Χρήση αναγνώρισης ομιλίας

Ισχύει για: Windows 10

Η Αναγνώριση ομιλίας των Windows σάς επιτρέπει να ελέγχετε τον υπολογιστή αποκλειστικά με τη φωνή σας, χωρίς να χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο ή ποντίκι. Υπάρχει ένας οδηγός που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε. Απλώς συνδέστε το μικρόφωνό σας και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Αναγνώριση ομιλίας και επιλέξτε Αναγνώριση ομιλίας των Windows.

Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού, μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα εκμάθησης, για να μάθετε φωνητικές εντολές και να εκπαιδεύσετε τον υπολογιστή σας ώστε να αναγνωρίζει τη φωνή σας. Μάθετε ακόμα περισσότερες φωνητικές εντολές στο θέμα Εντολές αναγνώρισης ομιλίας των Windows.

Για περισσότερες επιλογές, πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου. Στη συνέχεια, επιλέξτε Διευκόλυνση πρόσβασης > Αναγνώριση ομιλίας.

Οι ρυθμίσεις της Αναγνώρισης ομιλίας στον Πίνακα Ελέγχου