Πώς μπορώ να επιλύσω τα συνήθη σφάλματα του Movie Maker;

Ορισμένες φορές, παρουσιάζονται σφάλματα στο Movie Maker. Δείτε μερικά από τα συνήθη σφάλματα, καθώς και βήματα για την επιδιόρθωσή τους.
 
Τρόπος επιδιόρθωσής του σφάλματος c9450032 – δεν βρέθηκε συσκευή ήχου
Τρόπος επίλυσης του σφάλματος c9450027 – Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ήχου ή βίντεο από την επιλεγμένη συσκευή
Τρόπος επίλυσης των σφαλμάτων c9450031 ή c9450028 – Δεν βρέθηκε κάμερα web
Τρόπος επίλυσης του σφάλματος 80df0009 – Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Movie Maker


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14063 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια