Εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Η ασφαλής λειτουργία εκκινεί τα Windows σε μια βασική κατάσταση, χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο αρχείων και προγραμμάτων οδήγησης. Αν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται στην ασφαλή λειτουργία, αυτό σημαίνει ότι δεν προκαλείται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και τα βασικά προγράμματα οδήγησης της συσκευής. Παρατηρώντας τα Windows στην ασφαλή λειτουργία, μπορείτε να περιορίσετε την προέλευση ενός προβλήματος και να επιλύσετε προβλήματα στον υπολογιστή σας.

Υπάρχουν δύο εκδόσεις της ασφαλούς λειτουργίας: Ασφαλής λειτουργία και Ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου. Η Ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου προσθέτει τα προγράμματα οδήγησης και τις υπηρεσίες δικτύου που θα χρειαστείτε για πρόσβαση στο Internet και σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυό σας. 
 
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ενότητες, για να μάθετε πώς να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας στην ασφαλή λειτουργία από τις Ρυθμίσεις, την οθόνη εισόδου ή μια μαύρη ή κενή οθόνη.