Τρόπος ανανέωσης, επαναφοράς και αποκατάστασης του υπολογιστή σας

Ισχύει για: Windows 8.1

 

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Ανανέωση του υπολογιστή για να επανεγκαταστήσετε τα Windows και να διατηρήσετε τα προσωπικά αρχεία και τις ρυθμίσεις σας. Με την ανανέωση διατηρούνται επίσης οι εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή και οι εφαρμογές που εγκαταστήσατε από το Microsoft Store. 
  • Επαναφορά του υπολογιστή για να επανεγκαταστήσετε τα Windows, αλλά να διαγράψετε τα αρχεία, τις ρυθμίσεις και τις εφαρμογές σας, εκτός από τις εφαρμογές που συνόδευαν τον υπολογιστή. 
  • Αποκατάσταση του υπολογιστή για να αναιρέσετε τις πρόσφατες αλλαγές συστήματος που εφαρμόσατε.

Αν δεν μπορείτε να εκκινήσετε τον υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις εκκίνησης των Windows (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς λειτουργίας) και μεταβείτε στην ενότητα "Μετάβαση στις Ρυθμίσεις εκκίνησης των Windows από το Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows". Μπορείτε να κάνετε ανανέωση, επαναφορά ή αποκατάσταση του υπολογιστή σας από το Περιβάλλον αποκατάστασης των Windows.

Αν θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας αρχείων και να τα επαναφέρετε χρησιμοποιώντας το Ιστορικό αρχείων, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση μονάδας δίσκου για το Ιστορικό αρχείων.

Πριν ξεκινήσετε την ανανέωση ή την επαναφορά του υπολογιστή σας

Στις περισσότερες περιπτώσεις, από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε την ανανέωση ή την επαναφορά του υπολογιστή σας, αυτές θα ολοκληρωθούν από μόνες τους. Ωστόσο, αν τα Windows χρειάζονται αρχεία που λείπουν, θα σας ζητηθεί να τοποθετήσετε ένα μέσο αποκατάστασης, το οποίο κατά κανόνα είναι ένας δίσκος DVD ή μια μονάδα flash. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το τι θα χρειαστείτε θα εξαρτηθεί από τον υπολογιστή σας.
 
 
Αν ο υπολογιστής σας είχε τα Windows 8.1 ή Windows RT 8.1, θα χρειαστείτε τους δίσκους ή τη μονάδα flash που συνόδευαν τον υπολογιστή σας. Διαβάστε τις πληροφορίες που συνοδεύουν τον υπολογιστή σας, για να δείτε αν ο κατασκευαστής του υπολογιστή παρέχει αυτούς τους δίσκους ή τα μέσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως να τα δημιουργήσατε κατά την πρώτη ρύθμιση του υπολογιστή σας.
 
 
Αν αναβαθμίσατε τον υπολογιστή σας σε Windows 8.1 ή Windows RT 8.1 με DVD, χρησιμοποιήστε αυτόν το δίσκο. Αν δεν έχετε ένα μέσο Windows 8.1 ή Windows RT 8.1, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Microsoft.