Oversigt

Denne opdatering erstatter tidligere frigivne opdatering. Du har ikke installeret de nyeste opdateringer. 

Når du har installeret dette hotfix, skal du muligvis opdatere din licens for at få adgang til nye objekter, der er inkluderet i denne eller en tidligere opdatering. Dette gælder kun for kundelicenser.

For en liste over opdateringer, der blev udgivet til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1, skal du se udgivne opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1. Opdateringer er beregnet til nye og eksisterende kunder, der kører Microsoft Dynamics Released Updates til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Frigivelsesbølge 1.

Vigtigt!

Vi anbefaler, at du kontakter din Microsoft Dynamics-partner, inden du installerer hotfixes eller opdateringer. Det er vigtigt at kontrollere, at dit miljø er kompatibelt med de hotfixes eller opdateringer, der vil blive installeret. Et hotfix eller en opdatering kan forårsage interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter, der arbejder sammen med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning.

Problemer, som er løst med denne opdatering

Følgende problemer løses i denne opdatering.

Platform-hotfixes 

ID

Titel

413893

Fejlmeddelelsen "Du kan ikke indsætte X-rækker i de markerede 1 rækker", når du indsætter tekst med Ctrl+F i en kolonne med flere linjer i et gentaget kontrolelement.

415622

SIFT-nøgleindekserne deaktiveres efter opgradering af en app ved hjælp Start-NAVAppDataUpgrade cmdlet'en.

416010

Øjebliksbilleder af objektmetadata fjernes ikke som forventet, når du opgraderer fra Business Central 2019.

416319

Undgå sessionen går ned på grund af unødige undtagelser.

416662

Optimer gengivelsen af Word-rapporten, når der er billeder i datasættet.

416708

Forbedre lejerens initialiseringskode.

417083

De tilbagevendende poster i jobkøer med kategorikoden Jobkø angivet ofte udfører forkert flere forekomster parallelt.

417104

Forbedre telemetrien til diagnosticering af et sjældent problem med OData-webtjenester.

417350

Funktionen CompanyName() returnerer et forkert firmanavn, når sorteringen er Latin1_General_100_CI_AS.

417642

Tilføj detaljeret telemetri ved indlæsning af en tabel og sidemetadata.

Program-hotfixes 

ID

Titel

Funktionsområde

415593

System-id'et for tabellen Leverandør skal bruges i OCR-integrationen til at få den rigtige Leverandørnr. når du opretter et dokument.

Administration

412441

Der opstår modstridende data, når et segment logges forkert.

Administration

414141

Der opstår en fejl, når en arbejdsproces annulleres af godkenderen.

Administration

415079

"Du har ikke tilladelse til at anvende og skrive en post i en post med en tidligere opslagsdato. I stedet skal du sende Betaling X og derefter anvende den på faktura YYYYY", når du forsøger at sende en afstemningskladde for betaling.

Likviditetsstyring

416979

Feltet Brugerdefineret kolonneseparator på siden Data Exchange Definition eksporteres ikke til XML-filen.

Likviditetsstyring

411946

Det senest valgte dokument bevarer Applies-to-id'et, når du fjerner Applies-to-id'et på siden Anvend leverandørposter.

Økonomi

412012

"Fejlmeddelelsen findes allerede. Identifikationsfelter og -værdier: ID='1'", når du bruger funktionen Opret dokument til to indgående dokumenter.

Økonomi

413083

G/L-saldo efter dimension har problem med filteret Matrixdato.

Økonomi

414201

Den samlede negative justering i rapporten Elementregistreringsværdi er forkert.

Økonomi

413535

Fejlmeddelelsen "Det forrige kolonnesæt blev ikke fundet", når du markerer det Forrige sæt for at oprette et Omkostningsbudget efter omkostningscentermatrix.

Økonomi

414865

Billedteksten i faktafeltet Flow prognosestatistik anvender Manuelle betalinger til dato, mens filteret til detailudbetalinger bruger Workdate.

Økonomi

415149

Firmanavnet klippes i rapporten Kunde detaljeret forældelse.

Økonomi

415638

Links og noter kan ikke videregives fra indtastninger til godkendelse til de sendte poster til godkendelse.

Økonomi

415686

Analysevisningen opdateres, selv posterne i Hovedbogholder ikke er blevet oprettet.

