Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Opret en Burndown-rapport i Project til skrivebordet

Burndown-rapporter sammenligner planlagt, fuldført og resterende arbejde i et diagram, der opdateres automatisk, når du ændrer data i projektet. De giver dig og dine interessenter et hurtigt overblik over projektets status, som du kan oprette med nogle få trin.

Tip til projektstyring    Burndown-rapporter er en vigtig del af fleksibel projektstyring, især Scrum. Men de er nyttige værktøjer, uanset hvordan man udfører projektstyring.

Hvis du vil oprette en Burndown-rapport, skal du klikke på Rapport > Dashboard > Burndown.

Menuen Dashboard under fanen Rapport

Det kan være nødvendigt at føje felter til dit projekt for at få de ønskede oplysninger i burndown-rapporten. Se herunder for at få tip til, hvordan du konfigurerer dit projekt, så du får mest muligt ud af burndown-rapporten.

Konfigurere en burndown-rapport

Arbejds-Burndown- vs. opgave-Burndown-diagrammer

Burndown-standardrapporten indeholder to diagrammer: arbejds-Burndown og opgave-Burndown.

Burndown-arbejdsdiagrammet viser, hvor meget arbejde folk har afsluttet, hvor meget der er planlagt til at blive afsluttet før projektets slutdato, og det oprindelige skøn over, hvor meget arbejde der ville blive færdiggjort på dette tidspunkt i projektet.

Rapport over arbejds-Burndown

Burndown-opgavediagrammet viser antallet af afsluttede opgaver, det resterende antal og det oprindelige skøn over, hvor mange der ville være færdige på dette tidspunkt i projektet.

Rapport over opgave-burndown

Toppen af siden

Konfigurere et Burndown-arbejdsdiagram

Et Burndown-arbejdsdiagram viser, hvor meget arbejde du har færdiggjort, og hvor meget der er tilbage. Hvis den resterende del af den akkumulerede arbejdskurve er den stejleste i diagrammet, er projektet muligvis efter tidsplanen.

Arbejde er den tid, der efter planen skal bruges til at færdiggøre en opgave, faktisk arbejde er den mængde, der er færdiggjort på en opgave, og resterende arbejde er forskellen på de to. Du registrerer arbejdet i mandetimer eller -dage.

Registrere arbejdsoplysninger

Da Burndown-arbejdsdiagrammer sammenligner planlagt, færdiggjort og resterende arbejde, skal du sikre dig, at du registrerer disse oplysninger i dit projekt, før du opretter rapporten.

 • Tildele ressourcer til en opgave, især hvis du vil registrere det færdiggjorte arbejde. Sørg for at gøre dette, før du angiver en oprindelig plan.

 • Angive en oprindelig plan for at få et øjebliksbillede af dit projekt. I en Burndown-rapport viser de oprindelige planer, hvornår du havde planlagt at afslutte opgaver og arbejde.

Tilføje arbejdsfelter, der skal registreres

 1. Klik på Vis > Ressourceforbrug.

 2. Klik på Formateringsværktøjer til ressourceforbrug > Tilføj detaljer.

  Fanen Formateringsværktøjer til ressourceforbrug, knappen Tilføj detaljer

 3. Vælg et felt fra området Tilgængelige felter, og klik derefter på Vis.

  Dialogboksen Detaljeformater, området Tilgængelige felter

 4. Klik på OK, når du har valgt alle de ønskede felter.

Burndown-opgavefelter

Arbejde

Felt

Beskrivelse

Felterne Arbejde

Den samlede tid, hvor:

 • Alle ressourcerne er planlagt til én opgave.

 • En ressource er planlagt til alle opgaver.

 • En ressource er planlagt til én opgave.

Felterne Resterende arbejde

Den tid, der stadig kræves for at færdiggøre en opgave.

Felterne Oprindeligt arbejde

Det samlede planlagte arbejde for en opgave, ressource eller tildeling over en periode.

Faktisk arbejde

Felt

Beskrivelse

Felterne Faktisk arbejde

Arbejde, som en ressource, der er tildelt til opgaver, har afsluttet i en periode.

Akkumuleret faktisk arbejde

Det faktiske arbejde, der er udført af alle de ressourcer, der er tildelt til opgaver, i en periode.

Resterende akkumuleret faktisk arbejde

Det arbejde, der mangler for at færdiggøre opgaverne i projektet, når det faktiske arbejde, der er akkumuleret i en periode, fratrækkes.

Akkumuleret arbejde

Felt

Beskrivelse

Felterne Akkumuleret arbejde

Den tid, der er planlagt for alle ressourcer, der er tildelt til opgaver, i en periode.

Oprindelig plan 0-10 akkumuleret arbejde

Det oprindelige arbejde, der er planlagt for alle de ressourcer, der er tildelt til opgaver, akkumuleret i en periode, da den oprindelige plan blev angivet.

Resterende akkumuleret arbejde

Det arbejde, der mangler for at færdiggøre opgaverne i projektet, når det planlagte arbejde, der er akkumuleret i en periode, fratrækkes.

Oprindelig plan 0-10 resterende akkumuleret arbejde

Det oprindelige arbejde, der stadig kræves for at færdiggøre opgaverne i projektet, når det planlagte oprindelige arbejde akkumuleret over tid fratrækkes.

Toppen af siden

Konfigurere et Burndown-diagram for arbejde

Et Burndown-opgavediagram viser, hvor mange opgaver du har færdiggjort, og hvor mange du har tilbage.Hvis kurven for de resterende opgaver er den stejleste i diagrammet, kan projektet være efter tidsplanen.

Registrere opgaveoplysninger

Da Burndown-opgavediagrammer sammenligner planlagte, færdiggjorte og resterende opgaver, skal du sikre dig, at du registrerer disse oplysninger i dit projekt, før du opretter rapporten.

 • Angive en oprindelig plan for at få et øjebliksbillede af dit projekt. I en Burndown-rapport viser de oprindelige planer, hvornår du havde planlagt at afslutte opgaver og arbejde.

 • Markér opgaverne som færdiggjorte. Klik på opgaven, og klik derefter på Opgave på båndet. Vælg en færdiggørelsesprocent, men husk, at Project kun tæller opgaver, der er 100 % færdige, som "fuldførte" i et Burndown-opgavediagram.

Tilføje opgavefelter, der skal registreres

 1. Klik på Vis > Opgaveforbrug.

 2. Klik på Formateringsværktøjer til opgaveforbrug > Tilføj detaljer.

  Fanen Formateringsværktøjer til opgaveforbrug, knappen Tilføj detaljer

 3. Vælg et felt fra området Tilgængelige felter, og klik derefter på Vis.

  Dialogboksen Detaljeformater, området Tilgængelige felter

 4. Klik på OK, når du har valgt alle de ønskede felter.

Burndown-opgavefelter

Felt

Beskrivelse

Felterne % færdigt

Den aktuelle status for en opgave i procent af dens varighed.

Akkumuleret procent (%) færdig (tidsfaseinddelt opgavefelt)

Akkumuleret % færdig for en opgave fordelt over en periode.

Oprindelig plan 0-10 resterende opgaver.

Antallet af planlagte opgaver, der mangler at blive fuldført på en given dag, i forhold til hvad der blev angivet i den oprindelige plan.

Resterende faktiske opgaver

Det samlede antal faktiske opgaver, der ikke er fuldført på en given dag.

Resterende opgaver

Det samlede antal planlagte opgaver, der mangler at blive fuldført på en given dag.

Toppen af siden

Formatere en Burndown-rapport

Som det gælder for andre projektrapporter, kan du ændre de data, farver og figurer, der vises i Burndown-rapporterne. Du kan også føje diagrammer, tabeller eller billeder til det.

Se Oprette en projektrapport for at finde ud af, hvordan du gør.

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×