Τι είδους αρχεία μπορώ να χρησιμοποιήσω στο Movie Maker;

Μπορείτε να προσθέσετε τους εξής τύπους αρχείων βίντεο, φωτογραφίας και ήχου στο Movie Maker.

Αρχεία έργου

Τύποι αρχείων έργου (μορφή)Επεκτάσεις ονόματος αρχείων
Αρχεία έργου Windows Movie Maker.mswmm
Αρχεία έργου Movie Maker.wlmp

Αρχεία βίντεο

Τύποι αρχείων βίντεο (μορφή)Επεκτάσεις ονόματος αρχείων 
Αρχεία βίντεο Windows Media Video (WMV) .wmv
Αρχεία Windows Media.asf και .wm
Αρχεία AVCHD.m2ts, .mts και .m2t
Αρχεία Apple QuickTime.mov και .qt
Αρχεία DV‑AVI.avi
Αρχεία Microsoft Recorded TV Show.dvr-ms και .wtv
Αρχεία ταινίας MPEG‑4.mp4, .mov, .m4v, .3gp, .3g2 και .k3g
Αρχεία ταινίας MPEG‑2.mpeg, .mpg, .mpe, .m1v, .mp2, .mpv2, .mod, .vob και .m2t
Αρχεία ταινίας MPEG‑1.m1v
Αρχεία Motion JPEG.avi και .mov

Αρχεία φωτογραφιών

Τύποι αρχείων φωτογραφιών (μορφή)Επεκτάσεις ονόματος αρχείων
Αρχεία Joint Photographic Experts Group (JPEG).jpg, .jpeg, .jfif και .jpe
Αρχεία Tagged Image File Format (TIFF).tif και .tiff
Αρχεία Graphics Interchange Format (GIF).gif
Αρχεία bitmap των Windows.bmp, .dib και .rle
Αρχεία εικονιδίων.ico και .icon
Αρχεία Portable Network Graphics (PNG).png
Αρχεία φωτογραφιών HD.wdp

Αρχεία ήχου

Τύποι αρχείων ήχου (μορφή)Επεκτάσεις ονόματος αρχείων
Αρχεία ήχου Windows Media (WMA) .asf, .wm και .wma
Αρχεία Pulse‑code Modulation (PCM).aif, .aiff και .wav
Αρχεία Advanced Audio Coding (AAC).m4a
Αρχεία MP3.mp3
Όλα τα αρχεία βίντεο που υποστηρίζονται στο Movie Maker  


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 15289 - Τελευταία αναθεώρηση: 14 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Windows 10

Σχόλια