O

O

O

O

O

FPC模组

O

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1901、1926、1927

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

金属触点

X

O

O

O

O

O

电源供应器

X

O

O

O

O

O

电源线

X

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1899、1900、1907、1908、1909

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

萤幕模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电源供应器与电源线

X

O

O

O

O

O

缆线

O

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1943

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

O

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

For kunder i Japan

電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。
(高出力システムと通信する場合を除く)

Japans VCCI-mærke

モデル1867 :

TELEC 1867

モデル1868 :

TELEC 1868

モデル1872 :

TELEC 1872

モデル1873 :

TELEC 1873

モデル1943 :


 
問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                     One Microsoft Way,
                     Redmond, WA 98052, USA.
米国:                (800) 426 9400
カナダ:              (800) 933 4750

モデル 1807, 1876, 1927:通常使用時にディスプレイ側と身体の間が少なくとも 20 cm あることを確認してください。

For kunder i Korea

연락처 정보:      Microsoft Corporation,
                  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
미국:             (800) 426-9400
캐나다:           (800) 933-4750

해당무선설비기기는 운용 중 전파혼신가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

For kunder i Taiwan

Taiwans genbrugsmærke

廢電池請回收
連絡資訊:     Microsoft Corporation,
             One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
美國:         (800) 426-9400
加拿大:       (800) 933-4750

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×