Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.
Sammenkæd eller importér data fra Salesforce

Du kan oprette et link til eller importere data fra Salesforce, som er en skybaseret virksomhedsløsning til kunderelationsstyring (CRM). Du kan finde flere oplysninger under Salesforce.com.

 • Når du sammenkæder data, etablerer Access en tovejsforbindelse, som synkroniserer ændringer af data i Access og Salesforce.

 • Når du importerer data, opretter Access en engangskopi af dataene. Ændringer af data i enten Access eller Salesforce er således ikke synkroniseret.

Opret forbindelse fra Access til Salesforce

Bemærk!    Muligheden for at sammenkæde eller importere data fra Salesforce understøttes kun i volumenlicenserede forekomster af Access 2019 eller følgende Microsoft 365 Enterprise-planer: Microsoft 365 Apps for enterprise, Office 365 Enterprise E3og Office 365 Enterprise E5. Du kan få mere at vide under Sammenlign Microsoft 365 Enterprise planer.

Inden du går i gang

Ønsker du, at tingene forløber mere glat? Så foretag følgende forberedelser, inden du sammenkæder eller importerer:

 • Identificer nødvendige forbindelsesoplysninger, herunder et brugernavn, en adgangskode og et token. Du skal angive et sikkerhedstoken, som er en alfanumerisk kode, der skelner mellem store og små bogstaver, hvis du forsøger at få adgang til Salesforce fra en internetprotokol (IP-adresse), som er uden for virksomhedens pålidelige IP-interval. Få mere at vide under Nulstil dit sikkerhedstoken.

 • Den ODBC-driver, der bruges til at få adgang til Salesforce, kræver en Salesforce-konto, som er baseret på Developer Edition, Professional Edition, Enterprise Edition eller Unlimited Edition. Hvis du vil bruge denne driver, skal API-adgang være aktiveret. Få mere at vide under Administrer individuelle API-klienters adgang til din Salesforce-organisation.

 • Identificer de tabeller, som du vil sammenkæde eller importere. Du kan sammenkæde eller importere mere end én tabel på én gang.

 • Vurder kolonneantallet i hver enkelt tabel. Access understøtter højst 255 felter i en tabel, så programmet sammenkæder eller importerer kun de første 255 kolonner.

 • Fastsæt den samlede mængde data, der importeres. Den maksimale størrelse for en Access-database er to gigabyte minus den nødvendige plads til systemobjekter. Hvis Salesforce indeholder store tabeller, kan du måske ikke importere dem alle til en enkelt Access-database. I dette tilfælde skal du overveje at sammenkæde de pågældende data i stedet for at importere.

 • Beskyt din Access-database og de forbindelsesoplysninger, den indeholder, ved hjælp af en pålidelig placering og en adgangskode til Access-databasen. Få mere at vide under Beslut, om du har tillid til en database og Kryptér en database ved hjælp af en adgangskode til databasen.

 • Planlæg, hvis der skal laves yderligere relationer. Access sammenkæder eller importerer markerede tabeller, men ikke alle relaterede tabeller i Salesforce-datamodellen. Få mere at vide om denne datamodel under Oversigt over datatabellen.

  Access opretter ikke automatisk relationer mellem disse relaterede tabeller. Du kan manuelt oprette relationer mellem nye og eksisterende tabeller ved hjælp af vinduet Relationer. Få mere at vide under Hvad er vinduet Relationer? og Opret, rediger eller slet en relation.

Fase 1: Introduktion

 1. Vælg Eksterne data > Ny datakilde > Fra onlinetjenester > Fra Salesforce.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil importere, skal du vælge Importér kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database.

  • Hvis du vil sammenkæde, skal du vælge Sammenkæd datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel.

 3. Vælg OK.

Fase 2: Angiv legitimationsoplysninger og forbindelsens strengparametre

I dialogboksen Microsoft Access – Opret forbindelse til Salesforce skal du gøre følgende:

 1. Angiv et brugernavn og en adgangskode i felterne Brugernavn og Adgangskode.

 2. Angiv et sikkerhedstoken i feltet Sikkerhedstoken.

 3. Du kan også angive et eller flere forbindelsesparametre i feltet Yderligere strengparametre til forbindelse .

  Få mere at vide under Forbindelsesparametre.

Fase 3: Vælg Tabeller for at sammenkæde eller importere

 1. I dialogboksen Sammenkæd tabeller eller Importér objekter skal du under Tabeller vælge hver enkelt tabel, du vil sammenkæde eller importere, og derefter klikke på OK.

  Liste over tabeller, der skal sammenkædes eller importeres
 2. I sammenkædningshandlinger skal du beslutte, om du vil vælge Gem adgangskode.

  Sikkerhed    Hvis du vælger denne indstilling, fjernes behovet for at angive legitimationsoplysninger, hver gang du åbner Access for at få adgang til dataene. Men dette lagrer en ikke-krypteret adgangskode i Access-databasen, hvilket betyder, at personer, der kan få adgang til kildeindholdet, kan se brugernavn og adgangskode. Hvis du vælger denne indstilling, anbefaler vi på det kraftigste lagring af Access-databasen på en pålidelig placering og oprettelse af en adgangskode til Access-databasen. Få mere at vide under Beslut, om du har tillid til en database og Kryptér en database ved hjælp af en adgangskode til databasen.

Fase 4: Opret specifikationer og opgaver (kun ved import)

Resultater

Når en sammenkædnings- eller importhandling er fuldført, vises tabellerne i navigationsruden med det samme navn som Salesforce-tabellen eller -visningen. Hvis navnet allerede er i brug under en importhandling, føjer Access "1" til det nye tabelnavn. Du kan dog omdøbe tabellerne til noget mere beskrivende.

Under en importhandling overskriver Access aldrig en tabel i databasen. Selvom du ikke kan føje Salesforce-data direkte til en eksisterende tabel, kan du oprette en tilføjelsesforespørgsel for at tilføje data, når du har importeret data fra lignende tabeller.

Hvis kolonnerne i en sammenkædningshandling er skrivebeskyttet i Salesforce-tabellen, er de det også i Access.

Tip!    For at få forbindelsesstrengen vist skal du holde markøren over tabellen i navigationsruden i Access.

Opdater det sammenkædede tabeldesign

Du kan ikke tilføje, slette eller ændre kolonner eller ændre datatyper i en sammenkædet tabel. Hvis du vil foretage designændringer, skal du gøre det i Salesforce. For at se designændringerne i Acces skal du opdatere de sammenkædede tabeller:

 1. Vælg Eksterne data > Styring af sammenkædede tabeller.

 2. Markér hver sammenkædet tabel, du vil opdatere, vælg OK og derefter Luk.

Forbindelsesparametre

I følgende tabel beskrives de forbindelsesparametre du kan angive i feltet Yderligere strengparametre til forbindelser i dialogboksen Microsoft Access – Opret forbindelse til Salesforce .

Adskil to eller flere parametre med et semikolon. Du kan bruge følgende syntakseksempler som vejledning:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Nøglenavn

Beskrivelse

Standardværdi

Påkrævet

Adgangskode

Den adgangskode, der svarer til det brugernavn, du har angivet i feltet Brugernavn (UID-nøglen).

Ingen

Ja

UID

Brugernavnet for din Salesforce-konto.

Ingen

Ja

AutoLogout

Når denne indstilling er aktiveret (1), er Salesforce-forbindelsen logget af, når driveren lukker forbindelsen.

Når denne indstilling er aktiveret (0), er Salesforce-forbindelsen ikke logget af, når driveren lukker forbindelsen.

1

Nej

MasseBatchStørrelse

Det maksimale antal rækker, der er indeholdt i et enkelt masse-API-opkald, når du udfører DML. Maksimumværdien er 10000.

5000

Nej

CERTSPATH

Hele stien til PEM-filen med pålidelige nøglecentercertifikater til bekræftelse af serveren. Hvis denne indstilling ikke er angivet, bruger driveren som standard de pålidelige nøglecentercertifikater i PEM-filen, som er installeret af driveren

Cacerts.pem-filen i undermappen \lib i driverens installationsmappe.

Nej

METADATANIVEAU

Når denne indstilling er aktiveret (nøglen er indstillet til 1 eller LET), udleder driveren metadata, der er baseret på et mindre dataudvalg i stedet for alle dataene.

Når denne indstilling er deaktiveret (nøglen er angivet til 0 eller FULD), udleder driveren metadata, der er baseret på alle dataene.

Ryd (0 eller FULD)

Nej

FORTOLKNINGSMETODE

Det forespørgselssprog, der bruges af driveren til at fortolke forespørgsler. Vælg en af følgende indstillinger, eller angiv nøglen til en af værdierne i parenteserne:

 • Forsøg at fortolke forespørgsler som udelukkende SOQL (0 eller UDELUKKENDE_SOQL)

 • Forsøg at fortolke forespørgsler som udelukkende SQL (1 eller UDELUKKENDE_SQL)

 • Forsøg at fortolke forespørgsler som SOQL først og derefter SQL (2 eller SOQL_FØRST)

 • Forsøg at fortolke forespørgsler som SQL først og derefter SOQL (3 eller SQL_FØRST)

Forsøg at fortolke forespørgsler som SOQL først og derefter SQL (2 eller SOQL_FØRST)

Nej

PROXYVÆRT

Værtsnavnet eller PI-adressen på en proxyserver, som du vil forbinde gennem.

Ingen

Ja, hvis der forbindes via en proxyserver.

PROXYPORT

Nummeret på den port, som proxyserveren bruger til at lytte efter klientforbindelser.

Ingen

Ja, hvis der forbindes via en proxyserver.

PROXYADGANGSKODE

Adgangskoden, som du bruger, når du tilgår proxyserveren.

Ingen

Ja, hvis der forbindes til en proxyserver, der kræver godkendelse.

PROXYUID

Brugernavnet, som du bruger, når du tilgår proxyserveren.

Ingen

Ja, hvis der forbindes til en proxyserver, der kræver godkendelse.

ForespørgselAlle

Når denne indstilling er aktiveret (1), vil Salesforce-brugere kunne udføre søgninger efter slettede poster ved at medtage parameteret erSlettet = sand.

Når denne indstilling er deaktiveret (0), vil brugerne ikke kunne søge efter slettede poster.

0

Nej

RENSKATALOGNAVN

Når denne indstilling er aktiveret (1), ændrer driveren katalognavne ved at fjerne alle ugyldige tegn SQL-92-identifikatorer og erstatte alle mellemrum med understregningstegn.

Når denne indstilling er deaktiveret (0), ændrer driveren ikke katalognavnene.

Ryd (0)

Nej

Webadresse

Webadressen til at oprette forbindelse til en Salesforce-sandkasse.

Ingen

Nej

BrugAnalyseAPI

Når denne indstilling er aktiveret (1), udfører driveren rapporter ved hjælp af analyse-API.

Når denne indstilling er deaktiveret (0), udfører driveren rapporter via webadressen.

Valgt (1)

Nej

BRUGNAVN

Når denne indstilling er aktiveret (1), bruger driveren feltnavne fra Salesforce som navne i de returnerede data.

Når denne indstilling er deaktiveret (0), bruger driveren feltnavne fra Salesforce som navne i de returnerede data.

Ryd (0)

Nej

BrugNumerisk

Når denne indstilling er aktiveret (1), returnerer driveren data som SQL_NUMERISK i stedet for SQL_DOBBELT.

Når denne indstilling er deaktiveret (0), returnerer driveren data som SQL_DOBBELT.

Ryd (0)

Nej

BrugWVarChar

Denne indstilling angiver, hvordan datatyper er tilknyttet SQL. Når denne indstilling er aktiveret (1), returnerer driveren data som SQL_WVARCHAR i stedet for SQL_ARCHAR.

Når denne indstilling er aktiveret (1), returnerer driveren data som SQL_VARCHAR.

Ryd (0)

Nej

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×