Επαναφορά του τηλεφώνου μου

Η επαναφορά του Windows Phone θα το επιστρέψει στην ίδια κατάσταση που ήταν την πρώτη φορά που το ενεργοποιήσατε. Όλα τα προσωπικά περιεχόμενά σας θα διαγραφούν και θα γίνει επαναφορά του τηλεφώνου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν αποφασίσετε να επαναφέρετε το τηλέφωνο, μπορείτε να δημιουργήσετε προηγουμένως αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών, των SMS, των φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου στο λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε στο cloud.


Reset warning on Windows Phone image

Για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας

 1. Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις 

  Settings Icon
  .

 2. Πατήστε Πληροφορίες και μετά Επαναφορά του τηλεφώνου σας.

 3. Θα δείτε δύο προειδοποιήσεις. Αν είστε απολύτως σίγουροι ότι θέλετε να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε Ναι και μετά ξανά Ναι.

  Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Για να επαναφέρετε ένα τηλέφωνο που δεν αποκρίνεται

Αν το τηλέφωνό σας δεν αποκρίνεται και δεν μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις 

Settings Icon
, ίσως μπορέσετε να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά υλικού. Στα τηλέφωνα Lumia (και ορισμένα άλλα), κάντε τα εξής για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας:

 1. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά μείωσης έντασης ήχου 

  Volume Down Icon
  και τροφοδοσίας 
  Power Button Icon
  ταυτόχρονα, μέχρι να νιώσετε μια δόνηση (περίπου 10-15 δευτερόλεπτα).

 2. Όταν νιώσετε τη δόνηση, αφήστε τα κουμπιά και πατήστε αμέσως παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου 

  Volume Down Icon
  , μέχρι να εμφανιστεί ένα μεγάλο θαυμαστικό.

 3. Όταν εμφανιστεί το θαυμαστικό, πατήστε τα παρακάτω τέσσερα κουμπιά με την εξής σειρά: έντασης ήχου 

  Volume Up Icon
  , μείωσης έντασης ήχου 
  Volume Down Icon
  , τροφοδοσίας 
  Power Button Icon
  , μείωσης έντασης ήχου 
  Volume Down Icon
  . Μετά από αυτές τις ενέργειες θα πρέπει να γίνει επαναφορά του τηλεφώνου σας και επανεκκίνηση. (Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα, για να ολοκληρωθεί η επαναφορά.)

  

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10666 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Σχόλια