Επιδιόρθωση δυνατοτήτων γονικού ελέγχου μετά την αναβάθμιση στα Windows 10

Ισχύει για: Λογαριασμός MicrosoftWindows 10

Εάν στο παρελθόν είχατε ρυθμίσει δυνατότητες γονικού ελέγχου για ένα λογαριασμό παιδιού και, στη συνέχεια, πραγματοποιήσατε αναβάθμιση στα Windows 10, θα πρέπει να εκτελέσετε μερικά βήματα, για να ενεργοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Το παιδί σας θα πρέπει να συνδεθεί στα Windows 10 με ένα λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, εσείς θα πρέπει να προσθέσετε τον εν λόγω λογαριασμό στην οικογένειά σας από την τοποθεσία account.microsoft.com/family.

Η προσθήκη μελών στην οικογένειά σας μπορεί να σας βοηθήσει να προστατεύσετε τα παιδιά σας online και να αναπτύξετε εμπιστοσύνη και κατανόηση σχετικά με τις κατάλληλες τοποθεσίες web, τα χρονικά όρια, τις εφαρμογές και τα παιχνίδια. Μπορείτε να βλέπετε όλα τα μέλη της οικογένειας και να επεξεργάζεστε τις ρυθμίσεις για τα παιδιά στην οικογένειά σας στην τοποθεσία account.microsoft.com/family.

Έλεγχος του λογαριασμού του παιδιού σας στον υπολογιστή που χρησιμοποιεί

  1. Ζητήστε από το παιδί σας να συνδεθεί στον υπολογιστή.

  2. Επιλέξτε το μενού Έναρξη  > Ρυθμίσεις  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λογαριασμοί .

  3. Επιλέξτε Ο λογαριασμός σας.

    • Αν το παιδί σας δεν είναι συνδεδεμένο με ένα λογαριασμό Microsoft τη δεδομένη στιγμή, επιλέξτε Είσοδος με λογαριασμό Microsoft και καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

    • Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ήδη συσχετισμένη με το λογαριασμό του, σημειώστε τη. Θα τη χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε το λογαριασμό Microsoft που διαθέτει στην οικογένειά σας από την τοποθεσία account.microsoft.com/family.

Προσθήκη του λογαριασμού Microsoft του παιδιού σας στην οικογένειά σας

  1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία account.microsoft.com/family.

  2. Μεταβείτε στην ενότητα Επιλογή παιδιού για προβολή ή επεξεργασία των ρυθμίσεών του και επιλέξτε Προσθήκη.

  3. Καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί το παιδί σας για να συνδέεται στα Windows 10 και επιλέξτε Αποστολή πρόσκλησης.

Το παιδί σας θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόσκληση από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Αφού προσθέσετε το παιδί σας στην οικογένειά σας με ένα λογαριασμό Microsoft, θα μπορείτε να ρυθμίζετε τους κατάλληλους για την ηλικία του περιορισμούς για τοποθεσίες web, εφαρμογές και παιχνίδια, να ορίζετε χρονικά όρια οθόνης και να ελέγχετε την πρόσφατη δραστηριότητά του. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές Windows 10 στις οποίες θα συνδέεται.

Αν έχετε μικρά παιδιά, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε για αυτά έναν κωδικό πρόσβασης με χρήση εικόνας, ώστε να μπορούν να συνδέονται σχεδιάζοντας σχήματα σε μια αγαπημένη φωτογραφία, αντί να πρέπει να πληκτρολογήσουν έναν κωδικό πρόσβασης.