Regler for anvendelse af digitale varer ("Regler")

Medmindre andet er angivet, er ord, der her er skrevet i parentes og med stort begyndelsesbogstav, defineret i Microsoft-serviceaftalen ("MSA") eller i Microsoft-vilkårene for salg (sammen med Microsoft-serviceaftalen betegnet som "Vilkår"). Disse regler omfatter dem i første afsnit nedenfor, som gælder for flere digitale varer ("Generelle regler"), og dem i tabellen nedenfor, som er specifikke for den relevante digitale vare (eller relevante tjeneste, der leverer den digitale vare) ("Yderligere tjenestespecifikke regler"). Medmindre andet udtrykkeligt er angivet under Yderligere tjenestespecifikke regler, gælder de generelle regler for alle digitale varer. Vi kan til enhver tid ændre disse regler.

Generelle regler

Alle digitale varer gives i licens, men sælges ikke. Din ret til at få adgang til eller bruge digitale varer kræver, at du overholder (a) alle licensbetingelser, licensbegrænsninger, regelsæt og betalingsbetingelser i vilkårene, (b) din fulde betaling for den relevante digitale vare (c) disse regler og (d) eventuelle yderligere vilkår, der er angivet, når du erhverver din licens. Digitale varer kan kun anvendes, sådan som det udtrykkeligt er tilladt i vilkårene eller disse regler. Enhver anden brug er forbudt (medmindre du har kontaktet ophavsrettens ejer og fået en forudgående skriftlig tilladelse til det modsatte). Disse vilkår og disse regler gælder, selvom prisen eller den forfaldne betaling for en digital vare er nul. Hvis disse regler er i konflikt med vilkårene (eller andre vilkår), regulerer disse regler, hvad du kan gøre med digitale varer, dog med én undtagelse – hvis websiden eller en anden side i Store eller en relevant tjeneste til en bestemt digital vare angiver et andet antal enheder eller på anden måde angiver bestemte rettigheder eller begrænsninger, der varierer fra disse regler, så vil den pågældende webside eller anden side have forrang i forhold til de erklæringer, der udtrykkeligt er i konflikt med hinanden, men det gælder kun for netop den digitale vare.

Digitale varer gives kun i licens til personlig, ikke-kommerciel brug (hvilket udelukker brug i reklameøjemed). Microsoft kan når som helst stoppe distribution af enhver digital vare eller tilføje eller reducere funktionaliteten for enhver digital vare. Du kan miste adgang til eller mulighederne i digitale varer eller få karakteren af din adgang ændret (f.eks. miste familieadgang, hvis relevant), hvis (a) du overtræder vilkårene eller disse regler, (b) du bruger eller forsøger at bruge digitale varer på en måde, der ikke stemmer overens med vilkårene, disse regler eller den begrænsede licens, der er tildelt til dig, (c) du omgår eller prøver at omgå eventuelle tekniske foranstaltninger, der er designet til at begrænse adgangen eller gennemtvinge licensbegrænsninger, (d), du ikke betaler en tilbagevendende abonnementspris, (e) du ikke sikrer en aktuel betalingsmetode for din konto, (f) du ændrer dit land eller område, (g) du ikke vedligeholder en aktuel mailadresse, der er knyttet til kontoen, (h) du ikke logger på en given tjeneste tilstrækkeligt ofte til at opdatere elektroniske licenser for dine digitale varer, som beskrevet i Yderligere tjenestespecifikke regler nedenfor, (i) vi annullerer eller afslutter den pågældende tjeneste eller ikke længere understøtter den pågældende enhed, eller (j) vi mister vores rettigheder til at fortsætte med at distribuere den digitale vare til dig eller til at distribuere den til dig på samme måde. Medmindre det tillades herunder, må du ikke overføre eller videresælge eventuelle licenser til digitale varer. Hvis du sælger enheder, der indeholder digitale varer, får køberen ingen rettighed til at bruge de digitale varer. Vi kan bruge teknologier til at kontrollere, om du overholder disse regler.

For visse tjenester skal du registrere de enheder, som du anvender digitale varer på, og du skal bruge den pågældende enhed for at komme på tjenesten og bevare adgang. Registrerede enheder kan omfatte pc'er, bærbare computere, tablets, Xbox-konsoller og visse bærbare enheder eller mobilenheder, i det omfang enheden er kompatibel med den pågældende digitale vare. "Xbox-konsoller" eller "konsol" betyder Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X og/eller Xbox Series (Microsofts næste generation af spil- og underholdningssystem) samt alle disses efterfølgere og varianter (herunder eventuelle skybaserede varianter, der bruges til streaming af spil). "Xbox Live" eller "Xbox-onlinetjeneste" betyder den tilknyttede onlinetjeneste til Xbox-konsoller og -tjenester ("Xbox Live"). Licenser til visse digitale varer kan fornys, hvis du logger på tjenesten igen og på det pågældende tidspunkt ikke har overskredet enhedens begrænsninger. Du skal måske have forbindelse til en pc eller en Xbox-konsol for at opdatere licenser til andre digitale varer. Et sådant tab kan være midlertidigt eller permanent, alt efter hvad Microsoft fastlægger. Hvis du registrerer for mange enheder, kan Microsoft vælge automatisk at annullere registreringen af en enhed for at gøre plads til en ny. Microsoft kan begrænse, hvor ofte du manuelt kan registrere og annullere registrering af en given enhed for at undgå forsøg på at overstige enhedsbegrænsninger. I henhold til ovenstående kan du administrere dine registrerede enheder på siden med indstillinger for din Microsoft-konto eller en bestemt tjeneste. Det er ikke alle enheder, der har de samme funktioner, og det er ikke sikkert, at alle digitale varer eller tjenester (eller bestemte funktioner i disse) er tilgængelige på en given enhed. Den enkelte tjeneste kan omfatte en liste over kompatible enhedstyper, men fordi elektroniske enheder er under konstant udvikling, er du eneansvarlig for at kontrollere, om en given enhed er kompatibel med den digitale vare, du vil købe, før du køber den. Hvis tjenesten omfatter muligheden for at streame en digital vare, skal du være logget på tjenesten fra den registrerede enhed, som du vil streame på, og ud over begrænsninger i vilkårene kræver din mulighed for at downloade og streame, at du har adgang til internettet med en tilstrækkelig båndbredde, som du selv skal skaffe og for egen regning. Visse digitale varer er muligvis kun givet i licens for det område, der er knyttet til din Microsoft-konto. Du kan muligvis ikke downloade eller streame (hvis relevant) disse digitale varer, når du er uden for dette område.

Visse digitale varer kan kun downloades eller streames, alt efter hvad der relevant, til enheder, der er knyttet til din Microsoft-konto, og underlagt de grænser, der er angivet i tabellen nedenfor. Alle reglerne i denne tabel gælder ud over ovenstående generelle regler.

Yderligere tjenestespecifikke regler og beskrivelser

Tjenester

Maks. antal enheder/brugere

(medmindre Store-siden eller en anden webside for købet eller lejen af eller abonnementet på de digitale varer angiver et andet antal)

Overførsel/kopiering/ 

Yderligere begrænsninger og vilkår

Medier (bøger, musik, videoer)

 Bøger

Download på op til 6 registrerede Windows 10-enheder

Tilgængeligheden af visse funktioner i tjenesten (f.eks. at kopiere og indsætte i eller udskrive uddrag samt længden af uddrag) kan variere efter bog, afhængig af udgiverens indstillinger. Tilgængelige funktioner er anført i Store. I nogle tilfælde kan du muligvis ikke downloade en bog, du tidligere har købt, igen. Vi kan efter eget valg tilbyde en erstatning eller opdatering under sådanne omstændigheder. Du må ikke brænde dele af en bog eller en hel bog på en disk.

Enheder må ikke afregistreres og registeres oftere end to gange (to gange pr. enhed eller én gang hver på to enheder) hver 30. dag.

MP3-musik

Rimeligt antal enheder

Gælder ikke

Microsoft Film og tv ("Videotjeneste")

Se nedenfor

Se nedenfor

Selv hvis du køber video i HD eller Ultra-HD, kan den viste skærmopløsning afhænge af indholdet, hardwaren og internetbåndbredden.

