Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Du kan bruge funktionen DDE til at starte en DDE-konversation (Dynamic Data Exchange) med et andet program, anmode om et oplysningselement fra det pågældende program og vise disse oplysninger i et kontrolelement i en formular eller en rapport.

Du kan f.eks. bruge funktionen DDE i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt til at vise data fra en bestemt celle i et Excel-regneark.

Syntaks

DDE( program, emne, element )

Syntaksen for funktionen DDE har disse argumenter:

A rgument

Beskrivelse

program

En strengudtryk , der identificerer et program, der kan deltage i en DDE-samtale. Normalt er programmet navnet på en .exe fil (uden .exe udvidelse) for et Microsoft Windows-baseret program, f.eks. Excel. Hvis du f.eks. vil starte en DDE-samtale med Excel, skal du skrive "Excel" for argumentet program .

emne

Et strengudtryk, der er navnet på et emne, der genkendes af program. Argumentet emne er ofte et dokument eller en datafil. Kontrollér det andet programs dokumentation for en liste over mulige emner.

element

Et strengudtryk, der er navnet på et dataelement, der genkendes af program. Kontrollér det andet programs dokumentation for en liste over mulige elementer.

Bemærkninger

Funktionen DDE forsøger at starte en DDE-konversation med det angivne program og emne og anmoder om dataene i element. Hvis det lykkes, returnerer funktionen DDE en streng, der indeholder de ønskede oplysninger.

Hvis du anmoder om data fra Excel, kan elementet være et række- og kolonne-id, f.eks. "R1C1" eller navnet på et celleområde. I følgende eksempel anmoder funktionen DDE om oplysninger fra cellen i række 1, kolonne 1 i et Excel-regneark. Du kan angive dette udtryk for et tekstfeltkontrolelement i egenskabsfeltet Kontrolelementkilde på kontrolelementets egenskabsark:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Du kan kun bruge funktionen DDE i egenskaben Kontrolelementkilde for et tekstfelt, en gruppeboks, et afkrydsningsfelt eller et kombinationsfelt. Du kan ikke kalde funktionen DDE fra et VBA-modul (Visual Basic for Applications).

Når du bruger funktionen DDE , bliver kontrolelementet skrivebeskyttet i formularvisninger og Vis udskrift. Hvis du f.eks. bruger funktionen DDE i et tekstfelt, kan teksten i tekstfeltet ikke redigeres. Du skal redigere teksten i det andet program. Da egenskaben Kontrolelementkilde er skrivebeskyttet i formularvisning og Vis udskrift, skal ændringer af kontrolelementet foretages i designvisning.

Microsoft Windows og computerens hukommelse og ressourcer afgør det maksimale antal DDE-konversationer, der kan være åbne samtidigt. Hvis konversationen ikke kan startes, fordi det andet program ikke kører eller ikke genkender det angivne emne, eller hvis det maksimale antal konversationer allerede er nået, returnerer funktionen DDE en Null-værdi.

Bemærk!: Det andet program kan konfigureres til at ignorere din anmodning om en DDE-konversation. I så fald returnerer funktionen DDE en Null-værdi. Ligeledes kan du indstille Access til at ignorere anmodninger fra andre programmer: Klik på Access-indstillinger i menuen Filer, klik derefter på Avanceret i dialogboksen Programindstillinger. Under DDE-handlinger skal du vælge Ignorer DDE-anmodninger.

tip

Hvis du har brug at manipulere et andet programs objekter fra Access, kan du overveje at bruge Automation.

Tabellen nedenfor viser, hvordan funktionen DDE fungerer, når du bruger den sammen med hvert af de enkelte kontrolelementer.

Kon trolelement

Bemærkninger

Tekstfelt

Elementargumentet kan referere til tekst eller tal. Hvis element refererer til mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, der indeholder flere celler, returnerer funktionen DDE den første post. Du kan bruge denne funktion sammen med et tekstfelt til at vise de data, der er indeholdt i en celle i regnearket.

Kombinationsfelt

Funktionen DDE udfylder kombinationsfeltet med de oplysninger, der refereres til i element. Du kan ikke indtaste data i feltets tekstdel. Du kan bruge funktionen DDE sammen med et kombinationsfelt for at få vist en liste over lande/områder, du har i et Excel-regneark.

Gruppeboks

Egenskaben Indstillingsværdi for hver alternativknap i en gruppeboks er angivet til et tal. Som regel er den første knaps værdi 1, den anden er 2 osv. Det tal, der returneres af funktionen DDE, bestemmer, hvilken alternativknap der vælges.

Hvis funktionen DDE f.eks. returnerer 2, vælges den anden knap. Hvis denne funktion returnerer en værdi, der ikke svarer til nogen af egenskabsindstillingerne for Indstillingsværdi , vælges ingen af knapperne. Hvis element refererer til mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, der indeholder flere celler, returnerer funktionen DDE den første post.

Afkrydsningsfelt

Hvis funktionen DDE returnerer 0, ryddes afkrydsningsfeltet. Hvis denne funktion returnerer et tal, der ikke er nul, f.eks. 1 eller -1, markeres feltet. Hvis element refererer til tekst eller mere end én oplysning, f.eks. et navngivet område i et Excel-regneark, der indeholder flere celler, er afkrydsningsfeltet ikke tilgængeligt.

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×