LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller en af dennes tilknyttede virksomheder, afhængigt af hvor du bor) og dig. Du bedes derfor gennemlæse vilkårene. Vilkårene gælder for ovennævnte software samt de medier, du måtte have modtaget softwaren på. Vilkårene gælder også for alle Microsoft-

 • efterfølgende versioner af softwaren (herunder opdateringer eller tillæg)

 • opdateringer,

 • tillæg,

 • Internetbaserede tjenester og

 • supporttjenester

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder disse vilkår.

Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt du ikke kan acceptere vilkårene, har du ikke ret til at bruge softwaren.

Som beskrevet nedenfor vil installation eller brug af softwaren også fungere som dit samtykke til at overføre visse standardcomputeroplysninger under validering, automatisk download og installation af visse opdateringer og for internetbaserede tjenester.

Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående rettigheder.

1. INSTALLATION OG BRUGSRETTIGHEDER.

 • Privat brug. Hvis du er privat bruger, må du installere og bruge et ubegrænset antal kopier af softwaren på dine private enheder til brug af de personer, som er en del af din husstand.

 • Små virksomheder. Hvis du driver en lille virksomhed, må du installere og bruge softwaren på op til ti (10) enheder i virksomheden.

 • Begrænsninger. Softwaren må ikke bruges på enheder, der ejes af offentlige myndigheder eller uddannelsesinstitutioner.

 • Adskillelse af komponenter. Softwarens komponenter er givet i licens som et hele. Du må ikke adskille komponenter og installere dem på forskellige enheder.

 • Medfølgende Microsoft-programmer. Softwaren kan indeholde andre programmer fra Microsoft. Licensvilkårene til disse programmer gælder din brug af disse programmer.

2. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Tjenesterne kan når som helst ændres eller annulleres.

 • Samtykke til internetbaserede tjenester. De softwarefunktioner, som beskrives herunder og i erklæringen om fortrolige oplysninger for Microsoft Security Essentials, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderes computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver du ikke underrettet separat, når der oprettes forbindelse. Du kan slå disse funktioner fra eller undlade bruge dem. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Ved at bruge disse funktioner giver du dit samtykke til overførsel af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.

  1. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger internetprotokoller, som sender computeroplysninger til de relevante systemer, for eksempel din IP-adresse, typen af operativsystem, browser og navn og versionsnummer på den software, du bruger, samt sprogkoden for den enhed, du har installeret softwaren på. Microsoft bruger disse oplysninger til at stille den internetbaserede tjeneste til rådighed for dig.

  • Opdateringer. Som standard downloader softwaren automatisk definitionsopdateringer. Du kan finde flere oplysninger i erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

  • Fjernelse af skadelig software. Softwaren søger efter og fjerner bestemte typer meget skadelig software ("malware"), som kan være gemt på din enhed. Det sker under planlagte ugentlige scanninger, og når du vælger at scanne manuelt. Når softwaren gennemsøger din enhed for malware, sendes der en rapport til Microsoft om funden malware, eventuelle fejl, der opstod under søgningen efter malware, bestemte oplysninger, der relaterer til gennemsøgningen, og andre oplysninger om din enhed, som kan hjælpe os med at forbedre dette og andre af Microsofts produkter og tjenester. Rapporten indeholder ikke oplysninger, der kan bruges til at identificere dig.

  • Potentielt uønsket software. Softwaren vil gennemsøge computeren for malware med lav til medium skadelighed, herunder, men ikke begrænset til, spyware og anden potentielt uønsket software ("potentielt uønsket software"). Softwaren kan kun fjerne eller deaktivere potentielt uønsket software med lav til medium skadelighed, hvis du accepterer det. Hvis du fjerner eller deaktiverer potentielt uønsket software, kan det medføre, at anden software på computeren holder op med at virke, og det kan medføre, at du bryder licensvilkårene for brug af anden software på computeren, hvis denne anden software har installeret den potentielt uønskede software på din computer som en betingelse for at bruge den anden software. Du bør læse licensaftalerne for andre programmer, før du godkender, at den potentielt uønskede software fjernes. Når du bruger denne software, kan det ske, at du eller systemet også fjerner eller deaktiverer software, som ikke er potentielt uønsket software

