Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Oversigt

Denne kumulative opdatering indeholder alle hotfixes og lovgivningsfunktioner, der er udgivet til Microsoft Dynamics NAV 2018, herunder hotfixes og lovmæssige funktioner, der blev udgivet i tidligere kumulative opdateringer. 

Denne kumulative opdatering erstatter tidligere udgivne akkumulerede opdateringer. Du bør altid installere den seneste kumulative opdatering.

Det kan være nødvendigt at opdatere din licens, når du har installeret dette hotfix, for at få adgang til nye objekter, der er inkluderet i denne eller en tidligere kumulativ opdatering. Dette gælder kun for kundelicenser.

Du kan finde en liste over akkumulerede opdateringer, der blev udgivet til Microsoft Dynamics NAV 2018, under Udgivne akkumulerede opdateringer til Microsoft Dynamics NAV 2018. Kumulative opdateringer er beregnet til nye og eksisterende kunder, der kører Microsoft Dynamics NAV 2018.


Vigtigt
Vi anbefaler, at du kontakter din Microsoft Dynamics-partner, før du installerer hotfixes eller opdateringer. Det er vigtigt at kontrollere, at dit miljø er kompatibelt med de hotfixes eller opdateringer, der installeres. Et hotfix eller en opdatering kan medføre interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter, der arbejder sammen med din Microsoft Dynamics NAV-løsning.

Problemer, der løses i denne kumulative opdatering

Følgende problemer løses i denne kumulative opdatering.

Platform-hotfixes

ID

Titel

418207

Fejlmeddelelsen "Internetbrowser er ikke installeret", når du forsøger at åbne linket til startsiden med Windows 11.

421837

Værdien af kontrolelementindstillingen til Aktiveret = falsk, og redigerbar = sand kan ændres i WinClient, men bør ikke forekomme.

Program-hotfixes 

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

421425

Kontonr. udfyldes ikke automatisk, når du vælger dokumentet Gælder for. Nej. manuelt i Generelt journal, hvis linjerne er oprettet ud fra en afstemning af bankkontoen.

Likviditetsstyring

TAB 81

415532

"Kontoen til afrunding af fakturaer skal have en værdi i Gruppen Kundeopslag: Code=XXX. Fejlmeddelelsen må ikke være nul eller tom", selvom indstillingen Afrunding af faktura er deaktiveret.

Økonomi

COD 441 COD 442 COD 444

418625

Forkert udskrevne salgsfakturaer og forkerte moms- og G/L-poster oprettes til den endelige faktura, når gruppen med momsprodukter er blevet ændret, efter der er opsat en forudbetalingsfaktura.

Økonomi

TAB 15 TAB 252

418737

Oplysningerne kan ændres, når du søger om godkendelse i den generelle journal.

Økonomi

COD 1543 COD 1550

420063

Moms-id'et udfyldes ikke i Intrastat Journal for forsendelser fra overførselsordrer.

Økonomi

PAG 5740 PAG 5743 PAG 5745 TAB 263 TAB 5740 TAB 5744 TAB 5746 REP 594

420251

Rapporten Disk tax auth kontrollerer feltværdien undtagen partnermomsen for forsendelser og Land/Område for Oprindelse for forsendelser og kvitteringer.

Økonomi

REP 593

420257

Rapporten Intrastat - Checklist kontrollerer for transportmetoden i stedet for partnermoms for forsendelser og Land/område for oprindelse.

Økonomi

REP 502 REP 593

421268

Intrastat-filen kan ikke oprettes, hvis Intrastat-koden for et land/område af origin er tomt, og intrastat-filen bruger Intrastat-koden i stedet for Land/Område for Origin Code.

Økonomi

REP 593

421536

Funktionen RapidStart ignorerer bindestreger.

Integration

COD 8614

416071

Lagerværdien er ikke korrekt omværdid.

Lagerbeholdning

COD 22

415530

Det er ikke muligt at udfylde felterne Applies-to/Applies-from Entry i dokumenter med Varekvittering/Forsendelse, når du bruger Rettelse = ja i elementsporing.

Lagerbeholdning

COD 99000830 PAG 6510 COD 12452

420883

Kontaktnr. kan ikke redigeres, når en opgave oprettes fra en sælger/indkøber.

Marketing

PAG 5097

416968

Rapporten Indkøbsordre viser moms-id i stedet for moms % i linjerne.

Køb

REP 1322

419804

"Transaktionen kan ikke gennemføres, fordi det medfører uoverensstemmelser i tabellen G/L-post. Kontrollér, hvor og hvordan funktionen ENSARTET ..." fejlmeddelelse, når du sender en købsfaktura i valuta og ingen moms.

Køb

COD 80 COD 90 TAB 49

414700

"Det resterende antal i hovedbogen Element er for lavt til at dække Antal (grund)", når du sender samleordren.

Salg

PAG 6510

417659

Fejlmeddelelsen "Forsøgte at dividere med nul", når du sender en salgsfaktura.

Salg

TAB 37 TAB 39

418991

Kun nogle af adressefelterne opdateres i salgstilbuddet, når du har ændret kundeadressen.

Salg

TAB 36

420082

Transaktionstypen oprettes med en forkert værdi i dokumentlinjen, når du bruger funktionen Kopiér dokument på linjen Købs- eller salgsreturordre.

Salg

COD 6620

420915

Den beregnede planlagte forsendelsesdato bruger firmakalenderen med fridage i stedet for basiskalenderen i servicekoden for fragtagenten, der forårsager en tidligere forsendelsesdato end nødvendigt.

Salg

TAB 37

421158

Fejlmeddelelsen "Forsøgt at dividere til nul", når du forsøger at sende et program og en saldo med funktionen Betalingstolerance.

Salg

COD 426

421435

Journallinjerne med forskellige Lande-/Område for Oprindelse-koder kombineres til en enkelt linje i rapporteringsfilen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

REP 593 TAB 263

Lokale program-hotfixes 

AT - Østrig

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

420593

Intrastat-filen eksporterer felterne i en forkert rækkefølge og eksporterer ikke Beskrivelsen af feltet nr. i den østrigs version.

Økonomi

REP 593

420599

Filen Intrastat opfylder ikke kravene til afrunding af decimaler for faktura, statistisk beløb, supplerende enheder og samlet vægt i den østrigske version.

Økonomi

REP 593

DACH

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

416986

Adv. Salgsmoms. Ikke. Acc. Korrekturrapporten fungerer ikke korrekt, hvis en række nej. bruges til samme opsætningskombinationer med forskellige gen. Opslagstyper i DACH-versionen.

Økonomi

REP 11009

421444

Funktionen HentPoster i Intrastat-journalen foreslår ikke de korrekte decimaler for det fakturerede beløb og det statistiske beløb i DACH-versionen.

Økonomi

REP 594 TAB 263

420794

Rapporten Tjekliste og rapporten Formular skal validere partnermoms-cv'er, når linjerne grupperes i intrastat i DACH-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

REP 11012 REP 11013

DE - Tyskland

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

421444

Funktionen HentPoster i Intrastat-journalen foreslår ikke de korrekte decimaler for det fakturerede beløb og det statistiske beløb i den tyske version.

Økonomi

REP 594 TAB 263

418961

Partnermoms-id er altid QV9999999999 i intrastat-journalen, hvis forsendelsen er markeret som en tredjeparts handelsvirksomhed i den tyske version.

Økonomi

TAB 263

ES - Spanien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

415475

Momsbeløbet og EF-beløbet er forkerte, når du udskriver en momsopgørelse med indstillingen for totaltype til EF i den spanske version.

Økonomi

GENTAG 12

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

415420

Linjenr. rapporteres i <RiferimentoNumalderenLinea> af <DatiDDT>-blokkene er ikke justeret med <NumeroLinea> af <DettaglioLinee>-blokkene i E-fakturafilen i den italiensk version.

Økonomi

COD 12179

416543

Funktionaliteten Certificazione unica grupperer ikke posterne for den samme leverandør i den italiensk version.

Økonomi

COD 12132 TAB 12116

416086

Omkostningsbeløbet er forkert i poster i hovedbogholdere, når der bruges omvendt gebyrmoms i den italiensk version.

Jobs

COD 1004

NL - Nederlandene

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

420386

Oplysningerne om kundens bankkonto opdateres automatisk i Telebank Proposal i den hollandske version.

Økonomi

TAB 287

RU - Rusland 

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

415530

Det er ikke muligt at udfylde felterne Applies-to/Applies-from Entry i dokumenter med Varekvittering/Forsendelse, når du bruger Rettelse = ja i elementsporing i den russiske version.

Lagerbeholdning

COD 99000830 PAG 6510 COD 12452

Storbritannien – Storbritannien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

420675

Fejlmeddelelsen "Kontrollér månedsnummer" vises, når du forsøger at angive januar 2022 som "2201", som det foreslås i en meddelelse i den britiske version.

Økonomi

TAB 262

421113

Intrastat-filerne for 2022 til forsendelser og kvitteringer er forkerte i den britiske version.

Økonomi

REP 593

Lovpligtige funktioner 

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

418242

Opdater Formatet Intrastat for 2022.

Økonomistyring

COD 425 REP 593 TAB 263 COD 352 REP 11014 COD 11002 COD 10821 PAG 311 REP 10821 REP 11413

Lokale lovpligtige funktioner 

DE - Tyskland

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

418257

Fraråde ASCII-filen for Intrastat-eksporten i den tyske version.

Økonomistyring

REP 11014

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

416692

Eksportere korrekte XML-noder i tilfælde af brug af fremmede leverandører i den italiensk version.

Økonomistyring

COD 12179 TAB 254 COD 12184 COD 12185 PAG 12203 TAB 12203

NA - Nordamerika

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

418604

Komplementer til CFDI Carte de Porte i den nordamerikanske version.

Økonomistyring

COD 10145 COD 1752 COD 27030 PAG 130 PAG 27010 PAG 27019 PAG 27021 PAG 27022 PAG 27023 PAG 27024 PAG 27025 PAG 27026 PAG 27027 PAG 27028 PAG 42 PAG 43 PAG 5703 PAG 5740 PAG 5740 PAG 5743 GENTAG 10480 TAB 10002 TAB 110 TAB 14 TAB 27019 TAB 27021 TAB 27022 TAB 27023 TAB 27024 TAB 27025 TAB 27026 TAB 27027 TAB 27028 TAB 27029 TAB 36 TAB 5740 TAB 5744 XML 27019

NO - Norge

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

409657

Ny funktion til indsendelse af moms i norsk version.

Økonomistyring

COD 10 COD 1173 COD 1297 COD 1751 COD 6224 PAG 1173 PAG 1174 PAG 740 PAG 742 PAG 743 REP 12 REP 742 TAB 1173 TAB 740 TAB 743 TAB 747 COD 1140 COD 1824 PAG 1823 PAG 502 TAB 1140 COD 10600 COD 1752 MEN 1030 PAG 10602 TAB 10602 TAB 10689 TAB 325 COD 10680 COD 10681 COD 10683 COD 10684 COD 10685 COD 10686 COD 10687 COD 10688 COD 10689 COD 10690 PAG 10692 PAG 10696 PAG 10697 PAG 10698 PAG 317 PAGEXT 10697 PAGEXT 10698 PAGEXT 106999 TAB 10686 TAB 10687 TAB 10688 TAB 256 TABEXT 10687 TABEXT 10688 TABEXT 10689 TABEXT 10690

Løsning

Sådan henter du opdateringsfilerne til Microsoft Dynamics NAV

Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.

Kumulativ opdatering CU 48 til Microsoft Dynamics NAV 2018

Hvilke hotfix-pakker skal downloades

Denne kumulative opdatering har flere hotfixpakker. Vælg og download en af følgende pakker afhængigt af landeversionen af din Microsoft Dynamics NAV 2018-database.

Land

Hotfix-pakke

AT - Østrig

Download CU 48 NAV 2018 AT-pakken

AU - Australien

Download CU 48 NAV 2018 AU-pakken

BE - Belgien

Download CU 48 NAV 2018 BE-pakken

CH - Schweiz

Download CU 48 NAV 2018 CH-pakken

CZ- Tjekkiet

Download CU 48 NAV 2018 CZ-pakken

DE - Tyskland

Download CU 48 NAV 2018 DE-pakken

DK - Danmark

Download CU 48 NAV 2018 DK-pakken

ES - Spanien

Download CU 48 NAV 2018 ES-pakken

FI - Finland

Download CU 48 NAV 2018 FI-pakken

FR - Frankrig

Download CU 48 NAV 2018 FR-pakken

IS - Island

Download CU 48 NAV 2018 IS-pakken

IT - Italien

Download IT-pakken CU 48 NAV 2018

NA - Nordamerika

Download CU 48 NAV 2018 NA-pakken

NL - Nederlandene

Download CU 48 NAV 2018 NL-pakken

NO - Norge

Download CU 48 NAV 2018 NO-pakken

NZ - New Zealand

Download CU 48 NAV 2018 NZ-pakken

RU - Rusland

Download CU 48 NAV 2018 RU-pakken

SE - Sverige

Download CU 48 NAV 2018 SE pakke

Storbritannien – Storbritannien

Download CU 48 NAV 2018 UK-pakken

Alle andre lande

Download CU 48 NAV 2018 W1-pakken

Sådan installeres en kumulativ Microsoft Dynamics NAV 2018-opdatering

Se Sådan installerer du en kumulativ Microsoft Dynamics NAV 2018-opdatering.

Forudsætninger

Du skal have Microsoft Dynamics NAV 2018 installeret for at anvende dette hotfix.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om softwareopdateringsterminologiog Microsoft Dynamics NAV 2018.

Status

Microsoft har bekræftet, at problemet findes i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×