Εγγραφή και αντιγραφή CD

Όταν αντιγράφετε μουσική, εικόνες και βίντεο από τον υπολογιστή σας σε κενό CD ή DVD, αυτή η διαδικασία ονομάζεται "εγγραφή". Όταν αντιγράφετε μουσική, εικόνες και βίντεο από CD ή DVD στον υπολογιστή σας, αυτή η διαδικασία ονομάζεται "αντιγραφή". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να κάνετε και τα δύο.

Εγγραφή CD (ή DVD δεδομένων)

Διάφοροι δίσκοι που μπορείτε να εγγράψετε
Τι θα χρειαστείτε
Εγγραφή CD ήχου (ή CD ή DVD δεδομένων)


Αντιγραφή CD

Όταν αντιγράφετε μουσική από ένα CD, αντιγράφετε τραγούδια από ένα CD ήχου στον υπολογιστή σας. Στη διάρκεια της διαδικασίας αντιγραφής, το Player συμπιέζει κάθε τραγούδι και το αποθηκεύει στη μονάδα δίσκου σας ως αρχείο Windows Media Audio (WMA), WAV ή MP3.

Τα αντιγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο "Μουσική", μπορείτε όμως να αλλάξετε τη θέση χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην καρτέλα ρυθμίσεων αντιγραφής.

Αντιγραφή μουσικής από CD
Για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε πληροφορίες πολυμέσων μετά την αντιγραφή
Αλλαγή των ρυθμίσεων αντιγραφής μουσικής
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15062 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια