Αναβάθμιση σε Windows 10: Συνήθεις ερωτήσεις

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Μια αναβάθμιση μετακινεί τον υπολογιστή σας από μια προηγούμενη έκδοση των Windows όπως τα Windows 7 ή τα Windows 8.1 στα Windows 10. Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση στην υπάρχουσα συσκευή σας, ωστόσο, η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιήσετε τα Windows 10 σε έναν καινούργιο υπολογιστή, για να επωφεληθείτε από τις τελευταίες δυνατότητες και βελτιώσεις ασφαλείας. Αυτές οι Συνήθεις ερωτήσεις παρέχουν απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την αναβάθμιση στα Windows 10.

Μια ενημέρωση διασφαλίζει ότι έχετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και βελτιώσεις ασφαλείας για την τρέχουσα έκδοση των Windows. Αν θέλετε να ενημερώσετε τη συσκευή σας και χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Windows Update: Συνήθεις ερωτήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος και τη διαθεσιμότητα δυνατοτήτων, ανατρέξτε στη σελίδα Προδιαγραφές των Windows 10.

Ακολουθούν μερικές απαντήσεις σε ερωτήσεις που ίσως να έχετε σχετικά με την αναβάθμιση στα Windows 10. 

 

Για πελάτες οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αναβάθμισης, οι ακόλουθες ερωτήσεις και απαντήσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες.