Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Bemærk!: Nogle produkter er muligvis ikke tilgængelige i dit land/område.

Du kan finde flere oplysninger i produktets miljø- og sikkerhedsmæssige dokumenter.

HoloLens 2 er en generel beregningsenhed.  Med undtagelse af enheder, der udtrykkeligt er markeret af Microsoft, er HoloLens ikke beregnet til at blive integreret i maskiner, brugt som en reguleret medicinsk enhed eller brugt på farlige eller specialiserede steder. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge denne enhed. 

HoloLens er beregnet til brug med NRTL-angivet (UL CSA ETL osv.) og/eller IEC/EN 60950-1- eller IEC/EN 62368-1-kompatibelt it-udstyr (CE-markeret). 

HoloLens 2 er designet til brug mellem +10 C og +35 C. 

BEMÆRK! Der er ingen dele, der kan betjenes af brugeren, inkluderet. Batterierne i HoloLens kan ikke udskiftes.

Følgende oplysninger gælder for HoloLens 2 Industrial Edition:

HoloLens 2 Industrial Edition er velegnet til brug i klasse I, Division 2 Gruppe A, B, C og D farlige placeringer og er markeret som følger: 
 
9VDC 2A, 5VDC 3A
+10C < Ta < +35C
Grupperne A,B,C,D

advarselssymbol
ADVARSEL – RISIKO FOR EKSPLOSION – OPLAD ELLER BRUG IKKE HEADSETSTIK, NÅR DU BEFINDER DIG PÅ EN FARLIG PLACERING 

HoloLens 2 Industrial Edition overholder partikelemissionsstandarderne for ISO 14644-1 Klasse 5 renrum.

Bortskaffelse af brugte batterier samt elektrisk og elektronisk udstyr

Billede, der viser det logo, der ses på elementer, som ikke kan smides i papirkurven.

Dette symbol på produktet eller dets batterier eller på emballagen betyder, at dette produkt og dets batterier ikke må kasseres med dit husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at aflevere det på et relevant indsamlingssted (genbrugsstation) til genbrug af batterier og elektrisk og elektronisk udstyr. Denne separate indsamling og genbrug kan hjælpe med at spare naturlige ressourcer og forhindre potentielle negative følger for menneskers sundhed og miljøet som følge af eventuel tilstedeværelse af farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr, som kunne være forårsaget af forkert bortskaffelse. Du kan finde flere oplysninger om, hvor du kan aflevere dine batterier og elektrisk og elektronisk affald ved at kontakte din kommune eller den butik, hvor du har købt dette produkt. Kontakt eRecycle@microsoft.com for yderligere oplysninger om WEEE og brugte batterier. Genopladelige produkter indeholder et lithium-ion-batteri.

Bestemmelser om radio- og tv-interferens

Microsoft-hardwareenheder kan udstråle RF-energi (radiofrekvens). Hvis denne enhed ikke installeres og bruges i nøje overensstemmelse med de instruktioner, der er givet i den trykte dokumentation og/eller i hjælpen på skærmen, kan den forårsage skadelig interferens med andre radiokommunikationsenheder (f.eks. AM/FM-radioer, fjernsyn, babyalarmer og trådløse telefoner). Der er dog ingen garanti for, at der ikke kan opstå RF-interferens i en bestemt installation. Hvis du vil finde ud af, om din hardwareenhed forårsager interferens til andre radiokommunikationsenheder, skal du slukke for den og frakoble den fra alle eksterne strømkilder. Hvis interferensen stopper, skyldes det sandsynligvis enheden. Hvis denne hardwareenhed forårsager interferens, kan du prøve følgende for at undgå det:

  • Flyt antennen på den anden radiokommunikationsenhed (f.eks. AM/FM-radioer, fjernsyn, babyalarmer og trådløse telefoner) indtil interferensen stopper.

  • Flyt hardwareenheden længere væk fra radioen eller tv'et, eller flyt den til den ene eller anden side af radioen eller tv'et.

  • Slut enheden til en anden stikkontakt, så hardwareenheden og radioen eller tv'et findes på forskellige kredsløb, der styres af forskellige afbrydere eller sikringer.

  • Om nødvendigt kan du spørge forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker. Du kan finde flere oplysninger om problemer med interferens på FCC-webstedet: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. Du kan også ringe FCC på 1 888-CALL FCC for at få tilsendt Interference and Telephone Interference-faktaarket.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Model: 1688   FCC-ID: C3K1688   IC: 3048A-1688
Model: 1855   FCC-ID: C3K1855   IC: 3048A-1855

Eksponering af radiofrekvensenergi (RF)

Model: 1688, 1855
Denne enhed indeholder radiosendere og er udviklet, produceret og testet for at opfylde retningslinjer fra FCC (Federal Communications Commission), Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED-retningslinjerne) og de europæiske retningslinjer for RF-eksponering og specifik absorberingshastighed.

Hvis du vil sikre, at din eksponering for RF-energi, som genereres af Wi-Fi- og Bluetooth-radioer, ikke overskrider de grænseværdier, der er angivet i disse retningslinjer, skal du vende enheden i overensstemmelse med vejledningen i den trykte dokumentation.

Du kan finde flere oplysninger om RF-sikkerhed på nedenstående links:
FCC-websted på https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-websted på http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

SAR-produktoplysninger er tilgængelige på sar.microsoft.com

Model 1688, 1855: Denne enheds drift i båndet 5150-5250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til mobile satellitsystemer med samme kanal.

Et lovgivningsmæssigt mærkat

Overholder 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med undtagelse af overenstemmelse med IEC 60825-1 Ed. 3., sådan som det er beskrevet i Meddelelse om laser nr. 56, dateret, 8. maj 2019.

For kunder i USA og Canada

Leverandørens erklæring om overensstemmelse

Model: 1688, 1855
Ansvarlig part: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA.
Mail: regcomp@microsoft.com

Dette digitale klasse B-apparat er i overensstemmelse med del 15 i USA FCC-reglerne (Federal Communications Commission), licensundtagede ISED (Innovation, Science and Economic Development) Canada RSS-standarder. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) enheden må ikke forårsage interferens; og (2) enheden skal acceptere modtagne interferens, herunder også interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Alle ændringer på denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge enheden.

For kunder i EØS, Storbritannien og Schweiz

Radiofrekvensbåndene for drift for Model 1855 og den tilhørende maksimale nominelle sendeeffekt og tolerancer er som følger:
WLAN 2400-2483.5MHz, 18.30dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.15-5.25GHz, 21.20dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.25-5.35GHz, 18.50dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.47-5.725GHz, 18.60dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.725-5.85GHz, 12.7dBm EIRP +/-1dB
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 14.9dBm EIRP +/-2dB

Virksomhed: Microsoft Ireland Operations Limited
Adresse: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Land/Område: Irland
Telefonnummer: +353 1 295 3826
Faxnummer: +353 1 706 4110

CE-mærke
5.15-5.35GHz kun til indendørs brug.

Forenklet EU-erklæring om overensstemmelse

Microsoft Corporation erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst til EU-erklæringen om overensstemmelse er tilgængelig på følgende internetadresse: aka.ms/eucompliancedoc

Fuldstændig erklæring om overensstemmelse indeholder også oplysninger om f.eks. software og tilbehør, der kan påvirke radiooverensstemmelse med ovenstående direktiv.

EU-energiforbrug

Model 1688: Denne enhed er i overensstemmelse med KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. 1275/2008 af 17. december 2008, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2009/125/EF, for så vidt angår miljømæssige designkrav til energiforbrug i elektrisk og elektronisk husholdnings- og kontorudstyr i standbytilstand og slukket tilstand samt netværksstandby.

Første produktionsår                   2016    
Strømkrav til slukket tilstand (watts)      .28
Effektivitet af strømforsyning                     80.8%

Hvis du vil sætte HoloLens i tilstanden med det laveste strømforbrug (slukket tilstand, "Off"), skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Sig "Hey Cortana" for at få den digitale assistent frem, og bed om at få slukket enheden.

  • Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede i 4 sekunder.

For kunder i Singapore

Complies-IMDA-DA107473

For kunder i Indien

Dette produkt er fuldt kompatibelt med alle relevante globale bestemmelser, herunder EU RoHS direktiv 2011/65/EU, som omhandler begrænset anvendelse af bly, cadmium, kviksølv, hexavalent krom, PBD'er og PBB'er.

For kunder i Kina

型号: 1855

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉及其它固件

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电池电芯

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

For kunder i Japan

本製品の使用は、周波数 5.15 ~ 5.35 GHz での許諾された操作に対する有害な干渉を防ぐために、屋内のみに制限されています。W52/53 は屋内使用専用です。ただし、5.2 Ghz 帯域の高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局への接続は除きます。

問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                    One Microsoft Way,
                    Redmond, WA 98052, USA.
米国:               (800) 426 9400
カナダ:               (800) 933 4750

For kunder i Korea

해당무선기기는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다. 이 기기는이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을목적으로 하며, 모든 지역에서사용할수있습니다.

For kunder i Taiwan

Arrows_in_square

廢電池請回收

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱: Microsoft HoloLens 2 穿載式電腦
製造號碼: 1855
商品型號: 1855
額定電壓: 5VDC
總額定消耗電功率或額定輸入電流: 2A/3A
生產地: 中國
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
製造商 :Microsoft Corporation
進口商 :台灣微軟股份有限公司
地址 :11065台北市忠孝東路五段68號18樓
客服專線 :0800-00-88-33; (02)2999-8833

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:穿戴式電腦,型號(型式):1855

單元Unit

限用物質及其化學符號

鉛Lead

(Pb)

汞Mercury

(Hg)

鎘Cadmium

(Cd)

六價鉻Hexavalent chromium

(Cr+6)

多溴聯苯Polybrominated biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

外殼

螺絲、鉚釘及其它固件

顯示模組

鏡頭模組

電路板組件

揚聲器

電池電芯

電源供應器與電源線

配件

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Lovmæssig enhedsmærkning

Model 1855:

Den lovmæssige enhedsmærkning findes under pandepuden. Du kan få den at se ved at fjerne pandepuden.

Microsoft Corporation Redmond WA 98052-6399 USA Microsoft Ireland Dublin D18 P521 IRL
Made in China Model: 1855 FCC ID: C3K1855 IC: 3048A-1855 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
CMIIT ID: 2019AJ4176 Microsoft HoloLens 2 穿戴式電腦 使用過度恐傷視力 製造號碼: 1855
型號: 1855 輸入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A 生產地: 中國 型号: 1855 输入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A

Et lovgivningsmæssigt mærkat

Model 1688:
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
Microsoft Ireland Sandyford, Ind Est, Dublin D18 KX32 IRL
Made in China Model: 1688
FCC ID: C3K1688 Overholder
21 CFR 1040.10 og 1040.11 med undtagelse af
for afvigelser i henhold til Laser
Meddelelse Nr. 50, dateret 24. juni 2007

Et lovgivningsmæssigt mærkat

Et lovgivningsmæssigt mærkat

Et lovgivningsmæssigt mærkat

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×