Brug skærmtastaturet til at skrive med

Der er flere forskellige typer tastaturer til pc'er. Det mest almindelige er et fysisk, eksternt tastatur, som du slutter til pc'en. Windows har imidlertid et indbygget værktøj med øget tilgængelighed, som kaldes skærmtastatur, der kan bruges i stedet for et fysisk tastatur.

Du behøver ikke en touchskærm for at bruge skærmtastaturet. Det viser et visuelt tastatur med alle standardtasterne, så du kan bruge musen eller et andet pegeredskab til at vælge taster eller bruge en enkelt fysisk tast eller gruppe af taster til at løbe gennem tasterne på skærmen.

Bemærk!: En pc med touchskærm har også et berøringstastatur. Berøringstastaturet vises, når du trykker på et tekstfelt, når pc'en er i tablettilstand.

Sådan åbner du skærmtastaturet

Gå til Start , og vælg derefter indstillinger > øget tilgængelighed > tastatur, og Aktivér til/fra -knappen under brug skærmtastaturet. Et tastatur, der kan bruges til at bevæge sig rundt på skærmen og til at skrive tekst, kommer frem på skærmen. Tastaturet vises på skærmen, indtil du lukker det.

Bemærk!: Hvis du vil åbne skærmtastaturet fra logonskærmbilledet, skal du vælge knappen Øget tilgængelighed  i nederste, højre hjørne af logonskærmbilledet og derefter vælge Skærmtastatur.

Sådan ændrer du, hvordan oplysninger indtastes på skærmtastaturet

Vælg tasten Indstillinger med skærmtastaturet åbent, og vælg de indstillinger, du ønsker:

 • Brug kliklyd. Brug denne indstilling, hvis du vil høre en lyd, når du trykker på en tast.

 • Vis taster for at gøre det nemmere at flytte rundt på skærmen. Brug denne indstilling, hvis du vil have, at tasterne lyser op, mens du skriver.

 • Slå numerisk tastatur til. Brug denne indstilling for at udvide skærmtastaturet, så det viser et numerisk tastatur.

 • Klik på taster. Brug denne tilstand, hvis du foretrækker at klikke eller trykke på tasterne på skærmtastaturet, når du skal skrive tekst.

 • Peg på taster. Brug denne tilstand, hvis du bruger en mus eller et joystick til at pege på en tast. De tegn, du peger på, indtastes automatisk, når du peger på dem i et angivet tidsrum.

 • Scan gennem taster. Brug denne tilstand, hvis skærmtastaturet skal scanne tastaturet. Scanningstilstanden fremhæver områder, hvor du kan trykke på tegn på tastaturet ved at trykke på en tastaturgenvej, vha. en knapbaseret enhed eller en enhed, der simulerer et klik med musen.

 • Brug tekstfuldførelse. Brug denne indstilling, hvis skærmtastaturet skal foreslå ord, mens du taster, så du ikke behøver at taste alle bogstaverne i hvert ord.

Bemærkninger!: 

 • Tekstfuldførelse er tilgængelig på engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk. Hvis du vil bruge et af disse sprog, og det ikke er installeret, kan du installere sprogfilerne for det pågældende sprog.

 • Hvis du bruger pegetilstand eller scanningstilstand, og du kommer til at minimere skærmtastaturet ved et uheld, kan du gendanne det ved at pege på det i proceslinjen (for pegetilstand) eller ved at trykke på scanningstasten (for scanningstilstand).

 • Hvis du minimerer skærmtastaturet og skifter til tablettilstand, skal du bruge knappen Opgavevisning til at vende tilbage til skærmtastaturet.

Surface Book enhedsfoto

Der findes et par forskellige typer tastaturer. Det mest almindelige er et fysisk, eksternt tastatur, som du slutter til pc'en.

Windows har også skærmtastaturet, der er en funktion til øget tilgængelighed. Brug skærmtastaturet i stedet for et fysisk tastatur til at flytte rundt på din pc og til at skrive tekst. Du behøver ikke en touchskærm for at bruge skærmtastaturet. Skærmtastaturet viser et visuelt tastatur med alle standardtasterne. Vælg taster med musen eller et andet pegeredskab, eller brug en enkelt fysisk tast eller en gruppe af taster til at bevæge dig rundt mellem tasterne på skærmen.

Bemærk!: En pc med touchskærm har også et berøringstastatur. Når du bruger en Windows-pc med touchskærm, skal du trykke i et tekstfelt eller et andet område, hvor du kan taste. Så vises berøringstastaturet. Du kan finde flere oplysninger om berøringstastaturet under Sådan bruges berøringstastaturet.

Sådan åbner du skærmtastaturet

 1. Stryg ind fra skærmens højre kant, og tryk derefter på Søg.
  Hvis du bruger en mus, skal du pege på det nederste højre hjørne af skærmen, flytte musemarkøren op og derefter klikke på Søg.

 2. til skærmtastaturet i søgefeltet, og tryk eller klik derefter på Skærmtastatur.

  Der vises et tastatur på skærmen, som kan bruges til at bevæge dig rundt på din PC og skrive tekst. Tastaturet vises på skærmen, indtil du lukker det.
   

  Bemærk!: Hvis du vil åbne OSK fra logonskærmen, skal du trykke eller klikke på knappen øget tilgængelighedKnap til øget tilgængelighed i nederste venstre hjørne af logonskærmen og derefter trykke eller klikke på Skærmtastatur.

Sådan ændrer du, hvordan oplysninger indtastes på skærmtastaturet

Tryk eller klik på tasten Indstillinger med skærmtastaturet åbent, og vælg de indstillinger, du ønsker:

 • Brug kliklyd. Brug denne indstilling, hvis du vil høre en lyd, når du trykker på en tast.

 • Vis taster for at gøre det nemmere at flytte rundt på skærmen. Brug denne indstilling, hvis du vil have, at tasterne lyser op, mens du skriver.

 • Slå numerisk tastatur til. Brug denne indstilling for at udvide skærmtastaturet, så det viser et numerisk tastatur.

 • Klik på taster. Brug denne tilstand, hvis du foretrækker at klikke eller trykke på tasterne på skærmtastaturet, når du skal skrive tekst.

 • Peg på taster. Brug denne tilstand, hvis du bruger en mus eller et joystick til at pege på en tast. De tegn, du peger på, indtastes automatisk, når du peger på dem i et angivet tidsrum.

 • Scan gennem taster. Brug denne tilstand, hvis skærmtastaturet skal scanne tastaturet. Scanningstilstanden fremhæver områder, hvor du kan trykke på tegn på tastaturet ved at trykke på en tastaturgenvej, vha. en knapbaseret enhed eller en enhed, der simulerer et klik med musen.

 • Brug tekstfuldførelse. Brug denne indstilling, hvis skærmtastaturet skal foreslå ord, mens du taster, så du ikke behøver at taste alle bogstaverne i hvert ord.

Bemærkninger!: 

 • Tekstfuldførelse er tilgængelig på engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk. Hvis du vil bruge et af disse sprog, og det ikke er installeret, kan du installere sprogfilerne for det pågældende sprog.

 • Hvis du bruger pegetilstand eller scanningstilstand, og du kommer til at minimere skærmtastaturet ved et uheld, kan du gendanne det ved at pege på det i proceslinjen (for pegetilstand) eller ved at trykke på scanningstasten (for scanningstilstand).

 • Hvis du minimerer skærmtastaturet og skifter til startskærmen eller en fuldskærmsapp, kan du ikke få vist skærmtastaturet. Åbn skærmtastaturet først, og gå derefter til startskærmen eller appen.

I stedet for det fysiske tastatur kan du bruge skærmtastaturet til at skrive og indtaste data. Skærmtastatur viser et visuelt tastatur med alle standardtasterne. Du kan vælge taster med musen eller et andet pegeredskab, eller du kan bruge en enkelt fysisk tast eller en gruppe af taster til at bevæge dig rundt mellem tasterne på skærmen.