  • Deltagelse i MAPS (Microsoft Active Protection Service). Antimalwaregruppen MAPS (Microsoft Active Protection Service) er en frivillig og verdensomspændende gruppe, der omfatter Microsoft Security Essentials-brugere. Under den første installation bliver brugerne som standard tilmeldt deltagelse i MAPS med et Basic-medlemskab. Under et Basic-medlemskab er softwaren slået til, MAPS kan indsende oplysninger om malware og andre former for potentielt uønsket software til Microsoft. Hvis en MAPS-rapport indeholder oplysninger om malware eller potentielt uønsket software, som softwaren evt. kan fjerne, henter MAPS den nyeste signatur for at afhjælpe problemet. MAPS kan også finde "falske positiver" (hvor noget, der oprindeligt blev identificeret som malware, viser sig ikke at være det) og behandle dem. I nogle tilfælde kan personlige oplysninger utilsigtet blive sendt til Microsoft. Microsoft bruger dog ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig. Hvis du vil vide mere om MAPS og de oplysninger, som funktionen sender til Microsoft, skal du se erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

  • Fejlrapporter. Denne software sender automatisk fejlrapporter til Microsoft, som beskriver, hvilke softwarekomponenter der indeholder fejl. Der sendes ingen filer eller hukommelsesdumps, medmindre du vælger at sende dem. Du kan finde flere oplysninger om Fejlrapporter på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.

  • Windows Update, Microsoft Update. Softwaren aktiverer automatiske opdateringer fra Windows Update og Microsoft Update. Hvis Windows Update og Microsoft Update skal fungere korrekt i softwaren, skal Windows Update og/eller Microsoft Update med jævne mellemrum opdateres. Den nødvendige software downloades og installeres, uden at du får særskilt besked om det.

   2. Brug af oplysninger. Vi kan bruge computeroplysninger, fejlrapporter, oplysninger til forbedring af kundeoplevelsen og rapporter om malware til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsofts software.


3. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren gives i licens til dig. Den sælges ikke til dig. Denne aftale giver dig kun nogle rettigheder til brug af softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder, har du kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. Du skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, som kun tillader, at du bruger den på bestemte måder. Du må ikke

 • omgå tekniske begrænsninger i softwaren;

 • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning;

 • tage flere kopier af softwaren, end det antal der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning;

 • offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den;

 • udleje, lease eller udlåne softwaren;

 • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjepart; eller

 • bruge den til kommercielle softwarehostingtjenester.

4. SIKKERHEDSKOPI. De må tage én sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun benytte den til at geninstallere softwaren.

5. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller det interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen som intern reference.

6. OVERFØRSEL TIL EN ANDEN ENHED. Du må fjerne softwaren og installere den på en anden enhed til eget brug. Du må ikke gøre dette for at dele denne licens mellem enheder.

7. EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning og -bestemmelser. Du skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. 

8. SUPPORTTJENESTER. Da denne software leveres, "som den er og forefindes", yder vi muligvis ikke support til dem.

9. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supporttjenester, som De bruger, er den fulde aftale for softwaren og supporttjenesterne.

10. GÆLDENDE LOVGIVNING.

 • USA. Såfremt De har købt softwaren i USA, er fortolkningen af denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for brud på aftalen uden hensyntagen til modstridende retsprincipper. Lovene i den stat, hvor du er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt.

 • Uden for USA. Hvis du har købt softwaren i et andet land, gælder lovene i det pågældende land.

11. RETSVIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land. Du kan også have rettigheder i forhold til den part, som du har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land/område, hvis lovgivningen i dit land/område ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

 12. FRASKRIVELSE AF GARANTI.Softwaren er givet i licens “som den er og forefindes”. Du bærer risikoen forbundet med at bruge den. Microsoft giver ingen udtrykkelige produktgarantier, garantier eller betingelser. De kan have yderligere forbrugerrettigheder ifølge lokal lovgivning, hvilket denne aftale ikke kan ændre. I det omfang det er tilladt ifølge gældende lokal lovgivning, udelukker Microsoft stiltiende garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af rettigheder. KUN GÆLDENDE I AUSTRALIEN: KUN GÆLDENDE I AUSTRALIEN: Du har de lovbestemte garantier i henhold til den australske forbrugerlovning, og intet i disse vilkår er påtænkt at skulle påvirke disse rettigheder.

BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. Du kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning for direkte tab på op til USD 5,00. Du kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.
Denne begrænsning der gælder for 

 • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og 

 • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det gælder også, selvom Microsoft kendte til eller burde have kendt til muligheden for skaderne. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for dig, hvis der i dit land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×