Video med begrænsede rettigheder
("Købsregler")

Download på op til 10 kompatible registrerede enheder (indhold fra AMC Networks og Studio Canal er kun muligt at downloade på 5 pc'er og 2 downloadkompatible Xbox-konsoller). Du skal være logget på videotjenesten for at streame video med begrænsede rettigheder, og du kan kun streame til kompatible registrerede enheder. Du kan kun streame én video med begrænsede rettigheder til én sådan enhed ad gangen, og du kan kun streame op til tre videoer med begrænsede rettigheder samtidigt. Video med begrænsede rettigheder er blevet downloadet og kan vises på kompatible registrerede enheder, uden at du skal være logget på tjenesten, medmindre denne video med begrænsede rettigheder er blevet downloadet til en downloadkompatibel Xbox-konsol.  Video med begrænsede rettigheder, som downloades til en enhed, kan findes på tjenestens fane med personlige videoer, hvis du ikke er logget på tjenesten. Du kan se videoen på den første sådanne konsol uden at logge på videotjenesten, men du skal være logget på videotjenesten på den anden konsol for at se videoen der.

Du kan ikke kopiere eller flytte en video med begrænsede rettigheder fra den placering, hvor den oprindeligt er gemt.

Enheder må ikke afregistreres og registeres oftere end én gang hver 30. dag pr. enhed. Du skal tilgå tjenesten på hver enhed én gang hver 90. dag for at opretholde eller opdatere licensfilerne på den pågældende enhed.

Video efter behov
("Lejeregler")

Download kun til én kompatibel enhed. Du skal begynde at se VOD-videoen (video on demand – video efter behov), inden for 14 dage fra du bestilte den, og du skal være færdig med at se den inden for 24 timer (medmindre en anden periode blev angivet på købstidspunktet). Når denne periode er udløbet, kan du ikke se VOD-videoen uden at købe en ny licens. En VOD-video kan streames eller downloades til en kompatibel enhed, men den kan kun downloades på den enhed, hvor den blev lejet, og når den er downloadet, kan den kun ses på den pågældende enhed og kan ikke downloades eller streames til nogen anden enhed. Hvis VOD-videoen ikke er downloadet, kan den streames til en hvilken som helst kompatibel enhed, men ikke til mere end én enhed ad gangen.

Du kan ikke kopiere eller flytte en VOD-video fra den placering, hvor den oprindeligt blev gemt.

Xbox-spil og -tjenester

Digitale spil til Xbox One og Xbox Series

Brugere kan få adgang til eller installere digitale spil til Xbox One og Xbox Series på et rimeligt antal Xbox One- eller Xbox Series-konsoller, herunder en hjemmekonsol eller roamingkonsoller, som brugeren er logget på.
Spil kan kun spilles på én konsol ad gangen.  Men når du spiller på en roamingkonsol, er det muligt at spille spil på hjemmekonsollen, hvis en anden bruger er logget på hjemmekonsollen.

Hvert spil, du downloader fra Store, har en enhedsbaseret licens og en brugerbaseret licens. Du kan angive én konsol (eksklusive en skybaseret variant, der bruges til streaming af spil) som din "hjemmekonsol", og enhedens licens knyttes automatisk til den, selvom du køber den fra en anden konsol. Brugerlicensen er knyttet til din Microsoft-konto. En konsol kan være hjemmekonsollen for flere personer. Du kan ændre din hjemmekonsol op til 5 i løbet af en periode på et år. Når du gør dette, flyttes alle enhedens licenser automatisk til den nye hjemmekonsol og kan kun bruges på den. Alle kan bruge dit spil (eller andet indhold, der er givet i licens på denne enhed) på din hjemmekonsol i henhold til din enhedslicens. Du kan bruge alle spil, som du har en brugerlicens til, ved at logge på med din Microsoft-konto, så længe du ikke samtidig spiller på en anden konsol. Disse regler omtales som "Regler for brug af hjemmekonsol". Nogle "tilføjelsesprogrammer" til spil og andet tilgængeligt indhold, der kan downloades, kan være begrænset til din personlige brug.

For overskuelighedens skyld målet det etårige tidsrum rullende fra det tidspunkt, hvor du tildeler eller ændrer din hjemmekonsol for første gang. Hvis du når grænsen for ændring af din hjemmekonsol, får du en meddelelse, hvor der står den næste mulige dato, hvor du kan ændre din hjemmekonsol igen.

Xbox 360-spil

1 Xbox 360-konsol

Du (og alle andre med adgang) kan bruge et spil eller andet indhold på den første Xbox 360-konsol, du har downloadet det til. Du kan overføre dette spil eller andet indhold til en anden Xbox 360-konsol ved hjælp af et hukommelseskort eller andet lager, men du kan kun spille det på den pågældende konsol, mens konsollen er logget på din Microsoft-konto.

Xbox Play Anywhere-spil

Brugere kan få adgang til eller installere Xbox Play Anywhere-spil på et rimeligt antal Windows 10-enheder og Xbox One- eller Xbox Series-konsoller. Derudover kan hvert spil kun spilles på én enhed eller konsol ad gangen.

Uanset hvor mange enheder spillet er installeret på, kan du kun være logget på spillet fra én enhed ad gangen. Når du spiller et Xbox Play Anywhere-spil, gemmes din spilstatus på Xbox Live, så du kan fortsætte, hvor du slap, når du logger på en anden enhed.  Ovenstående regler for brug af digitale spil til Xbox One eller Xbox Series gælder også for Xbox Play Anywhere-spil.

Xbox Play Anywhere-programmet gælder kun for bestemte autoriserede digitale spil, herunder dem med ikonet Xbox Play Anywhere på www.xbox.com eller i Store (se www.xboxplayanywhere.com for at få en fuld liste). Xbox Play Anywhere-spil kan købes i Store eller via en digital kode hos autoriserede forhandlere. Inden du downloader et Xbox Play Anywhere-spil til din pc, skal du kontrollere spiludgiverens minimumsystemkrav for at sikre, at din pc er kompatibel.

Xbox Live Gold

Brugere kan være logget på Xbox Live Gold på et rimeligt antal Xbox One-eller Xbox Series-konsoller. Men spil- eller tjenesteadgangen er begrænset, sådan som det er beskrevet i reglerne for digitale spil til Xbox One- eller Xbox Series-spil, reglerne for Xbox Play Anywhere, reglerne for Xbox Game Pass til Console og reglerne for Xbox Game Pass Ultimate, alt efter hvad der er relevant.

Dit Xbox Live Gold-abonnement er knyttet til din Xbox-konto. 
Games with Gold er knyttet til din Xbox-konto. Du skal have et Xbox Live Gold- eller Xbox Game Pass Ultimate-abonnement for at være berettiget til Games with Gold.

Yderligere abonnementer og krav er gældende for visse Xbox Live Gold-funktioner (sælges separat). Se Xbox.com/live. Bredbåndsforbindelse til internettet, spil og medieindhold sælges separat. Tilbuddet med bonusspil er kun for betalende Gold-medlemmer. På Xbox One- og Xbox Series-konsoller kræves der et aktivt Gold-medlemskab for at spille de bonusspil, du indløser. Krav og tilgængelige funktioner varierer på tværs af konsoller. Underlagt Microsoft-serviceaftalen på www.microsoft.com/msa.

Efter kampagneperiodens ophør fortsætter abonnementet, og det opkræves til den aktuelt gældende normale pris (med forbehold for ændringer) baseret på den pågældende abonnementslængde (f.eks. månedlig, kvartalsvis eller årlig), medmindre det opsiges på www.microsoft.com/accounts. Plus gældende afgifter.

Games with Gold-tilbud er muligvis ikke tilgængelige for alle medlemmer, og de er kun tilgængelige i en begrænset periode. Der kan være geografiske begrænsninger.

Yderligere oplysninger om brug af Games with Gold findes på https://beta.support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-games-with-gold-faq

Xbox Game Pass til Console

Brugere kan tilgå Xbox Game Pass til Console på et rimeligt antal Xbox One-eller Xbox Series-konsoller.
Spil kan kun spilles på én konsol ad gangen.  Men når du spiller på en roamingkonsol, er det muligt at spille spil på hjemmekonsollen, hvis en anden bruger er logget på hjemmekonsollen.

Dit Xbox Game Pass til Console-abonnement er knyttet til din Xbox-konto.

Brug dit aktive Xbox Game Pass til Console-medlemskab til at spille spil på Xbox One- og Xbox Series-konsoller. Spiltitler, tilgængelighed, antal og funktioner varierer over tid afhængigt af område og platform. For tilbagevendende medlemskaber bliver medlemskabet fortsat opkrævet til den på tidspunktet aktuelle pris (med forbehold for ændringer; plus gældende afgifter), medmindre de opsiges. Du kan opsige dit abonnement på account.microsoft.com/services. Bemærkning før køb af tilføjelsesprogrammer, DLC (indhold, der kan downloades), forbrugsvarer, virtuel valuta, abonnementer eller andre elementer (sælges separat): Hvis dit medlemskab afsluttes, eller et spil fjernes fra kataloget, skal du genaktivere dit medlemskab eller købe spillet separat for at fortsætte med at bruge disse elementer. Xbox Live Gold-medlemskab (sælges separat) er påkrævet til nogle spil samt online multiplayer på Xbox One- og Xbox Series-konsoller. Kræver download(s) (der gælder gebyrer for betydelige mængder lagerplads, bredbåndsforbindelse og internetudbydere) samt Microsoft-konto. Kræver muligvis yderligere hardware og abonnementer. Der gælder aldersbegrænsninger. Xbox Game Pass-rabatter er baseret på pris i Microsoft Store og kan ikke kombineres med andre tilbud eller indløses til kontanter. Rabattilbud omfatter ikke titler inden for 30 dage efter udgivelse og er ikke tilgængelige med udvalgte titler. Maksimalt 36 måneders indløst Xbox Game Pass pr. konto ad gangen. Tjeneste, funktioner og krav kan ændres eller trækkes tilbage. Underlagt Microsoft-serviceaftalen (www.microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass til PC

Brugere kan få adgang til Xbox Game Pass til PC på et rimeligt antal Windows 10-enheder. Hver enkelt Xbox Live-aktiverede spil kan dog kun spilles på én enhed ad gangen.

Dit Xbox Game Pass til PC-abonnement er knyttet til din Microsoft-konto.

Brug dit aktive Xbox Game Pass til PC-medlemskab til at spille pc-spil på Windows 10-pc (omfatter ikke Windows 10 i S-tilstand og på ARM-enheder). Download af app, Windows-opdatering(er) og lagerplads påkrævet. Systemkrav afhænger af det enkelte spil. Ydeevnen skaleres med high end-systemer. Spiltitler, tilgængelighed, antal og funktioner varierer over tid afhængigt af område og platform. For tilbagevendende medlemskaber bliver medlemskabet fortsat opkrævet til den på tidspunktet aktuelle pris (med forbehold for ændringer; plus gældende afgifter), medmindre de opsiges. Du kan opsige dit abonnement på account.microsoft.com/services. Bemærkning før køb af tilføjelsesprogrammer, DLC (indhold, der kan downloades), forbrugsvarer, virtuel valuta eller abonnementer (sælges separat): Hvis dit medlemskab afsluttes, eller et spil fjernes fra kataloget, skal du genaktivere dit medlemskab eller købe spillet separat for at fortsætte med at bruge disse elementer. Kræver download(s) (der gælder gebyrer for betydelige mængder lagerplads, bredbåndsforbindelse og internetudbydere) samt Microsoft-konto. Kræver muligvis yderligere hardware og abonnementer. Der gælder aldersbegrænsninger. Xbox Game Pass-rabatter er baseret på pris i Microsoft Store og kan ikke kombineres med andre tilbud eller indløses til kontanter. Rabattilbud omfatter ikke titler inden for 30 dage efter udgivelse og er ikke tilgængelige for udvalgte titler. EA Play er omfattet af vilkårene i: https://www.ea.com/ea-access/terms. Maksimalt 36 måneders indløst Xbox Game Pass pr. konto ad gangen. Tjeneste, funktioner og krav kan ændres eller trækkes tilbage. Underlagt Microsoft-serviceaftalen (www.microsoft.com/msa).

Xbox Game Pass Ultimate

Brugere kan få adgang til Xbox Game Pass Ultimate på et rimeligt antal Windows 10-enheder og Xbox One- eller Xbox Series-konsoller. Spil kan kun spilles på én konsol ad gangen. Samtidig brug af andre spil på pc er tilladt. Hver enkelt Xbox Live-aktiverede spil kan dog kun tilgås på én enhed eller konsol ad gangen. Se også reglerne for digitale spil til Xbox One- eller Xbox Series-spil, reglerne for Xbox Play Anywhere, reglerne for Xbox Game Pass til Console og reglerne for Xbox Game Pass til PC, alt efter hvad der er relevant.

Dit Xbox Game Pass Ultimate-abonnement er knyttet til din Xbox-konto.

Brug dit aktive Xbox Game Pass Ultimate-medlemskab til at spille spil på Xbox One- og Xbox Series-konsoller og Windows 10-pc'er (omfatter ikke Windows 10 i S tilstand og på ARM-enheder), og stream udvalgte spil (hvor det er tilgængeligt) til dine understøttede enheder. Xbox Game Pass Ultimate inkluderer Xbox Game Pass til Console, Xbox Game Pass til PC, Xbox Live Gold og yderligere fordele. Bemærk: Køb af Xbox Game Pass Ultimate opgraderer automatisk dit eksisterende Xbox Live Gold- eller Xbox Game Pass-medlemskab (til pc eller konsol) og/eller EA Play-medlemskab til Xbox Game Pass Ultimate i et konverteringsforhold baseret på resterende dage. Find ud af, hvordan det fungerer, på www.xbox.com/gamepass. Fremtidige indløsninger af koder er også underlagt et konverteringsforhold. Konverteringsforholdet kan blive ændret. Alle konverteringer til Xbox Game Pass Ultimate er endelige: Når du har konverteret, kan du ikke konvertere dit Xbox Game Pass Ultimate-medlemskab tilbage til et tidligere medlemskab. EA Play er omfattet af vilkårene i: https://www.ea.com/ea-access/terms. Andre eksisterende abonnementer kan også være underlagt konvertering. Maksimalt 36 måneders indløst Xbox Game Pass Ultimate pr. konto ad gangen, herunder eventuel konverteret tid fra Xbox Live Gold og/eller Xbox Game Pass (til pc eller konsol) og/eller EA Play. 
Spiltitler, tilgængelighed, antal og funktioner varierer over tid afhængigt af område og platform. For tilbagevendende medlemskaber bliver medlemskabet fortsat opkrævet til den på tidspunktet aktuelle pris (med forbehold for ændringer; plus gældende afgifter), medmindre de opsiges. Du kan opsige dit abonnement på account.microsoft.com/services. Bemærkning før køb af tilføjelsesprogrammer, DLC (indhold, der kan downloades), forbrugsvarer, virtuel valuta eller abonnementer (sælges separat): Hvis dit medlemskab afsluttes, eller et spil fjernes fra kataloget, skal du genaktivere dit medlemskab eller købe spillet separat for at fortsætte med at bruge disse elementer. Kræver download(s) (der gælder gebyrer for betydelige mængder lagerplads, bredbåndsforbindelse og internetudbydere) samt Microsoft-konto.  Kræver muligvis yderligere hardware og abonnementer. Der gælder aldersbegrænsninger. Online multiplayer mellem forskellige generationer af Xbox-konsoller understøttes ikke i nogle spil. Xbox Game Pass-rabatter er baseret på pris i Microsoft Store og kan ikke kombineres med andre tilbud eller indløses til kontanter. Rabattilbud omfatter ikke titler inden for 30 dage efter udgivelse og er ikke tilgængelige med udvalgte titler. Antal og indhold af fordele varierer afhængigt af område, platform og over tid og skal indløses inden for den angivne tidsramme. Tjeneste, funktioner og krav kan ændres eller trækkes tilbage. Underlagt Microsoft-serviceaftalen (www.microsoft.com/msa). Til pc: Download af app, Windows-opdatering(er) og lagerplads påkrævet (xbox.com/pcgamesplan). Systemkrav afhænger af det enkelte spil. Ydeevnen skaleres med high end-systemer. 

Spil i skyen (beta):  Der gælder begrænsninger for streaming (f.eks. varighed af streaming og tidsgrænser for inaktivitet). Ydeevnen for streaming påvirkes af internetforbindelsen, brugerens placering, enheden og andre faktorer. Dit gameplay på andre enheder kan være begrænset. Streamede spil har muligvis begrænset funktionalitet, f.eks.:

  • begrænset skærmopløsning

  • begrænset lydoutput

  • begrænset lagerplads til at gemme spil (kun lagring i skyen)

  • begrænset mulighed for køb i spillet

  • begrænset funktionalitet for brugergenereret indhold

  • begrænset understøttelse af ledsagerapps og/eller

  • begrænset understøttelse af tilbehør og eksterne enheder.

Streaming kræver muligvis en kompatibel controller (sælges separat).

Minecraft

Minecraft Realms

Op til 2 spillere pr. server

Realms er et abonnement på en personlig multiplayerserver til brug sammen med understøttede versioner af Minecraft (spillet sælges separat) på understøttede platforme, hvor du ejer spillet (Minecraft Java Edition og Xbox360 understøttes ikke). Der kræves et Xbox Live Gold-abonnement for at spille på Xbox (sælges separat). For tilbagevendende abonnementer bliver medlemskabet efter en eventuel kampagneperiodes ophør fortsat opkrævet til den på tidspunktet aktuelle pris (med forbehold for ændringer) plus gældende afgifter, medmindre de opsiges. Opsig på Microsoft-konto. Hvis du spiller Minecraft via Game Pass, er Realms et separat abonnement. Du skal købe og opsige hvert abonnement separat. Hvis dit abonnement er inaktivt i mere end 18 måneder, bliver dine Realms-data slettet fra serveren. Din internetudbyder opkræver muligvis gebyrer. Realms-rabatter kan ikke kombineres med andre tilbud og kan ikke indløses til kontanter. Krav, funktioner, onlinetjenester eller abonnement kan blive ændret og/eller trukket tilbage. Underlagt Microsoft-serviceaftalen (microsoft.com/msa) og slutbrugerlicensaftalen for Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 
(Realms: Java Edition er et separat abonnement, der sælges separat og kræver Minecraft: Java Edition-spil)

Minecraft Realms Plus

Op til 10 spillere pr. server

Realms Plus er et abonnement på indhold og en personlig Realms-server til brug sammen med understøttede versioner af Minecraft (spillet sælges separat) på understøttede platforme, hvor du ejer spillet (Minecraft Java Edition og Xbox360 understøttes ikke). Der kræves et aktivt abonnement for at bruge Realms Plus-indhold. Indholdet varierer over tid og er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande. Der kræves et Xbox Live Gold-abonnement for at spille på Xbox (sælges separat). For tilbagevendende abonnementer bliver medlemskabet efter en eventuel kampagneperiodes ophør fortsat opkrævet til den på tidspunktet aktuelle pris (med forbehold for ændringer) plus gældende afgifter, medmindre de opsiges. Opsig på din Microsoft-konto. Hvis du spiller Minecraft via Game Pass, er Realms Plus et separat abonnement. Du skal købe og opsige hvert abonnement separat. Hvis dit abonnement afsluttes, eller et indholdselement fjernes fra kataloget, skal du genaktivere dit abonnement eller købe indholdet separat for at fortsætte med at bruge det. Hvis dit abonnement er inaktivt i mere end 18 måneder, bliver dine Realms Plus-data slettet fra serveren. Din internetudbyder opkræver muligvis gebyrer. Realms Plus-rabatter kan ikke kombineres med andre tilbud og kan ikke indløses til kontanter. Krav, funktioner, onlinetjenester eller abonnement kan blive ændret og/eller trukket tilbage. Underlagt Microsoft-serviceaftalen (microsoft.com/msa) og slutbrugerlicensaftalen for Realms (https://www.minecraft.net/realms/terms/). 

(Realms: Java Edition er et separat abonnement, der sælges separat og kræver Minecraft: Java Edition-spil)

Programmer

Apps

10 Windows 10-enheder

Til trods for de generelle regler herover kan apps, der leveres gratis, downloades gratis til enheder, der ikke er registreret med din Microsoft-konto.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×