Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Bemærk!: Buildnummeret for denne opdatering stiger med 2.

Oversigt

Denne opdatering erstatter tidligere frigivne opdatering. Du har ikke installeret de nyeste opdateringer. 

Når du har installeret dette hotfix, skal du muligvis opdatere din licens for at få adgang til nye objekter, der er inkluderet i denne eller en tidligere opdatering. Dette gælder kun for kundelicenser.

For en liste over opdateringer, der blev udgivet til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2, skal du se udgivne opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2. Opdateringer er beregnet til nye og eksisterende kunder, der kører Microsoft Dynamics- frigivne opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Vigtigt!

Vi anbefaler, at du kontakter din Microsoft Dynamics-partner, inden du installerer hotfixes eller opdateringer. Det er vigtigt at kontrollere, at dit miljø er kompatibelt med de hotfixes eller opdateringer, der vil blive installeret. Et hotfix eller en opdatering kan forårsage interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter, der arbejder sammen med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning.

Problemer, som er løst med denne opdatering

Følgende problemer løses i denne opdatering.

Program-hotfixes 

ID

Titel

Funktionsområde

419502

Et publiceret standardprogram til tabeller mangler i BC-filen.

Administration

421427

Kontonr. udfyldes ikke automatisk, når du vælger dokumentet Gælder for. Nej. manuelt i Generelt journal, hvis linjerne er oprettet ud fra en afstemning af bankkontoen.

Likviditetsstyring

419261

"Beløbet, der skal anvendes må ikke være større..." Fejlmeddelelse, når du forsøger at sende en overbetaling fra siden Registrer kundebetalinger.

Likviditetsstyring

417308

Feltet Slutsaldo for opgørelse udfyldes ikke i afstemningsjournalen for betaling, når du importerer en CAMT-fil.

Likviditetsstyring

417308

Feltet Slutsaldo for opgørelse udfyldes ikke i afstemningsjournalen for betaling, når du importerer en CAMT-fil.

Likviditetsstyring

414124

Feltet Beskrivelse 2 er ikke tilgængeligt i tabellen Håndterede IC-udbakken Køb/salgslinjer.

Økonomi

416826

Dokumenter overføres i lokal valuta, når konfigurationen af Intercompany bruges til at bruge XML-filer til integration.

Økonomi

416993

En dimensionsværdi, der er knyttet til påmindelsesgebyrs-G/L-kontoen, trækkes ikke til påmindelsen eller bruges ved udstedelse af påmindelsen.

Økonomi

418732

Forkert udskrevne salgsfakturaer og forkerte moms- og G/L-poster oprettes til den endelige faktura, når gruppen med momsprodukter er blevet ændret, efter der er opsat en forudbetalingsfaktura.

Økonomi

418740

Oplysningerne kan ændres, når du søger om godkendelse i den generelle journal.

Økonomi

419253

Forkert værdi publiceres i hændelsen, når du bruger "Få sendt dokumentlinjer til at fortryde..." .

Økonomi

420253

Rapporten Disk tax auth kontrollerer feltværdien undtagen partnermomsen for forsendelser og Land/Område for Oprindelse for forsendelser og kvitteringer.

Økonomi

420259

Rapporten Intrastat - Checklist kontrollerer for transportmetoden i stedet for partnermoms for forsendelser og Land/område for oprindelse.

Økonomi

421253

Totalen er ikke korrekt i rapporten Leverandør - saldo til dato, hvis leverandøren har poster med forskellige valutaer.

Økonomi

421270

Intrastat-filen kan ikke oprettes, hvis Intrastat-koden for et land/område af origin er tomt, og intrastat-filen bruger Intrastat-koden i stedet for Land/Område for Origin Code.

Økonomi

421346

Fejlmeddelelse, når du bruger funktionen Tilknyt til tekst på et leverandørnavn, hvis en leverandør med et lignende navn er blokeret i de indgående dokumenter.

