Τρόπος χρήσης της Αναγνώρισης ομιλίας στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 8.1Windows 7

Windows 8.1 και Windows RT 8.1Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Αναγνώρισης ομιλίας για να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας. (Για την προβολή λεζαντών στη γλώσσα σας, κάντε κλικ στο κουμπί Κλειστές λεζάντες
Κουμπί λειτουργίας κλειστής λεζάντας
.)
 


Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο σχετικά με τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας υπαγόρευσης με την Αναγνώριση ομιλίας. (Για την προβολή λεζαντών στη γλώσσα σας, κάντε κλικ στο κουμπί Κλειστές λεζάντες
Κουμπί λειτουργίας κλειστής λεζάντας
.)

 

Η Αναγνώριση ομιλίας των Windows κάνει προαιρετική τη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικού. Μπορείτε να ελέγξετε τον υπολογιστή σας με τη φωνή σας και να υπαγορεύσετε κείμενο.

 


Windows 7


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη φωνή σας, για να ελέγχετε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να εκφωνείτε εντολές στις οποίες θα ανταποκρίνεται ο υπολογιστής, καθώς και να υπαγορεύετε κείμενο στον υπολογιστή.

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Αναγνώριση ομιλίας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας για την Αναγνώριση ομιλίας των Windows. Υπάρχουν τρία βήματα για τη ρύθμιση της Αναγνώρισης ομιλίας: ρύθμιση του μικροφώνου, εκμάθηση του τρόπου ομιλίας προς τον υπολογιστή σας και εκπαίδευση του υπολογιστή σας ώστε να αναγνωρίζει την ομιλία σας.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας.