Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Oversigt

Denne opdatering erstatter tidligere frigivne opdatering. Du har ikke installeret de nyeste opdateringer. 

Når du har installeret dette hotfix, skal du muligvis opdatere din licens for at få adgang til nye objekter, der er inkluderet i denne eller en tidligere opdatering. Dette gælder kun for kundelicenser.

For at se liste over opdateringer, der blev frigivet til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, gå til Udgivne opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Frigivelsesbølge 1. Opdateringer er beregnet til nye og eksisterende kunder, der kører Microsoft Dynamics Released Updates til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Frigivelsesbølge 1.

Vigtigt!

Vi anbefaler, at du kontakter din Microsoft Dynamics-partner, inden du installerer hotfixes eller opdateringer. Det er vigtigt at kontrollere, at dit miljø er kompatibelt med de hotfixes eller opdateringer, der vil blive installeret. Et hotfix eller en opdatering kan forårsage interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter, der arbejder sammen med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning.

Problemer, som er løst med denne opdatering

Følgende problemer løses i denne opdatering.

Platform-hotfixes 

ID

Titel

405747

Klientsessionen går ned, når du åbner de beskyttede variabler fra udvidede sider.

406022

Der kræves en krypteringsnøgle efter genstart af Business Central Server-forekomsten, mens datakryptering ikke er aktiveret.

404764

Anvend administrationsfunktionen SQL til kopiering af medier, når du kopierer data mellem firmaer.

404502

Business Central går ned efter seks minutters inaktiv tid.

402436

Flowfield vises ikke på rullelisten.

402720

FORMAT Enum-værdi vises i stedet for Enum-billedtekst, når et andet sprog end engelsk vælges i Business Central online.

406249

OData-navigationsegenskabsnavnet er i konflikt med et primitive egenskabsnavn.

404469

Felterne vises ikke i indstillingen Tilpasning, når siden er bundet til en tabel med intern adgang.

404202

Muligheden for at gemme en rapport som EN XML-fil påvirkes af parametre for dokumentbegrænsning på serversiden.

404214

Resultaterne oprettes i forkert markering, når du bruger metoden SetSelectionFilter med metoden Markér og Markeret Til.

Program-hotfixes 

ID

Titel

Funktionsområde

400400

Mailmeddelelsen om delegering sendes ikke, når bruger-id'et for posten i køen til delegeringsjob er det samme som bruger-id'et for vikaren.

Administration

404504

Standardsideopslagsimplementeringen udløser ikke sidevalidering.

Administration

401802

Ændringsloggen sammenligner ændringer fra det forkerte firma.

Administration

405939

Den XML-buffer, der indeholder attributelementer med et tomt navneområde, kan ikke gemmes.

Administration

400296

Fejlmeddelelsen "Længden på strengen er X, men den skal være mindre end eller lig med 35 tegn", når du forsøger at anvende poster i betalingsafstemningskladden med et langt transaktions-id.

Likviditetsstyring

401297

Betalingtolerance registreres ikke, når betalingen opslås via afstemningsjournalen for betaling i fremmed valuta.

Likviditetsstyring

402215

Definitionen af felttilknytning skal omfatte Data Exch. Linjedefkodefilter ved sletning.

Likviditetsstyring

398505

"Du kan ikke kopiere opslået gen. journallinje med registernummer %1, fordi den indeholder poster fra kunde- eller leverandør- eller medarbejderposter, der er blevet sendt og anvendt i den samme transaktion". Når du forsøger at fortryde en ikke-anvendt transaktion.

Økonomi

400397

Kopiér til Opslog journallinjer = FALSK i kladdebatch for en generel journalskabelon med den samme indstilling aktiveret.

Økonomi

400305

Advarslen om betalingsrabattolerance vises ikke, når du bruger dokumentet Gælder for. Skriv -Nej. til at anvende en faktura i perioden for betalingsrabattolerance.

Økonomi

401115

Det beløb, der anvendes på moms, LCY kan være forskelligt fra før og efter opslået, hvis fakturaen for den fremmede valuta er sendt fra en journal.

Økonomi

401182

Blokerede dimensionsværdier vises på sider eller journaler.

Økonomi

401997

Det samlede beløb for påmindelsen er ikke korrekt, når en af fakturaerne er forfalden i antallet af dage, der er mindre end den udvidede periode i første niveau.

Økonomi

403561

Koden til påmindelsesvilkår skal findes på siden Påmindelse og Kunde.

Økonomi

402605

Sikkerhedsfiltre fungerer ikke som forventet, når du kører rapporten med dimensionsdetaljer.