Økonomi

421017

Det er ikke muligt at udfylde en Levering-til-kode på en servicefaktura.

Økonomi

420065

Moms-id'et udfyldes ikke i Intrastat Journal for forsendelser fra overførselsordrer.

Økonomi

416988

Adv. Salgsmoms. Ikke. Acc. Korrekturrapporten fungerer ikke korrekt, hvis en række nej. bruges til samme opsætningskombinationer med forskellige gen. Opslagstyper.

Økonomi

417967

Feltetr. er ikke tilgængelig i salgstilbuddet og i salgsordren, når du starter først med salgstilbuddet.

Integration

414828

Fejlmeddelelse, når du ændrer Leverandør/Kundenr. i en Købs-/salgsordre med en tom linje og et element med tom beskrivelse.

Lagerbeholdning

418421

Direkte overførsel overholder ikke det faste program fra overførselsforsendelsen og kvitteringskæden, når der er tidligere transaktioner med tom placering.

Lagerbeholdning

421138

Lagerværdien er ikke korrekt omværdid.

Lagerbeholdning

421386

Værdiposter er ikke knyttet til korrekte posterne i Postbog for en indkøbsordre med et job.

Jobs

418178

Forkert beregnet lagerværdi i Journalen Genberegnes forårsaget af Dato for vurdering på indtastningen af outputværdi for FIFO/Standard-elementer påvirket af en senere dato for vurdering fra den forfaldne forbrugspost.

Fremstilling

418439

Feltet med samtidige kapaciteter mangler at være 0, selvom der anvendes mere end 1 samtidige kapaciteter.

Fremstilling

421376

Kontaktkoden er tom på kundekortet.

Marketing

420885

Kontaktnr. kan ikke redigeres, når en opgave oprettes fra en sælger/indkøber.

Marketing

417374

Rapporten Indkøbsordre viser moms-id i stedet for moms % i linjerne.

Køb

418644

Transaktionstypen oprettes med en forkert værdi i dokumentlinjen, når du bruger funktionen Kopiér dokument på linjen Købs- eller salgsreturordre.

Salg

418993

Kun nogle af adressefelterne opdateres i salgstilbuddet, når du har ændret kundeadressen.

Salg

419798

"Det resterende antal i hovedbogen Element er for lavt til at dække Antal (grund)", når du sender samleordren.

Salg

420123

Der foretages en reservation, og reserveindstillingen er angivet til valgfri, når du håndterer en salgsordre, og den funktion, der kan love (CTP), også selvom elementet er konfigureret med reserve = aldrig, og CTP-forslaget ikke accepteres.

Salg

420410

Det er ikke muligt at angive et start-/sluttidspunkt, når en opgavetype Telefon Opkald.

Salg

418102

Fejlmeddelelsen "Titlen blev ikke fundet med Beskrivelse xxxxxx", når du forsøger at tilføje eller ændre beskrivelsen af en titellinje i en salgsordre.

Salg

421437

Journallinjerne med forskellige Lande-/Område for Oprindelse-koder kombineres til en enkelt linje i rapporteringsfilen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

Lokale program-hotfixes 

AT - Østrig

ID

Titel

Funktionsområde

420595

Intrastat-filen eksporterer felterne i en forkert rækkefølge og eksporterer ikke Beskrivelsen af feltet nr. i den østrigs version.

Økonomi

420601

Filen Intrastat opfylder ikke kravene til afrunding af decimaler for faktura, statistisk beløb, supplerende enheder og samlet vægt i den østrigske version.

Økonomi

420796

Rapporten Tjekliste og rapporten Formular skal validere partnermoms-cv'er, når linjerne grupperes i intrastat i den østrigske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

CZ- Tjekkiet

ID

Titel

Funktionsområde

421919

"Linket Indtastning af moms findes ikke. Identifikationsfelter og -værdier: G/L Entry No.='XXXX',VAT Entry No.='YYYY'", når du kører funktionaliteten Beregn og Efter momsafregning med indstillingen Slå op aktiveret i den tjekkisk version.

Økonomi

415985

Momsbeløbet i købsfakturaen opdateres ikke korrekt, når momsbeløbet ændres i statistik i den tjekkisk version.

Køb

419778

Opdater formatet Intrastat for 2022 i den tjekkisk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

416977

Fejl ved beregning og opslag af en momskompensation i den tjekkisk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

DACH

ID

Titel

Funktionsområde

421446

Funktionen HentPoster i Intrastat-journalen foreslår ikke de korrekte decimaler for det fakturerede beløb og det statistiske beløb i DACH-versionen.

Økonomi

420796

Rapporten Tjekliste og rapporten Formular skal validere partnermoms-cv'er, når linjerne grupperes i intrastat i DACH-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

DE - Tyskland

ID

Titel

Funktionsområde

421446

Funktionen HentPoster i Intrastat-journalen foreslår ikke de korrekte decimaler for det fakturerede beløb og det statistiske beløb i den tyske version.

Økonomi

418963

Partnermoms-id er altid QV9999999999 i intrastat-journalen, hvis forsendelsen er markeret som en tredjeparts handelsvirksomhed i den tyske version.

Økonomi

ES - Spanien

ID

Titel

Funktionsområde

415477

Momsbeløbet og EF-beløbet er forkerte, når du udskriver en momsopgørelse med indstillingen for totaltype til EF i den spanske version.

Økonomi

FR - Frankrig

ID

Titel

Funktionsområde

419056

Fejlmeddelelsen "Du kan ikke basere en datoberegning på en ikke-defineret dato", når du forsøger at tilføje en Tillad opslag fra-dato i den franske version.

Økonomi

GB - Storbritannien

ID

Titel

Funktionsområde

420677

Fejlmeddelelsen "Kontrollér månedsnummer" vises, når du forsøger at angive januar 2022 som "2201", som det foreslås i en meddelelse i den britiske version.

Økonomi

421115

Intrastat-filerne for 2022 til forsendelser og kvitteringer er forkerte i den britiske version.

Økonomi

IT - Italien 

ID

Titel

Funktionsområde

416540

Funktionaliteten Certificazione unica grupperer ikke posterne for den samme leverandør i den italiensk version.

Økonomi

415422

Linjenr. rapporteres i <RiferimentoNum journalLinea> af <DatiDDT>-blokkene ikke justeret med <NumeroLinea> af <DettaglioLinee>-blokkene i E-fakturafilen i den italiensk version.

Økonomi

416154

Fejlmeddelelse, når du kører rapporten om vurdering af regnskabslager uden datofilteret i den italiensk version.

Lagerbeholdning

416088

Omkostningsbeløbet er forkert i poster i hovedbogholdere, når der bruges omvendt gebyrmoms i den italiensk version.

Jobs

NL - Nederlandene

ID

Titel

Funktionsområde

420388

Oplysningerne om kundens bankkonto opdateres automatisk i Telebank Proposal i den hollandske version.

Økonomi

RU - Rusland

ID

Titel

Funktionsområde

420323

Det er ikke muligt at udfylde felterne Applies-to/Applies-from Entry i dokumenter med Varekvittering/Forsendelse, når du bruger Rettelse = ja i elementsporing i den russiske version.

Lagerbeholdning

Lovpligtige funktioner

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

418240

Opdater Formatet Intrastat for 2022.

Økonomistyring

IntrastatFileWriter.Codeunit IntrastatJnlLine.Table IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report IntrastatDiskTaxAuthDE.Report IntrastatExportMgtDACH.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report ExportDEBDTI.Codeunit ExportDEBDTI.Report IntrastatJournal.Page CreateIntrastatDeclDisk.Report

Lokale lovpligtige funktioner

DE - Tyskland

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

418265

Fraråde ASCII-filen for Intrastat-eksporten i den tyske version.

Økonomistyring

IntrastatDiskTaxAuthDE.Report IntrastatExportMgtDACH.Codeunit

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

416702

Eksportere korrekte XML-noder i tilfælde af brug af fremmede leverandører i den italiensk version.

Økonomistyring

ExportFatturaPADocument.Codeunit ExportSelfBillingDocuments.Codeunit FatturaDocHelper.CodeunitFaturaHeader.Table SelfBillingDocuments.Page VATEntry.Table

MX - Mexico

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

418596

Komplementer til CFDI Carte de Porte i den mexicansk version.

Økonomistyring

DataClassEvalDataCountry.Codeunit DocumentHeader.Table EInvoiceMgt.Codeunit ElectronicCartaPorteMX.Report Location.Table LocationCard.Page PostedSalesShipment.Page PostedTransferShipment.Page SATFederalMotorKlassificeret.Table SATFederalMotorTransports.Page SATHazardousCount.Table SATHazardousMaterials.Page SATLocalities.Page SATLocality.Table SATMunicipalities.Page SATMunicipality.Table SATPackagingType.Table SATPackagingTypes.Page SATPermissionType.Table SATPermissionTypes.Page SATState.Table SATStates.Page SATSuburb.Table SATSuburbList.Page SATTrailerType.Table SATTrailerTypes.Page SATUtilities.Codeunit SATWeightUnitOfMeasure.Table SATWeightUnitOfMeasure.XmlPort SATWeightUnitOfMeasures.Page SalesHeader.Table SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesShipmentHeader.Table TransferHeader.Table TransferOrder.Page TransferShipmentHeader.Table

NO - Norge

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

418703

Yderligere ændringer af funktionen til elektronisk indsendelse af moms i den norsk version.

Økonomistyring

AttachmentDocumentType.Enum DocumentAttachment.Table VATReport.Page VATReportArchive.Table VATReportHeader.Table VATReportMediator.Codeunit VATStatement.Report DataClassEvalDataCountry.Codeunit NorwegianVATTools.Codeunit VATCode.Table VATCodes.Page VATNote.Table VATNotes.Page VATSpecification.Table VATSpecifications.Page VATStatement.Page VATStatementLine.Table Extensions: ElectronicVATSubmission

Løsning

Sådan henter du Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2-filer

Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.

Opdatering 17.14 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

Hvilke hotfix-pakker skal downloades

Denne opdatering har flere hotfix-pakker. Vælg og download en af følgende pakker afhængigt af landeversionen af din Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020-database.

Land

Hotfix-pakke

AT - Østrig

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AT-pakke

AU - Australien

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 AU-pakke

BE - Belgien

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 BE-pakke

CA - Canada

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CA-pakke

CH - Schweiz

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CH-pakke

CZ- Tjekkiet

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 CZ-pakke

DE - Tyskland

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DE pakke

DK - Danmark

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 DK-pakke

ES - Spanien

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 ES-pakke

FI - Finland

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FI-pakke

FR - Frankrig

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 FR-pakke

GB - Storbritannien

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 UK-pakke

IN - Indien

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IN-pakke

IS - Island

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IS-pakke

IT - Italien

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 IT-pakke

MX - Mexico

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 MX-pakke

NL - Nederlandene

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NL pakke

NO - Norge

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NO-pakke

NZ - New Zealand

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 NZ-pakke

RU - Rusland

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 RU-pakke

SE - Sverige

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 SE pakke

US - USA

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 US-pakke

Alle andre lande

Download opdatering 17.15 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 W1-pakke

Sådan installeres en lokal Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2-opdatering

Se Sådan installerer du en Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2-opdatering.

Forudsætninger

Du skal have Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 installeret for at anvende dette hotfix.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om softwareopdateringsterminologiog Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2.

Status

Microsoft har bekræftet, at problemet findes i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×