Δημιουργία μέσου εγκατάστασης για τα Windows

Αν θέλετε να εγκαταστήσετε ή να επανεγκαταστήσετε τα Windows 7, Windows 8.1 ή Windows 10, μπορείτε να μεταβείτε στην τοποθεσία λήψης του λογισμικού στο Web και να δημιουργήσετε το δικό σας μέσο εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας μια μονάδα flash USB ή ένα DVD.


Πριν ξεκινήσετε, δείτε ορισμένα πράγματα που θα σας χρειαστούν:

  • Ένας υπολογιστής με αξιόπιστη σύνδεση στο Internet. Το στοιχείο λήψης έχει μέγεθος περίπου 4 GB και ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη του εξαρτάται από τη σύνδεσή σας στο Internet.
  • Μια μονάδα flash USB ή ένα DVD. Μια κενή μονάδα flash USB ή DVD με διαθέσιμο χώρο τουλάχιστον 4 GB. Για τη χρήση DVD απαιτείται συσκευή εγγραφής DVD και λογισμικό στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία του μέσου και συσκευή αναπαραγωγής DVD στον υπολογιστή όπου θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows.
  • Ένας αριθμός κλειδί προϊόντος . Ο αριθμός κλειδί προϊόντος 25 χαρακτήρων.

Τα παρακάτω είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να ελέγξετε στον υπολογιστή όπου θέλετε να εγκαταστήσετε τα Windows:

  • Επεξεργαστής 64 bit ή 32-bit (CPU). Θα πρέπει να κατεβάσετε είτε την έκδοση 64 bit είτε την έκδοση 32 bit των Windows που είναι κατάλληλη για τη CPU σας. Για να ελέγξετε αυτό το στοιχείο στον τρέχοντα υπολογιστή σας, μεταβείτε στην επιλογή Πληροφορίες υπολογιστή στην ενότητα "Ρυθμίσεις υπολογιστή" ή στην επιλογή Σύστημα στον Πίνακα Ελέγχου και αναζητήστε την ένδειξη Τύπος συστήματος.
  • Απαιτήσεις συστήματος. Δείτε τις απαιτήσεις συστήματος προτού εγκαταστήσετε τα Windows 8.1. Προτείνουμε επίσης να επισκεφτείτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή του υπολογιστή σας για πληροφορίες σχετικά με ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης και με τη συμβατότητα του υλικού.
  • Γλώσσα στα Windows. Θα χρειαστεί να επιλέξετε την ίδια γλώσσα, όταν εγκαταστήσετε τα Windows 8.1. Για να δείτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε τώρα, μεταβείτε στην επιλογή Ώρα και γλώσσα στην ενότητα "Ρυθμίσεις υπολογιστή" ή στην επιλογή Περιοχή στον Πίνακα Ελέγχου.
  • Έκδοση των Windows. Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε την ίδια έκδοση των Windows. Η έκδοση αυτή μπορεί να είναι τα Windows 8.1 ή Windows 8.1 Pro. Για να ελέγξετε ποια έκδοση εκτελείτε τη συγκεκριμένη στιγμή, μεταβείτε στην επιλογή Πληροφορίες υπολογιστή στις "Ρυθμίσεις υπολογιστή" ή στην επιλογή Σύστημα στον Πίνακα Ελέγχου και αναζητήστε την ένδειξη Έκδοση των Windows.

Όταν είστε έτοιμοι, επιλέξτε τη σύνδεση που αντιστοιχεί στην έκδοση των Windows για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα μέσο και ακολουθήστε τις οδηγίες:Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15088 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)