Se denne video for at få at vide, hvordan du skriver uden at bruge tastaturet (1:21)

Surface Book enhedsfoto

Sådan skriver du uden at bruge tastaturet

Åbn Skærmtastatur ved at klikke på knappen Start , klikke på alle programmer, klikke på tilbehør, klikke på øget tilgængelighedog derefter klikke på Skærmtastatur.

 1. Åbn Skærmtastatur ved at klikke på knappen Start , klikke på alle programmer, klikke på tilbehør, klikke på øget tilgængelighedog derefter klikke på Skærmtastatur.

 2. Klik på Indstillinger, og vælg derefter den tilstand, du ønsker, under Sådan bruges skærmtastaturet:

Indtastningstilstand

Beskrivelse

Klik på taster

I klikketilstand kan du klikke på tasterne på skærmen for at skrive tekst.

Hold markøren over taster

I denne tilstand kan du bruge en mus eller et joystick til at pege på en tast i et foruddefineret tidsrum, og det valgte tegn skrives automatisk.

Scan gennem taster

I denne tilstand scanner skærmtastaturet konstant tastaturet og fremhæver de områder, hvor du kan skrive tastaturtegn ved at trykke på en tastaturgenvej, ved hjælp af en knapbaseret enhed eller ved hjælp af en enhed, der simulerer et museklik.

Bemærkninger!: 

 • Hvis du bruger enten pegetilstand eller scannetilstand, og du kommer til at minimere skærmtastaturet, kan du gendanne det ved at pege på det i proceslinjen (for pegetilstand) eller ved at trykke på scannetasten (for scannetilstand).

 • Hvis du bruger et klik med musen til at vælge en nøgle i tilstanden Scan gennem taster, skal musemarkøren være placeret over skærmtastaturet.

 • Tastaturlayoutet ændres på skærmtastaturet afhængigt af det sprog, der vises i det aktive program.

Du kan få skærmtastaturet til at udsende en kliklyd, når der trykkes på en tast.

 1. Åbn Skærmtastatur ved at klikke på knappen Start , klikke på alle programmer, klikke på tilbehør, klikke på øget tilgængelighedog derefter klikke på Skærmtastatur.

 2. Klik på Indstillinger, markér afkrydsningsfeltet Brug kliklyd, og klik derefter på OK.

Du kan bruge et numerisk tastatur til at indtaste tal på skærmtastaturet.

 1. Åbn Skærmtastatur ved at klikke på knappen Start , klikke på alle programmer, klikke på tilbehør, klikke på øget tilgængelighedog derefter klikke på Skærmtastatur.

 2. Klik på Indstillinger, markér afkrydsningsfeltet Slå numerisk tastatur til, og klik derefter på OK.

Når tekstfuldførelse er aktiveret, mens du skriver, viser skærmtastaturet en liste over ord, som du muligvis vil skrive.

 1. Åbn Skærmtastatur ved at klikke på knappen Start , klikke på alle programmer, klikke på tilbehør, klikke på øget tilgængelighedog derefter klikke på Skærmtastatur.

 2. Klik på Indstillinger, Markér afkrydsningsfeltet Brug tekstfuldførelse , og klik derefter på OK.

  Hvis du ikke automatisk vil tilføje et mellemrum, når du har indsat et ord ved hjælp af tekstfuldførelse, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Indsæt mellemrum efter forudsige ord og derefter klikke på OK.

Bemærkninger!: 

 • Tekstfuldførelse er kun tilgængelig på engelsk, fransk, italiensk, tysk og spansk. Hvis du vil aktivere tekstfuldførelse på et bestemt sprog, skal du først installere ekstra sprogfiler for det pågældende sprog.  
   

 • Tekstfuldførelse følger ikke med i Windows 7 Home Basic.


Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×