Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Når du vil føje en tendenslinje til et diagram i Microsoft Graph, kan du vælge en af de seks forskellige tendens-/regressionstyper. Den type data, du har, bestemmer typen af tendenslinje, du skal bruge.

Tendenslinjepålidelighed En tendenslinje er mest pålidelig, når dens R-kvadreret værdi er på eller i nærheden af 1. Når du tilpasser en tendenslinje til dine data, beregner Graph automatisk den r-kvadrerede værdi. Hvis du vil, kan du få vist denne værdi i diagrammet.

Lineær

En lineær tendenslinje er en lige linje, der passer bedst, og som bruges sammen med simple lineære datasæt. Dine data er lineære, hvis mønsteret i dets datapunkter ligner en linje. En lineær tendenslinje angiver normalt, at noget er stadigt stigende eller faldende.

I følgende eksempel viser en lineær tendenslinje tydeligt, at salget af køleskabe konsekvent er steget over en periode på 13 år. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9036, hvilket er en god tilpasning af linjen til dataene.

Diagram med lineær tendenslinje

Logaritmisk

En logaritmisk tendenslinje er en tilpasset kurvet linje, der er mest nyttig, når ændringsgraden i dataene øges eller mindskes hurtigt og derefter udjævnes. En logaritmisk tendenslinje kan bruge negative og/eller positive værdier.

I følgende eksempel bruges en logaritmisk tendenslinje til at illustrere den forventede bestandsvækst for dyr i et område med fast plads, hvor populationen udjævnedes, efterhånden som pladsen til dyrene faldt. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9407, hvilket er en relativt god tilpasning af linjen til dataene.

Diagram med logaritmisk tendenslinje

Polynomisk

En polynomisk tendenslinje er en kurvet streg, der bruges, når dataene svinger. Det er f.eks. nyttigt til at analysere gevinster og tab over et stort datasæt. Polynomiens rækkefølge kan bestemmes af antallet af udsving i dataene eller af, hvor mange bøjninger (bakker og dale) der vises i kurven. En order 2 polynomisk tendenslinje har generelt kun én bakke eller dal. Order 3 har generelt en eller to bakker eller dale. Ordre 4 har generelt op til tre.

I følgende eksempel vises en polynomisk tendenslinje i rækkefølge 2 (én bakke) for at illustrere forholdet mellem hastighed og benzinforbrug. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9474, hvilket er en god tilpasning af linjen til dataene.

Diagram med polynomisk tendenslinje

Tænd/sluk

En potenstendenslinje er en kurvet linje, der bedst bruges sammen med datasæt, der sammenligner målinger, der øges med en bestemt hastighed – f.eks. accelerationen af en racerbil med et sekundsintervaller. Du kan ikke oprette en potenstendenslinje, hvis dataene indeholder nulværdier eller negative værdier.

I følgende eksempel vises accelerationsdata ved at afbilde afstanden i meter efter sekunder. Potenslinjen viser klart den stigende acceleration. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 0,9923, hvilket er en næsten perfekt tilpasning af linjen til dataene.

Diagram med potenstendenslinje

Eksponentiel

En eksponentiel tendenslinje er en kurvet streg, der er mest nyttig, når dataværdier stiger eller falder med stadig højere hastigheder. Du kan ikke oprette en eksponentiel tendenslinje, hvis dine data indeholder nulværdier eller negative værdier.

I følgende eksempel bruges en eksponentiel tendenslinje til at illustrere den faldende mængde kulstof 14 i et objekt, efterhånden som det bliver ældre. Bemærk, at den R-kvadrerede værdi er 1, hvilket betyder, at linjen passer perfekt til dataene.

Diagram med en eksponentiel tendenslinje

Glidende gennemsnit

En tendenslinje med glidende gennemsnit udjævner udsving i data for at vise et mønster eller en tendens mere tydeligt. En tendenslinje med glidende gennemsnit anvender et bestemt antal datapunkter (angivet med indstillingen Periode ), beregner gennemsnittet af dem og bruger gennemsnitsværdien som et punkt i tendenslinjen. Hvis Periode f.eks. er angivet til 2, bruges gennemsnittet af de første to datapunkter som det første punkt i tendenslinjen med glidende gennemsnit. Gennemsnittet af det andet og tredje datapunkt bruges som det andet punkt i tendenslinjen osv.

I følgende eksempel viser en tendenslinje med glidende gennemsnit et mønster i antallet af boliger, der er solgt over en periode på 26 uger.

Diagram med linje med glidende gennemsnit

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?
Når du trykker på Send, bliver din feedback brugt til at forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. Din it-administrator kan indsamle disse data. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

×