Økonomi

415715

Formatdatoen ændres forkert, når du opdaterer en visning, der er oprettet med standardfilterdatoen.

Økonomi

415995

Der eksporteres kun én transaktion fra Intercompany-konfigurationen, når du bruger XML-format og indstillingen til automatisk afsendelse.

Økonomi

416805

Transaktionstypen oprettes med en forkert værdi i dokumentlinjen, når du bruger funktionen Få sendte dokumentlinjer til omvendt på linjen Købs- eller salgsreturordre.

Økonomi

415629

Den samlede mængde af påmindelsen er forkert.

Økonomi

415633

Afrundingslinjer indsættes forkert i påmindelser, og det samlede beløb er forkert.

Økonomi

412907

Budgetposterne eksporteres til den forkerte periode, når et G/L-budget eksporteres.

Økonomi

413433

Der oprettes en ny indkøbsordre ud fra det returnerede IC-dokument.

Økonomi

413663

Momsen er forkert, når den forudbetalte faktura har en anden konfiguration på G/L-kontoen.

Økonomi

416994

En dimensionsværdi, der er knyttet til påmindelsesgebyrs-G/L-kontoen, trækkes ikke til påmindelsen eller bruges ved udstedelse af påmindelsen.

Økonomi

414300

Det er ikke muligt at oprette salgsreturordren for varer med værdien Elementsporing ændret.

Lagerbeholdning

415601

Tilgængelighedsadvarsel, når Lotnr. for specifik sporing og Serienr. er tildelt til en salgslinje.

Lagerbeholdning

416023

Der opstår en fejl, når du forsøger at fortryde opslaget af en samlingsordre med en negativ mængde assembly AFRANT-komponent via konfigurationspakken.

Lagerbeholdning

416830

Feltet Beregning af leveringstid udfyldes ikke i overensstemmelse med indstillingerne på leverandørkortet, når du opretter et nyt element ud fra katalogelementer.

Lagerbeholdning

417353

Fejlmeddelelsen "Relateret post er blokeret fra at blive slået op i transaktioner" i feltet Blokeret i feltet Blokeret på siden Elementattribut.

Lagerbeholdning

418115

"Det er ikke muligt at tildele automatisk. Hvis du vil have programmet til at tildele numre automatisk, skal du aktivere standardnr. i nej. -serien XXXX", når du kopierer et element.

Lagerbeholdning

414948

Problem med Genfyldning OnBeforePick-kodeenhed.

Lagerbeholdning

418422

Direkte overførsel overholder ikke den faste anvendelse fra overførselsforsendelsen og kvitteringskæden, når der er tidligere transaktioner med tom placering.

Lagerbeholdning

417634

Posten Posten Hovedbog henviser altid til den første G/L-post.

Jobs

412288

Planlægningsregnearket genererer forslag til annullering/ny ordre, selvom det nyoprettede er det samme som det annullerede, når du bruger forskellige kalendere.

Fremstilling

415830

Posten KapacitetsværdiDokumentnummer er lig med købsfakturanummeret, mens de andre transaktioner viser dokumentnummeret, der er relateret til produktionsordren i WIP-kontoanalyse, når underleverandører er en del af produktionsprocessen.

Fremstilling

416121

En fast planlagt produktionsordre genereres, når der arbejdes med produktion AFRVAR ved hjælp af produktions et fantom-AFRVAR SOM komponentplanlægningsregneark, selvom fantom-AFRVAR ikke er certificeret.

Fremstilling

418179

Forkert beregnet lagerværdi i Journalen Genberegnes forårsaget af Dato for vurdering på indtastningen af outputværdi for FIFO/Standard-elementer påvirket af en senere dato for vurdering fra den forfaldne forbrugspost.

Fremstilling

418440

Feltet med samtidige kapaciteter mangler at være 0, selvom der anvendes mere end 1 samtidige kapaciteter.

Fremstilling

410063

Processen for allokering af varegebyr giver uventede resultater for sporingselementet for indkøbsordren med en valutakode.

Køb

414358

De tilknyttede værdier opdateres ikke med de tilsvarende værdier, når Kontaktnr. opdateres på en indkøbsordre.

