Εμφάνιση ή απόκρυψη του Κάδου Ανακύκλωσης

Ισχύει για: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να εμφανίσετε τον Κάδο Ανακύκλωσης στην επιφάνεια εργασίας σας, στα Windows 10:

  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και μετά επιλέξτε Ρυθμίσεις .
  2. Επιλέξτε Εξατομίκευση > Θέματα > Ρυθμίσεις εικονιδίων επιφάνειας εργασίας.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κάδος Ανακύκλωσης Εφαρμογή.