Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Bemærk!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskaben, der er beskrevet i dette emne, deaktiveres, hvis Microsoft Jet Expression Service kører i sandkassetilstand, hvilket forhindrer evalueringen af potentielt usikre udtryk. Søg efter "sandkassetilstand" i Hjælp, hvis du vil have mere at vide om sandkassetilstand.

Kører et eksekverbart program og returnerer en Variant (Dobbelt), der repræsenterer programmets opgave-id, hvis det lykkes, og ellers returneres nul.

Syntaks

Shell( stinavn [, vinduestypografi ] )

Syntaksen for funktionen Shell har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

stinavn

Obligatorisk. Variant (Streng). Navnet på programmet til udførsel samt alle påkrævede argumenter eller kommandolinje-kontakter kan omfatte bibliotek eller mappe samt drev. På en Macintosh kan du bruge funktionen MacID til at angive et programs signatur i stedet for dets navn. I følgende eksempel anvendes signaturen for Microsoft Word:Shell MacID("MSWD")

vinduestypografi

Valgfrit. Variant (Heltal), der svarer til typografien i det vindue, hvor programmet skal køres. Hvis vinduestype udelades, startes programmet minimeret med fokus. På Macintosh (system 7.0 eller nyere) afgør argumentet vinduestypografi kun, hvorvidt programmet får fokus, når det køres.


Det navngivne argument vinduestypografi har disse værdier:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbHide

0

Vinduet skjules, og fokus flyttes til det skjulte vindue. Konstanten vbHide er ikke tilgængelig på Macintosh-platforme.

vbNormalFocus

1

Vinduet har fokus og gendannes til dets oprindelige størrelse og placering.

vbMinimizedFocus

2

Vindue vises som et ikon med fokus.

vbMaximizedFocus

3

Vinduet er maksimeret med fokus.

vbNormalNoFocus

4

Vinduet gendannes til dets seneste størrelse og placering. Det aktive vindue forbliver aktivt.

vbMinimizedNoFocus

6

Vindue vises som et ikon. Det aktive vindue forbliver aktivt.


Bemærkninger

Hvis funktionen Shell kører den navngivne fil, returneres opgave-id'et for det startede program. Opgave-id'et er et entydigt tal, der identificerer det program, der kører. Hvis funktionen Shell ikke kan starte det navngivne program, opstår der en fejl.

På Macintosh placerer vbNormalFocus, vbMinimizedFocus og vbMaximizedFocus alle programmet i forgrunden. vbHide, vbNoFocus, vbMinimizeFocus placerer alle programmet i baggrunden.

Bemærk!:  Som standard kører funktionen Shell andre programmer asynkront. Det betyder, at et program, der er startet med Shell, muligvis ikke afslutter udførelsen, før sætningerne, der følger efter funktionen Shell, er udført.

Eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen Shell til at køre et program, der er angivet af brugeren. På Macintosh er navnet på standarddrevet "HD:", og dele af stinavnet er adskilt af kolon i stedet for omvendte skråstreger. På samme måde skal du angive Macintosh-mapper i stedet for \Windows.

' Specifying 1 as the second argument 
' opens the application in normal size and
' gives it the focus.
Dim RetVal
' Run Calculator.
RetVal = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", 1)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×