Køb

411693

Fejlmeddelelsen "Opdater (F5) for at fortryde ændringen eller rette fejlen."

Salg

412528

Tilbagevendende køb/salgslinjer kan slettes, men kan ikke fjernes fra de tilknyttede tilbagevendende leverandør-/kundelinjer.

Salg

413602

Leveringsland opdateres ikke korrekt.

Salg

415714

"Salgsprislistekode i tabellen Prislistelinje indeholder en værdi ####, som ikke kan findes i den relaterede tabel (prisliste)", når du gennummerer en salgsprislistekode med den nye funktion Salgsprisliste aktiveret under Funktionsstyring.

Salg

414343

Der opstår en fejl, når du udskriver flere salgsforsendelser, der indeholder Lotnumre eller Serienumre med indstillingen Vis serie-/lotnummer appendiks valgt.

Salg

412352

Hændelsesudløsen Whse.-Activity-Register giver en forkert postlageraktivitetslinje.

Lager

414436

Tomme placeringer er tilladt for placeringerne i købskvitteringerne og salgsforsendelsen, selvom papirkurven er aktiveret for placeringerne.

Lager

Lokale program-hotfixes 

APAC

ID

Titel

Funktionsområde

413542

Posten GST og salgsposten GST er forkerte for forudbetalingsfakturaen i APAC-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

414477

Fejl i afstemningsjournalen for betaling, når du forsøger at poste posten med WHT i APAC-versionen.

Moms/salgsmoms /Intrastat

BE - Belgien

ID

Titel

Funktionsområde

417005

Momsbasen sænkes ikke for EU-leverandører, når de bruger momsbasisrabat i den Belgien-version.

Økonomi

CA - Canada

ID

Titel

Funktionsområde

411998

Layoutet Bank EFT konverterer ikke datodefinitionen for MMDDYY i detaljelinjedefinitionen i den canadiske version.

Likviditetsstyring

CZ- Tjekkiet

ID

Titel

Funktionsområde

416260

Filtilknytning af kontoplan fjernes ikke, når den relaterede linje Kontoplan fjernes i den tjekkisk version.

Økonomi

417383

Tilladelsesfejl, når der anvendes G/L-poster i den tjekkisk version.

Økonomi

417303

Fejl, når du opdaterer momsland-/områdekoden, hvis den alternative adresse er ændret til standard i en salgsordre i den tjekkisk version.

Salg

415964

Fejlværdien i momsangivelsen ved eksport af erklæringen om supplerende/afhjælpende tiltag i den tjekkisk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

ES - Spanien

ID

Titel

Funktionsområde

413331

Titelteksten på siden Grupper, der er sendt til regninger, bør omdøbes for at undgå duplikering af ord i menuen og forvirring i den spanske version.

Likviditetsstyring

416822

Opret momsposter går til en endeløs løkke, når du hæver en betalingsordre med momspenge, der involverer en regning i den spanske version.

Økonomi

412565

"Codigo[4102]. El XML no cumple el esquema. Fejlmeddelelsen Falta informar campo obligatorio.: DesgloseTipoOperacion", når en salgsfaktura er publiceret med mere end én linje fra en salgsjournal i den spanske version.

Økonomi

415478

Momsbeløbet og EF-beløbet er forkerte, når du udskriver en momsopgørelse med indstillingen for totaltype til EF i den spanske version.

Økonomi

FI - Finland

ID

Titel

Funktionsområde

412838

Journalen for kassekvittering er forkert, når du har importeret en bankreferencefil med delvise betalinger med brug af det samme referencenummer i den finske version.

Likviditetsstyring

412261

Længden af Nm- og AdrLine-noderne er forkert i SEPA-betalingen, der eksporteres fra siden Bankbetalinger til Send i den finske version.

Likviditetsstyring

FR - Frankrig

ID

Titel

Funktionsområde

413610

Saldoen i G/L-kontoudtoget er forkert for nogle rapporter i den franske version.

Økonomi

IT - Italien 

ID

Titel

Funktionsområde

413659

Muligheden for den enestående begivenhed ved tilbageholdelsesafgiftseksporten bør ikke være obligatorisk i den italiensk version.

Økonomi

412281

Koden DatiOrdineAcquisto eksporteres i XML'en, når kundekøbsordrenr. er tom i en sendt salgsfaktura i den italiensk version.

Økonomi

414190

"Indtastningsnr. Der findes allerede Beløbsbuffer. Identifikationsfelter og -værdier: Forretningsenhedskode='',Postnr.='0'", fejlmeddelelse, når du kører rapporten Luk/Åbn balance i den italiensk version.

Økonomi

415647

Det er svært at finde siden om tilbageholdelsesafgift i den italiensk version.

Økonomi

416089

Omkostningsbeløbet er forkert i poster i hovedbogholdere, når der bruges omvendt gebyrmoms i den italiensk version.

Jobs

415166

Momsregistreringsrapporten – udskriftsrapporten fortsætter med at fungere, selv når der ikke er nogen indtastninger i perioden i italiensk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

412026

De opslogte momsposter lukkes ikke, når afregningsbeløbet for Beregn og Efter moms ikke er beregnet i italiensk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

NO - Norge

ID

Titel

Funktionsområde

416647

"Opslagsdatoen er i en afregnet og lukket momsperiode..." fejlmeddelelse, når du foretager en justering af lageromkostninger i en lukket momsperiode, når du sender salgsordren i en åben momsperiode i den norsk version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

US - USA 

ID

Titel

Funktionsområde

411998

Layoutet bankoverførsel konverterer ikke datodefinitionen for MMDDYY i detaljelinjedefinitionen i den amerikanske version.

Likviditetsstyring

Lovpligtige funktioner

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417332

Opdater Formatet Intrastat for 2022.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

Lokale lovpligtige funktioner

AT - Østrig

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417427

Opdater formatet Intrastat for 2022 i den østrigske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

DE - Tyskland

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417710

Opdater Formatet Intrastat for 2022 i den tyske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

DK - Danmark

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417490

Opdater Formatet Intrastat for 2022 i den danske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

ES - Spanien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

415918

Opdater Formatet Intrastat for 2022 i den spanske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

FI - Finland

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417466

Opdater formatet Intrastat for 2022 i den finske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

FR - Frankrig

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417507

Opdater Formatet Intrastat for 2022 i den franske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

GB - Storbritannien

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417530

Opdater formatet Intrastat for 2022 i den britiske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

MX - Mexico

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

409105

Komplementer til CFDI Carte de Porte i den mexicansk version.

Økonomistyring

CFDIOperator.Table CFDITransportOperators.Page CompanyInformation.Page CompanyInformation.Table DataClassEvalDataCountry.Codeunit DocumentHeader.Table DocumentLine.Table EInvoiceMgt.Codeunit ElectronicCartaPorteMX.Report Employee.Table EmployeeCard.Page FixedAsset.Table FixedAssetCard.Page Item.Table ItemCard.Page Location.Table LocationCard.Page local.permissionset PostedSalesShipment.Page PostedSalesShptSubform.Page PostedTransferShipment.Page PostedTransferShptSubform.Page SATFederalMotor Indhold.Table SATFederalMotorRuden.XmlPort SATHazardousRuden.Table SATHazardousRuden.XmlPort SATLocality.Table SATLocality.XmlPort SATMunicipality.Table SATMunicipality.XmlPort SATPackagingType.Table SATPackagingType.XmlPort SATPermissionType.Table SATPermissionType.XmlPort SATState.Table SATState.XmlPort SATSuburb.Table SATSuburb.XmlPort SATSuburbList.Page SATTrailerType.Table SATTrailerType.XmlPort SATUtilities.Codeunit SalesHeader.Table SalesInvoice.Page SalesInvoiceSubform.Page SalesLine.Table SalesOrder.Page SalesOrderSubform.Page SalesPost.Codeunit SalesShipmentHeader.Table SalesShipmentLine.Table TransferHeader.Table TransferLine.Table TransferOrder.Page TransferOrderSubform.Page TransferShipmentHeader.Table TransferShipmentLine.Table MexicanCFDIWizard.Page

NL - Nederlandene

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417449

Opdater formatet Intrastat for 2022 i den hollandske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

NO - Norge

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

409661

Aktivér ny indsendelse af momsangivelse i norsk version.

Økonomistyring

COD 10 COD 1297 COD 1824 COD 6224 PAG 1173 PAG 1174 PAG 1823 PAG 502 PAG 740 PAG 742 PAG 743 REP 12 REP 742 TAB 1173 TAB 743 COD 1140 TAB 1140 TAB 10602 TAB 740 COD 10680 COD 10681 COD 10683 COD 10684 COD 10685 COD 10686 COD 10687 COD 10688 COD 10689 COD 10690 PAG 10692 PAG 10696 PAGEXT 10697 PAGEXT 10698 PAGEXT 10699 TAB 10686 TABEXT 10687 TABEXT 10688 TABEXT 10689 TABEXT 10690-udvidelser: ElectronicVATSubmission
DocumentAttachment.Table DocumentAttachmentDetails.Page DocumentAttachmentFactbox.Page OAuth20Mgt.Codeunit OAuth20Setup.Table TypeHelper.Codeunit VATReport.Page VATReportRequestPage.Report VATReportSetup.Page VATReportSetup.Table VATReportStatementSubform.Page VATStatement.Report VATCode.Table VATReportHeader.Table Extensions: ElectronicVATSubmission
DocumentAttachment.Table DocumentAttachmentDetails.Page DocumentAttachmentFactbox.Page OAuth20Mgt.Codeunit OAuth20Setup.Table TypeHelper.Codeunit VATReport.Page VATReportRequestPage.Report VATReportSetup.Page VATReportSetup.Table VATReportStatementSubform.Page VATStatement.Report XMLDOMManagement.Codeunit VATCode.Table VATReportHeader.Table Extensions: ElectronicVATSubmission

SE - Sverige

ID

Titel

Funktionsområde

Ændrede objekter

417571

Opdater Formatet Intrastat for 2022 i den schweiziske version.

Økonomistyring

BlanketPurchaseOrder.Page BlanketSalesOrder.Page IntrastatExportFormat.Enum IntrastatJournal.Page IntrastatMakeDiskTaxAuth.Report PurchaseCreditMemo.Page PurchaseInvoice.Page PurchaseOrder.Page PurchaseOrderArchive.Page PurchaseQuote.Page PurchaseQuoteArchive.Page PurchaseReturnOrder.Page PurchaseReturnOrderArchive.Page SalesCreditMemo.Page SalesInvoice.Page SalesOrder.Page SalesOrderArchive.Page SalesQuote.Page SalesQuoteArchive.Page SalesReturnOrder.Page SalesReturnOrderArchive.Page IntrastatJnlLine.Table IntraJnlManagement.Codeunit IntrastatMakeDeclaration.Report CreateIntrastatDeclDisk.Report SalesCorrectiveCreditMemo.Page SalesCorrectiveInvoice.Page

Løsning

Sådan får du Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-filer

Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.

Opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1

Hvilke hotfix-pakker skal downloades

Denne opdatering har flere hotfix-pakker. Vælg og download en af følgende pakker afhængigt af landeversionen på din Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021-database.

Land

Hotfix-pakke

AT - Østrig

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AT-pakke

AU - Australien

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 AU-pakke

BE - Belgien

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 BE-pakke

CA - Canada

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CA-pakke

CH - Schweiz

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CH-pakke

CZ- Tjekkiet

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 CZ-pakke

DE - Tyskland

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DE-pakke

DK - Danmark

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 DK-pakke

ES - Spanien

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 ES-pakke

FI - Finland

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FI-pakke

FR - Frankrig

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 FR-pakke

GB - Storbritannien

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 UK-pakke

IN - Indien

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IN-pakke

IS - Island

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IS-pakke

IT - Italien

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 IT-pakke

MX - Mexico

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 MX-pakke

NL - Nederlandene

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NL-pakke

NO - Norge

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NO-pakke

NZ - New Zealand

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 NZ-pakke

RU - Rusland

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 RU-pakke

SE - Sverige

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 SE pakke

US - USA

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 US-pakke

Alle andre lande

Download opdatering 18.8 til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 W1-pakke

Sådan installeres en Microsoft Dynamics 365 Business Central lokal 2021 Release Wave 1-opdatering

Se Sådan installeres en Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1-opdatering.

Forudsætninger

Du skal have Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1 installeret for at anvende dette hotfix.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om softwareopdateringsterminologi og Microsoft Dynamics 365 Business Central 2021 Release Wave 1.

Status

Microsoft har bekræftet, at problemet findes i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×