Προσθήκη μελών στην ομάδα οικογένειας

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσθέσετε ένα άτομο στην ομάδα οικογένειας, αλλά ο πιο εύκολος τρόπος για να ορίσετε και να διαχειριστείτε τα μέλη είναι να μεταβείτε στην τοποθεσία account.microsoft.com/family και, στη συνέχεια, να κάνετε τα εξής:

 1. Εισέλθετε με τον λογαριασμό σας Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη μέλους οικογένειας.

 2. Επιλέξτε Παιδί ή Ενήλικας.

 3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για το άτομο που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε Αποστολή πρόσκλησης. (Αν το παιδί σας δεν διαθέτει έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αριθμό κινητού τηλεφώνου, επιλέξτε Δημιουργήστε έναν νέο για αυτούς.)

 4. Ζητήστε από το άτομο που προσκαλέσατε να αποδεχτεί την πρόσκλησή σας από το email ή το μήνυμα κειμένου που έλαβε.

 5. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην τοποθεσία account.microsoft.com/family και, στην ενότητα Ειδοποιήσεις, στο επάνω μέρος της σελίδας στην περιοχή Μέλος σε εκκρεμότητα, επιλέξτε Αποδοχή τώρα δίπλα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Θα πρέπει να εξέλθετε, ώστε το άτομο που προσπαθείτε να προσθέσετε να μπορέσει να εισέλθει και να ενταχθεί στην ομάδα οικογένειας. 

 6. Εισέλθετε ξανά και ολοκληρώστε τη ρύθμιση του γονικού ελέγχου για τον λογαριασμό του παιδιού.


Προσθήκη του λογαριασμού ενός παιδιού από τον υπολογιστή σας στην ομάδα οικογένειας

Αν το παιδί σας διαθέτει ήδη λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το προσθέσετε στην ομάδα οικογένειας.

 1. Ζητήστε από το παιδί σας να πραγματοποιήσει είσοδο στον υπολογιστή.
 2. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  > Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λογαριασμοί .
 3. Επιλέξτε Οι πληροφορίες σας.
 • Αν τη δεδομένη στιγμή το παιδί σας δεν έχει εισέλθει με έναν λογαριασμό Microsoft, επιλέξτε Είσοδος με λογαριασμό Microsoft και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Θα χρησιμοποιήσετε σε λίγο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, για να το προσθέσετε στην ομάδα οικογένειας.
 • Αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι συσχετισμένη με τον λογαριασμό του, σημειώστε τη. Θα τη χρησιμοποιήσετε για να το προσθέσετε στην ομάδα οικογένειας.
 1. Στη συνέχεια, εισέλθετε στην τοποθεσία account.microsoft.com/family και προσθέστε το παιδί στην ομάδα οικογένειας. Μέχρι να αποδεχτεί την πρόσκληση συμμετοχής στην ομάδα οικογένειας που του στείλατε, θα μπορεί να εισέρχεται χωρίς να εφαρμόζονται ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, περιορισμοί ή παρακολούθηση στον λογαριασμό του.

Προσθήκη μέλους της οικογένειας από την κονσόλα Xbox One

Ο τρόπος με τον οποίο θα προσθέσετε κάποιον στην ομάδα οικογένειας από την κονσόλα Xbox One εξαρτάται από το αν χρησιμοποιεί πρώτη φορά το Xbox Live ή αν έχει ήδη λογαριασμό Xbox Live. Για τα παιδιά που χρησιμοποιούν πρώτη φορά το Xbox Live, προσθέστε τα στην ομάδα οικογένειας από την κονσόλα και, στη συνέχεια, διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για αυτά από την τοποθεσία account.microsoft.com/family. Διαφορετικά, μπορεί να μην εμφανίζονται στη λίστα με τα μέλη της οικογένειας στην κονσόλα.

Αν το παιδί σας δεν έχει λογαριασμό Xbox Live

 1. Πατήστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Sign in (Είσοδος) και συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί Xbox  και επιλέξτε System (Σύστημα) > Settings  (Ρυθμίσεις) > Account (Λογαριασμός) > Family settings (Οικογενειακές ρυθμίσεις) > Manage family members (Διαχείριση μελών οικογένειας) > Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια) > Add new (Προσθήκη νέου).
 3. Όταν ζητηθεί από το άτομο που θέλετε να προσθέσετε να εισέλθει χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για τον λογαριασμό Microsoft, πατήστε το πλήκτρο B στο χειριστήριο, μετακινήστε τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω για να επιλέξετε Get a new account (Λήψη νέου λογαριασμού) και ζητήστε του να ακολουθήσει τα βήματα, για να δημιουργήσει έναν λογαριασμό Microsoft.
 4. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια).


Αν το παιδί σας έχει λογαριασμό Xbox Live στην κονσόλα

 1. Πατήστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Sign in (Είσοδος) και εισέλθετε με τον λογαριασμό σας.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί Xbox  και επιλέξτε System (Σύστημα) > Settings  (Ρυθμίσεις) > Account (Λογαριασμός) > Family settings (Οικογενειακές ρυθμίσεις) > Manage family members (Διαχείριση μελών οικογένειας) > Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια).
 3. Επιλέξτε το προφίλ του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A στο χειριστήριο.


Αν το παιδί σας έχει λογαριασμό Xbox Live που δεν είναι αποθηκευμένος στην κονσόλα

 1. Πατήστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Sign in (Είσοδος) και εισέλθετε με τον λογαριασμό σας.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί Xbox  και επιλέξτε System (Σύστημα) > Settings  (Ρυθμίσεις) > Account (Λογαριασμός) > Family settings (Οικογενειακές ρυθμίσεις) > Manage family members (Διαχείριση μελών οικογένειας) > Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια) > Add new (Προσθήκη νέου).
 3. Ζητήστε από το άτομο που θέλετε να προσθέσετε να εισέλθει με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό Microsoft που διαθέτει και, όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια).

Διαχείριση λογαριασμών παιδιών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στους λογαριασμούς παιδιών και ενηλίκων και πώς να τους διαχειρίζεστε, ελέγξτε τα εξής: