Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Vælg en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer. De tilbyder en alternativ måde at gøre ting på, som du normalt udfører med musen. Hvis du forsøger at tage et skærmbillede, skal du se under Sådan tager du skærmbilleder og anmærker skærmbilleder.

Klik på en indstilling nedenfor. Så åbnes der en tabel over relaterede genveje:

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + X

Klippe det markerede element.

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere det markerede element.

Ctrl + V (eller Skift+Insert)

Indsætte det markerede element.

Ctrl + Z

Fortryde en handling.

Alt + tabulator

Skifte mellem åbne apps.

Alt + F4

Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app.

Windows-tast  + L

Låse din pc.

Windows-tast +D

Vise og skjule skrivebordet.

F2

Omdøbe det markerede element.

F3

Søge efter en fil eller mappe i Stifinder.

F4

Vise adresselinjelisten i Stifinder.

F5

Opdatere det aktive vindue.

F6

Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet.

F10

Aktivere menulinjen i den aktive app.

Alt + F8

Vise din adgangskode på logonskærmen.

Alt + Esc

Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet.

Alt + understreget bogstav

Udføre kommandoen for det pågældende bogstav.

Alt + Enter

Se det markerede elements egenskaber.

Alt + Mellemrumstast

Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue.

Alt + venstre pil

Gå tilbage.

Alt + højre pil

Gå fremad.

Alt + Page Up

Flytte en skærm op.

Alt + Page Down

Flytte en skærm ned.

Ctrl + F4

Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuldskærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt).

Ctrl + A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue.

Ctrl + D (eller Delete)

Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv.

Ctrl + E

Åbn Søg (i de fleste apps).

Ctrl + R (eller F5)

Opdatere det aktive vindue.

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt handling.

Ctrl + højre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord.

Ctrl + venstre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord.

Ctrl + Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit.

Ctrl + Pil op

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit.

Ctrl + Alt + Tabulator

Bruge piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps.

Alt + Skift + piletaster

Når en gruppe eller et felt er i fokus i menuen Start, skal du flytte det i den retning, der er angivet.

Ctrl + Skift + piletaster

Når et felt er i fokus i menuen Start, kan du flytte det til et andet felt for at oprette en mappe.

Ctrl + piletaster

Tilpasse menuen Start, når den er åben.

Ctrl + piletast (for at flytte til et element) + Mellemrum

Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet.

Ctrl + Skift med en piletast

Markere en tekstblok.

Ctrl + Esc

Åbne Start.

Ctrl + Skift + Esc

Åbne Jobliste.

Ctrl + Skift

Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige.

Ctrl + Mellemrum

Slå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra.

Skift + F10

Vise genvejsmenuen for det markerede element.

Skifte med en vilkårlig piletast

Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument.

Skift + Delete

Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv.

Højre pil

Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu.

Venstre pil

Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu.

Esc

Stoppe eller forlad den aktuelle opgave.

PrtScn

Tage et skærmbillede af hele din skærm og kopiere det til Udklipsholder. 

Bemærk!

  • Du kan ændre denne genvej, så den også åbner skærmklip, som giver dig mulighed for at redigere dit skærmbillede. Vælg Start > Indstillinger  > Øget tilgængelighed > Tastatur, og aktiver omskifteren under genvejen Udskriv skærmbillede.

Brug PrtScn-tasten til at åbne skærmen til klippeværktøj

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tasten

Åbne eller lukke Start.

Windows-tast  + A

Åbn Hurtigindstillinger. Opdateret i Windows 11.

Windows-tast  + B

Indstil fokus til det første ikon i proceslinjens hjørne.

Windows-tast  + C

Åbne chat fra Microsoft Teams. Opdateret i Windows 11.

Windows-tast  + Shift + C

Åbne amuletmenuen.

Windows-tast +Ctrl+C

Aktivere farvefiltre (aktivér denne genvej først i indstillinger for farvefilter).

Windows-tast  + D

Vise og skjule skrivebordet.

Windows-tast  + E

Åbne Stifinder.

Windows-tast  + F

Åbne Feedback Hub og tag et skærmbillede.

Windows-tast  + G

Åbne Xbox Game Bar, mens et spil er åbent.

Windows-tast +Alt+B

Slå HDR til eller fra.

Bemærk!: Gælder for Xbox Game Bar-appversionen 5.721.7292.0 eller nyere. Hvis du vil opdatere din Xbox Game Bar, skal du gå til Microsoft Store-appen og søge efter opdateringer.

Windows-tast + H

Starte stemmeskrivning. Opdateret i Windows 11.

Windows-tast + I

Åbne Indstillinger.

Windows-tast  + J

Indstille fokus til et Windows-tip, når der findes et.

Når et tip til Windows vises, skal du fokusere på tippet.  Tryk på tastaturgenvejene igen for at indstille fokus til det element på skærmen, som Windows-tippet er knyttet til.

Windows-tast  + K

Åbne stream fra hurtigindstillinger. Opdateret i Windows 11.

Windows-tast  + L

Låse pc'en eller skifte konti.

Windows-tast  + M

Minimere alle vinduer.

Windows-tast  + Skift + M

Gendanne minimerede vinduer på skrivebordet.

Windows-tast  + N

Åbne meddelelsescenter og kalender. Opdateret i Windows 11.

Windows-tast  + O

Låse enhedens retning.

Windows-tast  + P

Vælge en skærmtilstand for præsentationen.

Windows-tast  + Ctrl + Q

Åbne Lynhjælp.

Windows-tast  + R

Åbne dialogboksen Kør.

Windows-tast  + Alt+R

Optage video af spilvinduet i fokus (ved hjælp af Xbox Game Bar).

Windows-tast + S

Åbne Søg.

Windows-tast  + Shift + S

Tage et skærmbillede af en del af skærmen.

Windows-tast  + T

Navigere gennem apps på proceslinjen.

Windows-tast  + U

Åbn Indstillinger for tilgængelighed..

Windows-tast  + V

Åbne udklipsholderoversigten. 

Bemærk

  • Historik for Udklipsholder er som standard ikke slået til. Hvis du vil slå den til, skal du bruge denne tastaturgenvej og derefter vælge prompten for at slå oversigten til. Eller du kan vælge Start > Indstillinger > System > Udklipsholder og slå til/fra-knappen til under Oversigt over udklipsholder.

Windows-tast  + Skift + V

Indstille fokus for en meddelelse.

Windows-tast  + W

Åbn Widgets. Opdateret i Windows 11.

Windows-tast  + X

Åbne menuen Hurtiglink.

Windows-tast  + Y

Skifte input mellem Windows Mixed Reality og skrivebordet.

Windows-tast + Z

Åbne fastgørelseslayouts. Opdateret i Windows 11.

Windows-tast  + punktum (.) eller semicolon (;)

Åbne emojipanel.

Windows-tast  + comma (,)

Vise skrivebordet midlertidigt.

Windows-tast  + Pause

Åbner Indstillinger  > System > Om.

Windows-tast  + Ctrl + F

Søge efter pc'er (hvis du er på et netværk).

Windows-tast  + tal

Åbne skrivebordet, og starte den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til den pågældende app, hvis den allerede kører.

Windows-tast  + Skift + tal

Åbne skrivebordet og starte en ny forekomst af den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast  + Ctrl + tal

Åbne skrivebordet og skifte til det senest aktive vindue i den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast  + Alt + tal

Åbne skrivebordet og jumplisten til den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast  + Ctrl + Skift + tal

Åbne skrivebordet og åbne en ny forekomst som administrator af den app, der er placeret et givent sted på proceslinjen.

Windows-tast + tabulator

Åbne Opgavevisning.

Windows-tast + pil op

Maksimere vinduet.

Windows-tast  + Alt + Pil op

Fastgør vindue i fokus til øverste halvdel af skærmen. Nyt med Windows 11.

Windows-tast  + pil ned

Fjerne den aktuelle app fra skærmen eller minimere skrivebordsvinduet.

Windows-tast  + Alt + Pil ned

Fastgør vindue i fokus til nederste halvdel af skærmen. Nyt med Windows 11.

Windows-tast + venstre pil

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i venstre side af skærmen.

Windows-tast  + højre pil

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i højre side af skærmen.

Windows-tast  + Home

Minimere alle vinduer undtagen det aktive skrivebordsvindue (gendanner alle vinduer ved næste tryk).

Windows-tast  + Skift + pil op

Strække skrivebordsvinduet til toppen og bunden af skærmen.

Windows-tast  + Skift + pil ned

Gendanne/minimere de aktive skrivebordsvinduer lodret, men bevare bredden.

Windows-tast + Skift + venstre pil eller højre pil

Flytte en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.

Windows-tast  + Skift + Mellemrumstast

Gå tilbage gennem layout for sprog og tastatur.

Windows-tast  + mellemrumstast

Skifte mellem inputsprog og tastaturlayout.

Windows-tast  + Ctrl + mellemrumstast

Skifte til et tidligere valgt input.

Windows-tast   + Ctrl + Enter

Slå Oplæser til.

Windows logo key  + plus (+)

Åbne forstørrelsesglas, og zoom ind.

Windows-tast  + Minustegn (-)

Zoome ud i forstørrelsesglas.

Windows-tast  +Esc

Lukke forstørrelsesglas.

Windows-tast  + skråstreg (/)

Starte IME-konvertering.

Windows-tast  + Ctrl + Skift + B

Vække pc fra en tom eller sort skærm.

Windows-tast + PrtScn

Gemme skærmbilledet fuld skærm i filen.

Windows-tast  + Alt + PrtScn

Gemme skærmbillede af spilvinduet i fokus i filen (ved hjælp af Xbox Game Bar).

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere den markerede tekst.

Ctrl + V (eller Skift+Insert)

Indsætte den markerede tekst.

Ctrl + M

Angive markeringstilstand.

Alt + markeringstast

Starte valg i blokeringstilstand.

Piletaster

Flytte markøren i den angivne retning.

Page Up

Flytte markøren én side op.

Page Down

Flytte markøren én side ned.

Ctrl + Home (markeringstilstand)

Flytte markøren til begyndelsen af bufferen.

Ctrl + End (markeringstilstand)

Flytte markøren til slutningen af bufferen.

Ctrl + Pil op

Flytte en linje op i oversigten output.

Ctrl + Pil ned

Flytte en linje ned i oversigten output.

Ctrl + Home (navigationsoversigt)

Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til toppen af bufferen. Ellers kan du slette alle tegn til venstre for markøren på kommandolinjen.

Ctrl + End (navigationsoversigt)

Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til kommandolinjen. Ellers kan du slette alle tegn til højre for markøren på kommandolinjen.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F4

Se punkterne på den aktive liste.

Ctrl + tabulator

Flytte fremad gennem faner.

Ctrl + Skift + Tabulator

Flytte tilbage gennem faner.

Ctrl + tal (tallene 1–9)

Flytte til nde tabulator.

Tabulator

Flytte fremad gennem indstillinger.

Skift + tabulator

Flytte tilbage gennem indstillinger.

Alt + understreget bogstav

Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer.

Mellemrumstast

Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt.

Backspace

Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn.

Piletaster

Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + D

Vælge adresselinjen.

Ctrl + E

Vælge søgefeltet.

Ctrl + F

Vælge søgefeltet.

Ctrl + N

Åbne et nyt vindue.

Ctrl + W

Lukke det aktive vindue.

Ctrl + rullehjul på musen

Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner.

Ctrl + Skift + E

Vise alle mapper over den valgte mappe.

Ctrl + Skift + N

Oprette en ny mappe.

Num Lock + asterisk (*)

Åbne alle undermapper i den valgte mappe.

Num Lock + plustegn (+)

Se indholdet af den valgte mappe.

Num Lock + minustegn (-)

Skjule den valgte mappes indhold.

Alt + P

Vise indholdsruden.

Alt + Enter

Åbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element.

Alt + højre pil

Åbne den næste mappe.

Alt + Pil op

Åbne mappen, som mappen var i.

Alt + venstre pil

Åbne den foregående mappe.

Backspace

Åbne den foregående mappe.

Højre pil

Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe.

Venstre pil

Skjule den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælge den mappe, som mappen var i.

Slut

Vise det nederste af det aktive vindue.

Start

Vise det øverste af det aktive vindue.

F11

Maksimere eller minimere det aktive vindue.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast + tabulator

Åbne Opgavevisning.

Windows-tast + Ctrl + D

Tilføje et virtuelt skrivebord.

Windows-tast  + Ctrl + Højre pil

Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til højre.

Windows-tast  + Ctrl + Venstre pil

Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til venstre.

Windows-tast + Ctrl + F4

Lukke det virtuelle skrivebord, du bruger.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne en app eller hurtigt åbne en ekstra forekomst af en app.

Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne en app som administrator.

Skift + højreklik på en knap på proceslinjen

Vise vinduesmenuen for appen.

Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen

Vise vinduesmenuen for gruppen.

Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjen

Navigere gennem vinduerne i gruppen.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast + I

Åbne indstillinger.

Backspace

Gå tilbage til startsiden for indstillinger.

Skrive på en side med søgefeltet

Søge i indstillinger.

Flere tastaturgenveje

Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer. De tilbyder en alternativ måde at gøre ting på, som du normalt udfører med musen. Klik på en indstilling nedenfor. Så åbnes der en tabel over relaterede genveje:

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + X

Klippe det markerede element.

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere det markerede element.

Ctrl + V (eller Skift+Insert)

Indsætte det markerede element.

Ctrl + Z

Fortryde en handling.

Alt + tabulator

Skifte mellem åbne apps.

Alt + F4

Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app.

Windows-tast  + L

Låse din pc.

Windows-tast +D

Vise og skjule skrivebordet.

F2

Omdøbe det markerede element.

F3

Søge efter en fil eller mappe i Stifinder.

F4

Vise adresselinjelisten i Stifinder.

F5

Opdatere det aktive vindue.

F6

Cirkulere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet.

F10

Aktivere menulinjen i den aktive app.

Alt + F8

Vise din adgangskode på logonskærmen.

Alt + Esc

Cirkulere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet.

Alt + understreget bogstav

Udføre kommandoen for det pågældende bogstav.

Alt + Enter

Se det markerede elements egenskaber.

Alt + Mellemrumstast

Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue.

Alt + venstre pil

Gå tilbage.

Alt + højre pil

Gå fremad.

Alt + Page Up

Flytte en skærm op.

Alt + Page Down

Flytte en skærm ned.

Ctrl + F4

Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuldskærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt).

Ctrl + A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue.

Ctrl + D (eller Delete)

Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv.

Ctrl + R (eller F5)

Opdatere det aktive vindue.

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt handling.

Ctrl + højre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord.

Ctrl + venstre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord.

Ctrl + Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit.

Ctrl + Pil op

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit.

Ctrl + Alt + Tabulator

Bruge piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps.

Alt + Skift + piletaster

Når en gruppe eller et felt er i fokus i menuen Start, skal du flytte det i den retning, der er angivet.

Ctrl + Skift + piletaster

Når et felt er i fokus i menuen Start, kan du flytte det til et andet felt for at oprette en mappe.

Ctrl + piletaster

Tilpasse menuen Start, når den er åben.

Ctrl + piletast (for at flytte til et element) + Mellemrum

Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet.

Ctrl + Skift med en piletast

Markere en tekstblok.

Ctrl + Esc

Åbne Start.

Ctrl + Skift + Esc

Åbne Jobliste.

Ctrl + Skift

Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige.

Ctrl + Mellemrum

Slå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra.

Skift + F10

Vise genvejsmenuen for det markerede element.

Skifte med en vilkårlig piletast

Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument.

Skift + Delete

Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv.

Højre pil

Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu.

Venstre pil

Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu.

Esc

Stoppe eller forlad den aktuelle opgave.

PrtScn

Tage et skærmbillede af hele din skærm og kopiere det til Udklipsholder. 

Bemærk!

  • Du kan ændre denne genvej, så den også åbner skærmklip, som giver dig mulighed for at redigere dit skærmbillede. Vælg Start  > Indstillinger > Øget tilgængelighed > Tastatur, og aktiver omskifteren under genvejen Udskriv skærmbillede.

Brug PrtScn-tasten til at åbne skærmen til klippeværktøj

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast 

Åbne eller lukke Start.

Windows-tast  + A

Åbne Handlingscenter.

Windows-tast  + B

Indstille fokus i meddelelsesområdet.

Windows-tast  + C

Åbn Cortana i lyttetilstand.

Bemærkninger

  • Denne genvej er som standard slået fra. Hvis du vil slå den til, skal du vælge Start  > Indstillinger > Cortana, og aktivere til/fra-knappen under Lad Cortana lytte efter mine kommandoer, når jeg trykker på Windows-tasten + C.

  • Cortana er kun tilgængeligt i visse lande/områder, og nogle funktioner i Cortana er muligvis ikke tilgængelige overalt. Hvis Cortana ikke er tilgængelig eller er slået fra, kan du stadig bruge Søg.

Windows-tast  + Shift + C

Åbne amuletmenuen.

Windows-tast  + D

Vise og skjule skrivebordet.

Windows-tast  + Alt + D

Vise og skjule dato og klokkeslæt på skrivebordet.

Windows-tast  + E

Åbne Stifinder.

Windows-tast  + F

Åbne Feedback Hub og tag et skærmbillede.

Windows-tast  + G

Åbne Spillinje, mens et spil er åbent.

Windows-tast  + H

Starte diktering.

Windows-tast + I

Åbne Indstillinger.

Windows-tast  + J

Indstille fokus til et Windows-tip, når der findes et.

Når et tip til Windows vises, skal du fokusere på tippet.  Tryk på tastaturgenvejene igen for at indstille fokus til det element på skærmen, som Windows-tippet er knyttet til.

Windows-tast  + K

Åbne den hurtige handling Opret forbindelse.

Windows-tast  + L

Låse pc'en eller skifte konti.

Windows-tast  + M

Minimere alle vinduer.

Windows-tast  + O

Låse enhedens retning.

Windows-tast  + P

Vælge en skærmtilstand for præsentationen.

Windows-tast  + Ctrl + Q

Åbne Lynhjælp.

Windows-tast  + R

Åbne dialogboksen Kør.

Windows-tast  + S

Åbne Søg.

Windows-tast  + Shift + S

Tage et skærmbillede af en del af skærmen.

Windows-tast  + T

Navigere gennem apps på proceslinjen.

Windows-tast  + U

Åbne Funktioner til øget tilgængelighed.

Windows-tast  + V

Åbne udklipsholderen. 

Bemærk!

  • Hvis du vil aktivere denne genvej, skal du vælge Start  > Indstillinger  > System  > Udklipsholder, og derefter aktivere til/fra-knappen under Udklipsholderoversigt.

Windows-tast  + Shift + V

Skifte mellem meddelelser.

Windows-tast  + X

Åbne menuen Hurtiglink.

Windows-tast  + Y

Skifte input mellem Windows Mixed Reality og skrivebordet.

Windows-tast  + Z

Vise de tilgængelige kommandoer i en app i fuldskærmsvisning.

Windows-tast  + punktum (.) eller semicolon (;)

Åbne emojipanel.

Windows-tast  + comma (,)

Vise skrivebordet midlertidigt.

Windows-tast  + Pause

Vise dialogboksen Egenskaber for system.

Windows-tast  + Ctrl + F

Søge efter pc'er (hvis du er på et netværk).

Windows-tast  + Shift + M

Gendanne minimerede vinduer på skrivebordet.

Windows-tast  + tal

Åbne skrivebordet, og starte den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til den pågældende app, hvis den allerede kører.

Windows-tast  + Shift + tal

Åbne skrivebordet og starte en ny forekomst af den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast  + Ctrl + tal

Åbne skrivebordet og skifte til det senest aktive vindue i den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast  + Alt + tal

Åbne skrivebordet og jumplisten til den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast  + Ctrl + Shift + tal

Åbne skrivebordet og åbne en ny forekomst som administrator af den app, der er placeret et givent sted på proceslinjen.

Windows-tast  + tabulator

Åbne Opgavevisning.

Windows-tast  + pil op

Maksimere vinduet.

Windows-tast  + pil ned

Fjerne den aktuelle app fra skærmen eller minimere skrivebordsvinduet.

Windows-tast  + Venstre pil

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i venstre side af skærmen.

Windows-tast  + højre pil

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i højre side af skærmen.

Windows-tast  + Home

Minimere alle vinduer undtagen det aktive skrivebordsvindue (gendanner alle vinduer ved næste tryk).

Windows-tast  + Skift + pil op

Strække skrivebordsvinduet til toppen og bunden af skærmen.

Windows-tast  + Skift + pil ned

Gendanne/minimere de aktive skrivebordsvinduer lodret, men bevare bredden.

Windows-tast  + Skift + venstre pil eller højre pil

Flytte en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.

Windows-tast  + mellemrumstast

Skifte mellem inputsprog og tastaturlayout.

Windows-tast  + Ctrl + mellemrumstast

Skifte til et tidligere valgt input.

Windows-tast   + Ctrl + Enter

Slå Oplæser til.

Windows logo key  + plus (+)

Åbne Forstørrelsesglas.

Windows-tast  + skråstreg (/)

Starte IME-konvertering.

Windows-tast  + Ctrl + V

Åbne prik på skulderen.

Windows-tast  + Ctrl + Skift + B

Vække pc fra en tom eller sort skærm.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere den markerede tekst.

Ctrl + V (eller Skift+Insert)

Indsætte den markerede tekst.

Ctrl + M

Angive markeringstilstand.

Alt + markeringstast

Starte valg i blokeringstilstand.

Piletaster

Flytte markøren i den angivne retning.

Page Up

Flytte markøren én side op.

Page Down

Flytte markøren én side ned.

Ctrl + Home (markeringstilstand)

Flytte markøren til begyndelsen af bufferen.

Ctrl + End (markeringstilstand)

Flytte markøren til slutningen af bufferen.

Ctrl + Pil op

Flytte en linje op i oversigten output.

Ctrl + Pil ned

Flytte en linje ned i oversigten output.

Ctrl + Home (navigationsoversigt)

Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til toppen af bufferen. Ellers kan du slette alle tegn til venstre for markøren på kommandolinjen.

Ctrl + End (navigationsoversigt)

Hvis kommandolinjen er tom, kan du flytte billedet til kommandolinjen. Ellers kan du slette alle tegn til højre for markøren på kommandolinjen.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F4

Se punkterne på den aktive liste.

Ctrl + tabulator

Flytte fremad gennem faner.

Ctrl + Skift + Tabulator

Flytte tilbage gennem faner.

Ctrl + tal (tallene 1–9)

Flytte til nde tabulator.

Tabulator

Flytte fremad gennem indstillinger.

Skift + tabulator

Flytte tilbage gennem indstillinger.

Alt + understreget bogstav

Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer.

Mellemrumstast

Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt.

Backspace

Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn.

Piletaster

Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + D

Vælge adresselinjen.

Ctrl + E

Vælge søgefeltet.

Ctrl + F

Vælge søgefeltet.

Ctrl + N

Åbne et nyt vindue.

Ctrl + W

Lukke det aktive vindue.

Ctrl + rullehjul på musen

Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner.

Ctrl + Skift + E

Vise alle mapper over den valgte mappe.

Ctrl + Skift + N

Oprette en ny mappe.

Num Lock + asterisk (*)

Åbne alle undermapper i den valgte mappe.

Num Lock + plustegn (+)

Se indholdet af den valgte mappe.

Num Lock + minustegn (-)

Skjule den valgte mappes indhold.

Alt + P

Vise indholdsruden.

Alt + Enter

Åbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element.

Alt + højre pil

Åbne den næste mappe.

Alt + Pil op

Åbne mappen, som mappen var i.

Alt + venstre pil

Åbne den foregående mappe.

Backspace

Åbne den foregående mappe.

Højre pil

Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe.

Venstre pil

Skjule den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælge den mappe, som mappen var i.

Slut

Vise det nederste af det aktive vindue.

Start

Vise det øverste af det aktive vindue.

F11

Maksimere eller minimere det aktive vindue.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast + tabulator

Åbne Opgavevisning.

Windows-tast + Ctrl + D

Tilføje et virtuelt skrivebord.

Windows-tast  + Ctrl + Højre pil

Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til højre.

Windows-tast  + Ctrl + Venstre pil

Skifte mellem virtuelle skriveborde, du har oprettet til venstre.

Windows-tast + Ctrl + F4

Lukke det virtuelle skrivebord, du bruger.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne en app eller hurtigt åbne en ekstra forekomst af en app.

Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne en app som administrator.

Skift + højreklik på en knap på proceslinjen

Vise vinduesmenuen for appen.

Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen

Vise vinduesmenuen for gruppen.

Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjen

Navigere gennem vinduerne i gruppen.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast + I

Åbne indstillinger.

Backspace

Gå tilbage til startsiden for indstillinger.

Skrive på en side med søgefeltet

Søge i indstillinger.

Flere tastaturgenveje

Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer. De tilbyder en alternativ måde at gøre ting på, som du normalt udfører med musen. Klik på en indstilling nedenfor. Så åbnes der en tabel over relaterede genveje:

I nedenstående tabel vises almindelige tastaturgenveje til Windows 8.1 og Windows RT 8.1.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere det markerede element

Ctrl + X

Klippe det markerede element

Ctrl + V (eller Skift+Insert)

Indsætte det markerede element

Ctrl + Z

Fortryde en handling

Alt + tabulator

Skifte mellem åbne apps

Alt + F4

Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app

Windows-tast  + L

Låse pc'en eller skifte konti

Windows-tast  + D

Vise og skjule skrivebordet

I nedenstående tabel vises nye tastaturgenveje, som du kan bruge i Windows.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast  + begynd at skrive

Søge på din pc

Ctrl + plustegn (+) eller Ctrl + minustegn (-)

Zoome ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen

Ctrl + rullehjul

Zoome ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen

Windows-tast‌  + C

Åbne amuletterne

Åbne kommandoerne til appen i en app

Windows-tast  + F

Åbn amuletten Søg for at søge efter filer

Windows-tast + H

Åbne amuletten Del

Windows-tast + I

Åbne amuletten Indstillinger

Windows-tast  + K

Åbne amuletten Enheder

Windows-tast  + O

Låse skærmretningen (stående eller liggende)

Windows-tast‌  + Q

Åbne amuletten Søg for at søge overalt eller i en åben app (hvis appen understøtter appsøgning)

Windows-tast + S

Åbne amuletten Søg for at søge i Windows og på internettet

Windows-tast‌  + W

Åbne amuletten Søg for at søge efter indstillinger

Windows-tast + Z

Vise de tilgængelige kommandoer i app'en

Bemærk!: Du kan også få vist visse indstillinger ved at gå til amuletten Indstillinger, når appen er åben.

Windows-tast‌  + mellemrumstast

Skifte inputsprog og tastaturlayout

Windows-tast‌  + Ctrl + mellemrumstast

Skifte til det tidligere valgte input

Windows-tast‌  + tabulator

Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)

Windows-tast‌  + Ctrl + tabulator

Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)

Windows-tast‌  + Skift + tabulator

Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps) i omvendt rækkefølge

Windows-tast  + Skift + punktum (.)

Fastgøre en app til venstre

Windows-tast‌  + punktum (.)

Navigere gennem åbne apps

Esc

Stoppe eller afslutte den aktuelle opgave

Windows-tast  + Ctrl + Skift + B

Vække pc fra en sort eller tom skærm.

Følgende tabel indeholder generelle tastaturgenveje i Windows.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F1

Vise Hjælp

F2

Omdøbe det markerede element

F3

Søge efter en fil eller en mappe

F4

Vis adresselinjelisten i Stifinder

F5

Opdatere det aktive vindue

F6

Navigere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet

F10

Aktivere menulinjen i den aktive app

Alt + F4

Lukke det aktive element eller afslutte den aktive app

Alt + Esc

Navigere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet

Alt + understreget bogstav

Udføre kommandoen for det pågældende bogstav

Alt + Enter

Se det markerede elements egenskaber

Alt + Mellemrumstast

Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue

Alt + venstre pil

Tilbage

Alt + højre pil

Fremad

Alt + Page Up

Flytte en skærm op

Alt + Page Down

Flytte en skærm ned

Alt + tabulator

Skifte mellem åbne apps (undtagen skrivebords-apps)

Ctrl + F4

Lukke det aktive dokument (i apps, der er i fuldskærm, og hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt)

Ctrl + A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere det markerede element

Ctrl + D (eller Delete)

Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv

Ctrl + R (eller F5)

Opdatere det aktive vindue

Ctrl + V (eller Skift+Insert)

Indsætte det markerede element

Ctrl + X

Klippe det markerede element

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt handling

Ctrl + Z

Fortryde en handling

Ctrl + plustegn (+) eller Ctrl + minustegn (-)

Zoome ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen

Ctrl + rullehjul på musen

Redigere størrelsen på skrivebordsikoner eller zoome ind eller ud på mange elementer, f.eks. apps, der er fastgjort til Startskærmen

Ctrl + højre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord

Ctrl + venstre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord

Ctrl + Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit

Ctrl + Pil op

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit

Ctrl + Alt + Tabulator

Brug piletasterne til at skifte mellem alle åbne apps

Ctrl + piletast (for at flytte til et element) + Mellemrum

Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet

Ctrl + Skift med en piletast

Markere en tekstblok

Ctrl + Esc

Åbne Start

Ctrl + Skift + Esc

Åbne Jobliste

Ctrl + Skift

Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er tilgængelige

Ctrl + Mellemrum

Slå kinesisk IME (Input Method Editor) til eller fra

Skift + F10

Vise genvejsmenuen for det markerede element

Skifte med en vilkårlig piletast

Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument

Skift + Delete

Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv

Højre pil

Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu

Venstre pil

Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu

Esc

Stoppe eller forlade den aktuelle opgave

I følgende tabel vises tastaturgenveje, der bruger Windows-tasten .

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast + F1

Åbne Windows Hjælp og Support

Windows-tasten

Vise eller skjule Startskærm

Windows-tast  + B

Indstille fokus i meddelelsesområdet

Windows-tast‌  + C

Åbne amuletterne

Windows-tast  + D

Vise og skjule skrivebordet

Windows-tast  + E

Åbn Stifinder

Windows-tast  + F

Åbne amuletten Søg og søge efter filer

Windows-tast + H

Åbne amuletten Del

Windows-tast + I

Åbne amuletten Indstillinger

Windows-tast  + K

Åbne amuletten Enheder

Windows-tast  + L

Låse pc'en eller skifte brugere

Windows-tast  + M

Minimere alle vinduer

Windows-tast  + O

Låse enhedens retning

Windows-tast  + P

Vælge en skærmtilstand for præsentationen

Windows-tast‌  + Q

Åbne amuletten Søg for at søge overalt eller i den åbne app (hvis appen understøtter appsøgning)

Windows-tast  + R

Åbn dialogboksen Kør

Windows-tast + S

Åbne amuletten Søg for at søge i Windows og på internettet

Windows-tast  + T

Navigere gennem apps på proceslinjen

Windows-tast  + U

Åbne Funktioner til øget tilgængelighed

Windows-tast  + V

Navigere gennem meddelelser

Windows-tast  + Skift + V

Navigere gennem meddelelser i omvendt rækkefølge

Windows-tast  + X

Åbne menuen Hurtiglink

Windows-tast + Z

Vise andre tilgængelige kommandoer i en app

Bemærk!: Du kan også få vist visse indstillinger ved at gå til amuletten Indstillinger, når appen er åben.

Windows-tast  + ,

Vise skrivebordet midlertidigt

Windows-tast  + Pause

Vis dialogboksen Egenskaber for system

Windows-tast  + Ctrl + F

Søge efter pc'er (hvis du er på et netværk)

Windows-tast  + Skift + M

Gendanne minimerede vinduer på skrivebordet

Windows-tast  + tal

Åbne skrivebordet, og starte den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skifte til den pågældende app, hvis den allerede kører.

Windows-tast  + Skift + tal

Åbne skrivebordet og starte en ny forekomst af den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet

Windows-tast  + Ctrl + tal

Åbne skrivebordet og skifte til det senest aktive vindue i den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet

Windows-tast  + Alt + tal

Åbne skrivebordet og jumplisten til den app, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet

Windows-tast  + Ctrl + Skift + tal

Åbne skrivebordet og åbne en ny forekomst som administrator af den app, der er placeret et givent sted på proceslinjen

Windows-tast + tabulator

Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)

Windows-tast‌  + Ctrl + tabulator

Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps)

Windows-tast‌  + Skift + tabulator

Navigere gennem nyligt brugte apps (undtagen skrivebordsapps) i omvendt rækkefølge

Windows-tast + Ctrl + B

Skifte til den app, der viste en meddelelse i meddelelsesområdet

Windows-tast + pil op

Maksimere vinduet

Windows-tast  + pil ned

Fjerne den aktuelle app fra skærmen eller minimere skrivebordsvinduet

Windows-tast + venstre pil

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i venstre side af skærmen

Windows-tast  + højre pil

Maksimere appen eller skrivebordsvinduet i højre side af skærmen

Windows-tast  + Home

Minimere alle vinduer undtagen det aktive skrivebordsvindue (gendanne alle vinduer ved næste tryk)

Windows-tast  + Skift + pil op

Strække skrivebordsvinduet til toppen og bunden af skærmen

Windows-tast  + Skift + pil ned

Gendanne/minimere de aktive skrivebordsvinduer lodret, men bevare bredden

Windows-tast + Skift + venstre pil eller højre pil

Flytte en app eller et vindue på skrivebordet fra én skærm til en anden.

Windows-tast + mellemrumstast

Skifte inputsprog og tastaturlayout

Windows-tast‌  + Ctrl + mellemrumstast

Skifte til det tidligere valgte input

Windows-tast  + Enter

Åbn Oplæser

Windows-tast  + Skift + punktum (.)

Navigere gennem åbne apps

Windows-tast  + punktum (.)

Navigere gennem åbne apps

Windows-tast  + /

Starte ny IME-konvertering

Windows-tast + Alt + Enter

Åbne Windows Media Center

Windows-tast  + plus (+) eller minus (-)

Zoome ind eller ud med Forstørrelsesglas

Windows-tast  +Esc

Afslutte Forstørrelsesglas

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, som du kan bruge i dialogbokse.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F1

Vise Hjælp

F4

Se punkterne på den aktive liste

Ctrl + tabulator

Flytte fremad gennem faner

Ctrl + Skift + Tabulator

Flytte tilbage gennem faner

Ctrl + tal (tallene 1–9)

Flyt til n. fane

Tabulator

Flytte fremad gennem indstillinger

Skift + tabulator

Flytte tilbage gennem indstillinger

Alt + understreget bogstav

Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer

Mellemrumstast

Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt

Backspace

Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn

Piletaster

Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + D

Vælge adresselinjen

Ctrl + E

Vælge søgefeltet

Ctrl + F

Vælge søgefeltet

Ctrl + N

Åbne et nyt vindue

Ctrl + W

Lukke det aktuelle vindue

Ctrl + rullehjul på musen

Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner

Ctrl + Skift + E

Vise alle mapper over den valgte mappe

Ctrl + Skift + N

Oprette en ny mappe

Num Lock + asterisk (*)

Åbne alle undermapper i den valgte mappe

Num Lock + plustegn (+)

Se indholdet af den valgte mappe

Num Lock + minustegn (-)

Skjule den valgte mappes indhold

Alt + P

Vise indholdsruden

Alt + Enter

Åbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element

Alt + højre pil

Åbne den næste mappe

Alt + Pil op

Åbne mappen, som mappen var i

Alt + venstre pil

Åbne den foregående mappe

Backspace

Åbne den foregående mappe

Højre pil

Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe

Venstre pil

Skjule den aktuelle mappes indhold, hvis det vises, eller vælge den mappe, som mappen var i

Slut

Vise det nederste af det aktive vindue

Start

Vise det øverste af det aktive vindue

F11

Maksimere eller minimere det aktive vindue

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje til at arbejde med elementer på proceslinjen på skrivebordet.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne en app eller hurtigt åbne en ekstra forekomst af en app

Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne en app som administrator

Skift + højreklik på en knap på proceslinjen

Vise vinduesmenuen for app'en

Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen

Vise vinduesmenuen for gruppen

Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjen

Navigere gennem vinduerne i gruppen

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + Page Up

Flytte mellem apps fra venstre til højre

Alt + Page Down

Flytte mellem apps fra højre til venstre

Alt + Insert

Naviger gennem apps i den rækkefølge, de blev startet i.

Alt + Home

Vis Startskærm

Ctrl + Alt + Break

Skifte mellem et vindue og fuld skærm

Ctrl + Alt + End

Vise dialogboksen Windows Sikkerhed

Ctrl + Alt + Home

Aktivere forbindelsesbjælken i fuldskærmstilstand

Alt + Delete

Vise systemmenuen

Ctrl + Alt + minustegn (-) på det numeriske tastatur

Anbring en kopi af det aktive vindue på klienten i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på Alt+Print Screen på en lokal pc).

Ctrl + Alt + plustegn (+) på det numeriske tastatur

Anbringe en kopi af hele klientens vinduesområde i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på Print Screen på en lokal pc)

Ctrl + Alt + højre pil

Hop fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værts-app'en, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i en anden (værts-) app.

Ctrl + Alt + venstre pil

Hop fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værts-app'en, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i en anden (værts-) app.

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan bruges i Hjælp.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F3

Flytte markøren til søgefeltet

F10

Åbne menuen Indstillinger

Start

Gå til begyndelsen af et emne

Slut

Gå til slutningen af et emne

Alt + venstre pil

Gå tilbage til det tidligere viste emne

Alt + højre pil

Gå fremad til det næste (tidligere viste) emne

Alt + Home

Åbne startsiden for Hjælp og support

Alt + A

Åbne siden med kundesupport

Alt + C

Se indholdsfortegnelsen

Alt + N

Åbne menuen Forbindelsesindstillinger

Ctrl + F

Søge i det aktuelle emne

Ctrl + P

Udskrive et emne

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje til at ændre rækkefølgen af moderne apps.

Bemærk!: Hold Windows-tasten nede, samtidigt med at du ændrer rækkefølgen af apps, fra det øjeblik du starter denne tilstand og gennem de forskellige kommandoer. Når du er færdig, skal du slippe Windows-tasten for at vælge den nuværende rækkefølge.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tast  + . (punktum)

Skifte til tilstanden Omarranger og vælge apps og skillelinjer på tværs af skærme

Windows-tast + venstre pil

Flytte appskillelinjen til venstre

Windows-tast + højre pil

Flytte appskillelinjen til højre

Windows-tast + pil op

Maksimere app

Windows-tast + pil ned

Lukke app

Windows-tast  +Esc

Afslutte tilstanden Omarranger

Flere tastaturgenveje

Support til Windows 7 ophørte den 14. januar 2020.

Vi anbefaler, at du flytter til en Windows 11-pc for at fortsætte med at modtage sikkerhedsopdateringer fra Microsoft.

Få mere at vide

Tastaturgenveje er taster eller tastekombinationer. De tilbyder en alternativ måde at gøre ting på, som du normalt udfører med musen. Klik på en indstilling nedenfor. Så åbnes der en tabel over relaterede genveje:

Tryk på denne tast

Hvis du vil

F1

Vise Hjælp

Ctrl + C (eller Ctrl + Insert)

Kopiere det markerede element

Ctrl + X

Klippe det markerede element

Ctrl + V (eller Skift+Insert)

Indsætte det markerede element

Ctrl + Z

Fortryde en handling

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt handling

Delete (eller Ctrl + D)

Slette det markerede element og flytte det til Papirkurv

Skift + Delete

Slette det markerede element uden at flytte det til Papirkurv

F2

Omdøbe det markerede element

Ctrl + højre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det næste ord

Ctrl + venstre pil

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående ord

Ctrl + Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det næste afsnit

Ctrl + Pil op

Flytte markøren til begyndelsen af det foregående afsnit

Ctrl + Skift med en piletast

Markere en tekstblok

Skifte med en vilkårlig piletast

Markere mere end ét element i et vindue eller på skrivebordet eller markere tekst i et dokument

Ctrl med en piletast + Mellemrum

Markere flere individuelle elementer i et vindue eller på skrivebordet

Ctrl + A

Markere alle elementerne i et dokument eller vindue

F3

Søge efter en fil eller en mappe

Alt + Enter

Se det markerede elements egenskaber

Alt + F4

Lukke det aktive element eller afslutte det aktive program

Alt + Mellemrumstast

Åbne en genvejsmenu for det aktive vindue

Ctrl + F4

Lukke det aktive dokument (i programmer, hvor du kan have flere dokumenter åbne samtidigt)

Alt + tabulator

Skifte mellem åbne elementer

Ctrl + Alt + Tabulator

Brug piletasterne til at skifte mellem alle åbne elementer

Ctrl + rullehjul på musen

Skift størrelse på ikoner på skrivebordet

Windows-tast Billede af Windows-tasten + tabulator

Naviger gennem programmer på proceslinjen ved hjælp af Aero Flip 3-D

Ctrl + Windows-tast Billede af Windows-tasten + tabulator

Brug piletasterne til at cirkulere gennem programmer på proceslinjen ved hjælp af Aero Flip 3-D

Alt + Esc

Navigere gennem elementerne i den rækkefølge, de blev åbnet

F6

Navigere gennem skærmelementerne i et vindue eller på skrivebordet

F4

Vise adresselinjelisten i Windows Stifinder

Skift + F10

Vise genvejsmenuen for det markerede element

Ctrl + Esc

Åbne menuen Start

Alt + understreget bogstav

Åbne den tilsvarende menu

Alt + understreget bogstav

Udføre menukommandoen (eller anden understreget kommando)

F10

Aktivere menulinjen i det aktive program

Højre pil

Åbne den næste menu til højre eller åbne en undermenu

Venstre pil

Åbne den næste menu til venstre eller lukke en undermenu

F5 (eller Ctrl + R)

Opdatere det aktive vindue

Alt + Pil op

Få vist et niveau op i Windows Stifinder

Esc

Annullere den aktuelle opgave

Ctrl + Skift + Esc

Åbne Jobliste

Skifte, når du indsætter en cd

Forhindre, at cd'en afspilles automatisk

Venstre Alt + Skift

Skifte inputsprog, når flere indtastningssprog er aktiveret

Ctrl + Skift

Skifte tastaturlayout, når flere tastaturlayouts er aktiveret

Højre eller venstre Ctrl + Skift

Skift læseretning for tekst i sprog med højre-til-venstre læseretning.

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje til brug i dialogbokse.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + tabulator

Flytte fremad gennem faner

Ctrl + Skift + Tabulator

Flytte tilbage gennem faner

Tabulator

Flytte fremad gennem indstillinger

Skift + tabulator

Flytte tilbage gennem indstillinger

Alt + understreget bogstav

Aktivere den kommando (eller vælge den indstilling), som bogstavet repræsenterer

Enter

Erstatter klike med musen for mange valgte kommandoer

Mellemrumstast

Markere et afkrydsningsfelt eller fjerne markeringen i det, hvis den aktive indstilling er et afkrydsningsfelt

Piletaster

Vælge en knap, hvis den aktive indstilling er en gruppe alternativknapper

F1

Vise Hjælp

F4

Se punkterne på den aktive liste

Backspace

Åbne en mappe på et højere niveau, hvis en mappe er markeret i dialogboksen Gem som eller Åbn

I følgende tabel vises tastaturgenveje, der bruger Windows-tasten Billede af Windows-tasten.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Windows-tasten Billede af Windows-tasten

Åbn eller luk menuen Start.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + Pause

Vise dialogboksen Egenskaber for system.

Windows-tast  Billede af Windows-tasten + D

Vis skrivebordet.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + M

Minimere alle vinduer.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + Skift + M

Gendan minimerede vinduer på skrivebordet.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + E

Åbn Computer.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + F

Søg efter computere (hvis du er på et netværk).

Windows-tast Billede af Windows-tasten + L

Lås computeren eller skift bruger.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + R

Åbne dialogboksen Kør.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + T

Naviger gennem programmer på proceslinjen.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + tal

Start det program, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet. Skift til det pågældende program, hvis det allerede kører.

Skift + Windows-tast Billede af Windows-tasten + tal

Start en ny forekomst af det skrivebordsprogram, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Ctrl + Windows-tast Billede af Windows-tasten + tal

Skift til det senest aktive vindue i det program, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Alt + Windows-tast Billede af Windows-tasten + tal

Åbn jumplisten til det program, der er fastgjort til proceslinjen på positionen angivet med tallet.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + Tab

Cirkuler gennem programmer på proceslinjen ved hjælp af Aero Flip 3-D.

Ctrl + Windows-tast Billede af Windows-tasten + tabulator

Brug piletasterne til at cirkulere gennem programmer på proceslinjen ved hjælp af Aero Flip 3-D.

Ctrl + Windows-tast Billede af Windows-tasten + B

Skift til det program, der viste en meddelelse i meddelelsesområdet.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + mellemrumstast

Vis et eksempel på skrivebordet.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + pil op

Maksimere vinduet.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + venstre pil

Maksimer vinduet i venstre side af skærmen.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + højre pil

Maksimer vinduet i højre side af skærmen.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + pil ned

Minimer vinduet.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + Home

Minimer alle vinduer undtagen det aktive.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + Skift + pil op

Stræk vinduet til toppen og bunden af skærmen.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + Skift + venstre pil eller højre pil

Flyt et vindue fra én skærm til en anden.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + P

Vælge en skærmtilstand for præsentationen.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + G

Cirkuler gennem gadgets.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + U

Åbne Funktioner til øget tilgængelighed.

Windows-tast Billede af Windows-tasten + X

Åbn Windows Mobilitetscenter.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + N

Åbne et nyt vindue

Ctrl + W

Lukke det aktuelle vindue

Ctrl + Skift + N

Oprette en ny mappe

Slut

Vise det nederste af det aktive vindue

Start

Vise det øverste af det aktive vindue

F11

Maksimere eller minimere det aktive vindue

Ctrl + Punktum (.)

Rotere et billede med uret

Ctrl + Komma (,)

Rotere et billede mod uret

Num Lock + stjerne (*) på det numeriske tastatur

Åbne alle undermapper i den valgte mappe

Num Lock + plustegn (+) på det numeriske tastatur

Se indholdet af den valgte mappe

Num Lock + minustegn (-) på det numeriske tastatur

Skjule den valgte mappes indhold

Venstre pil

Skjule den valgte mappes indhold, hvis det er vist, eller vælge den overordnede mappe

Alt + Enter

Åbne dialogboksen Egenskaber for det valgte element

Alt + P

Vise indholdsruden

Alt + venstre pil

Åbne den foregående mappe

Backspace

Åbne den foregående mappe

Højre pil

Se den valgte mappes indhold, hvis det er skjult, eller vælge den første undermappe

Alt + højre pil

Åbne den næste mappe

Alt + Pil op

Åbne den overordnede mappe

Ctrl + Skift + E

Vise alle mapper over den valgte mappe

Ctrl + rullehjul på musen

Tilpasse størrelse og visning af fil- og mappeikoner

Alt + D

Vælge adresselinjen

Ctrl + E

Vælge søgefeltet

Ctrl + F

Vælge søgefeltet

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje til at arbejde med elementer på proceslinjen på skrivebordet.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne et program eller hurtigt åbne en anden forekomst af et program

Ctrl + Skift + klik på en knap på proceslinjen

Åbne et program som administrator

Skift + højreklik på en knap på proceslinjen

Vise vinduesmenuen for programmet

Skift + højreklik på en grupperet knap på proceslinjen

Vise vinduesmenuen for gruppen

Ctrl + klik på en grupperet knap på proceslinjen

Navigere gennem vinduerne i gruppen

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Forbindelse til Fjernskrivebord.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + Page Up

Flytte mellem apps fra venstre til højre

Alt + Page Down

Flytte mellem apps fra højre til venstre

Alt + Insert

Naviger gennem programmer i den rækkefølge, de blev startet i.

Alt + Home

Vise menuen Start.

Ctrl + Alt + Break

Skifte mellem et vindue og fuld skærm

Ctrl + Alt + End

Vise dialogboksen Windows Sikkerhed

Alt + Delete

Vise systemmenuen.

Ctrl + Alt + minustegn (-) på det numeriske tastatur

Anbringe en kopi af det aktive vindue på klienten i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på Alt+Print Screen på en lokal computer).

Ctrl + Alt + plustegn (+) på det numeriske tastatur

Anbringe en kopi af hele klientens vinduesområde i udklipsholderen i Terminal Server (det giver den samme funktionalitet, som når du trykker på PrtScn på en lokal computer).

Ctrl + Alt + højre pil

Hoppe fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værtsprogrammet, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i et andet (værts-) program.

Ctrl + Alt + venstre pil

Hoppe fra kontrolelementer i Fjernskrivebord til et kontrolelement i værtsprogrammet, f.eks. en knap eller en tekstboks, ved hjælp af tabulatortasten. Nyttigt, når kontrolelementerne i Fjernskrivebord er integrerede i et andet (værts-) program.

Bemærk!: Ctrl + Alt + Break og Ctrl + Alt + End er tilgængelige i alle fjernskrivebordssessioner, også når du har konfigureret computeren til at genkende Windows-tastaturgenveje.

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Paint.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + N

Oprette et nyt billede

Ctrl + O

Åbne et eksisterende billede

Ctrl + S

Gemme ændringer i et billede

F12

Gemme billedet som en ny fil

Ctrl + P

Udskrive et billede

Alt + F4

Lukke billedet og Paint-vinduet

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + A

Markere hele billedet

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Højre pil

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til højre

Venstre pil

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel til venstre

Pil ned

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel ned

Pil op

Flytte markeringen eller den aktive figur én pixel op

Esc

Annullere en markering

Slet

Slette en markering

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + +

Øge bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Ctrl + -

Reducere bredden på en pensel, linje eller figur med én pixel

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + E

Åbne dialogboksen Egenskaber

Ctrl + W

Åbne dialogboksen Tilpas størrelsen og Forskyd

Ctrl + Page Up

Zoome ind

Ctrl + Page Down

Zoome ud

F11

Se et billede i Fuld skærm

Ctrl + R

Vise eller skjule linealen

Ctrl + G

Vise eller skjule gitterlinjer

F10 eller Alt

Vise tastetip

Skift + F10

Vis den aktuelle genvejsmenu

F1

Åbne Paint Hjælp

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen WordPad.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + N

Oprette et nyt dokument

Ctrl + O

Åbn et eksisterende dokument

Ctrl + S

Gemme ændringer i et dokument

F12

Gemme dokumentet som en ny fil

Ctrl + P

Udskrive et dokument

Alt + F4

Lukke WordPad

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + A

Markere hele dokumentet

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Ctrl + B

Anvende fed skrift på den markerede tekst

Ctrl + I

Anvende kursiv skrift på den markerede tekst

Ctrl + U

Understrege den markerede tekst

Ctrl + =

Anvende sænket skrift på den markerede tekst

Ctrl + Shift + =

Anvende hævet skrift på den markerede tekst

Ctrl + L

Venstrejustere teksten

Ctrl + E

Centrere tekst

Ctrl + R

Højrejustere teksten

Ctrl + J

Justere tekst

Ctrl + 1

Angive enkelt linjeafstand

Ctrl + 2

Angive dobbelt linjeafstand

Ctrl + 5

Angive linjeafstanden til 1,5

Ctrl + Skift + >

Øge skriftstørrelsen

Ctrl+Skift+<

Formindske skriftstørrelsen

Ctrl + Skift + A

Ændre alle tegn til store bogstaver

Ctrl + Skift + L

Ændre punkttegn

Ctrl + D

Indsætte en Microsoft Paint-tegning

Ctrl + F

Søge efter tekst i et dokument

F3

Find den næste forekomst af teksten i dialogboksen Søg

Ctrl + H

Erstatte tekst i et dokument

Ctrl + venstre pil

Flytte markøren ét ord til venstre

Ctrl + højre pil

Flytte markøren ét ord til højre

Ctrl + Pil op

Flytte markøren en linje op

Ctrl + Pil ned

Flytte markøren en linje ned

Ctrl + Home

Gå til starten af dokumentet

Ctrl + End

Gå til slutningen af dokumentet

Ctrl + Page Up

Flytte en side op

Ctrl + Page Down

Flytte en side ned

Ctrl + Delete

Slette det næste ord

F10

Vise tastetip

Skift + F10

Vis den aktuelle genvejsmenu

F1

Åbne WordPad Hjælp

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Lommeregner.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + 1

