Ορισμός των κατάλληλων ορίων για το παιδί σας

Αφού προσθέσετε ένα παιδί στην οικογένειά σας, μπορείτε να φροντίσετε για τον αποκλεισμό των τοποθεσιών με περιεχόμενο για ενηλίκους ή να καθορίσετε μόνο τις τοποθεσίες που θέλετε να βλέπουν τα παιδιά σας. Μπορείτε επίσης να εξασφαλίσετε ότι θα μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο εφαρμογές και παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία τους, καθώς και να ορίσετε χρονικά όρια οθόνης για να βεβαιωθείτε ότι δεν αφιερώνουν περισσότερο χρόνο από όσο πρέπει στον εικονικό κόσμο. Τα παιδιά μπορούν να ζητούν την άδειά σας για να συνεχίσουν την περιήγηση όταν ο χρόνος τους τελειώνει ή για την εμφάνιση ή λήψη αποκλεισμένων στοιχείων. Μαζί, μπορείτε να αποφασίσετε ποιο είναι το κατάλληλο επίπεδο περιορισμού για αυτά.

Μπορείτε να ορίσετε και να διαχειριστείτε όλα αυτά τα όρια στην τοποθεσία account.microsoft.com/family. Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Microsoft, επιλέξτε το όνομα του παιδιού του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε και ακολουθήστε τις οδηγίες.


 
Ορισμός χρονικών ορίων
Ορισμός ορίων για τις τοποθεσίες web που μπορεί να επισκέπτεται το παιδί σας
Ορισμός περιορισμών σε εφαρμογές, παιχνίδια και πολυμέσα
Διαχείριση των αιτήσεων των παιδιών σας

Μάθετε πώς μπορείτε να παρακολουθείτε τη χρήση συσκευών του παιδιού σας με αναφορές δραστηριότητας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 12439 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια