Oversigt

Denne kumulative opdatering erstatter tidligere udsendte kumulative opdateringer. Du bør altid installere den seneste akkumulerede opdatering.

Det kan være nødvendigt at opdatere din licens, når du har installeret dette hotfix, for at få adgang til nye objekter, der er inkluderet i denne eller en tidligere samlet opdatering. (Dette gælder kun for kundelicenser).

Du kan få en liste over kumulative opdateringer, der blev udgivet til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019, under udgivet kumulative opdateringer til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019. Kumulative opdateringer er beregnet til nye og eksisterende kunder, der kører Microsoft Dynamics Released Cumulative Updates for Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Bemærk!

Når du opgraderer til Business Central 2019 version 2 (version 15), henvises der til Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix for at se, hvilke Business Central 15-versioner der er kompatible med denne kumulative opdatering.

Vigtigt!

Vi anbefaler, at du kontakter din Microsoft Dynamics-partner, inden du installerer hotfixes eller opdateringer. Det er vigtigt at kontrollere, at dit miljø er kompatibelt med de hotfixes eller opdateringer, der vil blive installeret. Et hotfix eller en opdatering kan forårsage interoperabilitetsproblemer med tilpasninger og tredjepartsprodukter, der arbejder sammen med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-løsning.

Problemer, der er løst i denne kumulative opdatering

Følgende problemer er løst i denne kumulative opdatering.

Platform-hotfixes

ID

Titel

388515

Nedbrud opstår i Klientdesigner, når du forsøger at gemme en udvidelse, der bruger et felt med ObsoleteState=Removed.

383622

Oversættelsen RequestFilterHeading fungerer ikke, når den leveres via AL-udvidelsen.

384996

Det er ikke muligt at tage billede og uploade til iOS med appen.

Program-hotfixes

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

386769

The Rec Var. Hvis du vil udskrive feltet fra rapporten Markering, rapporteres en forkert værdi, der får OnBeforePrintDocumentEvent-abonnenter til at mislykkes.

Administration

COD 229

378075

Momsbeløbet er forskellige (differencer i procent) i en købsfaktura med Normal moms sammenlignet med en købsfaktura med modtagermoms.

Økonomi

COD 90

384600

Forkert værktøjstip for feltet Lukket periode på konto. Sched. KPI-webside.

Økonomi

COD 197 PAG 197 TAB 50

385742

Fejlmeddelelsen "Beløb skal have en værdi i købslinjedokumenttypen: Ordre, Den må ikke være 0 eller tom" vises.

Økonomi

COD 80 COD 90

386608

Analysér ned i Dokumentnr. i de udstedte rykkerlinjer, skal du vælge det forkerte Bilagsnr. i debitorposterne.

Økonomi

PAG 142 PAG 143 PAG 144 PAG 145 PAG 146 PAG 147 PAG 20 PAG 202 PAG 25 PAG 29 PAG 374 PAG 38 PAG 6662

387680

Moms-VIES-erklæringsdisken kører meget langsomt, fordi der mangler et datofilter.

Økonomi

REP 88

387958

Når du har angivet leveringskoden på et debitorkort, er det ikke muligt at oprette et servicedokument.

Økonomi

TAB 5900

390131

Fejlmeddelelsen "Beløb skal have en værdi i købslinjedokumenttypen: Ordre, Den må ikke være 0 eller tom" vises.

Økonomi

COD 80 COD 90

388789

For kasserede anlægsaktiver fungerer detaljefokus til bogført værdi fra siden Anlægskort ikke korrekt.

Anlægsaktiver

TAB 5612

385787

Afhængigt af tidspunktet og status for kortet Sag har feltet Reserveret antal en entydig funktionsmåde på sagsplanlægningslinjerne, når du bruger en vare med Reserver = Altid.

Jobs

TAB 167

387156

Når du manuelt omplanlægger produktionsordren med ruteændringer, genererer planlægningskladden en annullerings- og en ny handlingslinje, også selvom periodeanvendelsen omlægges.

Fremstilling

COD-99000854

387610

Ændring af produktionsordrestatus fra Frigivet til Færdig frembringer negative værdier for Antal/Købspris i kapacitetsposterne.

Fremstilling

COD 5407 COD 5836

388058

Stykliste (stykliste) Kostprisshares beregnes ikke korrekt, når den underliggende produktionsstykliste, der er knyttet til varen, indeholder en linje, der har et negativt "Antal pr".

Fremstilling

COD 5870

388361

Antallet på siden Varesporing med bagudvendt trækmetode.

Fremstilling

PAG 6510

385314

Når du har ændret lokationskoden på købslinjerne, nulstilles pris-/linjerabatbeløbet.

Køb

TAB 39

386556

Det oprettede element slettes, selvom katalogelementet er blevet slettet tidligere.

Salg

COD 5703 TAB 5718

386875

Når du har kørt momsændringsværktøjet, opdateres den forkerte linje i salgs- og købsrammeordren.

Salg

COD 550

388612

Når du udskriver en rapport på den bogførte salgsfaktura, viser momsspecifikationen forkerte værdier i momsgrundlaget og momsbeløbet.

Salg

REP 206

389978

Momselementerne for lokal valuta mangler i XML-filen til PEPPOL 3.0.

Salg

COD 1605 XML 1610 XML 1611

390316

Det er ikke muligt at oprette en indkøbsordre fra en salgsordre, hvis en anden vare er blokeret på listen Vare.

Salg

COD 5520

386629

Momsbeløbet og det samlede beløb er forkerte (dobbelt værdi) i rapporten Køb - kreditnota.

Moms/salgsmoms /Intrastat

REP 407

388657

En uventet værdi for den tilgængelige mængde. til Vælg kolonne i plukregnearkene.

Lager

TAB 7326

388816

"Antal. til at håndtere (basis) i varesporingen, der er tildelt dokumentlinjen for vare 80208-T, er i øjeblikket XX. Det skal være YY"-fejlmeddelelsen vises, når du håndterer WMS (Warehouse Management System) og sporing ved hjælp af opdelt linje på plukniveau.

Lager

COD 7307

Lokale program-hotfixes

CZ – Tjekkisk

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

389173

Funktionsfejl i tabellen Cash Desk Report Selections i den tjekkiske version.

Likviditetsstyring

TAB 11748 TAB 11759  

390318

Betalingsordren tager ikke betalingsrabatten i den tjekkiske version i betragtning.

Likviditetsstyring

REP 11700 TAB 11709

389419

Frigiv og udskriv cash desk-dokument – tomt kontantdokument i den tjekkiske version.

Økonomi

COD 11732

390710

Rapporten om VIES-erklæringen er i den tjekkiske version.

Økonomi

REP 31060

ES - Spanien

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

385952

Fejlmeddelelsen "Du kan ikke annullere udligningen af posten" vises i CustEntry-Apply postkodeenhed, og funktionen PostUnApplyCustomerCommit kan ikke handles i den spanske version.

Økonomi

COD 226 COD 227

389258

Fejlmeddelelsen "El campo CuotaSoportada tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponible y TipoImpositivo suministrados" vises, hvis du forsøger at indsende en købsfaktura for en national kunde med omvendt moms i den spanske version.

Økonomi

COD 10750

389265

Den <CuotaDeducible> node skal beregnes i tilfælde af, at den <InversionSujetoPasivo> node eksporteres ved hjælp af SII-modulet i den spanske version.

Økonomi

COD 10750

390229

Bogføringsbeskrivelsen overskrives på kreditnotaer, hvor feltet Rettet fakturanr. blev udfyldt i den spanske version.

Økonomi

COD 80 COD 90 COD 5988

386538

Fejlmeddelelsen "Excepto para tipo de factura R1,R2,R3,R5 y R4 negativas ó F1 negativas, el periodo de liquidación debe estar acorde con la fecha de operación, o en su defecto con la fecha de expedición" vises i SII-modulet i den spanske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

COD 10750

390731

Fejlmeddelelsen "Cuando TipoFactura sea F5 el bloque InversionSujetoPasivo no puede estar cumplimentado" vises i SII-modulet, hvis du forsøger at indsende en F5-faktura i den spanske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

COD 10750

IT - Italien

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

388651

Operationstypen indsættes aldrig i kreditnotaen i den italienske version.

Økonomi

TAB 36 TAB 38

389606

Momsrapportrapportrapporten rapporterer den forkerte værdi som <CodiceFiscale-> for <Dichiarante> blok i den italienske version.

