Προσθήκη μελών στην ομάδα οικογένειας

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Μπορείτε να προσθέσετε κάποιο άτομο στην ομάδα οικογένειάς σας από τον υπολογιστή ή την κονσόλα Xbox One. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πλεονεκτήματα μιας ομάδας οικογένειας και πώς θα τη ρυθμίσετε, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι μια ομάδα οικογένειας Microsoft;.

Προσθήκη μέλους της οικογένειας από τον υπολογιστή

Θα στείλουμε μια πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κειμένου σε κάθε άτομο που θέλετε να προσθέσετε και το κάθε άτομο θα πρέπει να αποδεχτεί να ενταχθεί στην ομάδα οικογένειας. Αν προσθέτετε έναν λογαριασμό για ένα μικρό παιδί, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διεύθυνση email και να την παρακολουθείτε.

Για να προσθέσετε ένα μέλος στην ομάδα οικογένειας:

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία family.microsoft.com.

 2. Εισέλθετε με τον λογαριασμό σας Microsoft και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη μέλους οικογένειας.

 3. Επιλέξτε Παιδί ή Ενήλικας.

 4. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για το άτομο που θέλετε να προσθέσετε. Αν το παιδί σας:

  • Έχει λογαριασμό Microsoft, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση email που είναι συσχετισμένη με αυτόν τον λογαριασμό.
  • Δεν έχει λογαριασμό Microsoft, επιλέξτε Δημιουργήστε έναν για αυτόν. Αν το παιδί σας έχει τοπικό λογαριασμό στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση email που είναι συσχετισμένη με αυτόν τον λογαριασμό. Για να τη βρείτε, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Λογαριασμοί  > Οι πληροφορίες σας. Αν ο λογαριασμός δημιουργήθηκε με μια διεύθυνση email, θα εμφανίζεται κάτω από το όνομα του παιδιού.
 5. Επιλέξτε Αποστολή πρόσκλησης

 6. Ζητήστε από το άτομο που προσκαλέσατε να αποδεχτεί την πρόσκλησή σας από το email ή το μήνυμα κειμένου που έλαβε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε Τέλος και, στη συνέχεια, στην ενότητα Ειδοποιήσεις, δίπλα στο στοιχείο Μέλος σε εκκρεμότητα, να επιλέξετε Αποδοχή τώρα. Θα πρέπει να αποσυνδεθείτε, ώστε το άτομο που προσπαθείτε να προσθέσετε να μπορέσει να εισέλθει στον λογαριασμό του και να αποδεχτεί την πρόσκληση.

 7. Αν πρόκειται για λογαριασμό ενήλικα, είστε έτοιμοι. Αν πρόκειται για λογαριασμό παιδιού, ζητήστε από το παιδί να επιλέξει Ο γονιός μου μπορεί να συνδεθεί τώρα. Στη συνέχεια, εισέλθετε ξανά στον λογαριασμό σας, αποδεχτείτε τους νομικούς όρους, επιλέξτε αν το παιδί σας θα μπορεί να εισέρχεται σε εφαρμογές τρίτων και κατόπιν επιλέξτε Συνέχεια. Τώρα, μπορείτε να ορίσετε τον γονικό έλεγχο στην ομάδα οικογένειας (μάθετε πώς να ορίζετε τον γονικό έλεγχο)).

Προσθήκη μέλους της οικογένειας από την κονσόλα Xbox One

Ο τρόπος με τον οποίο θα προσθέσετε κάποιον στην ομάδα οικογένειας από την κονσόλα Xbox One εξαρτάται από το αν χρησιμοποιεί πρώτη φορά το Xbox Live ή αν έχει ήδη λογαριασμό Xbox Live. Για τα παιδιά που χρησιμοποιούν πρώτη φορά το Xbox Live, προσθέστε τα στην ομάδα της οικογένειάς σας από την κονσόλα και, στη συνέχεια, διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου για αυτά από την τοποθεσία family.microsoft.com. Διαφορετικά, μπορεί να μην εμφανίζονται στη λίστα με τα μέλη της οικογένειας στην κονσόλα.

Αν το παιδί σας δεν έχει λογαριασμό Xbox Live

 1. Πατήστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Sign in (Είσοδος) και συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί Xbox  και επιλέξτε System (Σύστημα) > Settings  (Ρυθμίσεις) > Account (Λογαριασμός) > Family settings (Οικογενειακές ρυθμίσεις) > Manage family members (Διαχείριση μελών οικογένειας) > Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια) > Add new (Προσθήκη νέου).
 3. Όταν ζητηθεί από το άτομο που θέλετε να προσθέσετε να εισέλθει χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του για τον λογαριασμό Microsoft, πατήστε το πλήκτρο B στο χειριστήριο, μετακινήστε τον αριστερό μοχλό προς τα κάτω για να επιλέξετε Get a new account (Λήψη νέου λογαριασμού) και ζητήστε του να ακολουθήσει τα βήματα, για να δημιουργήσει έναν λογαριασμό Microsoft.
 4. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια).


Αν το παιδί σας έχει λογαριασμό Xbox Live στην κονσόλα

 1. Πατήστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Sign in (Είσοδος) και εισέλθετε με τον λογαριασμό σας.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί Xbox  και επιλέξτε System (Σύστημα) > Settings  (Ρυθμίσεις) > Account (Λογαριασμός) > Family settings (Οικογενειακές ρυθμίσεις) > Manage family members (Διαχείριση μελών οικογένειας) > Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια).
 3. Επιλέξτε το προφίλ του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί A στο χειριστήριο.


Αν το παιδί σας έχει λογαριασμό Xbox Live που δεν είναι αποθηκευμένος στην κονσόλα

 1. Πατήστε το κουμπί Xbox  για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε Sign in (Είσοδος) και εισέλθετε με τον λογαριασμό σας.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί Xbox  και επιλέξτε System (Σύστημα) > Settings  (Ρυθμίσεις) > Account (Λογαριασμός) > Family settings (Οικογενειακές ρυθμίσεις) > Manage family members (Διαχείριση μελών οικογένειας) > Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια) > Add new (Προσθήκη νέου).
 3. Ζητήστε από το άτομο που θέλετε να προσθέσετε να εισέλθει με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό Microsoft που διαθέτει και, όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε Add to family (Προσθήκη στην οικογένεια).

Διαχείριση λογαριασμών παιδιών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στους λογαριασμούς παιδιών και ενηλίκων και πώς να τους διαχειρίζεστε, ελέγξτε τα εξής:

Σχετικά θέματα

Αν θέλετε να μοιραστείτε συνδρομές λογισμικού ή δυνατότητες του Xbox, ανατρέξτε στα εξής: