Επιδιόρθωση προβλημάτων Bluetooth στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την προσπάθεια σύνδεσης σε μια συσκευή Bluetooth, ακολουθούν μερικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που μπορείτε να δοκιμάσετε.

Προτού ξεκινήσετε


Ελέγξτε αυτά τα στοιχεία πριν ξεκινήσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων του Bluetooth στη συσκευή σας:

Ελέγξτε τις πληροφορίες προϊόντος

Αν εγκαθιστάτε μια νέα συσκευή και το Bluetooth λείπει, ελέγξτε τις προδιαγραφές του προϊόντος για να βεβαιωθείτε ότι έχει δυνατότητες Bluetooth. Ορισμένες συσκευές δεν διαθέτουν Bluetooth.

Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο

Αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή με φυσικό διακόπτη Bluetooth στο σώμα του, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένος.

Στα Windows 10, υπάρχουν δύο τρόποι για να ελέγξετε εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Bluetooth. Δείτε πώς:

 • Ελέγξτε στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε κέντρο ενεργειών ( ή ). Εάν δεν βλέπετε το Bluetooth, επιλέξτε Ανάπτυξη για να αποκαλυφθεί το Bluetooth και, στη συνέχεια, επιλέξτε Bluetooth για να το ενεργοποιήσετε. Θα δείτε τη φράση "Μη συνδεδεμένο" εάν η συσκευή σας με Windows 10 δεν έχει αντιστοιχιστεί με κάποιο αξεσουάρ Bluetooth.
 • Ελέγξτε στις Ρυθμίσεις. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Συσκευές  > Bluetooth και άλλες συσκευές . Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

Ελέγξτε τη συσκευή Bluetooth

Βεβαιωθείτε η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί, είναι φορτισμένη ή διαθέτει νέες μπαταρίες και βρίσκεται εντός της εμβέλειας του υπολογιστή με τον οποίον θέλετε να συνδεθεί. Στη συνέχεια, δοκιμάστε τα εξής:

 • Απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός εμβέλειας. Αν η συσκευή Bluetooth δεν αποκρίνεται ή είναι αργή, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κοντά σε οποιαδήποτε συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη σε θύρα USB 3.0. Οι μη θωρακισμένες συσκευές USB μπορεί να επηρεάσουν τις συνδέσεις Bluetooth.

Ελέγξτε τον υπολογιστή σας

Στον υπολογιστή τον οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε:

 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία πτήσης είναι απενεργοποιημένη: Επιλέξτε Έναρξη  και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Δίκτυο και Internet  > Λειτουργία πτήσης . Βεβαιωθείτε ότι η Λειτουργία πτήσης είναι απενεργοποιημένη.
 • Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το Bluetooth: Επιλέξτε Έναρξη , έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Συσκευές  > Bluetooth και άλλες συσκευές . Απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά.
 • Καταργήστε τη συσκευή Bluetooth και, στη συνέχεια, προσθέστε την ξανά: Επιλέξτε Έναρξη , έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Συσκευές  > Bluetooth και άλλες συσκευές . Στην περιοχή Bluetooth, επιλέξτε τη συσκευή με την οποία αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σύνδεση και έπειτα επιλέξτε Κατάργηση συσκευής > Ναι. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε ξανά ζεύξη της συσκευής Bluetooth, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση συσκευής Bluetooth.

Όταν το Bluetooth δεν λειτουργεί ή το εικονίδιο Bluetooth λείπει


Δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα εάν το Bluetooth δεν έχει λειτουργεί. Εδώ θα βρείτε ορισμένα άλλα συνηθισμένα προβλήματα:

 • Το εικονίδιο Bluetooth λείπει ή το Bluetooth δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. 
 • Το Bluetooth δεν λειτουργεί μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης των Windows 10.
 • Το Bluetooth δεν λειτουργεί μετά την αναβάθμιση στα Windows 10 από τα Windows 8.1 ή τα Windows 7.
 • Η επιλογή Bluetooth δεν εμφανίζεται στη Διαχείριση Συσκευών και δεν υπάρχουν άγνωστες συσκευές.

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε μια επικεφαλίδα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες. 

Αντιμετώπιση προβλημάτων με αξεσουάρ Bluetooth


Αν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, αλλά αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη ζεύξη ή τη χρήση ενός αξεσουάρ Bluetooth, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους αντιμετώπισης συνηθισμένων προβλημάτων με αξεσουάρ Bluetooth.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τοποθεσία web του κατασκευαστή της συσκευής σας, ειδικά εάν έχετε και άλλες συσκευές Bluetooth που λειτουργούν. Ο κατασκευαστής της συσκευής πιθανόν θα διαθέτει πιο λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε μια επικεφαλίδα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.