Παρακολούθηση της χρήσης συσκευών του παιδιού σας με αναφορές δραστηριότητας

Όταν προσθέσετε το λογαριασμό Microsoft του παιδιού σας στην οικογένειά σας και ενεργοποιήσετε την επιλογή "Αναφορά δραστηριότητας", θα λαμβάνετε τακτικά αναφορές δραστηριότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες θα συνοψίζουν το χρόνο που αφιέρωσε στις συσκευές του, τις τοποθεσίες web που επισκέφτηκε, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που χρησιμοποίησε, καθώς και τους όρους που αναζήτησε σε μηχανές αναζήτησης όπως το Bing, το Google ή την Αναζήτηση Yahoo! .

Η σύνοψη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάς προσφέρει πολλές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του παιδιού σας στις συσκευές του. Για να δείτε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες και να αλλάξετε τα δικαιώματά του και άλλες ρυθμίσεις, μεταβείτε στη σελίδα Πρόσφατη δραστηριότητα του παιδιού στην περιοχή της οικογένειας στην τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft. Δείτε πώς:

  1. Εισέλθετε στη σελίδα της οικογένειας στην τοποθεσία web του λογαριασμού Microsoft.
  2. Επιλέξτε το παιδί του οποίου την αναφορά θέλετε να δείτε, για να εμφανιστεί η σελίδα "Πρόσφατη δραστηριότητα".
  3. Αν η επιλογή Αναφορά δραστηριότητας έχει οριστεί σε Ανενεργό, χρησιμοποιήστε το διακόπτη για να την αλλάξετε σε Ενεργό.

    Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε εβδομαδιαίες αναφορές δραστηριότητας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αποστολή εβδομαδιαίων αναφορών σε εμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Περιήγηση στο web

Σε αυτήν την ενότητα της αναφοράς δραστηριότητας εμφανίζονται όλες οι πρόσφατες αναζητήσεις του παιδιού σας και οι τοποθεσίες που επισκέφτηκε ή προσπάθησε να προβάλει. Πρώτες αναφέρονται οι αποκλεισμένες τοποθεσίες και μετά οι τοποθεσίες που το παιδί επισκέφτηκε με επιτυχία. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες απευθείας από την αναφορά πρόσφατης δραστηριότητας επιλέγοντας Αποδοχή ή Αποκλεισμός δίπλα στη διεύθυνση URL. Για να προσαρμόσετε τους περιορισμούς του παιδιού για τις τοποθεσίες web, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Εφαρμογές και παιχνίδια

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές και τα παιχνίδια που χρησιμοποίησε το παιδί σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποκλεισμένων. Μπορείτε επίσης να δείτε τον ηλικιακό χαρακτηρισμό τους δίπλα στους τίτλους και να επιλέξετε Αποδοχή ή Αποκλεισμός για τις εφαρμογές και τα παιχνίδια απευθείας από τη λίστα. Για να προσαρμόσετε τους περιορισμούς του παιδιού για εφαρμογές και παιχνίδια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Χρονικό όριο οθόνης

Για να δείτε μια ανάλυση του συνολικού χρόνου που αφιέρωσε το παιδί σε καθεμία από τις συσκευές του, η ενότητα Χρονικό όριο οθόνης υποδεικνύει πότε και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησε το παιδί τις συσκευές του κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Θα δείτε μια λίστα για το χρόνο που αφιέρωσε συνολικά στις συσκευές του ανά ημέρα, καθώς επίσης και πόσο χρόνο αφιέρωσε στην κάθε συσκευή κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας.

Αν αποφασίσετε να προσαρμόσετε τα χρονικά όρια οθόνης του παιδιού, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Μάθετε πώς μπορείτε να παρακολουθείτε τις αγορές του παιδιού σας.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 12441 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Ιουν 2016 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια