Relaterede emner
×
Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Hvis Microsoft- eller Surface-musen eller tastaturet ikke fungerer, ikke vises på listen over Bluetooth-enheder, når du parrer med musen, eller der vises en fejlmeddelelse under pardannelsen, er her nogle fejlfindingstrin, der kan hjælpe dig.

 • Musen: Microsoft Ocean Plastic Mouse, Wireless Mouse 2000, Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse (NY), Microsoft Wedge Mouse, Sculpt Mobile Mouse, Comfort Mouse 4500, Bluetooth Notebook Mouse, Sculpt Touch Mouse, Designer Bluetooth Mouse, Surface Arc Mouse, Wireless Mobile Mouse 4000, Wheel Mouse Optical, Microsoft Arc Mouse, Microsoft Modern Mouse, Microsoft Precision Mouse, Wireless Mobile Mouse 3500, Sculpt Comfort Mouse, Microsoft Classic IntelliMouse, Optical Mouse 200, Microsoft Modern Mobile Mouse, Sculpt Ergonomic Mouse, Wireless IntelliMouse Explorer, Wireless Mouse 5000, Basic Optical Mouse, Bluetooth Mobile Mouse 3600, Wireless Mouse 900, Microsoft Wired Ergonomic Mouse (NEW), Microsoft Bluetooth Mouse (NEW), ARC Touch Mouse, Comfort Mouse 3000, Microsoft Explorer Touch Mouse, Wireless Mobile Mouse 1850, Compact Optical Mouse 500, Wheel Mouse, ARC Touch BT, Wireless Mobile Mouse 1000

 • Tastatur:All-in-One Media Keyboard, Microsoft Designer Compact Keyboard, Microsoft Number Pad, Microsoft Modern Keyboard, Microsoft Bluetooth Keyboard (NEW), Sculpt Mobile Keyboard, Universal Foldable Keyboard, Wedge Mobile Keyboard, Wedge Mobile Keyboard, Universal Mobile Keyboard, Microsoft Wired Ergonomic Keyboard (NEW), Internet Keyboard Pro, Microsoft Arc Keyboard, Natural Ergo Keyboard 4000, Sculpt Comfort Keyboard, Sculpt Ergonomic Keyboard, Wireless Keyboard 850, Wireless Keyboard 2000, Wired Keyboard 600

Vi beskriver tre tilslutningstyper til tastaturer og mus. Følg den beskrivelse, der gælder for forbindelsestypen for din mus eller dit tastatur.

 • Bluetooth-tastaturer og -mus bruger en indbygget Bluetooth-forbindelse på din pc. Denne tilslutningstype kræver normalt ikke ekstra tilbehør eller en dongle.

 • Kabelforbundne tastaturer og mus tilsluttes direkte til din pc ved hjælp af et USB-kabel.

 • Trådløse tastaturer og mus tilsluttes til din pc ved hjælp af en trådløs USB-dongle.

Brug af en hvilken som helst forbindelse

Du kan vælge en af følgende overskrifter, som da åbner for at vise flere oplysninger:

For at sikre, at din pc yder sit bedste, og du har de seneste forbedringer til tastatur og mus, skal du søge efter opdateringer fra Start   > Indstillinger   > Opdatering og sikkerhed  > Windows Update. Hvis du ikke har en Surface-enhed, skal du muligvis også kontakte producenten for at sikre, at pc'en er opdateret.

Du kan bruge tænd/sluk-knappen til at slå musen eller tastaturet fra og til igen. Hvis det ikke virker, kan det betyde, at batterierne er næsten opbrugt, og skal udskiftes eller genoplades.

 • Luk alle dine åbne apps. Hvis ydeevnen forbedres, har antallet af åbne apps muligvis forstyrret pc'ens forbindelse til musen eller tastaturet.

 • Tjek rapporterne for batteriniveau. For Bluetooth-forbindelser skal du vælge Start   > Indstillinger   > Enheder  > Bluetooth og andre enheder. Udskift batterierne, hvis der er trådløse forbindelser.

 • Genstart din pc. Genstart vil opdatere driverne, hvis der for nylig er foretaget opdateringer.

 • Skift indstillingerne for musemarkøren. Vælg Start   > Indstillinger   > Enheder  > Mus > Yderligere museindstillinger > Markørindstillinger, og juster markørens hastighed.

Du kan ændre indstillingerne, f.eks. indstillinger for klik med venstre, højre eller midterste knap, indstillinger og konfiguration af taster og opløsning for rulning. Vælg Start   > Indstillinger   > Enheder  > Mus  for at foretage grundlæggende ændringer.

Brug Mouse and Keyboard Center til at tilpasse endnu mere

Vælg Start > Indstillinger > Klokkeslæt & sprog > område & sprog. Kontrollér, at det sprog, du bruger på tastaturet (inputsproget), svarer til det, du bruger på din pc (grænsefladesproget). Se listen med sprog
Tilføj et inputsprog, eller skift dit grænsefladesprog, så det passer

Det kan betyde, at din pc ikke har de seneste opdateringer. For at sikre, at din pc yder sit bedste, og du har de seneste forbedringer af tastatur og mus, skal du søge efter opdateringer fra Start   > Indstillinger   > Opdatering og sikkerhed  > Windows Update. Hvis du ikke har en Surface-enhed, skal du muligvis også kontakte producenten for at sikre, at pc'en er opdateret.

Hvis lydstyrkeknapperne på dit tastatur holder op med at virke, skal du kontrollere tjenesten Adgang til brugerstyrede inputenheder (HID) på din computer for at sikre, at den er indstillet til Automatisk.

 1. Skriv tjenester i søgefeltet på proceslinjen, og vælg det på listen med søgeresultater. 

 2. Find Tjeneste for brugerstyret inputenhed (HID) i feltet Tjenester. Sørg for, at status er angivet til Kører. Hvis den ikke kører, skal du vælge Start tjenesten.

 3. Højreklik (eller tryk og hold) på Tjeneste for brugerstyret inputenhed (HID), og vælg Egenskaber.

 4. Under fanen Generelt i området Starttype skal du vælge Automatisk, og derefter vælgeOK.

Når jeg drejer hjulet, forsvinder mit vindue nogle gange

Du kan bruge hjulet på musen til at rulle med, og du kan også bruge det som en knap. Hvis du trykker på hjulet, skiftes der til andre åbne programmer på skrivebordet. Nogle gange kan du under rulning ved et uheld komme til at trykke på hjulet, og utilsigtet skifte til et andet åbent program. Det er grunden til, at det aktive vindue ser ud til at forsvinde, men det er faktisk stadig åbent på skrivebordet. Hvis du vil vende tilbage til det tidligere vindue, skal du trykke på hjulet, indtil vinduet vises igen, eller bruge proceslinjen i Windows til at skifte til det ønskede vindue.

Du kan undgå problemet, ved at undlade at trykke ned på hjulet, mens du ruller.

Du kan også deaktivere hjulknappen, hvis du foretrækker kun at bruge hjulet til at rulle med. Hvis du vil deaktivere hjulknappen, og følge de ekstra fejlfindingstrin, der er angivet nedenfor, skal du først gå til Microsoft Mouse and Keyboard Center, vælge den downloadversion, du vil bruge, og følge vejledningen for at installere den.

Sådan deaktiverer du hjulknappen

 1. Start Microsoft Mouse and Keyboard Center, og vælg Hjul.

 2. Vælg Deaktiver denne knap.

Når jeg drejer hjulet, sker der ingenting

Hvis hjulet ikke fungerer i et program, der har et åbent rulbart dokument (f.eks Microsoft Edge), skal du kontrollere, at understøttelse af musehjulet er aktiveret.

 1. Start Microsoft Mouse and Keyboard Center, og vælg Hjul.

 2. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Lodret rulning er markeret.

Bemærk!: Hvis rulning fungerer i visse programmer (f.eks. Microsoft Word eller Microsoft Edge), men ikke i andre, selvom de har rullepaneler, understøtter disse programmer muligvis ikke rullehjulet. 

Jeg har kun problemer med at rulle i nogle programmer

 1. I Microsoft Mouse and Keyboard Center skal du vælge din enhed, og derefter vælge Grundlæggende indstillinger.

 2. Afhængigt af den musemodel, du bruger, kan du vælge Hjul eller Touch-stribe.

 3. Vælg Identificer programmer, der ikke ruller korrekt, og vælg derefter det eller de programmer, der vises på listen. Du kan vælge flere programmer.

 4. Hvis det program, du vil bruge, ikke vises på listen, skal du rulle ned til bunden af listen og vælge Tilføj et program manuelt.

 5. Find det ønskede program i feltet Tilføj program, og vælg Åbn. Tjek, at programmet er føjet til programlisten og til listen til rulningshjælp.

 6. Vælg Tilbage for at gå tilbage til den forrige skærm.

Brug af en Bluetooth-forbindelse

Du kan vælge en af følgende overskrifter, som da åbner for at vise flere oplysninger:

 1. Tryk og hold pardannelsesknappen på musen eller tastaturet nede i 5-7 sekunder, og slip derefter knappen. Lyset blinker for at vise, at musen er synlig. Knappen til pardannelse er som regel på undersiden af musen.

 2. På din pc skal du vælge Start  > Indstillinger  > Enheder  > Bluetooth og andre enheder.

 3. Sørg for, at Bluetooth er slået til, og vælg derefter Tilføj Bluetooth eller en anden enhed > Bluetooth .  Vælg din mus eller tastatur på listen over enheder. Følg eventuelle andre anvisninger, hvis de vises, og vælg derefter Udført.

Virker musen stadig ikke? Prøv følgende.

 • Start fejlfindingsværktøjet til Bluetooth: Vælg Start > Indstillinger > Opdatering & sikkerheds > fejlfinding > yderligere fejlfindingsværktøjer. Under Søg efter og løs andre problemer skal du vælge Bluetooth > Kør fejlfinding, og følge vejledningen.

 • Kontrollér, at din pc er kompatibel med Bluetooth 4.0 (LE): De fleste Microsoft- eller Surface Bluetooth-mus og -tastaturer kræver en pc med Bluetooth 4.0 eller nyere, og designet til at være fuldt udstyret med Windows 10. For at få flere oplysninger, se Hvilken Bluetooth-version findes der på min pc?

 • Kontrollér, om musen eller tastaturet har strøm: Tryk og hold pardannelsesknappen på musen eller tastaturet nede i 5-7 sekunder, og slip derefter knappen. Hvis lyset blinker, har musen strøm. Hvis lyset ikke tændes, kan du kontrollere eller udskifte batterierne.

 • Slå flytilstand til og fra: Lad den være slået til i 10-15 sekunder, og derefter slå den derefter fra igen. Se, hvordan du slår flytilstand til eller fra 

 • Slå andre Bluetooth-enheder, der er sluttet til din pc, fra: Kontrollér derefter, at musen eller tastaturet virker. Hvis du har for mange Bluetooth-enheder tilsluttet ad gangen, kan det forstyrre din pc's forbindelse til musen eller tastaturet.

 • Fjern musen eller tastaturet fra din pc, og udfør pardannelse igen: På listen over Bluetooth-enheder skal du finde navnet på din mus for at fjerne og udføre pardannelse med den igen.

 • Kontrollér eller udskift batterierne: Åbn batterirummet på din mus eller dit tastatur, tjek, at batteriet sidder korrekt i batterirummet, og se så, om det virker. Hvis ikke, skal du udskifte batterierne med nye.

  Bemærk!: Nogle enheder har genopladelige batterier. Brug det USB-kabel, der fulgte med musen eller tastaturet, til at genoplade dem.

 • Se, om musen eller tastaturet virker på en anden pc: Hvis det er tilfældet, kan der være et problem med din pc.

Løs problemer med Bluetooth i Windows 10

Det betyder, at din mus eller dit tastatur allerede er parret med en anden pc, der er inden for rækkevidde.

Du kan løse dette ved at gå til den pc, som din enhed er parret med, og fjerne den fra den pågældende pc. Du skal se efter navnet på din mus på listen over Bluetooth-enheder for at fjerne og danne par med den igen.

Gå derefter tilbage til den pc, du vil parre din mus med, og prøv at danne par igen.