Skifte til tilstanden Standard

Alt + 2

Skifte til tilstanden Videnskabelig

Alt + 3

Skifte til tilstanden Programmør

Alt + 4

Skifte til tilstanden Statistik

Ctrl + E

Åbne datoberegninger

Ctrl + H

Slå beregningsoversigten til eller fra

Ctrl + U

Åbne enhedskonvertering

Alt + C

Beregne eller løse datoberegninger og regneark

F1

Åbne Lommeregner Hjælp

Ctrl + Q

Trykke på knappen M-

Ctrl + P

Trykke på knappen M+

Ctrl + M

Trykke på knappen MS

Ctrl + R

Trykke på knappen MR

Ctrl + L

Trykke på knappen MC

%

Trykke på knappen %

F9

Trykke på knappen +/–

/

Trykke på knappen /

*

Trykke på knappen *

+

Trykke på knappen +

-

Trykke på knappen

R

Trykke på knappen 1/×

@

Trykke på kvadratrodsknappen

0–9

Trykke på talknapperne (0-9)

=

Trykke på knappen =

.

Trykke på . (komma)-knappen

Backspace

Trykke på Tilbage-knappen

Esc

Trykke på knappen C

Del

Trykke på knappen CE

Ctrl + Skift + D

Rydde beregningsoversigten

F2

Redigere beregningsoversigten

Pil op-tast

Navigere op i beregningsoversigten

Pil ned-tast

Navigere ned i beregningsoversigten

Esc

Annullere redigering af beregningsoversigten

Enter

Genberegne beregningsoversigten efter redigering

F3

Vælg Grader i tilstanden Videnskabelig

F4

VælgRadianer i tilstanden Videnskabelig

F5

Vælg Nygrader i tilstanden Videnskabelig

I

Tryk på knappen Inv i tilstanden Videnskabelig

D

Tryk på knappen Mod i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + S

Tryk på knappen sinh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + O

Tryk på knappen cosh i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + T

Tryk på knappen tanh i tilstanden Videnskabelig

(

Tryk på knappen ( i tilstanden Videnskabelig

)

Tryk på knappen ) i tilstanden Videnskabelig

N

Trykke på knappen ln i tilstanden Videnskabelig

;

Trykke på knappen Int i tilstanden Videnskabelig

S

Trykke på knappen sin i tilstanden Videnskabelig

O

Trykke på knappen cos i tilstanden Videnskabelig

T

Trykke på knappen tan i tilstanden Videnskabelig

M

Trykke på knappen dms i tilstanden Videnskabelig

P

Trykke på knappen pi i tilstanden Videnskabelig

V

Tryk på knappen F-E i tilstanden Videnskabelig

X

Trykke på knappen Exp i tilstanden Videnskabelig

Q

Tryk på knappen x^2 i tilstanden Videnskabelig

Y

Tryk på knappen x^y i tilstanden Videnskabelig

#

Tryk på knappen x^3 i tilstanden Videnskabelig

L

Trykke på knappen log i tilstanden Videnskabelig

!

Tryk på knappen n! i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + Y

Trykke på knappen y√x i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + B

Tryk på knappen 3√x i tilstanden Videnskabelig

Ctrl + G

Tryk på knappen 10x i tilstanden Videnskabelig

F5

Vælge Hex i tilstanden Programmør

F6

Vælge Dec i tilstanden Programmør

F7

Vælge Oct i tilstanden Programmør

F8

Vælge Bin i tilstanden Programmør

F12

Vælge Qword i tilstanden Programmør

F2

Vælge Dword i tilstanden Programmør

F3

Vælge Word i tilstanden Programmør

F4

Vælge Byte i tilstanden Programmør

K

Trykke på knappen RoR i tilstanden Programmør

J

Trykke på knappen RoL i tilstanden Programmør

<

Trykke på knappen Lsh i tilstanden Programmør

>

Trykke på knappen Rsh i tilstanden Programmør

%

Trykke på knappen Mod i tilstanden Programmør

(

Trykke på knappen ( i tilstanden Programmør

)

Trykke på knappen ) i tilstanden Programmør

|

Trykke på knappen Or i tilstanden Programmør

^

Trykke på knappen Xor i tilstanden Programmør

~

Trykke på knappen Not i tilstanden Programmør

&

Trykke på knappen And i tilstanden Programmør

A–F

Trykke på knapperne AF i tilstanden Programmør

Mellemrumstast

Slå bitværdien til/fra i tilstanden Programmør

A

Trykke på knappen Average i tilstanden Statistik

Ctrl + A

Tryk på knappen Average Sq i tilstanden Statistik

S

Trykke på knappen Sum i tilstanden Statistik

Ctrl+S

Trykke på knappen Sum Sq i tilstanden Statistik

T

Trykke på knappen S.D. i tilstanden Statistik

Ctrl + T

Tryk på knappen Inv S.D.i tilstanden Statistik

D

Trykke på knappen CAD i tilstanden Statistik

I nedenstående tabel vises tilgængelige tastaturgenveje i appen Windows Journal.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Ctrl + N

Oprette en ny note

Ctrl + O

Åbne en note, som du har brugt for nylig

Ctrl + S

Gemme ændringer i en note

Ctrl + Skift + V

Flytte en note til en bestemt mappe

Ctrl + P

Udskrive en note

Alt + F4

Lukke noten og Journal-vinduet

Ctrl + Z

Fortryde en ændring

Ctrl + Y

Annullere en fortrudt ændring

Ctrl + A

Markere alle elementer på en side

Ctrl + X

Klippe en markering

Ctrl + C

Kopiere en markering til Udklipsholder

Ctrl + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder

Esc

Annullere en markering

Slet

Slette en markering

Ctrl + F

Starte en grundlæggende søgning

Ctrl + G

Gå til en side

F5

Opdatere søgeresultater

F5

Opdatere listen over noter

F6

Skifte mellem en noteliste og en note

Ctrl + Skift + C

Vise en genvejsmenu til kolonneoverskrifter i en noteliste

F11

Vise en note i fuldskærmsvisning

F1

Åbne Hjælp til Journal

I nedenstående tabel vises tastaturgenveje, der kan bruges i Hjælp.

Tryk på denne tast

Hvis du vil

Alt + C

Se indholdsfortegnelsen

Alt + N

Åbne menuen Forbindelsesindstillinger

F10

Åbne menuen Indstillinger

Alt + venstre pil

Gå tilbage til det tidligere viste emne

Alt + højre pil

Gå fremad til det næste (tidligere viste) emne

Alt + A

Åbne siden med kundesupport

Alt + Home

Åbne startsiden for Hjælp og support

Start

Gå til begyndelsen af et emne

Slut

Gå til slutningen af et emne

Ctrl + F

Søge i det aktuelle emne

Ctrl + P

Udskrive et emne

F3

Flytte markøren til søgefeltet

Flere tastaturgenveje

Har du brug for mere hjælp?

Deltag i diskussionen
Spørg community'et
Få support
Kontakt os

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×