Εγγραφή και αντιγραφή CD

Ισχύει για: Windows 8.1Windows 7Windows Media Player

Όταν αντιγράφετε μουσική, εικόνες και βίντεο από τον υπολογιστή σας σε κενό CD ή DVD, αυτή η διαδικασία ονομάζεται "εγγραφή". Όταν αντιγράφετε μουσική, εικόνες και βίντεο από CD ή DVD στον υπολογιστή σας, αυτή η διαδικασία ονομάζεται "αντιγραφή". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να κάνετε και τα δύο.

Εγγραφή CD (ή DVD δεδομένων)Αντιγραφή CD

Όταν αντιγράφετε μουσική από ένα CD, αντιγράφετε τραγούδια από ένα CD ήχου στον υπολογιστή σας. Στη διάρκεια της διαδικασίας αντιγραφής, το Player συμπιέζει κάθε τραγούδι και το αποθηκεύει στη μονάδα δίσκου σας ως αρχείο Windows Media Audio (WMA), WAV ή MP3.

Τα αντιγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο "Μουσική", μπορείτε όμως να αλλάξετε τη θέση χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα ρυθμίσεων αντιγραφής.