Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Returnerer en variant (streng), der er konverteret som angivet.

Syntaks

StrConv ( streng, konvertering [, LCID ] )

Syntaksen for funktionen StrConv har disse argumenter:

Argument

Beskrivelse

streng

Påkrævet. Strengudtryk, der skal konverteres.

konvertering

Påkrævet. Heltal. Summen af de værdier, der angiver typen af konvertering, der skal udføres.

LCID

Valgfrit. LCID (LocaleID/landestandard), hvis det er forskelligt fra system-LCID. (System-LCID er standarden).

Indstillinger

Indstillingerne for konverteringargument er:

Konstant

Værdi

Beskrivelse

vbUpperCase

1

Konverterer strengen til store bogstaver.

vbLowerCase

2

Konverterer strengen til små bogstaver.

vbProperCase

3

Konverterer det første bogstav i hvert ord i strengen til store bogstaver.

vbWide *

4*

Konverterer smalle tegn (enkelt-byte) i strengen til brede tegn (dobbelt-byte).

vbNarrow *

8*

Konverterer brede tegn (dobbelt-byte) i strengen til smalle tegn (enkelt-byte).

vbKatakana **

16**

Konverterer Hiragana-tegn i strengen til Katakana-tegn.

vbHiragana **

32**

Konverterer Katakana-tegn i strengen til Hiragana-tegn.

vbUnicode

64

Konverterer strengen til Unicode systemets standardtegntabel. Ikke tilgængelig på Macintosh.

vbFromUnicode

128

Konverterer strengen fra Unicode til systemets standardtegntabel. Ikke tilgængelig på Macintosh.

*Gælder for østasiatiske landestandarder.

**Gælder kun for Japan.

Bemærk!: Disse konstanter angives af Visual Basic for Applications (VBA). Derfor kan de bruges et vilkårligt sted i din kode i stedet for de faktiske værdier. De fleste kan kombineres, f.eks. vbUpperCase + vbWide, undtagen når de udelukker hinanden, f.eks. vbUnicode + vbFromUnicode. Konstanterne vbWide, vbNarrow, vbKatakana og vbHiragana medfører kørselsfejl, når de bruges i landestandarder, hvor de ikke gælder.

Følgende er gyldige separatorer for ord med stort begyndelsesbogstav: Null (Chr$(0)), vandret tabulatortegn (Chr$(9)), linjeskift (Chr$(10)), lodret tabulatortegn (Chr$(11)), sideskift (Chr$(12)), vognretur (Chr$(13)), mellemrum (SBCS) (Chr$(32)). Den faktiske værdi for et mellemrum varierer efter land/område for DBCS.

Bemærkninger

Når du konverterer fra en Byte-matrix i ANSI-format til en streng, skal du bruge funktionen StrConv. Når du konverterer fra en sådan matrix i Unicode-format, kan du bruge en tildelingssætning.

Forespørgselseksempler

Udtryk

Resultater

SELECT strConv(ProductDesc,1) AS Udtryk1 FROM ProductSales;

Konverterer værdierne fra feltet "ProductDesc" til store bogstaver og vises i kolonne Udtryk1

SELECT strConv(ProductDesc,2) AS LowercaseID FROM ProductSales;

Konverterer værdierne fra feltet "ProductDesc" til små bogstaver og vises i kolonnen Små bogstaver. Konverterer det første bogstav i hvert ord fra "ProductDesc" til stort og vises i kolonnen Stort bogstav. Alle andre tegn står med små bogstaver.

VBA-eksempel

Bemærk!: Følgende eksempler demonstrerer brugen af denne funktion i et VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil have mere at vide om at arbejde med VBA, skal du vælge Udviklerreference på rullelisten ud for Søg og skrive ét eller flere ord i søgefeltet.

I dette eksempel bruges funktionen StrConv til at konvertere en Unicode-streng til en ANSI-streng.

Dim i As Long
Dim x() As Byte
x = StrConv("ABCDEFG", vbFromUnicode) ' Convert string.
For i = 0 To UBound(x)
Debug.Print x(i)
Next

Strengfunktioner, og hvordan de skal bruges

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×