Δημιουργία μέσου εγκατάστασης για τα Windows

Ισχύει για: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε ή να επανεγκαταστήσετε τα Windows 7, Windows 8.1 ή Windows 10, μπορείτε να μεταβείτε στην τοποθεσία λήψης του λογισμικού στο web, να επιλέξετε τη σύνδεση που αντιστοιχεί στη δική σας έκδοση των Windows και να δημιουργήσετε το δικό σας μέσο εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB ή ένα DVD.

 

Προτού μεταβείτε στην τοποθεσία web λήψης, δείτε τι θα χρειαστείτε:

Έναν υπολογιστή με αξιόπιστη σύνδεση στο Internet  Ο χρόνος λήψης των 4 GB ποικίλλει, ανάλογα με τη σύνδεσή σας στο Internet.

Μια μονάδα flash USB ή DVD  Μια κενή μονάδα flash USB ή DVD με διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον 5 GB. Για τη χρήση DVD απαιτείται συσκευή εγγραφής DVD και λογισμικό στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία του μέσου, καθώς και συσκευή αναπαραγωγής DVD στον υπολογιστή όπου θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows.

Έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος  Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων.

Θα βρείτε περισσότερες απαιτήσεις και αναλυτικές οδηγίες στην τοποθεσία web λήψης λογισμικού. Επιλέξτε τη σύνδεση που αντιστοιχεί στην δική σας έκδοση των Windows. Σε αυτήν τη σελίδα, στην περιοχή "Δημιουργία μέσου εγκατάστασης για τα Windows", κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση λήψη εργαλείου.