Προβολή της χρήσης συσκευών του παιδιού σας με αναφορές δραστηριότητας

Ισχύει για: Λογαριασμός Microsoft

Όταν προσθέσετε το παιδί σας στην οικογένεια Microsoft και ενεργοποιήσετε την αναφορά δραστηριότητας, θα λαμβάνετε αναφορές δραστηριότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εβδομαδιαία βάση, οι οποίες θα συνοψίζουν τη δραστηριότητά του σε συσκευές Windows 10 και Xbox One, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών web που επισκέφτηκε, των παιχνιδιών και των εφαρμογών που χρησιμοποίησε, των όρων που αναζήτησε σε μηχανισμούς αναζήτησης όπως το Bing, το Google ή την Αναζήτηση Yahoo! και του χρόνου που αφιέρωσε στις συσκευές αυτές.

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες για τις δραστηριότητες του παιδιού σας στις συσκευές του, αλλά για να τις δείτε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες –ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου του– μεταβείτε στη σελίδα Δραστηριότητάς του. Δείτε πώς:

  1. Μεταβείτε στην τοποθεσία account.microsoft.com/family και συνδεθείτε με το λογαριασμό Microsoft.
  2. Βρείτε το όνομα του παιδιού σας και επιλέξτε Δραστηριότητα.
  3. Αν η επιλογή Αναφορά δραστηριότητας έχει οριστεί σε Ανενεργό, χρησιμοποιήστε το διακόπτη για να την αλλάξετε σε Ενεργό.

    Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε εβδομαδιαίες αναφορές δραστηριότητας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας, αλλά θέλετε να βλέπετε τη δραστηριότητα του παιδιού σας στο Internet, αλλάξτε την επιλογή Αποστολή εβδομαδιαίων αναφορών σε εμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Ενεργό σε Ανενεργό.


Περιήγηση στο Web

Σε αυτήν την ενότητα της αναφοράς δραστηριότητας εμφανίζονται όλες οι πρόσφατες αναζητήσεις του παιδιού σας και οι τοποθεσίες που επισκέφτηκε ή προσπάθησε να προβάλει. Πρώτες αναφέρονται οι αποκλεισμένες τοποθεσίες και μετά οι τοποθεσίες που το παιδί επισκέφτηκε με επιτυχία. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες απευθείας από την αναφορά πρόσφατης δραστηριότητας επιλέγοντας Αποδοχή ή Αποκλεισμός δίπλα στη διεύθυνση URL. Για να προσαρμόσετε τους περιορισμούς του παιδιού για περιήγηση στο web, επιλέξτε Ρυθμίσεις.

Εφαρμογές και παιχνίδια

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις εφαρμογές και τα παιχνίδια που χρησιμοποίησε το παιδί σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποκλεισμένων. Μπορείτε επίσης να δείτε τον ηλικιακό χαρακτηρισμό τους δίπλα στους τίτλους και να επιλέξετε Αποδοχή ή Αποκλεισμός για τις εφαρμογές και τα παιχνίδια απευθείας από τη λίστα. Για να προσαρμόσετε τους περιορισμούς του παιδιού για εφαρμογές και παιχνίδια, επιλέξτε Ρυθμίσεις.


Χρόνος χρήσης συσκευής

Για να δείτε μια ανάλυση του συνολικού χρόνου που αφιέρωσε το παιδί σε καθεμία από τις συσκευές του, η ενότητα Χρονικό όριο οθόνης υποδεικνύει πότε και για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποίησε το παιδί τις συσκευές του κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα δείτε μια λίστα για το χρόνο που αφιέρωσε συνολικά στις συσκευές του ανά ημέρα, καθώς επίσης και πόσο χρόνο αφιέρωσε στην κάθε συσκευή κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας. Για να προσαρμόσετε τα χρονικά όρια οθόνης για το παιδί σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις.