Skift indstillinger for mus

Du kan tilpasse musen på forskellige måder i Windows. Du kan f.eks. bytte om på museknappernes funktioner, gøre musemarkøren mere synlig og ændre rullehastigheden med musehjulet. 

 1. Åbn egenskaber for mus ved at klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter klikke på kontrol panel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

 2. Klik på fanen Knapper, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • For at bytte om på funktionaliteten af venstre og højre museknap skal du markere afkrydsningsfeltet Skift mellem primær og sekundær knap under Knapkonfiguration.

  • Hvis du vil ændre, hvor hurtigt du skal klikke på knapperne for at foretage et dobbeltklik skal du flytte skyderen Hastighed under Dobbeltklikhastighed mod Langsom eller Hurtig.

  • Hvis du vil slå Kliklås til, så du kan fremhæve eller trække elementer uden at holde museknappen nede, skal du markere afkrydsningsfeltet Slå Kliklås til under Kliklås.

 3. Klik på OK.

 1. Åbn egenskaber for mus ved at klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter klikke på kontrol panel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

 2. Klik på fanen Markører, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil give alle markørerne et nyt udseende, skal du klikke på rullelisten Skema og derefter klikke på et nyt musemarkørskema.

  • Hvis du vil ændre en enkelt markør, skal du klikke på den markør, du vil ændre, på listen under Tilpas, klikke på Gennemse, klikke på den markør, du vil bruge, og derefter klikke på Åbn.

 3. Klik på OK.

 1. Åbn egenskaber for mus ved at klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter klikke på kontrol panel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

 2. Klik på fanen Markørindstillinger , og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre den hastighed, som musemarkøren bevæger sig med, skal du flytte skyderen Angiv markørhastighed under Bevægelse mod Langsom eller Hurtig.

  • For at få markøren til at fungere mere præcist, når du bevæger musen langsomt, skal du markere afkrydsningsfeltet under Forøg markørpræcision under Bevægelse.

  • For at gøre det hurtigere at foretage et valg, når en dialogboks vises, skal du markere afkrydsningsfeltet Flyt automatisk markøren til knappen, der er markeret som standard i en dialogboks under Fastgør til. (Ikke alle programmer understøtter denne indstilling). I nogle programmer skal du flytte musemarkøren til den knap, du vil klikke på).

  • For at gøre det nemmere at finde markøren, når du flytter den, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis markørspor under Synlighed og derefter flytte skyderen mod Kort eller Lang for at mindske eller øge længden af markørsporet.

  • For at sikre, at markøren ikke skjuler den tekst, du skrive, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul markør, når der skrives under Synlighed.

  • Hvis du vil finde en fejlplaceret markør ved at trykke på Ctrl-tasten, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis placeringen af markøren, når der trykkes på CTRL- tasten under Synlighed.

 3. Klik på OK.

 1. Åbn egenskaber for mus ved at klikke på knappen Start Ikon for startknapog derefter klikke på kontrol panel. Skriv mus i søgefeltet, og klik derefter på Mus.

 2. Klik på fanen Hjul, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • For at angive det antal linjer, skærmen ruller for hvert ryk med musehjulet, skal du markere afkrydsningsfeltet Følgende antal linjer ad gangen under Lodret rulning og derefter angive det antal linjer, du vil rulle i feltet.

  • For at rulle et helt skærmbillede med tekst for hvert ryk med musehjulet skal du vælge Et skærmbillede ad gangen under Lodret rulning.

  • Hvis musen har et hjul, der understøtter vandret rulning, skal du angive det antal tegn, du vil rulle vandret, når du vipper hjulet mod venstre eller højre, i feltet Vip hjulet sidelæns for at rulle gennem følgende antal tegn ad gangen under Vandret rulning.

 3. Klik på OK.

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×