Ρύθμιση λογαριασμών

Ισχύει για: Windows 10

Αν σκοπεύετε να μοιραστείτε τον υπολογιστή σας με άλλα άτομα, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε λογαριασμούς για αυτά. Είναι πάντα ωραίο να μοιράζεστε και με αυτόν τον τρόπο, οι φίλοι ή οι συνεργάτες σας θα έχουν προσωπικό χώρο, όπως χωριστά αρχεία, αγαπημένα προγράμματος περιήγησης και μια δική τους επιφάνεια εργασίας.

Δημιουργία λογαριασμών για μέλη της οικογένειας


Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για κάποιο άτομο στην οικογένειά σας, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση της οικογένειάς σας.

Προσθήκη άλλων ατόμων σε οικιακό υπολογιστή


Είναι καλή ιδέα όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή να έχουν τον δικό τους λογαριασμό Microsoft. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς Microsoft στην ενότητα Είσοδος με λογαριασμό Microsoft.

Στις εκδόσεις Windows 10 Home και Windows 10 Professional:

  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Οικογένεια και άλλα άτομα > Προσθήκη άλλου ατόμου σε αυτόν τον υπολογιστή.

  2. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, υπόδειξη κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

Προσθήκη λογαριασμού σε εταιρικό ή σχολικό υπολογιστή


Η βέλτιστη προσέγγιση είναι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί έναν κοινόχρηστο υπολογιστή στην εργασία ή στο σχολείο να έχει τον δικό του λογαριασμό Microsoft. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς Microsoft στην ενότητα Είσοδος με λογαριασμό Microsoft.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμούς Microsoft, δημιουργήστε τοπικούς λογαριασμούς για όλους τους χρήστες. Δείτε πώς:

  1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Οικογένεια και άλλα άτομα (σε ορισμένες εκδόσεις των Windows αυτή η επιλογή είναι απλώς Άλλα άτομα > Προσθήκη άλλου ατόμου σε αυτόν τον υπολογιστή.

  2. Στο κάτω μέρος της σελίδας, επιλέξτε Δεν έχω τις πληροφορίες εισόδου αυτού του ατόμου και, στη συνέχεια, στο κάτω μέρος της επόμενης σελίδας, επιλέξτε Προσθήκη χρήστη χωρίς λογαριασμό Microsoft.

  3. Πληκτρολογήστε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, υπόδειξη κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.