Επαναφορά του τηλεφώνου μου

Ισχύει για: Windows 10 Mobile

Η επαναφορά του τηλεφώνου σας θα το επιστρέψει στην ίδια κατάσταση που ήταν την πρώτη φορά που το ενεργοποιήσατε. Όλα τα προσωπικά περιεχόμενά σας θα διαγραφούν και το τηλέφωνό σας θα επαναφερθεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Αν αποφασίσετε να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου σας, μπορείτε να δημιουργήσετε εκ των προτέρων αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών, των μηνυμάτων κειμένου και πολλών άλλων δεδομένων στο cloud. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτή την ενέργεια, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας.


Επαναφορά του τηλεφώνου σας

  1. Από την Έναρξη , μεταβείτε με σάρωση στη λίστα όλων των εφαρμογών και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις .
  2. Επιλέξτε Σύστημα > Πληροφορίες > Επαναφορά του τηλεφώνου σας.
  3. Θα δείτε δύο προειδοποιήσεις. Αν είστε απόλυτα βέβαιοι ότι θέλετε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, επιλέξτε Ναι και μετά ξανά Ναι. Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αν το τηλέφωνό σας δεν αποκρίνεται και δεν μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, ίσως μπορέσετε να κάνετε επαναφορά του χρησιμοποιώντας τα κουμπιά υλικού. Στα τηλέφωνα Lumia (και σε μερικά άλλα μοντέλα), χρησιμοποιήστε την παρακάτω διαδικασία, για να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου.

Επαναφορά τηλεφώνου που δεν αποκρίνεται

  1. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά μείωσης έντασης ήχου και τροφοδοσίας ταυτόχρονα, μέχρι να νιώσετε μια δόνηση (περίπου 10 με 15 δευτερόλεπτα).
  2. Όταν νιώσετε τη δόνηση, αφήστε τα κουμπιά και πατήστε αμέσως παρατεταμένα το κουμπί μείωσης έντασης ήχου, μέχρι να εμφανιστεί ένα μεγάλο θαυμαστικό.
  3. Όταν εμφανιστεί το θαυμαστικό, πατήστε τα παρακάτω τέσσερα κουμπιά με την εξής σειρά: Αύξηση έντασης ήχου, Μείωση έντασης ήχου, Τροφοδοσία, Μείωση έντασης ήχου. Μετά από αυτές τις ενέργειες, θα πρέπει να γίνει επαναφορά και επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας. (Μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα, για να ολοκληρωθεί η επαναφορά.)