Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

I feltet Tildelingsenheder vises den procentsats eller det tal, der repræsenterer den tildelte ressources tildeling til en Opgave.

Der findes flere kategorier af felterne Tildelingsenheder.

Datatype     Procentsats/tal

Tildelingsenheder (opgavefelt)

Posttype    Null

Anvendelsesmuligheder    Føj feltet Tildelingsenheder til visning Opgaveforbrug, når du vil have vist allokeringen af tid for hver enkelt tildeling. Der vises ingen oplysninger i opgavefeltet Tildelingsenheder. Gør det blot det tilsvarende felt Tildelingsenheder for tildelingerne tilgængeligt.

Eksempel    Du gennemgår tildelingsenheder for ressourcer, der er tildelt forskellige opgaver. Du føjer feltet Tildelingsenheder til visningen Opgaveforbrug. Der vises ingen oplysninger i feltet Tildelingsenheder ved siden af opgavenavnene. Tildelingsenhederne for de enkelte tildelinger vises dog under de enkelte opgavenavne i felterne Tildelingsenheder.

Bemærkninger    Standardtildelingsenheden er 100 % (eller 1,0 i decimalenheder), medmindre værdien i ressourcens felt Maks. antal enheder (maksimale enheder) er mindre end 100 %. I dette tilfælde er standardtildelingsenheden for ressourcen dens maksimalt antal enheder værdi. Enheder kan udtrykkes som enten procenter eller decimaler. Hvis du vil skifte mellem de to, skal du gå til dialogboksen Projektindstillinger .

Tildelingsenheder (ressourcefelt)

Posttype    Null

Anvendelsesmuligheder     Føj feltet Tildelingsenheder til visningen Ressourceforbrug, når du vil have vist ressourcernes tildelings enheder for deres individuelle tildelinger. Der vises ingen faktiske oplysninger i ressourcefeltet Tildelingsenheder. Gør det blot det tilsvarende felt Tildelingsenheder for tildelingerne tilgængeligt.

Eksempel     Du gennemgår tildelingsenheder for opgaver, der er tildelt forskellige ressourcer. Du føjer feltet Tildelingsenheder til visningen Ressourceforbrug. Der vises ingen oplysninger i feltet Tildelingsenheder ved siden af ressourcenavnene. Tildelingsenhederne for de enkelte tildelinger vises dog under de enkelte ressourcenavne i felterne Tildelingsenheder.

Bemærkninger     Standardtildelingsenheden er 100 %, medmindre værdien i ressourcens felt Maks. antal enheder er mindre end 100 %. I dette tilfælde er standardtildelingsenheden for ressourcen dens værdi for Maks. antal enheder. Du kan skifte mellem procenter og decimaler for at repræsentere tildelingsenheder i dialogboksen Projektindstillinger .

Du kan angive tildelingsenhederne i dialogboksen Opgaveoplysninger .

Tildelingsenheder (tildelingsfelt)

Posttype    Beregnet eller angivet

Hvordan beregnes det     En tildeling, der optager hele en ressources indsats, kan som regel udtrykkes som  100 %, idet det antages, at ressourcens værdi for maksimalt antal enheder er  100 %. To ressourcer, der er tildelt en opgave, kan udtrykkes som 200 %, idet det igen antages, at ressourcerne hver har en værdi for maksimale enheder på  100 %.

Som standard angives Tildelingsenheder til 100 % (eller 1,0 i decimaltal). Hvis du redigerer direkte i Tildelingsenheder, ændres enten arbejdet eller varigheden, afhængigt af indstillingerne for opgavetype. Hvis opgavetypen er fast arbejde, og du ændrer varigheden, ændrer Microsoft Project tildelingsenheder. Hvis feltet Opgavetype er angivet til fast varighed, omregnes tildelingsenhederne i Project, hvis du redigerer arbejdet.

Anvendelsesmuligheder     Føj feltet Tildelingsenheder til den ark del af visning Opgaveforbrug eller Ressourceforbrug, når du vil have vist eller ændre det antal enheder, som en ressource er tildelt en opgave for. Værdien for tildelingsenheder interagerer med værdien i ressourcens felt Maks. antal enheder. Hvis du opretter en opgave med en større tildelingsenhed end værdien i feltet Maks. antal enheder, overallokeres ressourcen.

Eksempel     Du vil tildele tre tømrere til en opgave, så du skriver 300 % i feltet Tildelingsenheder for tømrertildelingen. Hvis du vil bruge en enkelt ressource på deltid på en opgave, skal du skrive den procentdel i feltet Tildelingsenheder, der repræsenterer procentdelen af ressourcens daglige tid brugt på opgaven. Hvis du f.eks. skriver 25 % i feltet Enheder, tildeler du en fjerdedel af en ressources dag.

Bemærkninger     Standardtildelingsenheden er 100 % (eller 1,0 i decimalenheder), medmindre værdien i feltet Maks. antal enheder for den tildelte ressource er mindre end 100 %. I dette tilfælde er standardtildelingsenheden for ressourcen dens maksimale enhedsværdi. Enheder kan udtrykkes som enten decimaler eller procenter. Du skifter mellem de to i dialogboksen Projektindstillinger .

Som standard findes feltet Tildelingsenheder i dialogboksen Ressourcetildeling, så du kan angive tildelingsenheder, første gang du tildeler en ressource til en opgave. Du kan også angive tildelingsenhederne i dialogboksen Opgaveoplysninger.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×