Økonomi

COD 12182

382297

Opdaterede tekniske specifikationer, der er udstedt til filen med momsfritagelser i den italienske version.

Køb

COD 12134

375065

Fejlen "Prezzo Totale og importoImponibile er ikke korrekte" vises for E-faktura, når fakturarabatten bruges i den italienske version.

Salg

COD 12184

381301

Hvis du omdøber XML'en, vises nej'et. seriesystemet opretter en forkert XML-fil til E-fakturaen i den italienske version.

Salg

COD 12179

390957

Når Intrastat-ændringerne er implementeret, vises momsregistreringsnr. ikke længere rapporteres i Intrastatkladde i den italienske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

REP 12160 REP 12161

IKKE.TILGÆNGELIG – Nordamerika

ID

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

389780

Diverse beløb udfyldes i forkerte positioner, når du opretter filen Vendor Magnetic Media i den nordamerikanske version.

Køb

REP 10115

NL - Nederlandene

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

386223

Der oprettes forkerte beskrivelser ved hjælp af Hent forslagsposter i telebankfunktionen i den hollandske version.

Likviditetsstyring

REP 11000000

389249

Intrastat ændrer, at Partnermoms-id ikke blev udfyldt, hvis Type er Modtagelse i den hollandske version.

Moms/salgsmoms /Intrastat

REP 11413 TAB 263

NO - Norge

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Udvidelser

389407

I SAF-T eksporteres kunde-id'et og/eller leverandør-id'et ikke korrekt i den norske version.

Økonomi

NorskSAFT

Lokale lovpligtige funktioner

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

388141

Understøttelse af etiket- og præsentationslink baserer import i nyere versioner i XBRL (IFRS-taksonomireference).

Økonomistyring

COD 422

BE - Belgien

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

389015

Medtag årlige momsangivelser baseret på det nye momspligtige felt i den belgiske version.

Økonomistyring

COD 9998 PAG 21 REP 11308 REP 11309 TAB 18

ES - Spanien

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Ændrede objekter

389301

Intrastat skal indeholde fakturaerne, når momsen er optjent/betalt i den spanske version.

Økonomistyring

REP 594

385944

Tillad håndtering af SII-fakturaer for udenlandske kunder med levering af varer og tjenester på samme tid i den spanske version.

Økonomistyring

COD 10750 COD 10758 COD 1752 PAG 10770 PAG 10771 PAG 132 PAG 134 PAG 138 PAG 140 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 5900 PAG 5933 PAG 5935 PAG 5972 PAG 5978 TAB 10752 TAB 10755 TAB 10756

NO - Norge

ID 

Titel 

Funktionsområde 

Udvidelser

389725

Yderligere ændringer af SAF-T-funktionaliteten i den norske version.

Økonomistyring

NorskSAFT

Løsning

Sådan henter du Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-filer

Denne opdatering er tilgængelig til manuel download og installation fra Microsoft Download Center.

Samlet opdatering CU 22 til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Update i det lokale miljø

Hvilke hotfix-pakker skal downloades

Denne samlede opdatering har flere hotfixpakker. Vælg og download en af følgende pakker afhængigt af landeversionen af din Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-database.

Land

Hotfix-pakke

AT - Østrig

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-pakken

AU - Australien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU-pakken

BE - Belgien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE-pakken

CH - Schweiz

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakken

CZ- Tjekkiet

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ-pakken

DE - Tyskland

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-pakken

DK - Danmark

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-pakken

ES - Spanien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-pakken

FI - Finland

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI-pakken

FR - Frankrig

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR-pakken

GB - Storbritannien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 GB-pakken

IS - Island

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-pakken

IT - Italien

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IT-pakken

IKKE.TILGÆNGELIG – Nordamerika

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA-pakken

NL - Nederlandene

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-pakken

NO - Norge

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO-pakken

NZ - New Zealand

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ-pakken

RU - Rusland

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU-pakken

SE - Sverige

Download pakken CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE

Alle andre lande

Download CU 22 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-pakken

Sådan installerer du en samlet opdatering til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Se Sådan installerer du en samlet opdatering til Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Forudsætninger

Du skal have Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installeret for at anvende dette hotfix.

Flere oplysninger

Se flere oplysninger om softwareopdateringsterminologiog Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Status

Microsoft har bekræftet, at problemet findes i de Microsoft-produkter, der er angivet i afsnittet "Gælder for".

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×