Økonomi

404001

De åbne poster annulleres ikke, og feltet Senest udstedte påmindelsesniveau i posten Kundebog udfyldes med -1 efter annullering af en udstedt påmindelse.

Økonomi

404005

Forkert billedtekst bruges til et felt i tabellen Omkostningspost.

Økonomi

403955

Fejlmeddelelser, når du bruger EU-momsregistreringsnr. Valideringstjeneste.

Økonomi

404778

Kolonneoverskriften skal føjes til periodefilteret, når der oprettes prøvebalance for små virksomheder.

Økonomi

405342

Fejlmeddelelse om uoverensstemmelse, når du forsøger at sende en salgsfaktura med fremmed valuta.

Økonomi

405374

Ellipsen G/L Balance efter dimension mangler i Mozilla Firefox-browseren.

Økonomi

405467

Arbejdsprocesbegrænsningen for salgstilbud fungerer ikke, når du bruger funktionen Make Invoice på salgstilbud.

Økonomi

406069

"Der er ingen Cust. Hovedbogholderi filteret." Fejlmeddelelse, når du kører en MOMS-VIES-erklæringsdisk, når du har anvendt poster med funktionen Juster moms for betalingsrabat aktiveret.

Økonomi

401952

Fejlmeddelelse for afskrivningsbogholder, når du forsøger at ændre afskrivningsbogen for et fast aktiv.

Faste aktiver

399841

Funktionen Opret standardrod går til en endeløs løkke, når du konverterer JSON til XML, hvis strømmen kaldes med en anden kodning end standard.

Integration

401944

Udløbsdatoen for kontrakten for linjerne ændres ikke tilsvarende, efter du har ændret udløbsdatoen for servicekontrakten i sidehovedet.

Lagerbeholdning

403689

Knappen Flere indstillinger i den fysiske lagerjournallinje viser flere handlinger, end den burde.

Lagerbeholdning

404540

"Strengens længde er 22, men den skal være mindre end eller lig med 20 tegn". Fejlmeddelelse, når du angiver Elementnr. Filtrer i rapporten Juster omkostninger – elementposter.

Lagerbeholdning

405048

Noter i lagervælgere overføres ikke til opslogede lagervælgere.

Lagerbeholdning

405387

Strukturen viser ikke negative linjer i produktion AFRVAR.

Lagerbeholdning

399387

"Blokeret skal være lig med "Nej" i Element: Nej.=xxx. Den aktuelle værdi er "Ja" ..." fejlmeddelelse, når du kører et regneark med en requisition.

Lagerbeholdning

402797

Oprettelsen af elementleverandøren genererer ufuldstændige krydshenvisninger af elementer.

Lagerbeholdning

403463

De faktiske omkostninger kan ikke postes fuldt ud til det samlede WIP-omkostningsbeløb, når du har brugt funktionen til beregning af WIP.

Jobs

404933

"Strengens længde er 22, men den skal være mindre end eller lig med 20 tegn. Værdi: 'ACTPT&G-CRM-GM (T&M)", når du åbner jobplanlægningslinjen.

Jobs

404318

Der findes ikke-lagervarer på listen manglende i produktionsordren.

Fremstilling

404704

Fejlmeddelelsen "Summen af konfigurationen, flytnings- og ventetiden overstiger den tilgængelige tid i perioden", når du bruger manuel planlægning på distributionslinjen.

Fremstilling

405015

Længde 100 af routingbeskrivelsen er ikke implementeret i planlægningsregnearket.

Fremstilling

405430

Den allokerede kapacitet fjernes, når du genberegner en tidsplan Manuelt distributionslinje med resterende kørselstid, når de forrige handlinger er afsluttet.

Fremstilling

404536

"Posten i tabellen Kampagnemålgruppe findes allerede." Fejlmeddelelse ved aktivering af en salgspris i en kampagne.

Marketing

400516

Annulleret salg/købsfaktura medfører fortrydelse af registrerede elementer, der ikke kan sendes/modtages igen af indstillingen Hent kvitteringslinjer/Hent forsendelseslinjer.

Køb

400913

"Den detaljerede leverandør ledg. Der findes allerede en post. Identifikationsfelter og værdier: Indtastningsnummer .='XXXX'", fejlmeddelelse, når du forsøger at fjerne anvendelse af poster.

Køb

403890

Fejlmeddelelse, når du kopierer firmadataopdateringen, efter du har aktiveret funktionen ItemReference.

Køb

403964

Foreslå opgave med varegebyr viser forkerte forslag, når linjer fra indkøbsordren, der kører igen, er blevet modtaget og faktureret.

Køb

405088

Antal. til faktura er 0, når varerne er modtaget ved opdatering af værktøjstip i opsætningen af salg og køb.

Køb

397813

Det er ikke muligt at sende indkøbsordren, når der oprettes en Drop-Ship fra indkøbsordren.

Køb

396321

Servicegebyrlinjen annulleres ikke fra salgsfakturalinjer ved at markere linjen mere end én gang.

Salg

400503

Fakturaværdien justeres automatisk på grund af den delvise forudbetaling.

Salg

401969

"Du kan ikke tildele mere end X enheder i Dokumenttype = Ordre, Dokumentnr. = A, Linjenr. = B"-fejlmeddelelse med batchrapport, der håndterer elementgebyret for delvise forsendelser (Forsendelsesråd = Delvis).

Salg

403998

Dokumentdatoen er forskellig fra opslagsdatoen i momsposter, når en betaling med en faktura med rabat i forbindelse med betaling er fjernet.

Salg

404548

Kontakttypen for oprettelse af en kontakt ændres ikke tilsvarende, og den nye kontakt oprettes altid med type Firma, mens kontakttypen er angivet i kundeskabelonen.

Salg

404624

Enhedsprisen for jobplanlægningslinjen kan ikke opdateres korrekt af omkostningsfaktoren fra listen Salgsjobpris.

Salg

404625

Enhedsprisen i en indkøbsordre ændres ikke i overensstemmelse med omkostningsfaktoren på listen Salgspris.

Salg

404682

Fejlmeddelelsen "Linjen kan ikke opdeles" vises på listelinjerne Salgspris, efter du har aktiveret den nye funktion til salgspriser.

Salg

405102

Feltet Pris omfatter moms i linjerne Salgsprisliste skal hente værdien fra overskriften Salgsprisliste, når du bruger den nye funktion Salgspris.

Salg

405108

Gælder for nej. ikke er opdateret korrekt i salgsprislinjerne, når du bruger den nye funktion Salgspris.

Salg

405078

Indstillingen for serviceomkostningerne foreslår ikke nogen omkostninger eller priser i regnearket Pris.

Salg

405394

"Business Central (version 15.0) skal være markeret på siden Prisberegningsmetode." Fejlmeddelelse, når du forsøger at køre rapporten Prisliste ved hjælp af den nye salgspris-funktion.

Salg

405508

Kontakttypen for oprettelse af en kontakt ændres ikke tilsvarende, og den nye kontakt vil altid blive oprettet med type = Firma, mens kontakttypen er angivet i kundeskabelonen.

Salg

398112

Enfoldning af AFRVAR I en indkøbsordre giver ikke en fejl, når det reserverede antal ikke er lig med 0.

Lager

401645

Lagerforslaget oprettes med forkerte mængder, og fejlmeddelelsen mangler, når du skal bruge skabelonen til lager til lagerplacering, konfiguration af WMS og maks. placering.

Lager

402448

Forskellen i at blokere udgående og indgående bevægelser i den interne bevægelse.

Lager

402464

Sporings- og udløbsdato er ikke angivet for lagervælgere, der håndterer WMS og FEFO, når reservationen bruger tomme felter.

Lager

403455

"Tilgængeligt antal (basis) må ikke være mindre end X i placeringsplaceringskode for placering af placering ..." Fejlmeddelelse, når du registrerer lagervældning, der er oprettet på samme tid, og gør krav på samme enheder som en anden pick.

Lager

403197

Nej. udløbsdato udfyldes ikke korrekt, når elementsporing og -reservation kombineres.

Lager

404772

Sporingslinjen på lagerforsendelsesniveau opdateres ikke, når du registrerer delvis pick,hvis Udfyld ikke antal. indstillingen Til håndtering er angivet på det valgte oprettelsesniveau.

Lager

406140

Standardsikkerhedsleveringstiden bør ikke tages i betragtning for returforsendelse.

Lager

406120

Standardsalgspro forma-fakturaen udskriver ikke mængde eller beløb, når kunder bruger WMS.

Lager

401329

Der kan oprettes en lagervæl klar, også selvom det eneste tilgængelige varenummer er blokeret på en Kræv pick-placering.

Lager

Lokale program-hotfixes 

APAC

ID

Titel

Funktionsområde

403874

Saldoen på sætningen ser ud til at være 0, når indstillingen Udskriv i LCY er valgt i APAC-versionen.

Økonomi

401685

Der oprettes en ekstra linje i betalingsjournalen for tilbageholdelsesbeløbet, efter at du har opsat Betalingsjournal med tilbageholdelsesafgiften i Dynamics 365 Business Central i APAC-versionen.

Økonomi

405906

Et forkert beløb i filen med elektronisk pengebetaling ved beregning af tilbageholdelsesafgift for betalingen i APAC-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

406002

De beløb, der udskrives i dokumentationens skattecertificeringsrapport, afrundes ikke i APAC-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

406003

Certificeringsrapporten over tilbageholdelser kan ikke køres fra UI i APAC-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

406004

Tilbageholdelsesbeløbet afrundes ikke i rapporten Beregn og Post WHT-afregningsrapporten i APAC-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

401239

Ugyldige tilbageholdelsesafgiftsposter, når indtastninger i APAC-versionen ikke anvendes.

Moms/salgsmoms /Intrastat

BE - Belgien 

ID

Titel

Funktionsområde

401003

Den forrige CODA-dato udfylder feltet Opgørelsesdato på siden med CODA-erklæring i stedet for den aktuelle CODA-dato i den belgisk version.

Likviditetsstyring

405691

Flere programmer til CODA i den belgisk version.

Økonomi

400390

Funktionen Korrekt afhænger af det opslogt kreditnotanummer i stedet for opslagsnr. Serier fra journalskabelonen Salgskreditnota på salgskreditnotaen & konfigurationen af det modtagelige i den belgisk version.

Salg

CH - Schweiz

ID

Titel

Funktionsområde

404812

Fejlmeddelelsen "Du kan ikke ændre momsproduktopslagsgruppen", når du forsøger at ændre forsendelsesdatoen i en indkøbsordre med forudbetalinger i den schweiziske version.

Økonomi

406307

Fejlmeddelelsen "Dokumenttypen skal være faktura", når du forsøger at sende en betalingsjournal, hvor en faktura er blevet anvendt i den schweiziske version.

Køb

CZ- Tjekkiet

ID

Titel

Funktionsområde

402473

Salgsfakturaen viser enhedsprisen ekskl. moms, selvom salgsprisen er blevet udstedt inklusive moms i den tjekkisk version.

Salg

DE - Tyskland

ID

Titel

Funktionsområde

404199

Kun startdatoen overføres til datofilteret på PAG 474, når PAG 474 åbnes fra en del af ELSTER-udvidelsen i den tyske version.

Økonomi

DK - Danmark

ID

Titel

Funktionsområde

403566

Forkert billedtekst til en rapport i den danske version.

Lagerbeholdning

ES - Spanien 

ID

Titel

Funktionsområde

404664

Det er ikke muligt at slette fakturagrupper og betalingsordrer i den spanske version.

Likviditetsstyring

405112

Fejlen "Factura duplicada" i SII, når du sender flere fakturaer, der er sendt til SII i den spanske version.

Økonomi

403447

Feltet Ignorer i en rapport skal være placeret på fanen Opslag på G/L-kontokortet og ikke på fanen Omkostningsregnskab i den spanske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

404373

Resterende ikke-standardiseret basisbeløb og resterende ikke-standardiseret beløb forbliver åbne i momsposterne, når du har anvendt kontantbetaling af moms med brug af en ikke-aliseret momstype som procentdel i den spanske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

405540

En handling erklæres ikke i rapport 349, men erklæres korrekt i SII på grund af et intracommunity-salg for en fransk kunde med spansk adresse i den spanske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

FI - Finland

ID

Titel

Funktionsområde

401020

Bankreferencen er ikke markeret med 001, efter at den er blevet importeret i den finske version.

Likviditetsstyring

GB - Storbritannien

ID

Titel

Funktionsområde

403864

Det forkerte udtryk "checks Latest HMRC Request" i stedet for "Check Latest HMRC Request" bruges på konfigurationen af HMRC Fraud Prevention Header i den britiske version.

Økonomi

IN - Indien

ID

Titel

Funktionsområde

405337

Momsen bør ikke beregnes, hvis feltet Fra og Til i overførselsordren har samme momsnummer i den indiske version.

Økonomi

404857

Hovedbogholderiet GST og detaljerede GST-hovedbøger oprettes ikke for fritagede varer i den indiske version.

Økonomi

406402

Der oprettes forkerte hovedbogholderposter for bankgebyrer i den indiske version.

Økonomi

400992

GST TCS kan ikke beregnes for dokumenttype = Refusion for leverandører i værdikupon til bankkvittering i den indiske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

405085

GST ændres ikke i feltet Statistik og detaljer efter ændring af rentesatsen for transaktionen i den indiske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

IT - Italien 

ID

Titel

Funktionsområde

405050

Momsregistreringsnummer og -total udskrives ikke i rapporten Vat Fiscal Register – Print i den italiensk version.

Økonomi

401714

Tilbageholdelsesafgiften beregnes ikke korrekt, når leverandørfakturaen for en købsfaktura anvendes delvist i den italiensk version.

Økonomi

402089

Salgskreditnota indsender forkerte nummerserier i den italiensk version.

Salg

404208

Aktivitetskoden, der er angivet i salgsfakturaerne, overføres ikke til opslåede momsposter i italiensk version.

Salg

404657

Det eksterne dokumentnummer er ikke synligt på salgsdokumentsider i den italiensk version.

Salg

406405

Den periodiske momsbetaling Communication rapporterer firmaets momsregistreringsnummer i koden CodicefiscaleSocieta og rapporterer ikke nogen CFIntermediario, selvom mellemledsfeltet er aktiveret i den italiensk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

404194

CodiceFornitura-elementet eksporterer ikke den korrekte værdi i XML-filen for Meddelelsen om periodiske momsbetalinger i den italiensk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

MX - Mexico

ID

Titel

Funktionsområde

405452

Typen Handling er ikke standarden i købsdokumenter, sådan som det er beskrevet i værktøjstip i den mexicansk version.

Økonomi

405453

Det elektroniske dokument er stavet forkert på de opslåede salgsfakturaer i den mexicansk version.

Salg

NL - Nederlandene 

ID

Titel

Funktionsområde

403699

Afstemning af importeret bankkonto håndterer ikke betalingsrabatten korrekt i den hollandske version.

Likviditetsstyring

405816

Indtægter for et land uden for EU vises i ICP-erklæringen i den hollandske version.

Økonomi

NO - Norge

ID

Titel

Funktionsområde

404009

Filstien og filnavnet til indbetalingsfilen i indbetalingsaftalekortet vises ikke korrekt, når filen eksporteres fra betalingsjournalen i den norsk version.

Likviditetsstyring

US - USA 

ID

Titel

Funktionsområde

401776

Firmaadressen er ikke på PDF-filen med en salgsfaktura med en rapport i den amerikanske version.

Økonomi

401006

"Journalskabelonen Gen. findes ikke. Identifikationsfelter og -værdier: Name="-fejlmeddelelse for Overførsels rådgivning, når du sender PDF-fil til disken i den amerikanske version.

Økonomi

399388

"Maksimalt lager skal være lig med "#" i Lagerenhed: Placering = BLÅ...." fejlmeddelelse, når konfigurationen af en SKU eller konfigurationen af MFG ikke har feltet Komponenter på placering angivet til BLÅ i den amerikanske version.

Lagerbeholdning

Lokale lovpligtige funktioner 

GB - Storbritannien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

404266

Overskrifterne til forebyggelse af svindel kan angives automatisk uden interaktion med brugeren i den britiske version.

Økonomistyring

Udvidelser: UKSkatTaxDigital

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

404976

Skattemyndighedens dokument. Nej. skal forstørres i den italiensk version.

Økonomistyring

DatifatturaValidate.Codeunit ExportVATTransactions.Report SpesometroExport.Codeunit UPGVATReportIT.Codeunit UpgradeTagDefCountry.Codeunit VATReport.Page VATReportHeader.Table VATReportValidate.Codeunit

NO - Norge

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

405038

Forbedringer af SAF-T i den norsk version.

Økonomistyring

Udvidelser: NorwegianSAFT

Løsning

Sådan får du Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-filer

Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.

Opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Hvilke hotfix-pakker skal downloades

Denne opdatering har flere hotfix-pakker. Vælg og download en af følgende pakker afhængigt af landeversionen på din Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021-database.

Land

Hotfix-pakke

AT - Østrig

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT-pakke

AU - Australien

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgien

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE-pakke

CA - Canada

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA-pakke

CH - Schweiz

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Tjekkiet

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ-pakke

DE - Tyskland

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE-pakke

DK - Danmark

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DK-pakke

ES - Spanien

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES-pakke

FI - Finland

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FI-pakke

FR - Frankrig

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR-pakke

GB - Storbritannien

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 UK-pakke

IN - Indien

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN-pakke

IS - Island

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS-pakke

IT - Italien

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IT-pakke

MX - Mexico

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 MX-pakke

NL - Nederlandene

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL-pakke

NO - Norge

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ-pakke

RU - Rusland

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU-pakke

SE - Sverige

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE pakke

US - USA

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre lande

Download opdatering 18.4 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1-pakke

Sådan installeres en Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2021 Release Wave 1-opdatering

Se Sådan installeres en Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-opdatering.

Forudsætninger

Du skal have Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 installeret for at anvende dette hotfix.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om softwareopdateringsterminologi og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekræftet, at problemet findes i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×