For at forlænge batteriets levetid går Bluetooth-enheder i dvale efter 8-10 minutter uden aktivitet. Det kan tage flere sekunder, før Bluetooth-musen opretter forbindelse igen, når du fortsætter med at bruge den efter en dvaleperiode. Derfor kan du opleve en forsinkelse mellem det tidspunkt, du bruger musen, og reaktionen på skærmen.

Brug enten en kabelforbindelse eller en trådløs USB-dongle

Du kan vælge en af følgende overskrifter, som da åbner for at vise flere oplysninger:

Åbn batterirummet på din mus eller dit tastatur, tjek, at batteriet sidder korrekt i batterirummet, og se så, om det virker. Hvis ikke, skal du udskifte batterierne med nye. 

Bemærk!: For enheder med genopladelige batterier skal du bruge det USB-kabel, der fulgte med musen eller tastaturet, til at genoplade dem.

Tag stikket ud, og sæt det i igen. Hvis du har flere USB-porte, kan du sætte den i en anden USB-port på den samme computer. Hvis dit USB-stik eller den trådløse USB-dongle er sat i en USB-hub:

 1. Tilslut hubben i en anden USB-port på den samme computer.

 2. Sørg for, at du bruger en hub med strømforsyning, der er egnet til USB-enheder med stort strømforbrug.

 3. Prøv at sætte den direkte i en USB-port på computeren i stedet for hubben.

Se, om musen eller tastaturet virker på en anden pc. Hvis det er tilfældet, kan der være et problem med din pc.

Kontrollér placeringen af den trådløse USB-dongle. Den trådløse USB-dongle skal sættes i en USB-port, der giver den bedste modtagelse, og som minimerer afstanden mellem den trådløse USB-dongle og tastaturet eller musen. Kontroller også genstande i nærheden. Nogle trådløse og ikke-trådløse genstande kan forårsage interferens med den trådløse enhed.

For at forhindre transceiverinterferens skal du undgå at bruge din enhed i nærheden af objekter som f.eks.:

 • Trådløse netværksenheder

 • Trådløse telefoner og mobiltelefoner

 • Legetøj med fjernbetjening

 • Mikrobølgeovne

 • Kabler, der kører parallelt med kablerne til den trådløse transceiver

 • Metaloverflader i kontakt med enheden

 • Andre trådløse pegeenheder og transceivere

Produktspecifikke problemer

Du kan vælge en af følgende overskrifter, som da åbner for at vise flere oplysninger:

Du kan løse dette problem ved først at finde ud af, hvilken firmwareversion der er installeret på tastaturet. Det kan du gøre ved at installere og køre Mouse and Keyboard Center. Fra menuen Support i Mouse and Keyboard Center skal du vælge Enhedsoplysninger. Find posten for dit Microsoft ergonomiske tastatur, og se efter den firmwareversion, der er angivet. Følg derefter vejledningen til din version nedenfor.

Firmwareversion 0106

Lad Mouse and Keyboard Center være installeret. Med Mouse and Keyboard Center version 13 eller nyere retter firmwaren automatisk problemerne og optimerer tastaturets ydeevne.

Firmwareversion 0100

Når du bruger det numeriske tastatur på Microsoft ergonomisk tastatur, kan det være nødvendigt at skifte til en engelsk inputmetode, for at venstreparentes "(", højreparentes ")" og lighedstegn "=" kan vises på skærmen, som de skrives. Sådan gør du:

 1. Select Start  > Settings  > Tid og Sprog  > Sprog .

 2. Vælg Tilføj et sprog.

 3. Skriv engelsk, Vælg Engelsk (USA), vælg Næste, og vælg derefter Installer.

 4. Tryk på Windows-tasten  + mellemrum for at skifte til Engelsk (USA).

 5. Brug tasterne på det numeriske tastatur efter behov.

 6. Tryk på Windows-tasten  + mellemrum for at skifte tilbage til det lokale sprog.

Relaterede emner

Konfigurer Microsoft Modern Keyboard med fingeraftryks-id

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Find løsninger på almindelige problemer, eller få hjælp fra en supportmedarbejder.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×