Τρόπος χρήσης της Αναγνώρισης ομιλίας στα Windows 10

Windows 8.1 και Windows RT 8.1


Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Αναγνώρισης ομιλίας για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας. (Για την προβολή λεζαντών στη γλώσσα σας, κάντε κλικ στο κουμπί Κλειστές λεζάντες
Κλείσιμο
.)
 


Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας υπαγόρευσης με την Αναγνώριση ομιλίας. (Για την προβολή λεζαντών στη γλώσσα σας, κάντε κλικ στο κουμπί Κλειστές λεζάντες
Κλείσιμο
.)

 

Η Αναγνώριση ομιλίας των Windows κάνει προαιρετική τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικού. Μπορείτε να ελέγξετε τον υπολογιστή σας με τη φωνή σας και να υπαγορεύσετε κείμενο.

 
Ρύθμιση της Αναγνώρισης ομιλίας
Χρήση της Αναγνώρισης ομιλίας
Έλεγχος του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας την Αναγνώριση ομιλίας
Υπαγόρευση
Πλήκτρα πληκτρολογίου
Σημεία στίξης και ειδικοί χαρακτήρες
Εντολές των Windows
Εργασία με παράθυρα και εφαρμογές
Πάτημα ή κλικ οπουδήποτε στην οθόνη


Windows 7

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας, για να ελέγχετε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να εκφωνείτε εντολές στις οποίες θα ανταποκρίνεται ο υπολογιστής, καθώς και να υπαγορεύετε κείμενο στον υπολογιστή.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Αναγνώριση ομιλίας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας για την Αναγνώριση ομιλίας των Windows. Υπάρχουν τρία βήματα για τη ρύθμιση της Αναγνώρισης ομιλίας: ρύθμιση του μικροφώνου, εκμάθηση του τρόπου ομιλίας προς τον υπολογιστή σας και εκπαίδευση του υπολογιστή σας ώστε να αναγνωρίζει την ομιλία σας.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας.

Ρύθμιση του μικροφώνου
Μάθετε πώς να μιλάτε στον υπολογιστή σας
Εκπαίδευση του υπολογιστή για αναγνώριση της ομιλίας σας


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 14213 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)