Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Introduktion

I denne artikel beskrives de problemer, der er løst i opdateringspakke 3 til Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Der er to tilgængelige opdateringer til System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager. Den ene opdatering er til servere, og den anden er til administrationskonsollen. Denne artikel indeholder også installationsvejledningen til opdateringspakke 3 til System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Problemer, der er løst, og de funktioner, der tilføjes i Virtual Machine Manager

Problemer, der er løst i denne opdateringspakke

 • Samlet lagerplads for en brugerrolle rapporteres forkert. Brugerrollen kan f.eks. kun bruge halvdelen af den tilladte kvote.

 • En værtsklyngeopdatering mislykkes periodisk på grund af et låst job.

 • Vm-opdateringsfunktion (Virtual Machine) opdaterer ikke havms (highly available virtual machines) efter failover til en anden node.

 • En klynge-IP-adresse til en gæsteklyngekonfiguration i et Hyper-V Network Virtualization (HNV)-miljø opdateres ikke korrekt ved hjælp af HNV-politikker under failover. Du kan få flere oplysninger om dette problem i følgende artikel i Microsoft Knowledge Base:

  2981736 Klyngens IP-adresse i et HNV-miljø opdateres forkert under failover

 • SMB-shares (Server Message Block) kan muligvis ikke bruges af arbejdsbelastninger med høj tilgængelighed (HA), hvis de også har forbindelse til separate værter.

 • Storage registrering af objekter forekommer ikke på en Virtual Machine Manager-server, hvis registreringselementet er for stort.

 • Et Virtual Machine Manager job, der tildeler netværkstjenesten back-end-forbindelsen, mislykkes.

 • Aktivering af vedligeholdelsestilstand mislykkes, når du evakuerer virtuelle maskiner med mislykket tilstand.

 • Tjenesten Virtual Machine Manager kan ikke genstartes på grund af beskadigelse af databasen.

 • ZH-TW-sproget vises forkert i værktøjstippet på VM-netværksikonet.

 • Biblioteksopdatering omskriver den alternative datastrøm på hver fil under hver opdatering.

 • Når egenskabsindstillingen MaskingPortsPerView for iSCSI-hardwarelager er angivet til "multiport pr. visning", hentes destinationsslutpunktet ikke som portadressen.

 • Den virtuelle harddisk (VHD) efterlades i kildemappen, når lageroverførslen er fuldført.

 • Tilføjelsen af en båndbreddebegrænsning til en eksisterende VPN-forbindelse (virtuelt privat netværk) føjes ikke til det genererede script.

 • En VM, der er knyttet til et HNV VM-netværk, mister forbindelsen, når den overføres live til en anden node i failoverklynge, der i øjeblikket ikke er vært for andre VM'er, der tilhører det samme VM-netværk.

 • Delt adgang til VM-netværk går tabt efter genstart af tjenesten eller et opdateringsinterval.

 • Kommandoen Remove-SCFileShare mislykkes for en netværkstilknyttet SMI-S-udbyder.

 • Indstilling af skabelonens tidszone til UTC (GMT +0:00) vises forkert som "Magadan Standard Time".

 • System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager går ned, når du tilføjer grupper, der indeholder @-tegnet i brugerroller.

 • VM-installation mislykkes i et VMWare-miljø, når du har virtuelle harddiskfiler (.vmdk) af samme størrelse i skabelonen.

 • Installation af en programvært på HAVMM mislykkes og genererer en 22570-fejl.

 • Direkte overførsel af en HAVM-krydsklynge opretter en duplikeret VM-rolle i destinationsklynge.

 • Der opstår en fejl, når du anvender indstillingerne for det fysiske netværkskort på et teambaseret netværkskort.

 • En VMM-agent går ned kontinuerligt, når den HvStats_HyperVHypervisorLogicalProcessor forespørgsel returnerer en null-værdi.

 • En værtsopdatering opdaterer ikke VÆRDIEN VMHostGroup for en VMWARE-klynge, når klyngen er flyttet fra VCENTER.

 • VMM rapporterer en forkert diskallokeringsstørrelse for dynamiske virtuelle harddiske, der er knyttet til en virtuel maskine.

 • Et scriptprogram til VMM-tjenesteskabeloner fungerer ikke for en selvbetjeningsrolle.

 • VM-oprettelse mislykkes, hvis Virtual Machine Manager gennemgår failover under oprettelsesprocessen.

 • Access-statusværdien for et filshare er forkert i brugergrænsefladen.

 • Tjenesten Virtual Machine Manager går ned på grund af en ugyldig ClusterFlags-værdi.

 • Vm'er kan ikke installeres fra en serviceskabelon til en sky på tværs af flere værtsklynge (flere datacentre).

 • Kørselsprocesser sendes ikke et afslutningssignal, før lukninger sker under VM-specialisering.

 • RunOnce-kommandoer, der kører under linux-operativsystemets specialisering, har en timeoutindstilling, der ikke kan konfigureres i brugergrænsefladen. Sådan styrer du timeoutindstillingen for Linux RunOnce-kommandoer:

 • Opret en fil, og navngiv den /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout. Sæt det antal sekunder, der skal bruges som timeout på den første linje.

  Denne fil kan oprettes eller ændres på VHD'en, før den importeres til biblioteket, eller ved hjælp af den første RunOnce-kommando i os-profilen. Følgende kommando angiver f.eks. timeout for kommandoen RunOnce til 900 sekunder:

  echo 900 > /opt/microsoft/scvmmguestagent/etc/commandtimeout

Funktioner, der er tilføjet i denne opdateringspakke

 • Denne opdatering indeholder en linux-gæsteagentopgradering, der understøtter følgende nye operativsystemer:

  • Ubuntu Linux 14.04 LTS (32-bit)

  • Ubuntu Linux 14.04 LTS (64-bit)

  • Bemærk! Ubuntu 14.04 x64 understøttes som enten en virtuel maskine af generation 1 eller generation 2. Hvis du vil oprette en generation 2 VM-skabelon til Ubuntu x64, skal følgende konfiguration anvendes på VHDX før import af VMM-biblioteket:

   1. Sørg for, at du har rodadgang, og skift derefter mappen til /boot/efi/EFI:

    cd /boot/efi/EFI

   2. Kopiér mappen Ubuntu rekursivt til en ny mappe med navnet start:

    cp -r ubuntu/boot

   3. I den nyoprettede startmappe skal du omdøbe shimx64.efi som bootx64.efi:

    mv /boot/efi/EFI/shimx64.efi /boot/efi/EFI/bootx64.efi

 • Denne opdatering indeholder også følgende:

  • Værts-DHCP-udvidelsesdriveropgradering

  • Flere forbedringer af ydeevnen

  • Flere forbedringer af management pack-pakken

Sådan henter og installerer du opdateringspakke N til System Center 2012

Overførselsoplysninger

Opdateringspakker til Virtual Machine Manager fås fra Microsoft Update eller ved manuel download.

Microsoft Update

Hvis du vil hente og installere en opdateringspakke fra Microsoft Update, skal du følge disse trin på en computer, hvor en relevant System Center 2012 R2-komponent er installeret:

 1. Klik på Start, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Dobbeltklik på Windows Update i Kontrolpanel.

 3. Klik på Søg online efter opdateringer fra Microsoft Update i vinduet Windows Update.

 4. Klik på Vigtige opdateringer er tilgængelige.

 5. Vælg de opdateringspakker, du vil installere, og klik derefter på OK.

 6. Hvis du vil installere de valgte opdateringspakker, skal du klikke på Installér opdateringer.


Manuel overførsel af opdateringspakkerne

Gå til følgende websted for manuelt at hente opdateringspakkerne fra Microsoft Update-kataloget:

Download Download serveropdateringspakken nu.

Download Hent administrationskonsollens opdateringspakke nu.

Installationsvejledning

Denne opdateringspakke indeholder en opgradering af Management Pack-pakken. Hvis du bruger System Center Operations Manager og System Center Virtual Machine Manager integration, anbefaler vi, at du opgraderer din Management Pack-installation til den nyeste version, når du har anvendt denne opdatering. Standardinstallationsstien til denne pakke er "C:\Programmer\Microsoft System Center 2012 R2\Virtual Machine Manager\ManagementPacks".

Hvis du vil installere opdateringspakkerne manuelt, skal du køre følgende kommando ved en kommandoprompt med administratorrettigheder:

msiexec.exe /update <packagename> Bemærk! I denne kommando repræsenterer <pakkenavn> det faktiske pakkenavn. Hvis du f.eks. vil installere opdateringspakke 3-pakken til en System Center 2012 R2-Virtual Machine Manager-server, skal du køre følgende kommando:

msiexec.exe /update kb2965414_vmmserver.msp Vigtigt! Når du har installeret opdateringspakken, skal du køre følgende SQL script på din Virtual Machine Manager Microsoft SQL Server-database, så opdateringspakke 3 fungerer korrekt.

/* script starts here */
ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
@ID uniqueidentifier,
@ObjectID uniqueidentifier,
@ObjectType int,
@RoleID uniqueidentifier,
@UserOrGroup varbinary (85),
@ForeignAccount nvarchar (256),
@IsADGroup bit,
@ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID
AND
-- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
-- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL
(([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
/* Ignore duplicate entries */
IF (@ExistingID IS NULL)
BEGIN
INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
([ID]
,[ObjectID]
,[ObjectType]
,[RoleID]
,[UserOrGroup]
,[ForeignAccount]
,[IsADGroup]
,[IsOwner]
)
VALUES
(
@ID,
@ObjectID,
@ObjectType,
@RoleID,
@UserOrGroup,
@ForeignAccount,
@IsADGroup,
0
)
END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
GO

ALTER PROCEDURE [dbo].[prc_WLC_IsVHDSharedByAnotherVmOnHost]
@HostId [uniqueidentifier],
@VHDId [uniqueidentifier],
@VMId [uniqueidentifier]
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON;

SELECT TOP 1 1 FROM dbo.[fn_WLC_GetParentChildRelationForVHD](@VHDId) vcr
JOIN dbo.tbl_WLC_VDrive vd ON
vcr.VHDId = vd.VHDId
JOIN dbo.tbl_WLC_VObject vo ON
vo.ObjectId = vd.ParentId
JOIN dbo.tbl_WLC_VMInstance vi ON
vo.ObjectId = vi.VMInstanceId
WHERE
vo.HostId = @HostId
AND
vo.ObjectId <> @VMId
AND
vi.RootVMInstanceId <> @VMId
SET @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
END
GO

IF EXISTS (SELECT * FROM dbo.sysobjects
WHERE id = OBJECT_ID(N'prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId')
AND OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
DROP PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
GO
CREATE PROCEDURE dbo.prc_ADHC_HostDisk_GetByClusterDiskIdAndHostId
(
@ClusterDiskID guid,
@HostID guid
)
AS
DECLARE @error int
SET @error = 0
SET NOCOUNT ON
SELECT
[DiskID],
[Signature],
[UniqueID],
[HostID],
[LibraryServerID],
[StArrayID],
[LastUpdatedDateTime],
[DeviceID],
[Index],
[Capacity],
[IsPassThroughCapable],
[IsSanAttached],
[ClusterDiskID],
[Location],
[StorageLUNID],
[SMLunId],
[SMLunIdFormat],
[SMLunIdNamespace],
[SANType],
[Bus],
[Lun],
[Target],
[Port],
[IsVHD],
[StClassificationId]
FROM dbo.tbl_ADHC_HostDisk
WHERE
[HostID] = @HostID
AND
[ClusterDiskID] = @ClusterDiskID
SELECT @error = @@ERROR
SET NOCOUNT OFF
RETURN @error
GO

-- The stored procedure will be deleted after the OS table is updated
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
@OSId GUID,
@Name nvarchar(64),
@Description nvarchar(max),
@Edition int,
@ProductType int,
@Version nvarchar(32),
@Architecture nvarchar(32),
@OSFlags int,
@VMWareGuestId nvarchar(32),
@OSType int
AS
BEGIN
DECLARE @error int
SET @error = 0

SELECT * FROM dbo.tbl_IL_OS WHERE OSId = @OSId
-- If the OS entry doesn't exist, add the entry.
-- If it exists, update
IF (@@ROWCOUNT = 0)
BEGIN
INSERT INTO dbo.tbl_IL_OS
(
[OSId],
[Name],
[Description],
[Edition],
[ProductType],
[Version],
[Architecture],
[OSFlags],
[VMWareGuestId],
[OSType]
)
VALUES
(
@OSId,
@Name,
@Description,
@Edition,
@ProductType,
@Version,
@Architecture,
@OSFlags,
@VMWareGuestId,
@OSType
)
END
ELSE
BEGIN
UPDATE dbo.tbl_IL_OS
SET
[Name] = @Name,
[Description] = @Description,
[Edition] = @Edition,
[ProductType] = @ProductType,
[Version] = @Version,
[Architecture] = @Architecture,
[OSFlags] = @OSFlags,
[VMWareGuestId] = @VMWareGuestId,
[OSType] = @OSType
WHERE OSId = @OSId
END

SET @error = @@ERROR
RETURN @error
END
GO
prc_IL_AddOSTemp 'A3281FA8-6633-4A1D-9AB2-6B563121EC8D', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (32 bit)', NULL, NULL, NULL, x86 , 0x1C, 'ubuntuGuest', 1
GO
prc_IL_AddOSTemp '2AF8E4A1-05F0-444E-A96F-D4D5B86B5CC8', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', 'Ubuntu Linux 14.04 (64 bit)', NULL, NULL, NULL, amd64 , 0x1C, 'ubuntu64Guest', 1
GO
-- Delete the temporary stored procedure
-- used to populate this table
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[prc_IL_AddOSTemp]') AND type in (N'P', N'PC'))
DROP PROCEDURE [dbo].[prc_IL_AddOSTemp]
GO
/* script ends here */Vigtigt! Komponenten System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64) skal opdateres manuelt på alle VMM Hyper-V-værter. Hvis denne komponent ikke opdateres, får virtuelle maskiner muligvis ikke tildelt en IP-adresse i flere minutter efter genstarten af VM'en. (Vm'en modtager til sidst IP-adressen og fungerer på anden måde normalt). Hvis du vil kontrollere versionen af VMM DHCP-agenten, skal du køre følgende kommando fra et kommandopromptvindue med administratorrettigheder i PowerShell på værten:

Get-WmiObject -Class win32_product -Filter 'Name = "Microsoft System Center Virtual Machine Manager DHCP Server (x64)"'Hvis versionen er tidligere end 3.2.7672.0, skal du opdatere agenten. Hvis du vil opdatere agenten, skal du først fjerne den gamle version ved at køre følgende kommando fra et kommandopromptvindue med administratorrettigheder i PowerShell:

MsiExec.exe /X{3834A905-5CC1-454D-8CA4-AC449F12775D}Kopiér Dhcpextn.msi-filen fra din VMM-server, når du har anvendt opdateringspakke 3 til System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager til dine Hyper-V-værter. Filen er som standard placeret i følgende mappe på VMM-serveren:


\VMM_installation_folder\SwExtn\DHCPExtn.msiNår du har kopieret den Dhcpextn.msi fil til værten, skal du dobbeltklikke på filen for at starte installationsprocessen og derefter følge trinnene i guiden.

Administrationskonsol

Filer, der er ændret

Filstørrelse

Version

Sprog-id

Platform

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

x64

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

1028

x86

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

x64

Errors.resources.dll

1836360

3.2.7672.0

1029

x86

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

x64

Errors.resources.dll

1827664

3.2.7672.0

1040

x86

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

x64

Errors.resources.dll

2168656

3.2.7672.0

1041

x86

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

x64

Errors.resources.dll

2605896

3.2.7672.0

1049

x86

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

x64

Errors.resources.dll

1758544

3.2.7672.0

1053

x86

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

x64

Errors.resources.dll

1776976

3.2.7672.0

1055

x86

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

x64

Errors.resources.dll

1556296

3.2.7672.0

2052

x86

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.dll

2019656

3.2.7672.0

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193168

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.dll

3193160

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1021792

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1056608

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046368

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1068896

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1046880

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1119072

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1050464

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1023840

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1048928

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1043296

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1055584

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1047392

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1049440

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1038688

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Dialogs.resources.dll

1042784

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612200

3.2.7634.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.dll

612192

3.2.7634.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

293216

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

280928

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284512

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

283488

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.HardwareProperties.resources.dll

284000

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382600

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.dll

3382608

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1253216

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1288544

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1276256

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1300832

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1277280

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1349984

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278304

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1256288

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1281376

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1273696

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1285984

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1278816

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1280352

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1270624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Pages.Datacenter.resources.dll

1274208

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301896

3.2.7672.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.ServiceDesigner.dll

301904

3.2.7672.0

x86

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.dll

371040

3.2.7620.0

x64

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119648

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

122208

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

117600

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

119136

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118624

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.Specialization.resources.dll

118112

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.dll

894304

3.2.7620.0

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

281952

3.2.7620.0

2052

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

289120

3.2.7620.0

1036

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1031

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1040

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

290656

3.2.7620.0

1041

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1046

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

302944

3.2.7620.0

1049

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287584

3.2.7620.0

3082

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

1028

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1042

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

282464

3.2.7620.0

3076

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

287072

3.2.7620.0

1029

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1043

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

288096

3.2.7620.0

1038

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

1045

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286560

3.2.7620.0

2070

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

285024

3.2.7620.0

1053

Microsoft.VirtualManager.UI.VmmControls.resources.dll

286048

3.2.7620.0

1055

Microsoft.VirtualManager.UI.VMWizards.dll

399712

3.2.7620.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2052

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1036

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1031

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22576

3.5.41019.1

1040

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23072

3.5.41019.1

1041

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1046

RibbonControlsLibrary.resources.dll

23584

3.5.41019.1

1049

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

3082

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1028

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1042

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

3076

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22552

3.5.41019.1

1029

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1043

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1038

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1045

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

2070

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1053

RibbonControlsLibrary.resources.dll

22560

3.5.41019.1

1055

Supplerende meddelelser for SC 2012 R2 Virtual Machine Manager opdateringspakke 3.docx

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

x64

Utils.dll

890184

3.2.7672.0

x86

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

x64

VirtualizationInterfaces.dll

96072

3.2.7672.0

x86

VmmEtwEvents.man

186460

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

VMM Server

Filer, der er ændret

Filstørrelse

Version

Sprog-id

Platform

DB.DelegatedAdmin.dll

93000

3.2.7672.0

DHCPExtn.msi

1228800

Engine.Adhc.Operations.dll

1338696

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManager.dll

104264

3.2.7672.0

Engine.AuthorizationManagerTasks.dll

51016

3.2.7672.0

Engine.Backup.dll

69960

3.2.7672.0

Engine.BitBos.dll

268096

3.2.7672.0

Engine.CloudService.dll

204104

3.2.7672.0

Engine.Common.dll

228200

3.2.7634.0

Engine.Deployment.dll

638792

3.2.7672.0

Engine.ImgLibOperation.dll

547656

3.2.7672.0

Engine.IndigoAccessLayer.dll

516424

3.2.7672.0

Engine.MomDal.dll

648528

3.2.7672.0

Engine.PhysicalMachine.dll

360800

3.2.7515.0

Engine.Placement.dll

286032

3.2.7672.0

Engine.Placement.ResourceModel.dll

329544

3.2.7672.0

Engine.ServiceOperations.dll

297280

3.2.7672.0

Engine.TaskRepository.dll

131408

3.2.7672.0

Engine.Tasks.dll

46408

3.2.7672.0

Engine.VmOperations.dll

1266504

3.2.7672.0

Errors.dll

4570952

3.2.7672.0

Errors.resources.dll

1556304

3.2.7672.0

2052

Errors.resources.dll

1939272

3.2.7672.0

1036

Errors.resources.dll

1974088

3.2.7672.0

1031

Errors.resources.dll

1827648

3.2.7672.0

1040

Errors.resources.dll

2168648

3.2.7672.0

1041

Errors.resources.dll

1836872

3.2.7672.0

1046

Errors.resources.dll

2605904

3.2.7672.0

1049

Errors.resources.dll

1886024

3.2.7672.0

3082

Errors.resources.dll

1579344

3.2.7672.0

1028

Errors.resources.dll

1923912

3.2.7672.0

1042

Errors.resources.dll

1579336

3.2.7672.0

3076

Errors.resources.dll

1836368

3.2.7672.0

1029

Errors.resources.dll

1799504

3.2.7672.0

1043

Errors.resources.dll

1984328

3.2.7672.0

1038

Errors.resources.dll

1894216

3.2.7672.0

1045

Errors.resources.dll

1858896

3.2.7672.0

2070

Errors.resources.dll

1758536

3.2.7672.0

1053

Errors.resources.dll

1776968

3.2.7672.0

1055

GoalState.dll

61800

3.2.7634.0

x86

GuestAgent.Common.dll

69472

3.2.7634.0

x64

GuestAgent.Common.dll

69480

3.2.7634.0

ImgLibEngine.dll

4114760

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Discovery.mp

441072

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Monitoring.mp

703224

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.2012.Reports.mp

1010416

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Dashboard.mpb

98304

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Library.mp

162552

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Network.Dashboard.mpb

106496

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.Override.xml

10848

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2008.Library.mp

109296

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Pro.2012.Diagnostics.mp

22776

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.Library.mp

19696

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.HyperV.HostPerformance.mp

56056

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager.PRO.V2.Library.mp

68344

3.2.7672.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Storage.2012.Discovery.mp

80624

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Storage.2012.Monitoring.mp

76528

7.1.10132.0

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Storage. Dashboard.mpb

102400

Microsoft.SystemCenter.VirtualMachineManager. Storage.Library.mp

84728

7.1.10132.0

msiInstaller.dat

12

x86

msiInstaller.exe

275728

3.2.7510.0

x64

msiInstaller.exe

327952

3.2.7510.0

Remoting.dll

1024336

3.2.7672.0

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

4014080

scvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3522560

SCXStorageWrapper.dll

100704

3.2.7634.0

Supplerende meddelelser for SC 2012 R2 Virtual Machine Manager opdateringspakke 3.docx

31929

TraceWrapper.dll

76104

3.2.7672.0

Utils.dll

890192

3.2.7672.0

ValHyperVImplementation.dll

424776

3.2.7672.0

ViridianImplementation.dll

227144

3.2.7672.0

ViridianImplementationV2.dll

409416

3.2.7672.0

VirtualizationInterfaces.dll

96080

3.2.7672.0

VMGuestAgent.iso

136839168

vmmAgent.exe

6325584

3.2.7672.0

x86

vmmAgent.msi

7147520

x64

vmmAgent.msi

8142848

VmmEtwEvents.man

186460

x86

vmmGuestAgent.msi

2863104

x64

vmmGuestAgent.msi

2936832

VMWareImplementation.dll

2065256

3.2.7634.0

WindowsRemoteServerPlugin.dll

295248

3.2.7672.0

WSManAutomation.dll

35176

3.2.7634.0

WsManWrappers.dll

3825512

3.2.7634.0

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x64.tar

3920

1.0.2.1059

scxvmmguestagent.1.0.2.1059.x86.tar

3440

1.0.2.1059Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×