Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Udskrivning af en visning, rapport eller kalender i Project foretages næsten på samme måde som udskrivning i andre Office-programmer:

 • Vælg Filer > Udskriv > Udskriv.

  Knappen Udskriv i backstage.

Men der skal en smule forberedende arbejde til, før du klikker på knappen Udskriv, for kun at medtage netop de projektoplysninger, du vil have med i udskriften. Læs videre for at få oplysninger om, hvordan du får de rigtige oplysninger for dig selv og interessenterne med på siden.

Gøre klar til at skrive ud

Forberede en visning til udskrivning

Formatere visningen

 1. Vælg den ønskede visning.

 2. Rediger visningen, så den kun viser de data, som du vil dele. For eksempel:

Angive indstillinger for udskrift og sidelayout

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Vælg, hvor meget af projektet der skal udskrives, under Indstillinger. Du kan udskrive det hele eller vælge dato- og sideintervaller.

 3. Angiv andre udskriftsindstillinger, for eksempel antal kopier, sideretning og papirformat.

Afsnittet Udskriftsindstillinger i backstage

Tilføje et sidehoved, en sidefod eller en forklaring.

Du kan medtage sidehoveder og sidefødder på hver udskrevet side. Nogle visninger medtager også en forklaring i form af Gantt-søjler på hver udskrevet side. Du kan tilføje, fjerne eller redigere sidehoveder, sidefødder og forklaringer på følgende måde:

 1. Vælg Filer > Udskriv > Sideopsætning (lige under afsnittet Indstillinger).

 2. Vælg fanen Sidehoved, Sidefod eller Forklaring.

 3. Skriv din tekst i tekstboksen Venstre, Centreret eller Højre.

 4. Brug knapperne under tekstboksen til at formatere teksten og tilføje elementer:

Grafikelementet Indsæt sidetal

Sidetal

Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt

Klokkeslæt

Grafikelementet Indsæt antal sider

Antal sider

Grafikelementet Indsæt filnavn

Filnavn

Grafikelementet Indsæt dags dato

Dato

Grafikelementet Indsæt billede

Billede

Vil du være helt fri for forklaringen? Vælg Ingen under Placeret i på fanen Forklaring.

Vil du ændre, hvilke Gantt-søjler der vises i forklaringen? Det gør du i dialogboksen Søjleformater. Se under Skifte forklaringen for en udskrevet visning for at få hjælp.

Forberede en rapport til udskrivning

Formatere rapporten

Opret og tilpas rapporten, indtil den viser netop de oplysninger, du vil udskrive. Du kan tilføje diagrammer, tabeller og links samt ændre farver og tilføje visuelle effekter.

Se udskriftslayoutet, mens du arbejder med rapporten

Du kan se, hvordan den udskrevne rapport vil se ud, mens du arbejder med den.

 1. Klik et vilkårligt sted i rapporten, og vælg derefter fanen Rapportværktøjer – Design.

 2. Vælg den ønskede indstilling i gruppen Sideopsætning: Sideskift, Margener, Sideretning eller Størrelse.

  Gruppen Sideopsætning på fanen Rapportværktøjer – Design

 3. Rapporten viser gitterlinjer, der ændres afhængigt af dine valg.

  Vælg f.eks. Sideskift for at se, hvor meget af rapporten, der vil blive vist på en udskrevet side. Vælg derefter Størrelse for at vælge en anden papirstørrelse eller omarrangere elementerne i rapporten, så de kan være på én side.

  Hvis du vil angive andre udskriftsindstillinger, for eksempel antal kopier eller hvilke sider, der skal udskrives, skal du vælge Filer > Udskriv og vælge indstillinger under Indstillinger.

  Afsnittet Udskriftsindstillinger i backstage

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

 1. Vælg Filer > Udskriv > Sideopsætning (lige under afsnittet Indstillinger).

 2. Vælg fanen Sidehoved eller Sidefod.

 3. Skriv din tekst i tekstboksen Venstre, Centreret eller Højre.

 4. Brug knapperne under tekstboksen til at formatere teksten og tilføje elementer:

Grafikelementet Indsæt sidetal

Sidetal

Billedet Indsæt aktuelt klokkeslæt

Klokkeslæt

Grafikelementet Indsæt antal sider

Antal sider

Grafikelementet Indsæt filnavn

Filnavn

Grafikelementet Indsæt dags dato

Dato

Grafikelementet Indsæt billede

Billede

Bemærk!: Rapportudskrifter har ikke forklaringer.

Udskriv en kalender, der viser specifikke uger eller måneder

I kalendervisningen kan du angive antallet af måneder, som du ønsker udskrevet på hver side.

 1. Vælg Vis > Kalender.

 2. Vælg Filer > Udskrivning > Sideopsætning, og vælg derefter fanen Vis.

 3. Hvis du vil angive måneder, skal du under Udskriv vælge Måneder pr. side og derefter vælge 1 eller 2.

  Hvis du vil angive antallet af viste uger, skal du vælge Uger pr. side og derefter indtaste eller vælge antallet af uger, du vil have vist i det tilstødende felt. Hvis du ønsker, at ugerne på den udskrevne kalender skal have samme højde som dem i visningen, skal du vælge Ugehøjde som på skærmen.

  Du kan også ændre antallet af uger pr. side ved at forstørre visningen. På fanen Vis skal du vælge Zoom > Zoom og vælge antallet af uger, der skal vises, eller det datointerval, du ønsker at få vist.

  Bemærk, at kalenderen bliver ulæselig, hvis du forsøger at udskrive for mange uger pr. side. Se nedenstående tip, og få idéer til at formatere din kalender, så den bliver nemmere at læse.

 4. Hvis du vil inkludere forrige og næste måneds kalendere skal du under Detaljer markere afkrydsningsfeltet Udskriv forrige/næste måneds kalendere i forklaring.

Bemærk, at du ikke kan udskrive en læselig kalendervisning for et helt år. Brug i stedet visningen for Gantt-diagrammer, og følg disse tip:

 • Rediger tidsskalaen i Gantt-diagrammet, så den passer til visningen af året. Du kan f.eks. ændre tidsskalaen til at få vist kvartaler i måneder og til at bruge forkortelser for kvartaler og måneder.

 • Formindsk skriftstørrelsen for at få mere plads til tekst på siden.

 • Skjul alle opgaverne, så kun hovedopgaverne er vist.

 • I dialogboksen Sideopsætning skal du bruge felterne Tilpas for at udskrive på én side. På siden Udskriv skal du indstille felterne Datoer til at udskrive et helt år.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du skal udskrive kalendervisningen, kan du angive, hvilket datointerval der skal udskrives, ved hjælp af felterne Datoer på siden Udskriv.

 • Du kan formatere kalendervisningen for at maksimere mængden af oplysninger, der vises på hver side, ved at formatere tidsskalaen og teksttypografierne.

 • Du kan kun angive et datointerval eller en række fortløbende uger. Til visning eller udskrivning kan du ikke vælge uger, der ikke er fortløbende.

Andre måder at dele projektoplysninger på

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×