Εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Η ασφαλής λειτουργία εκκινεί τα Windows σε μια βασική κατάσταση, χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο σύνολο αρχείων και προγραμμάτων οδήγησης. Μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε προβλήματα στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, αν το πρόβλημα δεν συμβεί σε ασφαλή λειτουργία, θα ξέρετε ότι δεν προκαλείται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και τα βασικά προγράμματα οδήγησης της συσκευής.

Υπάρχουν δύο εκδόσεις της ασφαλούς λειτουργίας: Ασφαλής λειτουργία και Ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου. Είναι αρκετά παρόμοιες, αλλά η Ασφαλής λειτουργία με υποστήριξη δικτύου περιλαμβάνει τα προγράμματα οδήγησης και τις υπηρεσίες δικτύου που θα χρειαστείτε για πρόσβαση στο Internet και σε άλλους υπολογιστές στο δίκτυό σας.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ενότητες, για να μάθετε πώς να εκκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία από τις Ρυθμίσεις, από την οθόνη εισόδου ή από μια μαύρη ή κενή οθόνη.